105493 komentáře / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

10. Září 2018 - 0:11

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele rekovac
rekovac
;TonyV
1. Leden 1970 - 1:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Ilona (anonym)
Myslím,že si Stvořitel zaslouží abychm se i o něm v těchto diskusích zmínili. JHVH(čte se Jehova či Jahve) a v hebrejském jazyce znamená - působí,že se stane.Je to osobní jméno Boha. Já jsem Jehova. To je mé jméno a nikomu jinému nedám svou vlastní slávu, ani svou chválu rytým sochám.(Izajáš 42:8) V Písmu jsou sice také používany popisné tituly, například Bůh, Svrchovaný Pán, Stvořitel, Otec, Všemohoucí a Nejvyšší, ale osobnost a vlastnosti Boha - kým a čím on je -jsou plně shrnuty a vyjádřeny jedině tímto jménem. ...ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi nejvyšší nad celou zemí.(Žalm 83:18) Jehova je stvořitelem všeho, je velkou prvotní příčinou,nebyl tedy stvořen a nemá počátek. Hoden jsi Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi vytvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.(Zjevení 4:11). Počet jeho let se nedá vyzkoumat. Jeho existence v minulosti je nekonečná a neskončí ani nikdy v budoucnu. ...a při Tom, který žije po celou věčnost, který stvořil nebe a věci v něm.( Zj. 10:6) Je neporušitelný a nesmrtelný.Proto je označován jako Král věčnosti. Králi věčnosti,neporušitelnému, neviditelnému, jedinému Bohu,buď sláva a čest po celou věčnost.Amen (1.Timoteovi 1:17) Pro něho je tisíc let jako několikahodinová noční hlídka. Ačkoli Jehova existuje mimo čas, je Bohem, který časový vývoj sleduje a za určitých okolností se do něj vkládá, ale drží se svého plánu. Jeho věčná existence je nepopiratelnou a nejzákladnější skutečností ve vesmíru, aproto při ni přísahal slovy: Jakože jsem živý, čímž zaručoval, že jeho sliby a proroctví jsou spolehlivé. Také lidé přísahali při jeho existenci. Jen blázniví říkáji: Není žádný Jehova. Jednali zhoubně , jednali odporně ve svém jednání. Není žádný, kdo činí dobro.(Žalm 14:1) Nebo Žalm 10:4 Ničemný ve své povýšenosti nezkoumá, všechny jeho myšlenky jsou: Bůh není. Jehova je Duch a lidé ho nemohou vidět. Bůh je Duch a ti kdo ho uctívají, musí uctívat duchem a pravdou.(Jan 4:24)
3. Duben 2008 - 19:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Jehova je tady zmiňován na několika diskuzích, tak proč ještě další?
6. Duben 2008 - 8:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Protože Jehova si přeje, aby lidé poznali jeho osobnost i jaký záměr má s lidmi i touto planetou a jaký smysl má život, to by mělo zajímat každého.
6. Duben 2008 - 16:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Proč by to mělo zajímat každého? Člověk by si měl svobodně vybrat, co bude číst a co ho bude zajímat. Chodí k nám také svědci Jehovovi, ale rozhodně se nevnucují jako vy.
6. Duben 2008 - 19:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
No jo,o tom to tu je,že at sem vlezou ti co by je zajímaly nějaké otázky,protože si myslím,že se možná bojí se zeptat osobně,když svědkové zaklepou na dveře.
7. Duben 2008 - 12:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Nikdo tady nikomu nic nevnucuje, protože je na každem z nas jestli se chcemu o Bohu dozvědět pravdu, jestli si někdo myslí, že nepotřebuje o Bohu nic vědět, tak tyto příspěvky nemusí číst, ať mi někdo vysvětlí, jak tady na diskuzi může někdo někomu něco vnucovat.
7. Duben 2008 - 15:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Gábina (anonym)
Svědci Jehovovi využívají všechny komunikační kanály. Mé kamarádce dokonce odpověděli na inzerát, kde hledala lásku. Vysvětlili jí, že existuje sedm druhů lásky.
7. Duben 2008 - 16:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Eva (anonym)
Jednou jim manžel řekl,že teda bude přesvědčovat on je na svou katolickou víru a byl pokoj.Je to hrůza.kam oni jsou schopni jit.Nesmi dojit k diskuzi,jinak nedaji slabší povaze klid.
7. Duben 2008 - 20:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Tady není diskuze o Svědcích Jehovovych, ale Svrchovaného Stvořitele Boha Jehovu, mě by zajímalo, zda takového Boha uctívají katolici nebo uctívají tajemnou trojici? Bůh Jehova není žadnou tajemní Trojici, ale Jeho osobnost a totožnost je jasně zjevena v Bibli, jeho slovu, kde sám zjevuje svůj záměr s lidmi i svou osobnost.
