133 komentáře / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Zachráňme svet.

10. Září 2018 - 0:10

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
milan (anonym)
Zachráňme svet. Je naozaj iróniou, že napriek obrovskému kvantu rôznych rozumových vedomostí si ?udstvo nie je schopné uvedomiť vážnosť súčasnej situácie, súvisiacej s jeho vlastným prežitím. Alebo lepšie povedané, aj by snáď toho schopné bolo, iba jednoducho ...nechce! Aby sme teda prelomili dnešný, priam trestuhodný nezáujem o takú dôležitú otázku, akou je prežitie ?udského druhu na Zemi, pozrime sa podrobnejšie na jeden zo základných Zákonov univerza a síce, na Zákon tiaže. Lebo paradoxne, hoci tento Zákon a jeho pôsobenie z fyziky ve?mi dobre poznáme, práve neznalosť jeho účinkov spôsobuje, že naša planéta je strhávaná zo svojej pôvodnej dráhy a zatláčaná smerom k predčasnému zničeniu. Neklamné znaky tohto diania sú totiž už celkom zrete?ne vidite?né každému, čo i len trochu vnímavému človeku. Patrí k nim napríklad každodenné vymieranie nieko?kých živočíšnych druhov, globálne otep?ovanie, rastúce znečistenie vodných zdrojov a životného prostredia vôbec, množiace sa prírodné katastrofy a anomálie, ale napríklad aj zhoršujúce sa vzťahy medzi ?uďmi, rastúce násilie, terorizmus, zvrhlosť, stávajúca sa normou a mnoho, mnoho iného. Niečo sa rozhodne deje! Niečo mimoriadneho a výnimočného! Na základe nepoznaných účinkov Zákona tiaže klesá naša Zem postupne do záhuby, ako loď, ktorá sa potápa. A všetko to negatívne, čo vidíme v súčasnosti vôkol seba je iba nevyhnutným dôsledkom tohto jej klesania. Avšak ?udia, zah?bení do svojich každodenných problémov o ničom nevedia, alebo skôr nechcú vedieť. Nemajú záujem dopátrať sa skutočných príčin súčasného, kritického stavu a neh?adajú cesty, ako by mohli zabrániť tomu najhoršiemu: K zhoršeniu životných podmienok na našej planéte až do takej miery, že prestane byť obyvate?nou pre ?udský druh. Nie je samozrejme zmyslom týchto riadkov niekoho strašiť. Avšak nesmierna vážnosť situácie priam vyžaduje informovanie verejnosti o reálnom stave veci, aby sa potom, na základe tohto poznania, urobili razantné, rýchle a účinné protiopatrenia. K lepšiemu pochopenie toho, čo sa deje, použime prirovnanie našej planéty k lodi. Každá loď má na svojom trupe zrete?ne vyznačenú čiaru ponoru, označujúcu maximálnu možnosť jej zaťaženia. Ak však posádka nebude brať túto hranicu úvahy a váhou nákladu ju prekročí, loď sa nevyhnutne potopí, čo bude v podstate iba neodvratný dôsledok nerešpektovania účinkov spomínaného Zákona tiaže. No a niečo podobného sa deje aj s našou Zemou. Aj ona má presne vyznačenú
27. Prosinec 2007 - 18:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Jožínek (anonym)
Napiš příště víc,ta tvoje stručnost je až dojemná.Pa
29. Prosinec 2007 - 20:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Honza (anonym)
V jedné věci máte pravdu. Ačkoli se o tom v televizi nemluví a ve školách neučí, myšlenky jsou forma energie a mají svoji hmotnost a také dle druhu jsou tvůrčí nebo destruktivní. Bohužel v současnosti jsou destruktivní myšlenky rozšířeny ve značné míře a jejich negativní energie vyvolává jak války, ekonomické problémy tak zemské katastrofy. Jsem si vědom toho, že se mnou mnozí materialisté nebudou souhlasit, protože je to ve školách neučili a v televizní reklamě to taky nevysílají. V čele států by měli být KVALITNÍ DUCHOVNÍ JEDINCI inspirující svými návrhy a podněty svobodné občany v Přímodemokratickém systému. Podle zásady, že vést slepé, může jen vidoucí. Je ironie, že zatímco lékaře může dělat jen vyškolený jedinec, řidiče autobusu vycvičený řidič tak do politiky může v podstatě jakákoli primitivní troska. Podle toho taky svět vypadá. Ono, kdyby autobus řídil opilý jedinec, který nerozumí řízení ani dopravním předpisům, daleko by autobus a lidé v něm nedojeli. Je zvláštní, že v případě autobusu, vlaku, lékařů nám to dochází ale v případě politiků ne. Je otázka, jak dlouho se lidé nechají ohlupovat podřadnými nekvalitními jedinci v čele států, zda do totální sebedestrukce anebo přece jen dojde k nějaké změně. Možnosti vývoje jsou různé. Uvidíme, kolik pochopíme....http://www.janhus.estranky.cz/
29. Prosinec 2007 - 21:04
Obrázek uživatele Návštěvník
mona (anonym)
Prečo vzniká čierna diera a čo je v nej?
