20 komentářů / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Vesmírní přátelé o medicíně

10. Září 2018 - 0:05

Komentáře

Obrázek uživatele Návštěvník
Josef Kouba (anonym)
Vesmírní přátelé o medicíně(www.vesmirni-lide.cz )518. Naše současná medicína. (Přijal Vlastimil H.) 15.1.1999. 7:24-8:30 hodin.Místo: Šumperk."Vidím, že máš chvíli čas a tak můžeme pokračovat. Co bys dnes chtěl vědět ?" Jaký je tvůj názor na naši současnou medicínu ? V čem by se měla zlepšit ?"Vaše medicína je zastaralá."Proč zastaralá ?"Tím, že se stále snažíte všechno vyléčit jenom prášky, injekcemi, elektroléčbou apod. se stále točíte na jednom místě. Vaše medicína se nemůže pohnout kupředu, dokud nepřipustí a neuzná i jiná těla než fyzická. Příkladem dobrého nového přístupu je kineziologie, metoda One brain, kterou teď studuješ, ale není to metoda jediná, to si zase nemysli. Tato metoda může pomoci hodně lidem s jejich problémy, nevyřeší však za ně to podstatné, jejich volbu. Ale o tom už jsme mluvili v minulém rozhovoru, tak to není třeba opakovat. Lidé se dnes učí novému pohledu na svět, novému myšlení a stále si ještě spousta lidí nezvykla a ani neuvědomila tu změnu, která se v jejich životě zjevuje, že se mohou sami rozhodovat. Hodně lidí stále ještě setrvává ve starých vyjetých kolejích, které měli nalajnované z dob minulého režimu a ne a ne se z nich dostat. Musí proto pro ně v životě nastat určitá změna, někdy i šok, aby se probudili a začali přemýšlet o něčem jiném. Díky těm několika lidem na vaší planetě jako jsi ty teď mohou dostat informace zvenčí, z prostoru a zamyslet se sami nad sebou, nad smyslem svojí existence. Ty katastrofy jako povodně, zemětřesení, záplavy a jiné, které ještě mohou přijít, je možné stále ještě ovlivnit. Pokud se sejde více lidí než 30 a budou v kruhu sedět, držet se za ruce a meditovat a očišťovat vaši planetu, tak se to může i výrazně projevit právě na množství těchto kalamit. Pamatuj si, že kalamity všeho druhu jsou tu pouze proto, aby vychýlily lidi z jejich rovnováhy a oni se mohli nad sebou a svým okolím zamyslet. Ono je to všechno symbolické. Když je katastrofa vně člověka, děje se i uvnitř nějaká změna. A jak se vnější svět dává po nějaké katastrofě dohromady a člověk vidí kolem sebe ty změny, tak i uvnitř něj se to odrazilo ve změnách v jeho myšlení a cítění. Samozřejmě záleží na citlivosti člověka, na tom, jako má hroší kůži, ale i ten s tou hroší kůží největší si z toho vezme nějaké ponaučení. A pokud to nestačí, dostane se mu ponaučení další, někdy i ještě více šokující, právě takové, jaké ten člověk potřebuje. U lékařů a zdravotnického personálu je to obdobné. Kolik za nimi ještě bude muset přijít lidí s různými problémy, aby se pohnuli z pozic a začali dále studovat, obracet se do sebe. Čest výjimkám. Cožpak už teď vám to páni doktoři nestačí v jakém zbědovaném stavu je ta vaše populace ? Každý se nad sebou sám v klidu zamyslete. Pokud chcete pomáhat lidem a převážná většina z vás se pro toto povolání rozhodla, tak jděte do sebe. Nehoňte jen často množství bodů a peněz a další spoustu různých forem odměňování, ale zamyslete se. Čekárny jsou plné ba přímo často až praskají ve švech. Lidem dáváte stále stejné léky - tabletky, prášky, kapky a nemocných neubývá, ba spíše naopak. Není zde třeba nějaká změna ? První změnou už je to, pokud si to uvědomíte. Už bylo dost té bídy a utrpení této generace a pro generace příští by to nebylo o nic