Reklama

Dezoláti, proruští švábi, flastenci, libtardi a jiné nebezpečné nálepky.

V poslední době se v politických a společenských debatách zejména na internetu stává běžným jevem, že lidé jsou nálepkováni kvůli svým názorům. Tento způsob diskuse však není přínosný a může mít negativní dopad na celou společnost.

Jedním z nejčastějších způsobů, jakým se lidé nálepkují, je označování protivníků jako "proruští švábi", "dezoláti", "chcimíři", "flatenci" nebo "libtardi". Tento druh řeči vytváří umělé bariéry mezi lidmi a může vést ke zvyšování polarizace společnosti.

Nálepkování lidí kvůli jejich názorům je nevhodné z několika důvodů:

Za prvé, omezujeme tím svobodu projevu a názoru. Pokud jsou lidé nálepkováni kvůli svým názorům, mohou se cítit odrazováni od veřejné debaty a mohou být donuceni své názory držet v tajnosti. To může vést ke zhoršování kvality veřejné debaty, protože různé názory jsou nutnou součástí každého zdravého demokratického systému.

Za druhé, nálepkování lidí může vést k vytváření stereotypů a předsudků. Když někoho označíme jako "proruští šváb", "dezolát" nebo "chcimíř", zavádíme do debaty negativní konotace a stereotypy, které mohou být nepravdivé a nespravedlivé. To může vést k tomu, že lidé budou posuzováni na základě předsudků namísto na základě jejich skutečných názorů a schopností.

Reklama

Za třetí, nálepkování lidí může vést k tomu, že se budou lidé spíše držet svých názorů než diskutovat a učit se od ostatních. Pokud se lidé cítí ohroženi nálepkováním, mohou být méně ochotni diskutovat s lidmi, kteří mají odlišné názory. To může vést ke zhoršování kvality veřejné debaty a společenského dialogu.

Konečně, nálepkování lidí kvůli jejich názorům může vést k agresivitě a nenávisti. Když jsou lidé označováni za "proruské šváby", "dezoláty", "chcimíry", "flatence" nebo "libtardy", mohou se cítit uraženi a ohroženi. To může vést k vytváření napětí mezi lidmi a k agresivitě a nenávisti. Takové chování je škodlivé pro společnost jako celek, protože může vést ke zhoršení sociálního klimatu a k potenciálním konfliktům.

Namísto nálepkování lidí kvůli jejich názorům bychom se měli soustředit na kvalitní diskusi a na posilování schopnosti naslouchat ostatním a uvažovat o jejich názorech. Měli bychom se snažit pochopit, proč někdo má určitý názor, a pokusit se najít společné zájmy a body, které nás spojují. To může vést ke konstruktivní diskusi a k lepšímu porozumění různým názorům.

Většina lidí má nějaký názor na politiku, společnost nebo jiná témata. Pokud chceme žít v harmonické a prosperující společnosti, musíme se naučit respektovat názory druhých a hledat společné cesty vpřed. Nálepkování lidí kvůli jejich názorům je kontraproduktivní a může vést k negativním důsledkům pro společnost.

Označovat své oponenty názvy jako "dezoláty", "chcimíry" , "kolaboranty" nebo "libtardy" v demokratické společnosti není správné a nepřispívá k dialogu. Toto chování totiž diskredituje oponenty jako lidské bytosti a zaměřuje se na jejich osobu a charakter, nikoli na jejich argumenty a názory. V demokratické společnosti by měly být názory respektovány, ať už se s nimi ostatní shodují nebo ne, a diskuse by měla být vedena na základě argumentů a faktuálních informací, nikoli na základě osobních útoků a předchozích nálepek.

Významnou roli zde hrají také média a političtí představitelé, kteří by měli klást důraz na kvalitní a respektující diskusi mezi lidmi s odlišnými názory. Měli by být vzorem pro to, jak se respektovat a naslouchat ostatním, a pomáhat tak posilovat demokratické hodnoty a kulturu dialogu.