29. Prosinec 2007 - 23:32
Obrázek uživatele Návštěvník
mona (anonym)
Neviem si predstaviť, že nič. Nechápem to. Keď do seba niečo vsaje, kam sa to dostane? Pretransformuje sa to na inú formu hmoty alebo ako? Vymyká sa to mojmu chápaniu!
29. Prosinec 2007 - 23:34
Obrázek uživatele Návštěvník
mona (anonym)
Teraz ale myslím čierne diery všeobecne, nie nejakú konkrétnu. Neviem na akom princípe vznikajú a či zanikajú a čo robia s materiálom, keď zhltnú všetky fotóny...
29. Prosinec 2007 - 23:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Bedřichka (anonym)
To vživotě nikdo nezjistí,dokud tam nebudeme schopni vyslat nějaký robotický přístroj,který zaznamená vešeškeré proběhnuvší procesy,myslím,že do té doby lidstvo vychcípe...
30. Prosinec 2007 - 0:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Honza (anonym)
černá díra je výsledek Einsteinovy obecné teorie relativity. Einstein předpokládá, že některé hvězdy mají tak obrovské množství hmoty, které se rozpíná pouze tlakem záření při termonukleární reakci, že po vyčerpání hvězdného paliva převáží gravitace a zbylá hmota se po explozi supernovy zhroutí do sebe a gravitace je natolik silná, že překoná i únikovou rychlost světla, ta hranice je známa jako Schwarzsildův poloměr. V černé díře se vyskytují jisté anomálie a v podstatě nikdo neví co se tam děje. Jsou úvahy, že černé díry by mohly být přechodové brány do jiných Vesmírů. Na základě svých dosavadních znalostí se domnívám, že v černé díře se hmota rozpadá na Základní Energii z níž je stvořen Vesmír a černé díry jsou energetické spojnice do HYPERPROSTORU a jiných dimenzí. Jedna velmi pravděpodobná pozorovaná černá díra je objekt Cygnus X
30. Prosinec 2007 - 10:59
Obrázek uživatele Návštěvník
mona (anonym)
Honza, presne takto som si to predstavovala, hoci neviem, či je to vôbec možné,sú to ( z mojej strany) len špekulácie a obyčajné laické filozofovanie, ale je fajn, že je viac podobných názorov-že "černé díry by mohly být přechodové brány do jiných Vesmírů" a tiež, že "v černé díře se hmota rozpadá na Základní Energii z níž je stvořen Vesmír a černé díry jsou energetické spojnice do HYPERPROSTORU a jiných dimenzí." To som vážne milo prekvapená. AStronómiou sa vôbec nezaoberám, len nedávno mi začali v hlave víriť otázky týkajúce sa vesmíru, čo ho má na svedomí a nás (naposledy ako decku, ale to som rozumovo nemala prístup k vedeckým informáciám). po sviatkoch si idem zohnať nejaké tie encyklopédie vesmíru a teórie uznávaných fyzikov (počula som, že Hawkins je zaujímavý a tiež Einsteina-z fyziky som v skole nebola dobrá, ale snád niečo pochopím) a iných osôb čo sa tým zaoberajú. Zatial len viem tak všeobecne , aké vesmírne javy existujú, ale stále ma máta prečo a odkia? sa vzali a ako všetko do seba zapadá- aj my do toho-lebo v každodennom živote som si všimla strašidelne ve?a analógií a vždy sa postupne napájajú-zase analogicky a ústia "tam hore" vo vesmíre a jeho Podstate(neviem, čo to je) a nemajú konca.. Všetko sa mi zdá ako malý vesmír- každá situácia, myšlienka, udalosť, každý jav aj tu na Zemi. A nechcem velmi duchárčiť, ale aj obyčajná pozemská smrť mi príde ako analógia tranformácie na inú formu energie, ktorá prejde recykláciou, no... možno nie zrovna len vesmíru ale tej "skutočnosti" , čo nemá konca a neviem to nijako nazvať, ani si to dobre predstaviť. Je toho ve?a a ako celok to moc nechápem. Nechápem, že niečo nemá koniec a ani začiatok, pôvod ani zánik. To tá pozemská obmedzenosť ?udského kusa mäsa-mozgu...