lepší. Změňte přístup k pacientovi. Pacient, a je každý jiný, má svoje specifické problémy a vy na to ordinujete svoje universální léky. Ano, já vím, často osvědčené, ale ne pro všechny. Nemyslíte, že už je dost těch testů na lidech, který lék jim zabere a který ne ? Neučte se to vše testovat (pacient - zákazník není pokusný králík - interní motto některých úspěšných firem ! - pozn. zpracovatele) a spojte se se svým vnitřním já, tím hlasem svého srdce, který vás bude neomylně vést k vašemu cíli, pokud budete ochotni ho poslouchat. Není vám to divné, že stále více lidí hledá pomoc jinde, u léčitelů a různých opravdu doslova šamanů jen proto, že přestali ve vás věřit ? Vždyť vy byste měli být tím světlem v duších a tělech svých klientů a pacientů. Světlem, které je skrze poznání vede k lepší dokonalosti těla i ducha. Už snižte konečně svoje ego a podívejte se na léčitele a další různé terapeuty z pohledu spolupráce, z pohledu, že vás i oni mohou ledasčemu naučit. Není vše, ani zdaleka vše obsaženo ve vašich knihách, které jste prošli při svém studiu. Je třeba jít dál, dál rozvíjet sebe i své znalosti. Až uznáte, že i vy nemusíte mít vždy pravdu a že se celý život jen stále učíte, tak to bude velký pokrok. A cesta k lepšímu zdraví vaší populace nevede přes lepší přístroje, lasery a další pomůcky, které se vám nabízejí ze všech stran za velké peníze. Vždyť vy máte každý největší rezervy a zdroje v sobě, uvnitř. Ano, uvnitř, a tyto zdroje vás nestojí žádné peníze, jen vaše úsilí a čas. A chuť, jistě, motivaci, tak tomu říkáte. Ale vždyť ta motivace je každý den kolem vás, jsou to vaši pacienti a vaše stále větší bezmoc s tím něco dělat. Je třeba obrátit směr působení nemoci. Od chování vše pochází a proto je třeba lidi učit, stále učit. Prevence proti klíšťatům například ve formě očkování je dobrá, ale lepší je učit lidi, jak se chovat v přírodě a k přírodě. Že se mají učit mít rádi, více to vnímat svým citem a příroda se jim potom za vše odmění. Protože tak se jen tato planeta brání proti jednotlivcům, kteří jsou oslabeni. Vaše lékařská věda už zjistila, že každé nemoci předchází oslabení organismu, ale nechce už připustit příčinu tohoto oslabení. Toto oslabení je vlastně projevem poruchy energetického pole těla - aury. A tato aura se poruší tehdy, když někde na těle přestane energie správně proudit. A energie přestane správně proudit tehdy, když se vytvoří na energetickém toku blok - místo, které této energii brání v jejím přirozeném pohybu. Pamatujte si: Vše začíná a končí myšlenkou. Vy jste myšlenkou byli počati a myšlenka vás opět odvede z tohoto světa. Vše kolem vás je energie, i vy sami jste její forma a každá forma má svůj čas, kdy se změní. U vás to nastává právě nyní. Změna myšlení u vás vyvolá změnu chování a ta změnu jednání. Učte se a hledejte. Sami v sobě hledejte, každý máte v sobě ukrytou spoustu pokladů, o kterých zatím nevíte, a až je objevíte, budete mít touhu odkrývat další a další , neboť cesta dovnitř nikdy nekončí.To je pro dnešek všechno milý Vlastíku. Vidím, že jsi už unaven a ruka tě taky už neposlouchá tak, jak by měla.To ti s láskou předal Auter od našeho Stvořitele a Stvořitele tohoto Vesmíru."Děkuji ti Stvořiteli za informace a celý tento rozhovor, předám jej dál lidem. Děkuji i tobě Autere za tvoji práci. S láskou Vlastík. 569. Zdravotní stav lidí zemí českých. (Přijala Kateřina P.) 27.3.1999. 