Reklama

Celostátní konference psychosomatické medicíny v Liberci

Odborná Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP pořádá 19. celostátní konferenci psychosomatické medicíny v Liberci ve dnech 16.-18. června 2022 v prostorách TUL.

Na 400 odborníků z oblasti bio-psycho-sociálního přístupu k nemocným bude rokovat o rozdílech mezi psychosomatickou medicínou a psychoterapií.

Ačkoli jsme součástí Světové zdravotnické organizace (WHO), která zdraví definuje jako soulad biologických, psychických a sociálních aspektů života člověka, bio-psycho-sociální přístup se na našich lékařských fakultách vyučuje jen vzácně a v praxi není naplňován vůbec.

Psychosomatickou medicínu jako nástavbový obor prosadili lékaři do legislativy teprve v r.2013 a jen pomalu vzniká síť psychosomatických pracovišť, kde by našli úlevu především chroničtí pacienti, se kterými si v běžné biologicky orientované medicíně nelze poradit. Konference se koná pod záštitou Libereckého kraje. Prezidentem konference je docent MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD.

Několik reakcí:

Reklama

MUDr. Vladislav Chvála, předseda odborné společnosti sdělil: "Ačkoli rozvoj psychosomatické medicíny může vést k významným úsporám ve zdravotnictví, dodnes obor nemá schválené kódy lékařských výkonů. Přitom skutečný, tedy ekonomický zájem na rozvoji mohou mít jedině pojišťovny, tak jak se to podařilo v Německu už v osmdesátých letech minulého století. Na rozvoji psychosomatické medicíny nemají samozřejmě zájem farmaceutické firmy ani výrobci zdravotnické techniky, protože velké části chronických pacientů lze psychosomatickým přístupem pomoci bez léků a operací. Liberecká konference se již tradičně koná bez finanční podpory takových firem a bez zájmu médií."

MUDr. Barbora Branna: "Za osm let existence odborné společnosti (SPM ČLS) jsme udělali velmi mnoho dobré práce. Máme desítky atestovaných lékařů, podpořili jsme vydávání odborných publikací, přednášíme kolegům z nejrůznějších somatických oborů, kteří o naše zkušenosti mají zájem. V mé ordinaci jsou především děti a neumím si už představit léčbu dětí bez znalostí z psychosomatické medicíny a rodinné terapie."

PhDr. Ludmila Trapková: "Kliničtí psychologové, kteří naším vzděláváním v rodinné terapii psychosomatických chorob prošli, jsou mnohem lépe připraveni spolupracovat s lékaři při léčbě komplikovaných případů, kde stejnou váhu jako biologie, má psychologie pacienta a vztahy, ve kterých žije. Lékaři nemohou mít na psychoterapii dostatek času, mají-li plnit svou funkci. Psychosomatické vzdělání jim umožňuje přemosťovat propast mezi tělesnou léčbou a psychoterapií, kterou v současnosti potřebuje stále více lidí v každém věku. Proto jsou hlavními návštěvníky této konference jak lékaři, tak psychologové ale i fyzioterapeuti. Jejich vzájemná spolupráce a porozumění je pro léčbu nejvážnějších případů velmi důležitá."

Reklama

Komentáře

Milan Fikar (Čt, 16. 6. 2022 - 23:06)
Freud vstupoval do podvědomí( on používal pojem nevědoní) hysterických žen pomocí hypnózy. Mnoho nemocí má svou příčinu v nevhodných emocí prožitých v raném dětství, kdy si své emoce daný jedinec ještě ani neuvědomoval, natoš si je pamatoval. Metodou KTC testu je možno nahlédnout do podvědomí (řečeno Freudem, nevědomí) celé škály vztahů daného jedince. Statistika léčení neplodnosti pomocí KTC a úpravou partnerských vztahů vykazuje 95% úspěšnost. Podobné výsledky ukazuje použití KTC, tedy čtení v podvědomí celé škály emočních vztahů klientů i u ostatních civilizačních nemocí. Buhužel ještě neexistuje dostatečně široká statistika, malým rozšířením používání KTC testu v této oblasti. Tedy v léčení civilizačných nemocí, mimo oblast neplodnosti a gynekologických nemocí žen. Zde je výsledek 95% úspěšnosti více jak prokázaný. (PLODNOST - Cesta k mateřství)
Reklama