Pluralita názorů je důležitou součástí zdravé společnosti. Lidé mají různé zkušenosti a perspektivy a to vede k rozmanitosti názorů a postojů. Tato rozmanitost názorů a postojů může vést k diskuzím, inovacím a lepším řešením. Je to důležité pro rozvoj společnosti, protože nás nutí přemýšlet o věcech z více úhlů pohledu.

Pluralita názorů také přispívá k rozvoji demokracie. Když jsou lidé schopni svobodně vyjadřovat své názory a zastávat různé postoje, je to důležité pro rozhodování věcí ve společnosti. Demokracie vyžaduje účast všech lidí, a tím i rozmanitost názorů.

V každé společnosti jsou lidé s různými zkušenostmi, vzděláním a postoji. Pluralita názorů umožňuje, aby se všechny tyto hlasy dostaly k vyslechnutí a aby se hledala společná řešení pro zlepšení společnosti jako celku.

Je tedy důležité, aby byla pluralita názorů respektována a aby se lidé s různými názory mohli svobodně vyjadřovat bez obav z nálepkování nebo zatracování. Jedině tak můžeme budovat otevřenou a demokratickou společnost, která bude schopna řešit výzvy a problémy, které přináší moderní svět.

MK/GPT

Reklama

Komentáře

Matuš (Čt, 13. 4. 2023 - 13:04)
no a kdo s těmi nálepkami začal?
Karel (Čt, 13. 4. 2023 - 13:04)
S nálepkami začali ti, kteří mají plnou hubu svobody a demokracie. Tedy současná vládnoucí garnitura s nimi kolaborující novináři. Ti bojují za pravdu a lásku, ale jenom tu svojí. Jakmile má někdo i jen trochu odlišný názor, tak je to hned dezolát, ruský trol a podobně. A takového je potřeba umlčet a zašlapat do země. Horší než za komunistů.
Marie (Čt, 13. 4. 2023 - 13:04)
Děkuji za pravdivý článek. Málokdy se setkáváme v médiích s pravdou. Spíš je vše překroucené, zmanipulované a nepravdivé. Lidi mají strach říct svůj názor nejen před kolegy, přáteli, ale mnozí i v rodinách (dospělé děti a staří rodiče). Vyhrožování, citové vydírání ... Mám štěstí, že se mně to netýkalo a věřím, že nebude.