8:32-9:17 hodin.Místo: Zlín.Ptá se Ivo A. Benda, odpovídá civilizace DHOH. Kolik procent lidí je v zemích českých zcela zdrávo ?"Stav zdraví je dán životem za předchozích cca 20 let, nikoli pouze za kvalitu života v roce, ke kterému bylo zdraví zjištěno !1948: 3 %Lidé byli zuboženi 2.světovou válkou, hlad, strach, špatná celková životospráva,špatná lékařská péče.1958: 45 %Nastala konsolidace životních poměrů, lidé měli pozitivní myšlenky- budování, domácí zvířata se pěstují stále především u obydlí lidí-přirozené životní podmínky zvířat, ale lidé nekonzumují velké množství masa, jako o 10-20 let později.Populační exploze, rodí se hodně zdravých dětí.1968: 55 %V letech 1961-68 byl vrchol kvality zdraví obyvatel českých zemí. Chemizace dosud nezačala a potraviny domácích zvířat byly stále z chovů z rodinných statků (tedy celkový objem za posledních 20 let) a i nadále se nejí velké množství masa. Lidé neměli stres a strach z budoucnosti. Pokračuje velká porodnost zdravých dětí. Nejlepší komplex zdravotní péče, vaše zdravotnictví dosáhlo vrcholu.1978: 38 %Projevuje se vliv chemizace v zemědělství a také se začíná projevovat již několikaleté poškozování životního prostředí (elektrárny atp.). Stále lidé zatím nepociťují větší stres a strach z budoucnosti.1988: 15 %Hlavním faktorem na snížení zdraví obyvatel je chemizace ve všech oblastech, chemie se dostává do všeho, pitná voda, veškeré potraviny (tzv. extenzívní růst hospodářství - pozn. zpracovatele), nábytek (formaldehyd, PVC), domy, spotřební zboží, hračky. Lidé konzumují mnohem větší množství potravin, než je nutné k jejich životu, to platí i o mase. Maso domácích zvířat je již plné stresových hormonů, které vznikají při porážkách zvířat v masokombinátech. Značné porušování Kosmických zákonů !!! Lidé jsou mnohem více nespokojeni se svou prací než v minulosti.1998: 2 %Najít zdravého člověka je vzácnost, narození zdravého dítěte je zázrak. Porodnost klesla na minimum. Hlavní příčiny tohoto stavu lze shrnout do těchto bodů:1. Zhoršení celé ekologie.- nedostatek pitné vody- vysoký obsah chemických látek ve všem- nevhodný způsob chovu domácích zvířat- nadměrná konzumace masa2. Stres.- finanční stres- velké pracovní výkony za málo peněz- neuspokojení v práci (negativní myšlenka)- poslední 2 roky velká sociální nejistotaCelkové negativní myšlení se ihned promítá do nemocnosti.3. Zhoršující se zdravotní péče.- základní zdravotní péče je pro mnohé lidi nepřístupná - financeNemocní lidé nejdou k doktorovi vůbec - velká finanční ztráta v zaměstnání příp. ztráta zaměstnání.Mnoho věcí si musí pacient platit. Velké vzdálenosti do nemocnic - ruší se nemocnice v menších městech.- nelidský přístup k lidem"
9. Prosinec 2004 - 15:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Zkopaný Aktuali (anonym)
Dnes vecer me neznami telepate zkopali doposud nejvic od te doby co me zacali napadat!!! Nakonec jsem se zachranil utekem do vany, horka koupel, pena snorchl a hodina pod vodou az prestali kopat. Na pedikuru nebyl cas protoze hned ukryt pod stolem a pomazal jsem se dvojnasobek vrstvou olejem EXTRA VIRGIN coz v noci pomaha. Zabrousit smirklem cislo 2 nahladko. Sestra se od pitvy uz dlouho neozvala doufam ze je v poradku reakce zadna sousede zde v novem luxusnim byte Praha Bohnice mnohem lepsi nez v Olomouci. Ukradli bambusovou rohozku a vymena za slamenou coz vi kazdy alespon ja urcite ze hodnota je jina ale jinak klid pouze uveznei ve vytahu jiz 4 krat. Lana vydrzela a !!!dekuji!!! timto