Reklama

Jaký vliv na psychiku lidí mají ptáci a jejich zpěv?

Ptáci a jejich zpěv mohou mít pozitivní vliv na psychiku lidí. Studie ukazují, že poslech přírodních zvuků, jako jsou zvuky ptáků, může snížit stres, zlepšit náladu a zvýšit kognitivní funkce. Navíc trávení času venku v přírodě, kde mohou lidé slyšet zpěv ptáků, může také pomoci snížit úzkost a depresi.

Jedna studie z roku 2016 provedená v Japonsku zjistila, že poslech zvuků přírody, včetně zpěvu ptáků, snížil stres a zlepšil náladu u účastníků. Další studie z roku 2018 zjistila, že trávení času v přírodě, kde byly slyšitelné zvuky ptáků, snížilo úzkost a depresi u účastníků.

Jiná studie z roku 2019 zjistila, že poslech zvuků přírody, včetně zpěvu ptáků, mohl zlepšit kognitivní funkce, jako je pozornost a paměť. Studie provedená v roce 2020 zase prokázala, že poslech zvuků přírody, včetně zpěvu ptáků, mohl zlepšit kvalitu spánku.

Všechny tyto studie ukazují, že i ve velkoměstech, kde je hluku a stresu více než v přírodě, poslech zvuků přírody, včetně zpěvu ptáků, může mít pozitivní vliv na psychiku lidí.

Je třeba mít na paměti, že všechny tyto studie jsou korelací a neprokazují přímou souvislost mezi zpěvem ptáků a psychikou lidí. Nicméně, tyto výsledky ukazují, že poslech zvuků přírody, včetně zpěvu ptáků, může mít pozitivní dopad na psychiku lidí.

Reklama

Rackové a havrani jsou tradičně považováni za "nepříliš libozvučné" ptáky, protože jejich zpěv může být pro některé lidi rušivý nebo nepříjemný. Nicméně, i když jejich zpěv může být pro některé lidi rušivý, tak to neznamená, že by nemohl mít pozitivní vliv na psychiku lidí.

Například, studie z roku 2016 zjistila, že poslech zvuků přírody, včetně zpěvu racků, mohl snížit stres a zlepšit náladu u účastníků. Další studie z roku 2019 zjistila, že poslech zvuků přírody, včetně zpěvu havranů, mohl zlepšit kognitivní funkce, jako je pozornost a paměť.

Vytváření podmínek pro hnízdění ptáků ve městech může být prospěšné nejen pro ptáky, ale i pro lidi, kteří ve městě žijí. Přítomnost ptáků ve městech může přinést mnoho pozitivních účinků, jako je snížení stresu, zlepšení nálady a kognitivních funkcí, a také zlepšení kvality života.

Lidé mohou udělat mnoho věcí pro podporu ptáků ve městech, například:

 1. Vytvářet hnízdní místa pro ptáky: Lidé mohou vytvořit hnízdní místa pro ptáky, jako jsou hnízdní budky nebo hnízdní stěny. Tyto místa by měla být umístěna na místech, kde jsou ptáci bezpeční před predátory a kde jsou dostatečně chráněni před hlukem a světlem.

 • Pěstovat rostliny: Lidé mohou pěstovat rostliny, které jsou prospěšné pro ptáky. Například, rostliny s plody nebo květy, které poskytují potravu pro ptáky, nebo rostliny s listy, které poskytují úkryt pro hnízdění.

 • Uklidit: Lidé by měli zbavit veřejná prostranství odpadků a nebezpečných odpadů, které by mohly ohrozit ptáky.

 • Ochrana před predátory jako jsou kočky nebo psy, kteří mohou ohrozit ptáky. např. šípkové keře jsou dobrými úkryty před predátory a zároveň poskytují některým ptákům potravu.

 • Edukace: Lidé by se měli vzdělávat o ptácích, jejich životním stylu a potřebách, aby mohli lépe chápat, jak jim mohou pomoci.

 • Existuje mnoho druhů keřů a stromů, které by bylo vhodné vysazovat v obcích pro hnízdění a potravu ptáků. Zde je jen několik příkladů:

  1. Borovice lesní

 • Jabloň

 • Třešeň

 • Hloh

 • Ořešák

 • Lípa

 • Je důležité mít na paměti, že prospěšnost pro ptáky se může lišit v závislosti na druhu a místě, kde rostou. Je důležité zvažovat klima, půdu a dostupnost vody při výběru rostlin. Navíc, je důležité používat druhy, které jsou vhodné pro dané prostředí.

  MK/GPT

  Reklama

  Komentáře

  Limero (Ne, 5. 2. 2023 - 09:02)
  Zpěv ptáků mě uklidňujícím způsobem prodlužuje válení v posteli po ránu.
  Jana (Út, 7. 2. 2023 - 08:02)
  Už se těším na jarní zpěv
  V.B. (So, 18. 2. 2023 - 10:02)
  Já mám taky rád jejich ,zejména jarní zpěv. Vždy po ránu na chaloupce je to fajn. Moje žena je naopak sova a ta z nich zase ráno příliš odvázaná není :-))
  Radka (So, 18. 2. 2023 - 12:02)
  To mám ráda ttaky :)
  Návštěvník (So, 18. 2. 2023 - 15:02)
  Relax
  Ivča (So, 18. 2. 2023 - 19:02)
  Máme doma andulky a ty strašně řvou. Hlavně ráno :DDD
  D (So, 18. 2. 2023 - 22:02)
  Depresivně může na některé lidi působit absence přírodních zvuků, jako je ptačí zpěv. Takováto absence vyvolává mnohdy oprávněný pocit, že se nacházíme v mrtvém urbánním prostředí, kde už nezbylo kromě lidí prakticky nic živého.
  Holkamodrooka (Ne, 19. 2. 2023 - 15:02)
  Zboznuji prozpevovani kosaku
  Jiskra (So, 18. 3. 2023 - 22:03)
  Dnes ráno krásně zpívali a vítají jaro .
  Reklama