7. Duben 2008 - 22:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Simona (anonym)
Kamarád se chtěl seznámit s učením Svědků Jehovových. Je celkem duchovně založen a chtěl si prostudovat jejich učení. To je ale velmi obtížné, protože se mu neustále vnucovali se svými výklady. Velice legrační je zeptat se jich, kdy jejich sekta vznikla. Byla prý odjakživa. Ve skutečnosti jehovistické hnutí vzniklo až koncem 19. stol. a bylo založeno ne příliš asketickým mužem. Vznik hnutí se datuje do stejné doby jako adventistů s.d. , kteří mají řadu stejných názorů, ale s jehovisty se nesnáší. Adventisti vykládají Písmo zcela doslovně, ale jehovisté vykládají doslovně jen některé pasáže. Rozdíl je i v balení nových členů. Adventisti se vám představí a pozvou vás do své modlitebny. Jehovisti se zásadně nepředstavují. Hovor začínají a slyšela už jste o tom dobrém poselství nebo o nové pravdě atd. Že se jedná o Jehovisty, se dozvíte až třeba při čtvrtém nebo pátém sezení. Autor diskuse je zcela určitě taky Jehovista a snaží se mlžit. O tomto tématu se s tebou bude bavit jen jiný Jehovista a na to máte hodiny a své Sály království. Ostatní lidé spíš budou vzpomínat na to, jak jim tví soukmenovci vnucovali jehovistické učení.
8. Duben 2008 - 9:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Simono,já si myslím,že si tady diskusi může založit kdokoliv na jakékoliv téma,a jak se tobě nelíbí tak tu nechoď a navštěvuj si diskusi jaká se ti líbí.... můžeš dodat svůj názor,ale neurčuj tu kdo a kde by se měl o čem bavit.
8. Duben 2008 - 9:53
Obrázek uživatele Návštěvník
quick (anonym)
Také nemám nic proti tomu, seznámit se s tímto učením, zajímá mě ne z duchovních důvodů, ale ráda se dovím něco, co neznám. U nás jsem se setkala jen s příjemnými lidmi, kterým jsem ovšem na rovinu řekla, že ze mne jehovista nebude, ale ráda si s nimi promluvím, když mám čas a přinesou své časopisy. časopisy. Podívala bych se i na jejich shromáždění, ale je mimo moje bydliště, takže zatím to nevyšlo. Naopak nedávno jsem se setkala ve vlaku se starší paní, která planula "svatým ohněm" a snažila se mě usilovně přesvědčit. Jak to vidím, každá víra či učení má dojem, že ono je to pravé pro všechny. Ale kdo jim dal vůbec to právo a přesvědčení o jedinečnosti? Ať je to církev katolická, islám, zase to byli jenom lidé.
8. Duben 2008 - 9:53
Obrázek uživatele Návštěvník
L (anonym)
Jak víte že Jehova je jediný živý bůh? A co jiní bohové? Záleží tolik na jménu? Každý duchovní jedinec ví že nejvyšší síla nemá tvar a má mnoho jmen a kdo říká že jeho bůh je jediný je spíš zaslepenec.... protože uctívá jen jeden jeho princip
8. Duben 2008 - 11:28
Obrázek uživatele Návštěvník
Simona (anonym)
Jehovisti to zkrátka vědí, ve svém učení mají jednoznačně, že veškerá náboženství jiná než jejich, jsou zcestná. A mají zákaz je tolerovat. Jsou zcestná a nazdar. Doplní několika citáty z Písma a jen jejich je správné. Zkuste o tom s nimi podiskutovat. Jsou milí a hodní, ale jakmile u nich uvíznete drápkem, začnou vás terorizovat, co smíte a nesmíte, jak se máte chovat a co říkat.
8. Duben 2008 - 11:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvídavá tazatel (anonym)
Prosím, prosím, mám dotaz na osvícenou zakladatelku diskuze. Pokud je Jehova "jediný živý Bůh", jak se ta jaho živost projevuje? To bude asi nějaký organismus, že (neviditelná hmota není živá...)? Poněvadž jsme se v prvouce učili, že příroda se dělí na živou a neživou, tudíž Jehova bude nějaký viditelný organismus. Prosím tedy o popis. Děkuji velmi, dost mě to zajímá.
8. Duben 2008 - 12:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Eva (anonym)
Já myslela,že bůh je jen jeden to je jedna věc,ale kolik je podskupin věřících je věc druhá
8. Duben 2008 - 16:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Ano,Bůh je jeden,má jméno,jmenuje se Jehova.Ježíš dával vzorovou modlitbu...Otče náš,jenž jsi na nebesích posvět se jméno tvé....jaké jméno?Takže jméno určitě má.Dále je...přijď králoství tvé.....co to je?kde ma přijít?a kdy?staň se vůle tvá...jaká je boží vůle?