vrchnimu hasici panu Marakovi za zachranu sabotaz sam v protokolu nevyloucil!!! a take dvakrat sirka v zamku. Vylet autobusovym autokarem ridic se snazil nabourat do Podebradskeho mesta lazni vyborna voda ale slysel jsem nenavistive poznamky mnoha lidi kdyz me mijeli NEDUVODNE!!! a nakonec klid cukrova vata v usich pomohla bez zastrelu. Lazen byla blaha moc ale tepla chteli me drzet pod vodou, privolany doktor stiznost neuznal ale odvolam se na mestskem urade ci policii. Jim mnohem zdraveji uz ne chobotnicky dostal jsem zasilkou ze zamori Japonsko od pritele z internetu slonove hulky cervene a cerne s jemnym vyryvanim krasna prace nicmene v lacinych restauracich mi nedovoli jimi jisti! Opakovane stiznosti nepomahaji i v tech nejlepsich podnicich kde chci stravu vegetarianskou bez chobotnicek, zase cukani a rana do zatylku a privolana policie nepomaha minule mi chteli zabrat hulky nedal jsem je az se jedna zlomila!Vsechno je modre svet se meni pred ocima je stale tmavsi nevim proc baterka do oci nepomaha. P.S. Prosim vsechny kteri se mnou Zkopanym sympatizuji, aby tuto zpravu sirili siti!!!
9. Prosinec 2004 - 22:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Mravní hlídka (anonym)
Ach,ti psychopati z Vesmírných lidí.. Zasloužili by časově neomezenou hospitalizaci v uzavřeném psychiatrickém oddělení sanatori MUDr.Chocholouška.A být po mém, nechal bych je bičovat do bezvědomí, či na ně uplatnit terapii po způsobu Svaté Inkvizice! :-)
10. Prosinec 2004 - 12:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Josef Kouba (anonym)
Nikoho nehodnotím, každý co si zvolí bude mít. Všichni máme svobodnou vůli.Pokud lidstvo na planetě Zemi si ZVOLÍ záměry pseudotvůrců rafinovaně kamuflované VÝHODAMI TECHNOLOGIÍ, VOLÍ SI TÍM OTROKÁŘSKOU ČIPOVOU PSEUDOSPOLEČNOST
15. Prosinec 2004 - 15:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Niky (anonym)
Josef Kouba, vy mate uplnou pravdu, a doufejme ze lidi brzy nabydou lepsiho vzdelani. dekuji
16. Prosinec 2004 - 8:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Niky (anonym)
Take bych doporucovala lidem si precist khihy od David Icke.
16. Prosinec 2004 - 8:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Josef Kouba (anonym)
Dobrý den, kdo chce tak mi může napsat na E-mail 108A"seznam.cz.Velmi rád si vyměním zkušenostiohledně duchovní cesty.S láskou Josef Kouba
16. Prosinec 2004 - 9:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Kokot Aštar von (anonym)
Nejlepší medicína je rum, kontušovka, domácí pálenica a nejlepší vitamín je pořádnej kus uzenýho nebo silnej guláš! Jestli nějaký uchyláci z kosmu tvrděj něco jinýho, jsou to vesmirni-kokoti nikoli vesmirni-lide jak tvrdí soudruh (sprostší nadávku neznám) Ivo Benda !
4. Srpen 2005 - 11:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Jiří (anonym)
Kdo si nechá vymývat mozek Ivo A. Bendou a jeho bludy, toho fakt lituju.Tradiční medicína není jistě dokonalá, ale taková snůška blbostí, která se line z úst manipulátorů (nebo schizofreniků?) jako je Ivo A. Benda, to už snad ani nepotřebuje komentář. Samy jeho výplody jsou snad nejlepším komentářem :o) Celé by to asi četl opravdu jen člověk toužící po psychóze anebo odborník z oboru psychiatrie kvůli svému odbornému zájmu - s pohledem na Ivo A. Bendu jako na pacienta. :o)
18. Říjen 2005 - 23:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
J.Kouba ma presnou pravdu, a je smutne kolik se tu ozyva nevzdelanych lidi.