30. Prosinec 2007 - 13:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Mariana (anonym)
Je to přesně tak. Nejen každý náš čin, ale i každá myšlenka je důležitá, vyvolává interakci - budoucí děj, což však nemusí být zřejmé v krátkém časovém úseku. Kolik zlých slov či myšlenek jsme odeslali, tolik se nám jich vrátí v podobě nemocí, utrpení a složitých životních situací. Z pohledu energo-informačních věd způsobují zlé myšlenky (stejně jako činy) zvětšování naší karmy čili minusové informace, kterou jsme připoutáváni k antisvětu (světu zla). Hodnocení našich činů a myšlenek je přitom nepřetržitý proces, obrazně řečeno probíhá v každé sekundě našeho života, tedy ke každé myšlence a činu je přiřazeno znaménko plus nebo minus. Porušujeme-li soustavně kosmické zákony (Stvořitelova přikázání), automaticky si zvětšujeme množství karmy. Proto bychom se měli naučit kontrolovat nejen své činy, ale i myšlenky, k čemuž nás nabádají všichni velcí duchovní myslitelé. Nevím, zda jsem schopni zachránit svět
30. Prosinec 2007 - 20:41
Obrázek uživatele Návštěvník
mona (anonym)
Mariana, PRESNE! Hovoríš mi priamo zo srdca. Ja si myslím, že sami nemôžeme zachrániť svet- je to nemožné aby to jednotlivec dokázal. Ale môžeme len prispieť svojou nepatrnou malou existenciou na tejto "ve?kej" -zámerne v uvodzovkách- zemeguli tým, že my budeme iní, čiže budeme žiť, myslieť, správať sa pod?a svojho vlastného svedomia, ktoré je univerzálne pre všetky bytosti- ako univerzálna energia-, ale nie všetky si ho pod nánosmi všeličoho uvedomujú (možno nie do vedomej miery). Mnohí si takéto veci odmietajú pripustiť, poznám jedincov vo svojej rodine a okolí-že sú len duchovné alebo dajme tomu vesmírne bytosti (neviem, ako sa v tejto otázke vyjadriť adekvátne temo ako to myslím a cítim, lebo to sa asi slovami nedá presne definovať) v stroji značky človek a zúčasňujú sa tak na pochode vesmírnych javov. Možno máme každý nejakú úlohu, to neviem, ale cítim, že isto máme každý svoju funkciu a mali by sme sa jej za každých okolností držať- a o tom sú prekážky(my tak vnímame okolnosti v podmienkach na Zemi, ktoré nám "sťažujú" zostať fokusovaní na svoj účel). Tiež sme akoby len súčiastky stroja- ve?kého stroja a musíme sa snažiť plniť svoju funkciu a byť v dobrom stave, aby stroj fungoval tak ako má. Teraz si nemyslite, že som blázon. Snáď väčšina má mimo normálneho života aj svoju vieru alebo náboženstvo, svoje vnútro, kde h?adá odpovede. Ja som bez vyznania a toto je niečo- prirodzená subjektívna vedomosť-, s čím som vnútorne vyrastala aj napriek problematickej rodinnej situácii. Netvrdím, že čo som tu popísala je pravda, len som napísala svoje úvahy. Ak každý urobi iba svoj život naplnený láskou a pochopením, ale bez závislostí, myslím si, že toúplne stačí. Stačí, ak to spraví jeden...
