Reklama

Jak moc si na Silvestra znečistíme životní prostředí kolem nás?

Silvestrovská pyrotechnika, s jejími světelnými ohňostroji a výbuchy barev, se stala symbolem oslav Nového roku. Nicméně, ve stínu této krásy leží důležitá otázka: Jak moc bychom měli používat tuto formu oslav a jaké jsou důsledky ohňostrojů a petard? Zvyšujeme jimi skutečně radost a slávu této události, nebo přinášíme rizika pro naše zdraví a životní prostředí?

Silvestrovská pyrotechnika může obsahovat několik škodlivých látek, zahrnující:

  1. Hlavní výbušniny: Chemikálie jako dusičnany, chloráty, a další slouží jako hlavní výbušniny. Tyto látky mohou být nebezpečné pro zdraví a životní prostředí kvůli své explozivní povaze.
  2. Kovy: Různé kovy jako je hliník, olovo a cín bývají přidány k dosažení barevných efektů. Při spálení se mohou uvolňovat do ovzduší a potenciálně znečišťovat prostředí.
  3. Hlavní emise: Spalování pyrotechniky produkuje částice, které jsou pro dýchací cesty a zhoršují kvalitu ovzduší. To může mít negativní dopady na zdraví lidí, zejména těch s respiračními problémy.
  4. Toxické látky: Některé složky používané v pyrotechnice mohou být toxické. Například barviva často obsahují chemikálie, které při spálení mohou vytvářet toxické plyny.

Tyto látky mohou mít různé škodlivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Mohou způsobovat dýchací problémy, podráždění očí a pokožky, působit karcinogenně (podporovat vznik nádorů a rakoviny) a v dlouhodobém měřítku přispívat k znečištění ovzduší a vodních zdrojů. V prostředí se toxické látky mohou kumulovat, stávat se součástí potravinového řetězce a mít dlouhodobý negativní účinek.

Dalším silným faktorem, který narušuje životní prostředí je hluk a světelný smog.

Kdo je nejvíce ohrožený hlukem:

Reklama
  • Zvířata: Hluk výbuchů pyrotechniky může výrazně vyděsit a stresovat zvířata, zejména domácí mazlíčky, divokou zvěř, ale i domácí zvířata na farmách. Pro ně může být tento hluk mimořádně nepříjemný a vyvolávat úzkost, stres a nebezpečné nepřirozené reakce (např. útěk).
  • Lidé s citlivějším sluchem: Pro jednotlivce s citlivějším sluchem, malé děti, starší lidi, lidi s poruchami sluchu či lidi trpící posttraumatickým stresem (v současné době lidé, kteří zažili válku na Ukrajině či střelbu v Praze) může být hluk z pyrotechniky velmi rušivý a nepříjemný. Staří lidé postižení demencí se mohou cítit dezorientovaní a též velmi vystrašení.

Světelný smog může mít negativní vliv např. na lidi trpící epilepsií či na noční zvířata.

Je třeba brát v úvahu tyto faktory a najít způsoby, jak minimalizovat tyto negativní dopady pyrotechniky na okolí a zároveň si zachovat tradici oslav bez zbytečných rizik pro zdraví lidí a životní prostředí.

MK

 

Reklama

Komentáře

Anonym (Čt, 28. 12. 2023 - 13:12)

Nestřílím, ani nebouchám. Většinou mne ti blbečkové o půlnoci vzbudí a naštvou.

Default User Image
Linda (Pá, 29. 12. 2023 - 07:12)

nejhůř to nese naše kočka, zaleze pod postel a je tam až do rána. 1. ledna pak celý den mňouká a nadává.

Default User Image
Jana (Pá, 29. 12. 2023 - 08:12)

U nás v Hradci je ohňostroj zrušen. Mnohá města, ale i přes výzvu ministerstva budou ohňostroje dělat. Mne to přijde tedy hodně mimo vzhledem k tomu, co se před vánocemi stalo v Praze. Vím, že život jde dál, ale prostě petardy a ohňostroje mi přijdou takto brzy nevkusné vzhledem k obětem i pozůstalým.

Reklama