19. Říjen 2005 - 1:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Aštar Šafran (anonym)
Benda lže, jsem Šafran a ne Šeran. Ale jinak jsem Pavel Poulíček. 8-))
19. Říjen 2005 - 18:02
Obrázek uživatele Návštěvník
O. Pilec (anonym)
Sdělení 2011 19.10.2005. Přijal CosmicDr O. Pilec. Pro přenesení lásky vesmírných lidí na Vás uděláte nejlépe, když 21.10.2005 přesně ve 20:00 hodin budete kdekoli v restauraci mít před sebou desítku Gambrinus a budete pomalu upíjet. S Gambrinusem bude do Vás proudit vesmírná síla a láska. Přenos této síly a lásky bude trvat až do 24:00 hodin.Kdo vydrží v přijímání této vesmírné lásky až do 24 hodin, zjistí, že by neraději obejmul celý svět. Budete tak silní, že klidně povalíte každou popelnici na kterou narazíte, bez problémů hodíte lavičkou na 3 metry.Do některých z Vás vstoupí tolik lásky, že budou neustále líbat chodník. Doma narazíte na nepochopení, ale přesto vstřebávejte tuto vesmírnou lásku skrze Gambrinus každý den a každý den pocítíte blaho z vesmíru. Gambrinus je nejlepší dar vesmirných lidí pozemskému lidstvu. Važte si toho, co pro Vás vesmířané dělají.
19. Říjen 2005 - 20:04
Obrázek uživatele Návštěvník
odhalení (anonym)
takové lži pocházejí od Božího protivníka satana,nikoliv od Ježíše Krista.satan ví,že má málo času a i kdyby bylo možné svede i vyvolené.Nenechte se nikdo strhnout takovou lží.V bibli máte odhalení velkého sporu věků.
12. Květen 2006 - 18:28
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Jen počkejte!Děláte si prdel,abyste nebyli mezi těmi 20 miliony,které dle předpovědi Plejéďanů,bohužel,s koncem tohoto věku zhynou!
21. Květen 2009 - 1:26
Obrázek uživatele Návštěvník
ASTHAR SHERAN (anonym)
BENDOVCI SU BANDA PYTOMCOV SCHOPNYCH DO CVOKHAZU TOT VSE O DE MNE ASTHAR SHERAN
9. Leden 2010 - 9:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Al_rošo (anonym)
Lidská blbost se bohužel nedá zakázat.
9. Leden 2010 - 11:12
Obrázek uživatele Návštěvník
GH (anonym)
Naš mily vesmirny Ivko skoncoval zo svojou sektou vesmirni-lide.cz a aj so svojimi vernymi poddajnymi oveckami ,nabalil sa na peniazoch-vid 4 učty v bankach, zbalil kufre a odcestoval nevedno kam. zeby uz bol na Marse?To sa dalo cakat,ze to tak dopadne.Ved nieje sam.Co budu robit teraz jeho ovecky? statocne pracovat a nebluznit O TYCH ICH LASKYPLNYCH INFORMACICH, lebo ich aj tak nikdo nechce. ALE TAM SU JESTIRCI :)) Tak teraz vyhrali nasi www.vesmirna-drubez.cz Laskyplna drubez tesme sa !!!!!! :))))
6. Březen 2010 - 22:33
Obrázek uživatele Návštěvník
jg (anonym)
www.pratele-nebe.cz nova to stranka vesmirnich lidi- blbcov a "duchovne" fanatickych zbludivcov, nic moc ,stale sa opakujuce myslienky len inymi slovami,fotky a videa tie iste ba niektore prikraslene,bez copyrajtu!!! a zostava aj odkaz na ich ucty ,co samozrejme tam nesmie chybat.aby im zbludene ovecky prispievali na ich život(ale podla nich to je len a len na cinnost :) ) takze nadalej sa opakujuce fantasmagorie ostavaju v nasich statoch cesko slovenska
7. Červen 2010 - 22:14
Obrázek uživatele Návštěvník
jg (anonym)
....a samozrejme ze zase maju len oni pravdu,ich pravda vo vesmirnich lide.cz nie je uz pravdou a po zmene mena a face pomenili vtedajsiu pravdu na inu pravdu na ktoru su teraz naviazani
7. Červen 2010 - 22:25

Přidat komentář