31. Prosinec 2007 - 11:28
Obrázek uživatele Návštěvník
mona (anonym)
Marianka, prosím ťa, čo sú zač tie "enrgo-informačné vedy"? To je nejaká filozofia alebo normálny vedný odbor? Kde o tom nájdem nejaké informácie? Chcela by som k týmto otázkam, o akých tu hovoríme získať konečne aj nejaké objektívne teoretické poznatky. Doteraz som sa takym veciam nevenovala, brala som to ako samozrejmost, ale zistujem, že toho je ešte velmi vela, čo neviem a chcem si to v hlave (nielen v srdci:) ) trochu ujasniť a potriediť, aby celá Mozaika konečne dala celistvý zmysel. Ale je to vôbec možné na úrovni nášho bytia? ??
31. Prosinec 2007 - 13:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Mariana (anonym)
Mončo, tvoje závěrečná otázka je velmi zajímavá: Může vůbec člověk(lidé) obsáhnout veškeré vědění o přírodě, Zemi, vesmíru? Já myslím že ne, jestli se dobře pamatuji, tak je i v bibli napsáno něco v tom smyslu, ale tím si nejsem jistá. Určitě však můžeš dosáhnout takového stupně poznání, aby sis dala dohromady tu svou mozaiku a viděla, jak to asi na tom našem světě může fungovat. S pojmem energo-info vědy jsem se setkala poprvé před lety v knize Alberta Ignatěnka Škola života. Pokud chceš o tom vědět víc, prosím vyhledej si na internetu třeba výraz "informaciony", "awika" nebo adresu: http://sweb.cz/camilla.morkovice/prednaska_pavlik.htm. Jinak o záchraně světa by se dalo mluvit dlouho, ale Silvestr volá! Tak ahoj v příštím roce.
31. Prosinec 2007 - 18:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Granvin (anonym)
Pokud se někomu z Vás stalo, že se u něj "něco" otevřelo a pak k němu chodili i myšlenky, které nechtěl, tak asi tuší co se kolem nás hemží za energie a nutno uznat, že nic moc pěkného to není:( Taky nemyslím, že by toho jeden člověk svýma pozitivníma myšlenkama zas tak moc ovlivnil, ale když si vezmu, kolik lidí se o to snaží, tak to dává pěknou sílu a kdo ví, kdebychom byli, kdyby to tihle lidé nevyvažovali. Proto se nezabývám tím, kolik toho já sám změním, ale prostě se k nim přidám a budu doufat, že společně s tou velkou rodinou se nám to podaří:) Úžasná kombinace slov (kterou mi doporučil "můj" karmalog je "láska a vděčnost" a opravdu, kdykoliv se do těch slov vcítím, tak je mi teplo u srdce:)
4. Leden 2008 - 0:29
Obrázek uživatele Návštěvník
mona (anonym)
Viem, o com hovoríš. Mne tiež a to teplo sa rozlieva o celom tele. Raz sa mi také čosi snívalo
4. Leden 2008 - 11:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Klara (anonym)
Svet se skutecne ubira spatnym smerem, a i kdyz se zda, ze my, obycejni lide, kteri nepatri mezi financni elitare teto planety, nemuzeme hybati denim, nejsme zdaleka bezbranni. Je treba prohlednout tu pavucinu lzi, ktera je nam denne predkladana pomoci masmedii, jez jsou z drtive casti v moci sionistu, kteri udelaji vse proto, aby zotrocili svet. Predkladam napriklad jeden z clanku o mikrocipu, ktery nam planuji vladci tohoto sveta za par let povinne voperovat pod kuzi. Kazdy nas krok ma byt nasledne sledovan pomoci tisicu