1303 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Nechci za někoho mluvit,ale...Kdepak vnitřní hlas. Hmotné maličkosti, odezvy.
30. Březen 2018 - 10:55
Obrázek uživatele Návštěvník
? (anonym)
Má vesmír hranice?,jde je překonat?,a co je za vesmírem?,nebo snad nemá konec?,je možné aby byl nekonečný?.Jak známo vesmír se rozpíná rychlostí světla,ale do jakého prostoru?,co tam asi je?Je to všechno úžasné a záhadné.Co se asi nalézá v prostoru kam ještě nedoputoval vesmír.Nebo je to bod nula,z kterého vše vzniklo?.No je to mnoho otázek,ale málo odpovědí,a je otázka jestli se nám jako lidstvu je povede zodpovědět.
31. Březen 2018 - 17:23
Obrázek uživatele Návštěvník
názor (anonym)
Má vesmír hranice?,jde je...Vesmír je nekonečný a odpovědi se my nedočkáme. A kdoví jestli další generace. Protože lidstvo zanikne. Život na zemi spěje ke konci.
31. Březen 2018 - 17:30
Obrázek uživatele Návštěvník
? (anonym)
Co myslíte,jak by vypadala mimozemská civilizace?.Byli by nám podobní,nebo ůplně jiní?.Určítě si nemyslím že jsou zelení a samá anténka.
3. Duben 2018 - 21:23
Obrázek uživatele Návštěvník
pecnenec (anonym)
To by musela být sakra náhoda, aby někde ve vesmíru byla nějaká planeta, na které by žili tvorové, kteří by měli nohy, byli třeba chlupatí a dýchali by kyslík a vypadali by jako - nevím - třeba opice. Muselo by být splněno mnoho důležitých podmínek aby mohla vznikat tak složitá forma života, že by se jednalo alespoň o nějaké příšerky, když ne o bytosti, hodně se podobající lidem, nemluvě o bytostech s vyspělou technologií, vesmírnými loděmi atd.....Planeta by musela být veliká jako Země, musela by obíhat kolem hvězdy, velmi podobné našemu Slunci, musela by mít taky přírodní satelit, jako má Země Měsíc, protože i přítomnost Měsíce má zásadní vliv na rovnováhu a klidný chod spousty dějů v přírodě, dále magnetické pole, teplota, sklon Zemské osy, gravitační působení jiných planet ve sluneční soustavě, tektonická aktivita, výbuchy sopek, změny klimatu, vývoj počasí......moghl bych pokračovat dál a dál.... Zapomeňte proto na nějaké zelené mužíčky..... a i kdyby takoví tvorové existovali, určitě spíš budou v jiné, mnoho milionů světelných let vzdálené Galaxii. Ta pravděpodobnost tu je, to ano, ale je hodně malá... Nepopírám tím zcela existenci mimozemšťanů, klidně je možné, že třeba zrovna zítra nad Prahou se objeví obří vesmírná loď. Takže připravit foťáky a kamery a zvednout oči k modré obloze.
3. Duben 2018 - 23:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Karel (anonym)
To by musela být sakra...Podle něterých individuí mohou být "mimozemťani" daleko blíže než si myslíme.
4. Duben 2018 - 11:09
Obrázek uživatele Návštěvník
ehm (anonym)
To by musela být sakra...Tak račte číst třeba zde: https://web.archive.org/web/20160111081224/http://www.ufoinfo.com/humanoid/humanoidancient.shtml
4. Duben 2018 - 11:10
Obrázek uživatele Návštěvník
no já nevím (anonym)
Mimozemšťani třeba mají nohy a tlapky, a možná i pohlavní ústrojí. Vyměšujou třeba jako u nás savci a možná znají sex. Možná dokonce mají své domovy, jako Eskymáci Iglú, možná mají i silnice a auta, třeba se malí mimozemštané chodí učit psát do školy, opisují při písemkách, hrajou hokej a fotbal, jezdí letadlem po světě, jezdí do sklepa pro brambory, chodí do kina, na houby, na diskotéku, pěstují obilí, jablka, kokosy, brambory, loví ryby, učí psy štěkat atd atd atd.... Prostě stejné zvyky jako mají u nás člověkové. Ale nemusejí vypadat jako lidi, jen můžou mít skoro stejné zvyky. Co jiného by jinak v denním režimu dělali? Nic mě nenapadá. Že by jen seděli ve svých vesmírných lodích a pendlovali po cizích planetách se mi nezdá.
4. Duben 2018 - 18:44
Obrázek uživatele Charon
Charon
Podle něterých individuí...Třeba David Icke operuje s představou, že pozemské elity jsou protkány reptiliány z jiné dimenze, kteří se vibračně transformují do homo sapiens. No je to síla. Ale jiné názory má celkem rozumné. Jinak doufám, že se ve vesmíru nacházejí ještě inteligentnější a hlavně duchovně vyspělejší bytosti, než jsme my - tedy samozvaní lidé moudří, kteří jsou akorát tak na nejlepší cestě zplundrovat planetu a jako druh se sami vyhladit.
