Reklama

AutoCart - nová metoda náhrady defektů chrupavek kolenního kloubu u mladých aktivních pacientů

AutoCart je novinkou v oblasti řešení chondrálních defektů u pacientů s osteoartrózou a umožňuje krytí defektu vlastním biologickým materiálem. Výkon lze provést artroskopickou metodou, což výrazně zkracuje operační čas a zlepšuje pooperační průběh.

V Nemocnici AGEL Říčany se novou léčbou ve své grantové studii zabývá její předseda představenstva nemocnice MUDr. Filip Svatoš, který je zároveň primářem oddělení Jednodenní péče lůžkové U izolovaných ohraničených defektů kloubní chrupavky je možné nahradit chybějící chrupavku odběrem vlastní chrupavky z nezatěžované části kolena a přenesením do místa poškozené chrupavky nebo pomocí umělých implantátů, které vyplní defekt na chrupavce. Náhrada chrupavky se nejčastěji provádí artroskopicky nebo otevřeně z několika centimetrového přístupu do kloubu,“ vysvětluje primář.

 

Ohraničené hluboké defekty chrupavek kolenního kloubu jsou častým problémem mladých aktivních pacientů v produktivním věku a jejich konzervativní léčba vede ke špatnému funkčnímu výsledku a k rozvoji časné osteoartrózy s nutností náhrady postiženého kloubu endoprotézou. S tím může být spojená i dlouhodobá pracovní neschopnost a nezřídka vede také k nutnosti změny pracovního zařazení. Nejčastěji postiženými jsou kolenní a hlezenní kloub.

 

Reklama

Metoda AutoCart je novinkou v oblasti řešení chondrálních defektů. Výkon se provádí artroskopicky asistovaně, tedy s minimálním zásahem do organismu. Od ledna 2023 bylo na ortopedickém sále Nemocnice AGEL Říčany operováno deset mladých pacientů s defektem chrupavky kolenního kloubu touto novou metodou AutoCart. Jsou první ze skupiny pacientů v rámci grantového projektu AGEL a budou nadále sledováni po dobu 3 let od operace. Získaná data budou použita pro publikační činnost a zejména další rozvoj operativy dané problematiky.

 

Jde o kombinaci metody s použitím vlastní chrupavky odebrané z místa defektu a oblasti mimo zátěžovou zónu a smíchané s pacientovou krevní plazmou bohatou na destičky. Tento buněčný materiál je následně fixován v místě defektu pomocí aktivovaného trombinu a plazmy. Celý proces je nutné doplnit o cílenou a řízenou rehabilitační léčbu s fyzikální verifikací progrese zátěže a rozsahu pohybu kolenního kloubu pacienta a nárůstu svalové hmoty kolemkloubních svalů. Toho docílíme úzkou spoluprací s oddělením Následné rehabilitační péče naší nemocnice, kde objektivní i subjektivní hodnocení pacientem a fyzioterapeutem provede primář oddělení MUDr. Karel Bouchner,“ upřesňuje dále MUDr. Filip Svatoš.

 

Ve studii se budou porovnávat výsledky ze souborů pacientů léčených i jinými metodami náhrady defektu chrupavky.

MK

Reklama

Komentáře

Default User Image
Adriana (Čt, 11. 7. 2024 - 08:07)

Dobrý den, zajímalo by mě co máte ostatní vyzkoušené, že na klouby opravdu dokáže fungovat? Můžete mi prosím poradit? 

Reklama