kamer, pres druzici atd. Myslite, ze cituji nejake projevy z americkeho akcniho filmu? Ne, to je realita dnesniho sveta a lide by ji meli prohlednout drive, nez bude pozde! To je duvod, proc se rusi hranice, to je duvod vytvoreni EU. Je totiz v planu, ze uz nebudou potreba formality jako obcansky prukaz ci cestovni pas, nebot vse mame myt v budoucnu voperovano pod kuzi. Bylo by toho vice. Predkladam alespon clanek americkeho odbornika na mikrocipy. Clanek je napriklad na strance www.matrix-2001.cz. Jako inženýru-konstruktérovi mikročipů ve velké skupině specialistů se mi podařilo zúčastnit se práce na jednom projektu v městě Phoenix ve státu Arizona. Současně na tomto projektu pracovalo v Bostonu a taktéž v Hunfordu. Činili jsme experimenty s jednou ženou, v jejíž míše bylo implantováno několik mikročipů napojených radiosignálem. Původně byla úplně nehybná, neboť všechny funkce jejího organismu byly narušeny. Po našem zásahu (implantaci čipu do míchy) se její ruce i nohy začaly pohybovat a svaly se začaly napínat. Pokračovali jsme v práci na zdokonalení mikročipů a podařilo se nám dosáhnout kontroly nad spánkem ženy. Musím poznamenat, že nejsem lékařem, nýbrž inženýrem, a mojí úlohou bylo vytvoření mikročipu a nikoliv ovládat její organismus - tím se zabývali jiní. Konali jsme i pokusy na vězních. Postupně se mikročipy stávaly plochými -a vhodnými pro implantace - tj. zavedení do organismu. Museli jsme zhotovit velmi malou destičku, která by mohla projít jehlou injekční stříkačky. Zkoušky s touto destičkou se konaly v horách Sacramenta v Los Angeles v státě Kalifornii na mnohých zvířatech. Miliony dolarů byly vynaloženy na k určení místa - nalezení vhodného bodu na těle, kam by mohl být implantován mikročip skládající se z 250 tisíc součástek. Stáli jsme před problémem vyřešit napájení (tj. dodávky elektřiny pro provoz čipu), kvůli čemuž bylo nutno změnit teplotu organismu. Bylo potřeba najít takové místo na lidském těle, kde by se rychle měnila teplota. Určena byla dvě taková místa: čelo a pravá ruka člověka. Na projektu pracovalo mnoho lidí, kteří však nebyli zasvěceni do konečného cíle, často nevěděli, čím se zabývali jiní. Já jsem pracoval na zdroji nabíjení baterie, to jest na baterii napájející mikročip. Při práci nad projektem si pracovníci nevšímali jeho cíle - označit všechny lidi žijící na planetě. Jednou za mnou přišel vládní úředník a řekl mi, aby sem si informaci o tom, že destička je hotova, nechal pro sebe. V dětských domovech na Floridě jsou už nyní děti, jimž byly implantovány tyto destičky. Otázal jsem se jistého lékaře z lékařského střediska v Bostonu, - co se stane, když tato destička přestane z nějakých důvodů pracovat? Odpověděl, že organismus okamžitě zareaguje - objeví se hnisavé rány. Bible v knize Zjevení praví: "I šel prvý anděl a vylil svou číši na zemi: i ukázaly se ukrutné a zlé vředy na lidech, kteří přijali znamení šelmy, a na těch, kteří se klanějí jejímu obrazu" (Zjev. 16,2). Existuje 23 družic, které mohou přečíst informaci dokonce