Návštěvník (Čt, 13. 4. 2023 - 13:04)
S nálepkami začal Zeman zvaný Lihoš. Pražská kavárna atd.... Jak se do lesa volá....
Návštěvník (Čt, 13. 4. 2023 - 14:04)
Nálepkování je staré jako lidstvo samo, nebo spíše jako jeho jazyky. V momentě kdy se lidé začali verbálně kvalifikovat jako přátelé a nepřátelé.
Karel (Čt, 13. 4. 2023 - 14:04)
Naprostý souhlas. S tím vším také souvisí to, že řada osob nemá kritické a analytické myšlení. Jsou schopni věřit kdejaké blbosti, kterou si někde přečtou. A věří tomu jenom proto, že se na tom nějací "vědci" nebo "odborníci" shodli. Ale už nepřemýšlí, proč se na tom shodli. A sice zřejmě proto, že za shodu na "správném" názoru dostanou tito pseudovědci zaplaceno formou nějakých dotací nebo grantu.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 09:04)
Svobodně se nelze vyjadřovat ani na Seznam.cz.A to jsem nepsala žádné vulgarity,pouze svůj názor k článku.Následovala blokace účtu.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 11:04)
Já myslím, že nálepky nejsou primárním problémem. Česká společnost je opravdu hluboce politicky a ideologicky rozdělená, takřka na pokraji občanské války. A dříve nebo později bude nutné rozetnout, komu má Česko patřit. Zda lidem, kteří si váží svobody a demokracie, nebo naopak proruské páté koloně, novodobým fašistům a milovníkům starých komunistických pořádků.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 11:04)
co je podle tebe svoboda a demokracie?
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 11:04)
Komunistické pořádky už máme a nemyslím si, že "proruská pátá kolona, novodobých fašistů" to zhorší. Musí "přijít zákon", který bude platit stejně pro všechny a tím bude zajištěna pluralita.
Michal (So, 15. 4. 2023 - 12:04)
Co to je za blbost? Jak to chceš roseknout? Jak se chceš některých lidi zbavit? Myslíš, že toto je demokratický názor? Tohle právě zavání starými komunistickými pořádky, kdy ti, co nesouhlasili s režimem, byli vyčleněni ze společnosti - zavřeni v base či někde v kotelně či dole. V 50.letech dokonce popravováni. Pouze toto je to nejnebezpečnější milování starých komunistických pořádků. To, že někdo vzpomíná na to, že byla jistota práce či že všichni měli + - stejně, že máslo stálo 10 kčs, tak nebezpečné neni.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 12:04)
Vliv ruské propagandy na českou společnost je velmi nebezpečný. Výrazně se to projevilo například v době pandemie. Rusko tehdy podněcovalo české občany, aby ignorovali a sabotovali vládní protipandemická opatření, aby nevěřili hygienickým a zdravotním institucím a nedbali jejich pokynů, aby vzdorovali uzávěrám, nenosili roušky, netestovali se a neočkovali, a aby podobná opatření i aktivně mařili a znemožňovali jiným se jimi řídit. Jelikož značná část populace toto zhoubné nabádání ruské propagandy uposlechla, zbytečně zemřelo minimálně o celé tisíce více občanů, než by zemřelo za jiných okolností. Budou-li potom demokratická společnost a demokraticky smýšlející občané takovéto projevy ruské hybridní války bez problémů tolerovat, Rusové a jejich pátá kolona českou společnost úplně rozloží. Zničí ji morálně, politicky i ekonomicky, přivedou ji do chaosu, bídy, násilí, a nakonec v Česku nastolí proruskou diktaturu.
Michal (So, 15. 4. 2023 - 12:04)
Hm a asi nejvíc ruská propaganda ovlivnila Švédsko, co? Tam nikdy nebyly roušky povinné a nakonec Švédsko dopadlo mnohem lépe než my. Ohledně očkování je též jasné, že vakcíny vůbec nebyly tak účinné jak se říkalo a že měli plno vedlejších účinků. Informace přicházejí z Izraele, Německy, Švýcarska - to jako že Rusko oslabené válkou a sankcemi dokáže stále ovlivňovat celý svět?
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 12:04)
Je pravda, že ve Švédsku byla opatření formou doporučení. Jenže Švédi nejsou Češi, jsou schopni kritického myšlení, nevyřvávají nic o svobodě v souvislosti s pandemií a proto opatření dodržovali dobrovolně. A vyplatilo se.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 13:04)
Období covid teroru nebylo dosud zcela analyzováno a posouzeno. Nemá smysl zatím dělat ukvapené závěry, neboť řešení a ponaučení jsou zatím v chodu.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 13:04)
Vše už je za námi, buď v klidu a pod kontrolou Jo, pandemie lze nazvat terorem.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 14:04)
Není nic za námi a nesmí být, aby se to neopakovalo.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 14:04)
Těžko lze 100% zajistit, aby se pandemie neopakovala. Tedy v dnešní době.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 16:04)
Uzavřít hranice navždy...nejen pro leteckou dopravu...ale chceme to?
