624 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Lesní Zpravodaj (anonym)
Klid je v našem lese po včerejším mejdanu. Vírt listí nese za draky k Hajanům. Ještě se ty potvory nevzbudily víly po lese zatím nehonily.
5. Říjen 2007 - 13:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Rusalka a Hejka (anonym)
Posíláme po vodě, zprávu, že jsme v pohodě. S Hejkalíčkem je stále legrace, vůbec se nám nechce ze zlatého paláce. Příští týden snad, pomyslíme na návrat. Mějte se hezky a buďte stále v pozoru, nespouštějte z očí tu dračí potvoru. Pořádá prý divné plesy, zve si na ně lesní běsy. Chce ovládnout všechno dění, od večera do ranního kuropění. Ovládá kouzla i magii oční, ve světě je známa jako "Postrach noční".
5. Říjen 2007 - 13:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Lesní skřítek (anonym)
Rusalko, ty se nám vrátíš Hejkala cestou neztratíš? Kdyby se to přihodilo mně by bylo velmi milo pozvati tě na procházku a vyznávat ti svoji lásku!
5. Říjen 2007 - 13:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Čarodějnice (anonym)
Vy všichni hejhulové a škarednice zpráv mám pro vás natisíce řeknu vám však jen tu jednu sejdeme se zase v lednu! Rusalka i s Hejkalíkem blíží se sem pomalíkem projedou se po světě jen mne tady najdete!
8. Říjen 2007 - 16:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Dračice plameno (anonym)
Já jsem tady také stále, přebývám v temné skále. Dnes večer bude ohnivý rej, kdo máš nohy do parády se dej. A ti tvorové bez nohou, připlavat punkevní říčkou mohou. Já vám budu divoký tanec tancovat, vy mne budete s údivem sledovat. Zhypnotizuji vás krásně, na mne budete psát oslavné básně.
8. Říjen 2007 - 16:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Čarodějnice (anonym)
Pozvu se na dračí oslavu ne pro jejich - pro svou slávu. Budu tam s nimi trdlovat Drak mne bude krásně milovat. Zapomenu na svou lásku k Hejkalovi zapláčou nad jeho osudem všechny skály!
8. Říjen 2007 - 16:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Dračice plameno (anonym)
Drak je v pánu a já ti dám ránu, jestli po mne vyjedeš, rychle na to dojedeš. Jsem sice teplá, horoucí, ne však tak, jak by chtěly tvé chutě matoucí. Zapomenout na Hejkala to nebude těžká věc, uhranu tě dřív než řekneš švec. I ty budeš má poslušná čarodějnice, zaměstnám tě převelice. Nebudeš mít čas myslet na hlouposti, pěkně ti rozhejbu tvé staré kosti.
8. Říjen 2007 - 17:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Čarodějnice (anonym)
Že drak je v pánu? Nedej se vysmát. To budeš koukat, jakou má ránu až tě z doupěte bude k ránu vyhazovat. Ne já tobě ty mně budeš sloužit! Už se těším, jak tě budu soužit ty chudinko vyhasle učouzená.
8. Říjen 2007 - 17:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Drak osmihlavý (anonym)
Nejdřív mne pohřbíte poté mne zase budíte! Nechte mne spát, já nechci se prát!
8. Říjen 2007 - 17:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Čarodějnice (anonym)
Osmihlaváčku, dráčku ve fráčku pojď se mnou já pro tebe v sáčku mán srdíčko z pouti. To tě nezarmoutí a nevemou ti ho ti, co by chtěli se tu roztahovat!
8. Říjen 2007 - 18:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Čarodějnice (anonym)
P.S. Dráčku, už máš mne rád?
8. Říjen 2007 - 18:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Dráček Soptík (anonym)
Nazdar čarodějnice, zlá poběhlice. Čmoudnu ti do rypáčku plamínek, profouknu ti začouzený komínek:-) nebudeš se musit u moře váleti, i já ti mohu tělíčko spáliti:-)
8. Říjen 2007 - 20:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Drak osmihlavý (anonym)
Dík bráško, buď dráček činu, já si zde pod drnem pár let odpočinu. Čarodějnici očuď zvesela, když to přeženeš, tak z ní zbude hrst popela. No bóže, vedle mne je volné lóže!
8. Říjen 2007 - 21:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Čarodějnice (anonym)
Vy nejste draci jste boží hovádka kvůli vám zkončila nejedna pohádka. Já jsem však mocná zel nedělám rozdíly vykouzílm draky si co by mne živili :-))
9. Říjen 2007 - 10:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Touživka bahenn (anonym)
Kde je furt ten Hejkalíček, z marné touhy mne bolí podpupíček. Chci ho tady hned viděti, ať mám koho sváděti. Jako ti lesní skřítci, co baží po Rusalici. Jsme jen havěť lesní a pudy v nás běsní.
18. Říjen 2007 - 11:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Lesní zpravodaj (anonym)
Hejkal s Rusalkou domů nespěchají my, co tu žijeme víme, že pravdu mají. Zima se blíží, listí padá a Čarodějnice? Je zase mladá. Požila kouzlo, mocné hry čar dožije se baba ještě mnoha jar. My v našem lese žijeme v skrytu to kvůli jejímu tajemnému ritu. Každý se bojí, každý se třese a středem lesa se Čarodějnice nese. Smutno je, bída je, naděje žádná vládne tu babice, zlá je a zrádná.
18. Říjen 2007 - 13:28
Obrázek uživatele Návštěvník
Čarodějnice (anonym)
Že jsem zlá a zrádná? Hloupost, jsem mladá a vnadná. Že jsem zrádná a zlá? Tam přivedla mne láska má. Pojď Hejkalíčku přivedu tě za ručičku do pole širého pod zelený doubek budeš můj holoubek. Zvrkáš mi písničku nevzdechneš na Rusaličku.
18. Říjen 2007 - 16:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Žabka Kvákalka (anonym)
Kvák, kvá... Již je zima, mráz a já ztrácím hlas. Jsem pod zemí, připravena k hibernaci, snad zas na jaře zažiji zde legraci. Aby se mi dobře spalo, ráda bych věděla, co s Hejkalovými se stalo. Kvák, kvá...
23. Říjen 2007 - 15:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Hejkal (anonym)
Zdravím všechny z velké dáli s Rusalkou jsme dolouho spali. Přejde podzim, zima bude sníh pokryje všechno všude. Z jara zase v našem lese šťastně spolu shledáme se.
23. Říjen 2007 - 18:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Žabka Kvákalka (anonym)
Kvák, kvá.. Tak to mohu v klidu spát, sádla mám tak akorát. Příchod jara společně oslavíme, druhou lesní čarodějnici vyhlásíme. Kvá, kvá..
23. Říjen 2007 - 19:28
Obrázek uživatele Návštěvník
Čarodějnice (anonym)
Čáry mé šťastné i ty nešťastné leťte do světa a najděte Hejkalíka s Rusalkou. Leťte dálku za dálkou a svoji moc jim ukažte. Pak jim návrat společný zakažte a na Hejkala ať padne závoj zapomění. Rusalce se manžel v necitu promění a ona seschne ve smutku promění se ve smrtku.
24. Říjen 2007 - 10:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Dobroděj (anonym)
Já čarování mocné znám a protičáry dělávám. Ať se stane co stát má Čarodějnici zaklínám. Ať letí tam co její čáry lehne si na Rusalčiny máry. Ta vstane jako z jara květ a s Hejkalem tu budou hned.
24. Říjen 2007 - 11:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Alex Kerner (anonym)
Jak vypadají takové víly?
13. Říjen 2013 - 17:53

Stránky

Přidat komentář