i z tak malých předmětů, jako je např. poštovní známka. Taková družice je schopna přečíst celou informaci uloženou v naší licenci (povolení k nějaké činnosti); a toto každých 19 minut. Jsou již nové družice série LIO kontrolující vše z malé výšky. Jsou natolik citlivé, že stanovují změny teploty lidského těla s přesností 0,4 stupně Celsia. Před nimi není možné se schovat. Smart-karta Nyní se snaží spojit kreditní kartu a debetní kartu do jedné. Rychle se tomu blížíme. Vicepresident USA navrhuje, aby každý občan státu byl zachycen tímto systémem a nosil s sebou smart kartu. Připravuje se zavedení implantací destičky pod kůži. Smart-karta obsahuje plnou informaci o člověku. Když vám budou navrhovat implantaci nového systému identifikace, nesouhlaste s tím! Bylo uvolněno 500 milionů dolarů za vnášení informací do systému valferů (tj. podkožní informace). Ve vládních kruzích se diskutovalo a byla nastolena přímá otázka: nemůžeme kontrolovat všechny lidi, když je nebudeme schopno identifikovat, to znamená, když bude možnost záměny. Karu můžete ztratit, někomu ji ukrást, ale znamení (destička pod kůží) bude vždycky s vámi. Ztratit to můžete jen ztrátou ruky anebo hlavy a to se dá vždy zpozorovat. Když vám někdo uřízne ruku, a půjde si do obchodu něco koupit s tím, že bude chtít platit pomočí mikročipu instalovaného v uříznuté ruce, řeknou mu: "Tady něco nesouhlasí..." Nebude totiž možno cokoliv kupovat nebo prodávat, když nebudete mít na sobě instalováno toto znamení. Už nyní máme tisíce dětí, jimž před ne"kolika lety implantovali podkožní deštičku, a zatím není pozorován žádný vedlejší účinek. Ve Švédsku má podkožní destičku implantováno sedm tisíc lidi, avšak zatím nebyly žádné problémy. Brzy to zachvátí celý svět. Jedna kartička Zde je ještě jeden příklad. Ve zdravotním plánu presidenta Clintona se navrhuje zavést jednotnou národní zdravotní kartu potvrzující osobnost člověka (identifikace), která bude připravena podle nejnovější technologie s utajeným řídícím číselným systémem. Podle všeho to znamená, že se bude dávat číslo na čelo nebo na ruku, a možná i na jiné části těla. Nikdo nebude připuštěn k laseru bez tohoto čísla. Dnes se uskutečňuje přechod ke společnosti bez vlády (peníze budou staženy z oběhu). Zpočátku se bude užívat kartotéka a později podkožní implantace čísla. Evropské společenství už připravilo vše pro tento účel. Svoji oficiální existenci oznámilo toto společenství v lednu 1993. Patří k němu 12 zemí Evropy. To je centrum budoucí vlády. Nalézáme se na prahu této epochy, kdy se možná budou lidem přidělovat čísla (znamení) šelmy.
16. Leden 2008 - 10:26
Obrázek uživatele Návštěvník
mona (anonym)
Takže, ked skončím školu, zastrčím si diplom do ... a pôjdem do hôr mimo civilizáciu. Postavím si tam zrub, budem zbierať bobule, pásť srnky a tešiť sa, ako je dnes pekne. ;-D
16. Leden 2008 - 14:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Mariana (anonym)
Prosím tě, počítej se mnou v jednom koutě toho srubu, jo? Budu ti nosit dřevo a vařit lesní čas.