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 18:04)
Například válka na Ukrajině není za námi. Rovněž ruské škodění za pandemie nebylo jediné. Stačí vzpomenout Vrbětice, rozdmýchávání antiimigračních, xenofobně rasistických, fašistických a islamofobních hysterií v roce 2015, soustavnou ruskou podporu nacionalistické a fašizoidní verbeže, soustavné ruské pokusy podlamovat důvěru veřejnosti v demokratické instituce, ve spojence a euroatlantické struktury, v demokratické politické subjekty, v neziskový sektor, ruský vyděračský a korupční vliv na bývalou hlavu státu a nemalou část i mainstreamové politické reprezentace, ruský nevybíravý nátlak na obecní a regionální zastupitelstva, a tak by se dalo libovolně pokračovat.
Karel (Po, 17. 4. 2023 - 07:04)
To je jak z Rudého Práva. Ještě chybí ztroskotanci a samozvanci a je to úplně dokonalé. A antiimigrační, xenofobně rasistické, fašistické a islamofobní hysterie v roce 2015 tady nerozdmíchávalo Rusko, ale západní země, ze kterých i přes cenzuru prosakovaly zprávy o důsledcích islamizace západu včetně atentátů. A o jaké důvěře v jaké demokratické instituce to mluvíš? O důvěře ve vládu neumětelů v čele s Fialou? A co naši Euroatlantičtí spojenci? Kteří v čele s USA již desítky let vyvolávají po světě války a nepokoje? Nebo mám věřit nesmyslům typu boje se sodovkovým plynem? Nebo neziskovým organisacím, kteří podporují kastrace, buzeranství a tvrdí, že máme 69 pohlaví? Návštěvníku, máš to nějaké popletené. Zkus někdy použít vlastní rozum a nepodléhej přiblblé propagandě.
Návštěvník (Po, 17. 4. 2023 - 08:04)
Karle, Karle. Ty sám jsi zmatenou obětí ruské propagandy a ruskou pátou kolonou. Zkus se nejdříve ze všeho naučit aspoň vyjmenovaná slova. A raději se nech sám vykastrovat, abys svou blbost nemohl nepřenášel na další generace a neotravoval s ní společenské ovzduší i posmrtně na celé věky...
Karel (Po, 17. 4. 2023 - 08:04)
No a kde máš nějaké věcné argumenty? Ono je sice pěkné, že mě urážíš. Ale zkus nějak polemizovat s tím, co jsem napsal. Věcně, ne demagogicky.
Návštěvník (Po, 17. 4. 2023 - 09:04)
Je mi líto, ale nemůžu ti pomoci. Nemůžu tu suplovat chybějící vzdělání a inteligenci ani vyvracet hluboko zakořeněné předsudky. Kvalitních informací máš plno všude kolem sebe, a zadarmo. Nicméně preferuješ proruské dezinformace. To je tvůj problém, a já ho tady vážně nevyřeším.
Karel (Po, 17. 4. 2023 - 09:04)
No ale jestliže ty na rozdíl ode mne tu inteligenci a vzdělání máš, tak tě prosím, uveď mne jako zbloudilého, na správnou cestu. I Církev Svatá uváděla také své zbloudilé ovečky na správnou cestu. Tak mne prosím uveď konkrétní dezinformaci a předsudek, který jsem ve svém článku uvedl. Děkuji.
Návštěvník (Po, 17. 4. 2023 - 09:04)
Co je to neziskový sektor, k čemu slouží, proč je společensky potřebný a proč jej diktátoři a diktatury nemají rádi, si může každý vygůglovat. Podobně i to, co dělají skleníkové plyny v atmosféře, a proč jsou jejich průmyslové, dopravní i zemědělské emise globálním problémem.
David (Po, 17. 4. 2023 - 09:04)
Návštěvníku, máš samozřejmě pravdu. Ale mne v této věci trápí jiná věc. Jak budeme bojovat s plyny, které při svých erupcích vypustí do ovzduší sopky? Máš nějaké řešení?
Návštěvník (Po, 17. 4. 2023 - 10:04)
Existují projekty na extrakci skleníkových plynů (zejména oxidu uhličitého) z atmosféry bez ohledu na jejich původ. Jelikož se ovšem předpokládá, že největší přírustek skleníkových plynů od časů industrializace v 19. století připadá na lidské hospodářské aktivity, hlavní úsilí dnes směřuje k omezení emisí těchto plynů. Zejména přebudováním energetiky a dopravy s důrazem na elektřinu z obnovitelných zdrojů a jádra.
David (Po, 17. 4. 2023 - 10:04)
Tak elektřina z obnovitelných zdrojů je jistě jeden z nejvýznamnějších zdrojů energie. Zajímalo by mne kupříkladu, zda by pouze na energii z obnovitelných zdrojů dokázalo fungovat třeba pražské metro nebo nějaká továrna třeba na výrobu ocele? Také by mne zajímalo, jak se bude řešit situace, kdy bude bezvětří, noc a nebo bude pod mrakem? No a konečně by mne zajímalo, jestli solární panel a větrník vyrobí po dobu své životnosti alespoň tolik energie, kolik se spotřebovalo při jeho jistě ekologické výrobě a ještě ekologičtější likvidaci po skončení životnosti? Uvažuji včetně energie spotřebované v souvislost s těžbou nerostů nutných k výrobě solárního panelu nebo větrníku.
Návštěvník (Po, 17. 4. 2023 - 22:04)