8. Duben 2008 - 17:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Eva (anonym)
Já nikomu nebráním,aby si věřil v co a koho chtěji,ale aby nevnucovali své argumenty a některé nelogické myšlenky druhým.Kdyby totiž každý z nás žil slušně nemusel by volat a hledat něco co ani není.
8. Duben 2008 - 19:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Ilona (anonym)
Milá zvídavá tazatelko, děkuji za Váš dotaz. Jehova je Duch(živý) a lidé ho nemohou vidět, a proto jakýkoli popis, který lze lidskými slovy vylíčit, nám může jeho nesrovnatelnou nádheru přiblížit jen částečně. Izajáš ve 40 kap. a 25,26 verši říká: Ke komu mě můžete připodobnit, aby mi byl roven? říká Svatý. Vysoko pozvedněte oči a vizte. Kdo stvořil tyto věci? Je to Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem, má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. Někteří z jeho služebníků dostali inspirované vidění jeho dvorů, ačkoli ve skutečnosti Stvořitele neviděli Popisují jeho přítomnost způsobem, jímž je zobrazena nejen jeho důstojnost a majestát vzbuzující posvátnou bázeň, ale v němž se také zračí krása, pokoj, řád a příjemnost. A nad prostorem, který byl nad jeho hlavou, bylo něco vzhledem jako safír, podoba trůnu. A na podobě trůnu, nahoře na něm, byla podoba někoho, vzhledu jako pozemského člověka. A viděl jsem něco podobného žhnutí élektra, co vypadalo jako oheň všude kolem uvnitř něho, od vzhledu jeho boků a nahoru a od vzhledu jeho boků a dolů, jsem viděl něco, co vypadalo jako oheň, a všude kolem měl jas.(Ezekiel 1:26-28) Podobný popis můžeme číst ve Zjevení 4 kap. 1-3 verši. A potom jsem viděl, a pohleďme, otevřené dveře v nebi, a první hlas, ktrý jsem slyšel, byl jako hlas trubky a mluvil se mnou a řekl: Vystup sem nahoru a ukáži ti co se stane. Potom jsem se okamžitě ocitl v moci ducha. A pohleďme na svém místě v nebi byl trůn a na trůnu někdo sedí. A ten, kdo sedí, je vzhledem jako jaspis a červeně zbarvený drahokam, a kolem dokola trůnu je duha, vzhledem jako smaragd. Můžeme si povšimnou, že při těchto popisech jsou používány metafory a přirovnání, a Jehovův vzhled je přirovnáván k věcem, které lidé znají- k drhokamům, ohni a duze. Je líčen dokonce tak aby měl některé lidské rysy, takové výrazy jsou nezbytně nutné, aby lidé mohli popisu porozumět. Mluví se o jeho očích, uších a jeho obličeji. Jehovovy oči jsou totiž upřeny na spravedlivé a jeho uši k jejich úpěnlivé prosbě, ale Jehovův obličej je proti těm, kdo činí špatné věci.(1.Petra 3:12) Kdyby pro nás Jehova Bůh dal zaznamenat popis své osoby v duchovních pojmech, bylo by to podobné, jako kdyby člověku, který má jen základní znalosti matematiky byly předloženy složité algebraické rovnice nebo jako bychom se snažili vylíčit barvy člověku, který je od narozenéí slepý. Jehovův zrak na rozdíl od zraku lidského, nezávisí na světelných parscích a Jehova může vidět skutky vykonané v naprosté tmě. Svým viděním může obsáhnou celou zemi a k tomu aby viděl zárodek v mateřském lůně, nepotřebuje žádný zvláštní přístroj. Jeho sluch také nezávisí na zvukovém vlnění v atmosféře, může totiž slyšet to, co je bezhlasně vyjádřeno v lidském srdci. Pokud jde o rozsáhlý hmotný vesmír, člověk jej není schopen ani změřit. Bůh však přebývá na místě, které v hmotném vesmíru není zahrnuto, a tím méně je tedy může obsáhnout nějaký pozemský dům nebo chrám.
