Reklama

WHO: Přátelé a duševní činnost svědčí mozku

Kvalitní sociální kontakty a podněcující činnosti podporují zdraví mozku, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Zároveň v příslušné brožuře vyzvala vlády, aby vytvořily podmínky pro tělesné zdraví, čistší životní prostředí, bezpečnost, vzdělávání, společenský život a dostupné zdravotnictví, neboť i to může zabránit vzniku mnoha neurologických a duševních nemocí.

WHO vyzývá země světa, aby učinily více pro zdravý vývoj mozku a jeho udržování v dobré kondici. Každý třetí obyvatel Země během života zakusí neurologickou nemoc. Tato onemocnění jsou také druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po onemocněních srdce, píše WHO.

Lidé mohou pro své duševní zdraví udělat mnohé. Jde například o celoživotní vlastní rozvoj a osvojování nových schopností. Lidé s duševně podněcujícími povoláními jsou podle expertů vystaveni menšímu riziku, že onemocní demencí. Mají totiž menší množství proteinů, které zabraňují tvorbě vazeb mezi nervovými buňkami mozku.

Mozku prospívá také používání cizích jazyků, provozování hudby, čtení a výměna názorů s druhými lidmi. Lidé s větším počtem sociálních vztahů v dospělém věku mají podle jedné studie rozsáhlejší mozkové struktury v kůře mozkové než osamocení lidé.

"Sociální izolace a osamocenost v pozdějším dospělém věku jsou spojeny s vyšším rizikem narušení kognitivních schopností a demence," upozorňuje WHO.

Reklama

ČTK

Reklama

Komentáře

Reklama