Odpovědi na tvé otázky jsou dohledatelné. Najdi si je. Jinak obecně je samozřejmé, že přebudování energetiky a dopravy i řady jiných odvětví bude náročný a bolestný proces, na kterém sice řada lidí vydělá, ale mnozí další prodělají. Nicméně rozumná alternativa neexistuje. Planetu nelze uvařit. Rusko jako vývozce fosilních energetických surovin i ropných produktů však má úzkoprsý zájem na tom, aby se v z hlediska globální spotřeby takovýchto surovin či produktů co nejdéle pokud možno nic neměnilo. Tomu odpovídá i jeho lživá propaganda zaměřená na lidi na Západě.
Návštěvník (Po, 17. 4. 2023 - 22:04)
Jde o to, co je racionální, ekologické a ekonomické. Sankce na Ruský plyn, a přerušení plynovodů se takto absolutně nejeví.
Návštěvník (Út, 18. 4. 2023 - 07:04)
Dovoz ruského plynu do EU nepodléhá evropským sankcím. Nicméně obecně vzato jen blázen může nechápat, co je problematického na nákupu energetických surovin (nebo jakéhokoli jiného zboží) od agresivního fašistického státu, který páchá válečné zločiny u svého souseda, je celosvětovou válečnou hrozbou a soustavně a dlouhodobě se též snaží destabilizovat demokratické země, včetně ČR.
Karel (Út, 18. 4. 2023 - 07:04)
Návštěvníku máš naprostou pravdu. Planetu nelze uvařit. Každá ideologie v historii nabídla lidstvu něco pozitivního do budoucnosti. Pravda, často za cenu obrovských obětí. Svatá církev nabídla spasení po smrti. Nacismus nabídl čistou rasu. Tedy až všechny ostatní zabijeme. Komunismus nabídl vizi beztřídní společnosti. No a ekologismus nabízí za cenu obrovských nákladů a zbídačení obyvatelstva to, že se do konce století globálně oteplí ( nebo ochladí) místo o 0,5 stupňů tak pouze o 0,4 stupně. Není to málo Antone Pavloviči?
Návštěvník (Út, 18. 4. 2023 - 07:04)
pěkné, Karle.
Návštěvník (Út, 18. 4. 2023 - 08:04)
Inu, hladina světového oceánu se opravdu zvyšuje, a klima opravdu vykazuje extrémní výkyvy. Stačí si vzpomenout jen na nedávná extrémní sucha a série požárů v Austrálii. Světová populace navíc rychle roste, takže si nejsem jistý, zda zaplavování pobřežních oblastí a desertifikace vnitrozemí kontinentů zrovna dneska lidstvu nejvíce štimuje. Jak z hlediska zemědělských výnosů pro nasycení stále více miliard jedlíků, tak i z hlediska současného umístění nemalé části světové populace do pobřežních velkoměst. Předpokládám, že o takových nuancích, jako jsou nějací lední medvědi, se před vámi ani nemá smysl zmiňovat.
Michal (Po, 17. 4. 2023 - 09:04)
Islamofobni hysterii rozdmychavaly utoky silamistu v Evrope. To, že se lide negativne stavi k mohutne migraci, je jejich prirozennny instinkt, to nemusi nikdo rozdmychavat. To ze Angela Merkel pozvala mnoho migrantu do Nemecka, potazmo Evropy prirozene sebou neslo problemy a u nekterych lidi vyvolavalo strach. V tomto bych opravdu roli Ruska nevidel.
Návštěvník (Po, 17. 4. 2023 - 10:04)
A to, že mnozí zfanatizovaní občané hrozili kvůli dané imigrační vlně politikům šibenicemi, i když do Česka jako cílové země nemířili téměř žádní imigranti, bylo taky normální? A proruská média snad k nepokojům kvůli této imigrační vlně nepodněcovala? A v předposledních prezidentských volbách proruská dezinformační scéna nevyvolávala iracionální strach s Drahoše jako údajného zrádce, "vítače" a pedofila?
Karel (Po, 17. 4. 2023 - 10:04)
Tak je je samozřejmě v zájmu obyvatel ČR to, že sem žádní muslimští emigranti nemířili. A dělejme vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále. S ohledem na situaci na západě nejde o iracionální strach i islámu a muslimů, ale naopak o racionální obavy, abychom nedopadli jako na západě.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 14:04)
Nechápu co chceš na tom analyzovat, prostě elity se potřebovaly více bohatnout.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 15:04)
Nemám informace, ani vzorky k analýzám. To je věcí odborníků, kteří k nim přístup mají. My jsme jen pasivními diváky a posuzovateli toho, jestli je spravedlnost. Je to proces a nebude to hned.
Michal (So, 15. 4. 2023 - 17:04)
Skoro nikdo ve Švédsku roušky nenosil, takže nelži o tom, že dodržovali dobrovolně opatření. Možná se jen neshlukovali v takovém množství. Ani školy, obchody či kavárny nebyly uzavřené.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 17:04)
Naopak, vše bylo dobrovolné a zodpovědné. A dle Švédů měla být opatření přísnější. Results
By 25 February 2022, when the final report was published, 15 800 individuals, 1.5 per 1000 Swedish inhabitants, had died after COVID-19. The death rates were high in spring 2020, but overall excess mortality in 2020–2021 was +0.79%, which was lower than in many other European countries. The Commission suggested that the voluntary measures that were adopted were appropriate and maintained Swedes' personal freedom during the pandemic. However, more extensive and earlier measures should have been taken, especially during the first wave.