17. Leden 2008 - 5:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Vojta (anonym)
Zaujal mne dle meho nazoru velice pregnantni projev pana Harolda Pintera. Projev pronesl u příležitosti udělení Nobelovy ceny za literaturu za rok 2005. Týkal se umění, ale i pravdy a politiky. Jazyk politiky, tak jak jej politici užívají, si na žádné z těchto území netroufá, protože většina politiků se podle nám dostupných faktů nezajímá o pravdu, nýbrž o moc a o její udržení. K udržení této moci je nezbytné, aby lidé zůstali lhostejní, aby žili v lhostejnosti vůči pravdě, dokonce i vůči pravdě o svém vlastním životě. Obklopuje nás tudíž obrovské předivo lží, které nám jsou předkládány. Část projevu : Jak každý člověk v tomto sále ví, ospravedlněním invaze do Iráku bylo, že Saddám Husajn vlastní velmi nebezpečné zbraně hromadného ničení, z nichž některé mohou být odpáleny během pouhých pětačtyřiceti minut a způsobit strašlivou katastrofu. Ujišťovali nás, že je to pravda. Pravda to nebyla. Říkali nám, že Irák je napojen na al-Káidu a že spolu s ní nese odpovědnost za hrůzu v New Yorku 11. září 2001. Byli jsme ujišťováni, že je to pravda. Pravda to ale nebyla. Říkali nám, že Irák ohrožuje světovou bezpečnost. Ujišťovali nás, že je to pravda. Pravda to nebyla. Pravda je něčím zcela odlišným. Pravda se týká toho, jak Spojené státy chápou svou roli ve světě a jaké prostředky volí k jejímu naplnění. Clanek je delsi, takze ho sem nebudu cely vkladat. Kdo si ho chce precist cely, ma moznost napriklad na strankach www.nezakladnam.cz, konkretne > http://www.nezakladnam.cz/cs/blogy/dankucera/clanky/2007-12-26_jsme-obklopeni-pavucinou-lzi-
17. Leden 2008 - 11:43
Obrázek uživatele Návštěvník
mona (anonym)
Teraz, ked som prečítala Vojtov príspevok, tak mi z ničoho nič napadla Eva z Biblie ako s Adamom zjedli jablko poznania a vyzametali ich z raja (neviem, ako to tam presne bolo :)). Zaujímavé metafory v tej biblii- môžu sa vzťahovať na hocičo. Mariana, rozhodla som sa, že ked ma budú chciet očíslovať a zrub nejako nevyjde, tak zdrhám stopom do Mustangu- tam im je hej:)A dám ti vedieť :D :D :D
17. Leden 2008 - 12:53
Obrázek uživatele Návštěvník
mona (anonym)
A ešte nechápem, ako to, že sú jedinci, ktorí tomu "ospravedlneniu" irackej invázie naozaj uverili. Na toto mi už rozum nestačí...Nám to doma prišlo tragikomické. Mali sme pocit, že sa nám Bush v správach bud rehoce do xichtu alebo si skutočne naivne myslí, že sme vygumovaní a že sme spadli z Marsu.
17. Leden 2008 - 13:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Vojta (anonym)
PRO MONU: Mono, vis co je na tom smutne? Je na tom smutne to, ze vetsina lidi skutecne veri naproste vetsine zprav z masmedii. Vetsina lidi je totiz lina zapojit svuj vlastni rozum a usudek. Verim vsak, ze se lide zacnou probouzet a prohlednou tu zakernou sionistickou pavucinu lzi, ktera je nam s tak pravidelnou tendenci predkladana kazdy den. Preji Ti Mono pekny den a pamatuj; Pravdu nelze znicit, bude to Pravda, ktera nas osvobodi.
17. Leden 2008 - 13:17
Obrázek uživatele Návštěvník
mona (anonym)
Slepo na nechať k?miť nezmyslami a ešte k tomu dobrovo?ne-- to je ako smrť, dokonca ešte horšie. Okdedy študujem a som na intráku, odvykla som si pozerať telku- chvalabohu!!! Niekedy sa pred inými telkovými hltačmi zdá, že som trochu mimo, ale mne sa zdá niečo iné... V poslednej dobe mi už aj komerčná hudba začína liezť na nervy. Príde mi primitívna a oblbujúca. Začala som si všímať viac texty než melódiu a som z toho ešte viac znechutená. Už znesiem len latino, etno, niečo s duchaplnými textami ale predovšetkým relaxačnú hudbu alebo new age. A ked pozerám do výkladov na všelijaké aj celkom pekné módne kúsky, pripadajú mi ako obyčajné handry. A ked si všímam vzťahy medzi ludmi- ako sa ludia vonku medzi sebou rozprávajú a hlavne o čom, čo ich zaujíma a trápi, zdá sa mi, že som na inej planéte a nie doma. Je toho viac- proste v poslednej dobe mám pocit, akoby som sa prebrala z akejsi narkózy do nepríjemného sna.