13. Duben 2008 - 0:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Ilona (anonym)
Jak vím, že je Jehova živý? Jedním takovým příkladem může být třeba situace z 1.Královské 18. kapitoly. Prorok Eliáš navrhuje, aby byla provedena zkouška, při ktré by se prokázalo, kdo je pravý Bůh, kterého mají následovat. Ten Bůh, který dá odpověď tím, že obětovaného býka stráví ohněm, má být všemi uznán. Lid to považuje za dobré a s návrhem souhlasí. Nejprve je vzýván Baal, ale marně. Ačkoli se k němu jeho kněží stále modlí, a dokonce si podle svého rituálu sami dělají řezné rány, žádný oheň nepřchází, neobjevuje se žádný důkaz, že by Baal byl živým bohem. Slunce pálí a oni celý den poskakují kolem oltáře, Elijáš se jim nemilosrdně posmívá a oni zuří stále víc. Nyní je na řadě Elijáš, dává pokyn, aby lidé 3x vylili vodu na oheň a na oltář, vodou je naplněn i příkop, který je kolem oltáře a ohraničuje plochu asi 32x32m. Potom Elijáš vznáší k Jehovovi jedinou modlitbu, Jehova sesílá z nebe oheň, který stravuje nejen oběť, ale také dřevo, oltářní kameny a vodu v příkopu. Když to lidé vidí padnou na tvář a říkají: Jehova je pravý Bůh! Jehova je pravý Bůh! Poté prudkým deštěm končí období dlouhodobého sucha. V Jehovově síle potom Elijáš běží před Achabovým vozem do Jezreelu, tedy na vzdálenost asi 30 km.
13. Duben 2008 - 10:14
Obrázek uživatele Návštěvník
L (anonym)
Milá ilono nezaměňuj prosím podobenství za skutečnost. To vše co se píše v bibli má hluboký vnitřní význam a týká se to lidského nitra nikoli zevního světa. Stejně tak jako se píše v eposu o Gilgamešovi, který je starší než bible o potopě světa, tak je logické že jde o pochod uvnitř nitra čili uvnitř duše toho který jde "po cestě"... našel jsem tam skvělou pasáž: Enkidu praví svému příteli Gilgamešovi:
13. Duben 2008 - 10:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Ilona (anonym)
Je důležité si uvědomit, že Jehova není pouze Bohem svědků Jehovových. I když je Jehova označován v Bibli jako Bůh Izraele, neznamená to, že bychom ho měli považovat pouze za kmenového Boha nebo pouze za Boha Svědků. Apoštol Pavel napsal: Je on jen Bohem Židů? Není také Bohem lidí z národů? Ano, také lidí z národů. Jehova není jen Bohem celé země, ale také celého vesmíru. Smlouva,kterou uzavřel asi před 2000 lety pře dobou Pavlovou uzavřel Jehova s Abrahamem, obsahovala slib požehnání pro lidi ze všech národů, je z toho patrné, že Bůh se zajímá o celé lidstvo. S určitostí si uvědomuji, že Bůh není stranícký, ale v každém národu je mu přijatelný ten, kdo se ho bojí a působí spravedlnost.(Skutky apoštolů 10kap. 34,35 verš) (Omlouvám se za to, že nepíši uvozovky, ale ty se otiskují v diskusi i se závorkami, jistě jste si toho všimli. Tímto na tento problé upozorňuji webmastra.)
13. Duben 2008 - 10:39
Obrázek uživatele Návštěvník
L (anonym)
Ilono omíláš bláboly nějakých církví, kdyby jsi skutečně toho boha poznala budeš raději mlčet:-)
13. Duben 2008 - 10:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Iva (anonym)
radím Všem-neopovídejte na ty bláboly oni to chtějí a rádi píši romány a maji body k dobru
13. Duben 2008 - 11:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Ilona (anonym)
Vážení, jak jste i jistě všimli uvádím zde pouze citace z Bible a ta, jak víte je inspirovaná Bohem. Tudíž cokoli se vám nezdá je pouze problém výchovy založené na evoluční teorii a naprosté neúcty k Bibli. Právě to, že Boha znám mě nutí o něm mluvit, protože Bůh si přeje aby všichni dosáhli pokání a to se může stát jedině tehdy, pokud lidé Boha poznají. Záměrně neuvádím žádné citace. V případě zájmu mohu doložit, jde mi jen o vaše dobro.
13. Duben 2008 - 12:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Jožka (anonym)
Moc děkuji Iloně, že konečně začala psát o něčem skutečně důležitém. Vážím si lidí, kteří si v dnešním světě udělají čas na duchovní věci a na to, aby pomáhali druhým lidem.Bravo. Držím Ti pěsti.
13. Duben 2008 - 18:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Andy (anonym)
Je vidět, že to co Ilona píše, je pro ni skutečně důležité a má o tom i přehled.Kdo vám dnes dá tak podrobný popis Boha z Bible, je vidět, že nad tím musí přemýšlet a studovat to.
13. Duben 2008 - 18:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Iva (anonym)
Ilona si to píše sama a provokuje k další debatě
13. Duben 2008 - 19:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Lasička (anonym)
Ilono, už se to tu probíralo, že třeba Adventisté s.d. se zásadně představují a pozvou vás do modlitebny. Svědci Jehovovi se zásadně nepředstavují, mlží o dobrém poselství apod., jakoby se za název své sekty styděli. Proto jasně odpověz! Jsi Svědkyně Jehovova? Boží jméno totiž používají zejména oni.
13. Duben 2008 - 21:47

Stránky

Přidat komentář