Conclusion
The Swedish COVID-19 Commission felt that earlier and more extensive pandemic action should have been taken, particularly during the first wave. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.16535
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 18:04)
Ve Švédsku ale taky měli už v polovině 2021 víc než 80% proočkovanost dvěma dávkami. A další doporučovali jako nejlepší řešení situace.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 12:04)
Za pandemie bylo Rusko oslabené daleko méně. Podívejme se však, kam to dosud dopracovalo Maďarsko, nebo i Slovensko. Rusko svými lžemi nadále nezanedbatelné ovlivňuje postsovětské a postkomunistické země, jakož i Afriku, a do jisté míry i Západ. Svého času pomohlo Trumpovi k prezidenství, a hrálo svou roli i při odtržení Velké Británie od EU.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 13:04)
Jmenuj velmoc, která nic neovlivňuje. Takovou nenalezneš.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 12:04)
Šedá je teorie, zelený strom života. Zrovna tak není nic černobílé. Hodit všechno na Rusy je fanaticky omezené, navíc to kopíruje oficiální rétoriku, takže si takové úvahy si strč za klobouk. Nic nenasvědčuje přítomnosti Ruské, nebo proruské propagandy. Je to jen nálepka uměle vytvořených "třídních nepřátel", jako za totality. Nic nového pod sluncem.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 12:04)
milovníky starých pořádků tady máme jako vrcholové politiky - prezident Pavel a Fiala - studoval na filosofii pod tuhým ideologickým dohledem.
Návštěvník (So, 15. 4. 2023 - 12:04)
Není to tak zlé. Ti proruští sice hodně vypisují na soc. sítích a rádi rádi si udělají výlet do Prahy, ale je jich zanedbatelně málo. Horší jsou ti jejich vůdci, kteří jim cíleně lžou.
Neziskovkář (Po, 17. 4. 2023 - 08:04)
Karel je typický flastenec. Češtinu se pořádně nenaučil, ale ve s*ačkách ruské propagandy je až po temeno hlavy.
Karel (Po, 17. 4. 2023 - 09:04)
Já pořád čekám, až věcně vyvrátíte věci, které jsem napsal. Zatím jsou to jen osobní útoky. Z toho plyne, že věcné protiargumenty nemáte. Nedivím se.
Reklama