17. Leden 2008 - 14:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Klara (anonym)
Myslim, ze krome hrozby cipove totality by se melo vedet take o technice ovlivnovani pocasi, kterou disponuji USA. Konkretne se zde jedna o program s nazvem HAARP, ktery byl zalozen v roce 1992 a ma nyni zakladnu v Aljasce. Budeme-li patrat po jejich oficialnich planech, muzeme zadat jejich internetove stranky www.haarp.alaska.edu, kde je napriklad deklarovano, ze bude pouzivan k
17. Leden 2008 - 14:24
Obrázek uživatele Návštěvník
mona (anonym)
A ten nepríjemný sen je plný násilia, hrubosti, necitlivosti, materializmu, zvrátených a pokrivených "hodnôt", slepoty, klamstva a pretvárky. Neklaniame sa svojim vlastným skutočným kvalitám, láske a životu, ale len mamonu, kariére, prestíži, moci, egu a proste niečomu, čo je mimo nás. Škoda...
17. Leden 2008 - 14:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Jess (anonym)
Mono,naprosto s Tebou souhlasím,vystihla jsi to přesně..bohužel
17. Leden 2008 - 14:48
Obrázek uživatele Návštěvník
jelka (anonym)
nedělá mi vůbec dobře čučet na telku... ...domnívám se, že už by se měl někdo vážně zabývat patologickým vlivem sledování televize na myšlení člověka..
17. Leden 2008 - 14:52
Obrázek uživatele Návštěvník
mona (anonym)
Jelka, nie som na to odborník, ale stačilo mi pred mesiacom len zopár hodín na praxi na hodinách výtvarnej výchovy na základnej škole. Bolo mi z toho smutno. Tí ludia majú vymyté mozgy, sú ako zhypnotizované zombie. Necítia. Nemyslia. Teda väčšina- také boli dojmy z hodín. A nielen moje...ten patologický vplyv bol očividný. Zistila som, že už deti si necenia samé seba a nevedia, kým vlastne sú. Hlavne, že si porovnávajú značkové botasky a chrlia na seba hrubé nadávky ako priatelské oslovenia ( napr. "Čau, feťák!"). Nama?ujú len presne to, čo im poviete. Ked som od nich chcela slobodné vyjadrenie, zostali dezorientovaní a neistí. Netušili, čo to od nich chcem a že im nediktujem od A po Z. Bolo z nich cítiť napatie-- v sebe neboli doma :O A ked mali namalovat lubovolný strom, všetky stromy boli zakrvavené, s vyskočenými krvavými očnými bulvami a poprepichované nožmi, dýkami a sekerami. Jeden strom napríklad držal motorovú pílu a granáty. Ked sme sa so spolužiačkami žiaka spýtali, prečo, chlapec úprimne pvedal, že preto, aby sa strom mohol brániť.Brániť sa pred čím? Deti intuitívne chápu. Mimochodom strom symbolizuje človeka, ktorý ho kreslí-v psychológii. A jeden strom mal namiesto koruny hlavu Homra Simpsona. Aj v iných triedach boli obrázky na rozne témy prné krvi, znetvorených tvárí (aj pri autoportrétoch)a tiel a hlavne hláv poprepichovaných nožmi, sekerami a inými ostrými predmetmi. Toto už podla mna nie je normálne.
17. Leden 2008 - 16:51
Obrázek uživatele Návštěvník
mona (anonym)
A zaujímavé je, že zrovna hlavy. Akoby na ne niečo projikovali- začínam mať pocit, že útoky zvonka.
17. Leden 2008 - 18:56
Obrázek uživatele Návštěvník
EVA (anonym)
Ahoj. Začali jsme zachraňovat, a to tak, že jsme začali nejprve u sebe. Zkuste to taky tak. Máte-li čas a chuť, mrkněte na www.moudrasova.eu
17. Leden 2008 - 20:29

Stránky

Přidat komentář