Reklama

Co je to opakovací recept?

Jedná se o elektronický recept s předepsáním léčivého přípravku a počtem balení, jehož výdej se má opakovat. Tzn. opakovací recept zajistí pacientovi možnost v lékárně vyzvedávat své léky opakovaně, aniž by musel pokaždé navštívit ordinaci lékaře a v lékárně předložit nový lékařský předpis.

Možnost předepisování opakovacího receptu podléhá podmínkám, které zajištují bezpečnou a dlouhodobě efektivní terapii.

 

Může opakovací recept dostat kdokoli?

Ošetřující lékař může opakovací recept předepsat pouze pacientovi, kterého má ve své dlouhodobé péči, který spolupracuje a navštěvuje jeho ordinaci pravidelně. Podmínkou preskripce je také, že se musí jednat o pacienta se stabilizovaným onemocněním. Opakovací recept nelze předepsat v případě akutního onemocnění.

Reklama

 

Jakou má platnost opakovací recept?

Opakovací recept má platnost 6 měsíců počínaje dnem po dni jeho vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok.

 

V jaké podobě dostanu od lékaře opakovací recept?

Lékař může opakovací recept vystavit pouze v elektronické podobě jako tzv. eRecept. Více informací o elektronické preskripci najdete zde.

 

Může mi lékař předepsat více druhů léků na opakovací recept?

Na opakovací recept lze předepsat pouze dva druhy léčivých přípravků, a to pouze za podmínky, že počet opakování je u obou léků stejný. Počet opakování (výdejů v lékárně) se vztahuje k eReceptu jako celku, nikoli pouze k jednomu z léčivých přípravků. Tzn. na jeden opakovací eRecept není možné předepsat rozdílný počet opakování u jednotlivých léků, ani nelze předepsat opakování pouze u jednoho z léků. Na opakovací recept není možné předepsat léčivé přípravky s obsahem omamných nebo návykových (psychotropních) látek, nebo léčivé přípravky označené příznakem „omezená dostupnost“.

 

Jaké údaje jsou uvedeny na opakovacím receptu?

Opakovací recept obsahuje kromě standardních identifikačních údajů (jméno pacienta, název předepsaného léku, dávkování, platnost eReceptu atd.) také pokyn k opakovanému výdeji („repetatur“) a počet opakování (slovy a číslicí).

 

Povinnou elektronickou preskripci provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Veškeré potřebné informace a návody jsou uvedeny na webu www.epreskripce.cz.

 

Viktorie Plívová, tisková mluvčí VZP

Reklama

Komentáře

Reklama