8. Duben 2018 - 7:03
Obrázek uživatele Návštěvník
pteska win (anonym)
Třeba David Icke operuje s...Není v tom rozhodně sám: http://bibliotecapleyades.lege.net/esp_credo_mutwa03.htm
8. Duben 2018 - 15:53
Obrázek uživatele Návštěvník
oto (anonym)
Přidávám nové téma -...Matrix! Hodnotný film s hlubokým a silným poselstvím Nedávno jsem opět viděl známý kultovní film Matrix. Jeho skryté poselství nám má všem určitě co říct, jenom ho třeba správně dešifrovat. A právě o toto dešifrování se nyní pokusme, abychom také my nemuseli celý svůj život prožít pouze jako ozubená, nevědomá kolečka v iluzorní realitě matrixu, předstírajícího skutečný život, zatímco skutečnou, nedůstojnou realitou je realita našeho zotročení. Dříve ale, než začneme mluvit o filmu je potřebné zdůraznit, že každý spisovatel, nebo v našem případě scenárista se ve své tvůrčí inspiraci vždy vnitřně napojuje na určité jemnější úrovně univerza, odkud čerpá. A podle charakteru toho, o čem píše, ale také podle charakteru své vlastní osobnosti a povahy se lze napojit buď na úrovně vyšší, nebo na úrovně nižší. V případě scénáře toho filmu šlo o napojení vyšší, ale žel, konečná podoba byla výrazně zkreslená a příliš zmaterializovaná. Ale i přesto má film přece jen značnou hodnotu. Jeho děj probíhá v post apokalyptickém světě. Nad lidmi zvítězili stroje a zotročili je. Uvedli je do stavu jakéhosi hybridního spánku, poskytují jim základní výživu a čerpají z nich pro sebe biologickou energii. A tyto živé lidské baterie prožívají během svého hybridního spánku určitý snový stav, který vnímají jako realitu. Je to však jen neskutečná, stroji uměle vytvořená realita matrixu. Je velmi podobná životu, jaký žijeme my dnes. Dokonale totiž simuluje iluzi skutečného života se všemi jeho starostmi, prací a užíváním si. Vítězství strojů by bylo dokonalé, kdyby neexistovala skupina lidí, kterým se podařilo pochopit, jak se věci mají. Kterým se podařilo odpojit z hybridního spánku a kteří začali usilovat o likvidaci matrixu. Ze skutečné reality do něj pronikají pomocí počítačových programů a jejich vůdcem je Morpheus. Morpheus se dozvěděl, že v matrixu žije vyvolený, který ho je schopný zničit a začal ho hledat. Tak našel Nea, hlavního hrdinu. Odpojil ho od matrixu, probudil do skutečné reality a začal ho připravovat na jeho rozhodující boj. Časem ale došlo k tomu, že strážcům matrixu, takzvaným agentům, se podařilo zajmout Morphea a mučením z něj chtěli dostat přístupové kódy k ráji, aby mohli zničit těch pár lidí, žijících ve skutečné realitě a tím pádem dovršit absolutní nadvládu strojů nad lidstvem. Neo, spolu se svou přítelkyní Trinity se rozhodnou Morphea osvobodit, což se jim také podaří. Morpheus a Trinity uniknou z matrixu do skutečné reality, ale Neo to už nestihne. Zůstává v něm uvězněn a musí bojovat s agenty. Ti ho nakonec zastřelí. Neo umírá ve svém fiktivním těle v matrixu, ale zároveň umírá i ve skutečné realitě. A ve skutečné realitě stojí při něm Trinity, která se do něj zamilovala a líbá ho na rozloučenou. Avšak její polibkem z lásky se Neo probouzí k životu a zároveň se probouzí k životu také v matrixu. Agenti to zpozorují a začnou do něj střílet. Silou lásky však Neo vítězí nad strojovou realitou matrixu. Gestem ruky zastavuje letící kulky, zničí agenta Smitha a snová realita se začne rozsýpat ... Tolik k ději filmu. Kdo ho viděl, musí vytušit určitou zvláštní souvislost s naší současností. Pokusme se tedy nyní ozřejmit tuto souvislost a ukázat si, jak to s námi samými opravdu je. Hlavní poselství filmu je prosté a jednoduché: realita, ve které žijeme a která je pro nás absolutně vším je v podstatě jen jakási dočasná iluze. Není to skutečná, pravá, věčná a autentická realita. Je jen cosi jako materializovaná iluze, za kterou se skrývá realita skutečná. "Kdo se dívá ven, vidí iluzi! Kdo se dívá dovnitř, vidí skutečnost", říká dávná indická moudrost. Skutečná realita, ta věčná, pravá, trvalá a nehynoucí je tedy realitou nitra! Realitou srdce! Realitou ducha a realitou citu! To je skutečnost, ve které žije naše nejvnitřnější "já"! Naše nejhlubší, duchovní, nejvnitřnější "já"! To jsme ve skutečnosti my samotní! Skutečná pravda bytí je tedy pravdou ducha, v níž žije a přebývá naše pravé "já". A toto naše pravé já, podobně jako ve filmu Matrix, sní sen iluze hmoty. Sní sen iluze těla. Sen iluze materiálních tužeb, žádostí, potřeb, vášní a všech obrovských možností hmotného světa. To je pro nás realita, která se nám stala vším. Považujeme to za to jediné, co můžeme od života očekávat, ale ve skutečnosti jde jenom o materiální iluzi reality matrixu, ve které jsme se svým mylným a omezeným nahlížením na svět sami uvěznili. Tak jsme se stali bytostmi, plně zotročenými hmotným světem. A toto naše zotročení se projevuje falešnou hodnotovou hierarchií, kterou jsme si vytvořili na základě své fatální záměny snové reality hmoty za pravou realitu ducha. Našimi nejvyššími hodnotami se totiž staly jedině hodnoty hmotné. Mít, vlastnit a užívat si! Peníze, majetky a moc! Pozemská sláva a velikost! Důsledkem těchto "hodnot" je však nárůst bezohlednosti, chamtivosti, podvodu, nečestnosti a všech ostatních negativních vlastnosti, které z naší zmatené hodnotové hierarchie nevyhnutelně pramení. Žijeme proto ve světě zla, který vznikl z naší záměny iluze za skutečnost. A tato, námi samými vytvořena iluze výlučnosti materiální reality a falešných hodnot z ní plynoucích způsobuje lidem mnoho bolesti, nepříjemností, stresu, nepohody, konfliktů a utrpení. V tomto hodnotově zvráceném světě se často daří lidem bezcharakterním, bezohledným a nepoctivým, kteří vytvářejí ze země peklo. Tito lidé osobně profitují z matrixu a proto se ho snaží udržet. Proto podporují komerční plytkost a tupý materiální konzum. Proto podporují zvrácenost, drogy, násilí a hazard. Obyvatelstvo totiž musí být plně pohlceno tím, co jim matrix nabízí, aby z něj nikdy nenašlo cestu ven. Jsou ale mnozí, kteří vnímají a tuší, že materiální realita nemůže být vším. Že musí existovat i něco jiného a hlubšího. Tito lidé začínají tušit iluzi a klam dočasné materiální reality matrixu a její pomýlených hodnot. Začínají tušit, že vše může být jinak, podobně jako Neo, hlavní hrdina filmu. A přesně toto jsou lidé, kteří se svým vnitřním tušením stávají připravenými na odpojení od matrixu. Proto bývají kontaktováni ze strany skutečné reality. Ze strany skutečné pravdy! Pravdy ducha, srdce a citu! Jsou vnitřně oslovení a mají, podobně jako Neo možnost rozhodnout se, zda chtějí zůstat nadále v matrixu, nebo se chtějí konečně probudit do skutečné reality. Pokud se rozhodnou pro skutečnou realitu, poznají pravdu. Pravdu o dočasné iluzi matrixu materiálního světa a s ním spojených, nízkých, materiálních hodnot. Pravdu o pravém světě bytí ducha, v němž vládnou pravé a vznešené hodnoty, jakými je spravedlnost, lidskost, čestnost a dobro. Jedině toto je totiž to věčné, pravé a skutečné! Vše ostatní je jenom omyl, který zotročuje člověka. No a vrcholným momentem filmu, ale také celého našeho života jako takového je poznání všemocné síly lásky. Poznání, že zlomit iluzi matrixu je schopna jedině láska. Láska k pravdě, láska k člověku, láska k dobru, láska k spravedlnosti a láska k Bohu. Jedině silou lásky k pravým hodnotám bytí může každý z nás zvítězit nad matrixem! Nejdříve sám v sobě a sám za sebe, čímž se stane vyvoleným, podobně jako Neo. Vyvoleným k tomu, aby také on bojoval s matrixem a porazil ho! Ale ne zbraněmi, jako ve filmu, ale silou rozvíjení dobra, spravedlnosti, čestnosti, ohleduplnosti a duchovnosti. Čím více člověk takovým bude, tím více bude otřásat iluzí matrixu jedinečnosti dočasné reality hmoty a také všemi, s touto iluzí spojenými, nízkými materialistickými hodnotami. Až nakonec, při dostatečném množství ve skutečné realitě ducha ukotvených lidí, bojujících proti materiální zvrácenosti pseudo hodnot matrixu prostřednictvím rozvíjení skutečného dobra a ctností dojde k tomu, že iluze padne. Že padne iluze výlučnosti hmoty a lidé poznají realitu takovou, jaká ve skutečnosti je. Poznají realitu ducha, srdce a dobra, která je jedinou pravou realitou. Současnou, falešnou, pomýlenou a pokřivenou realitu výlučnosti matrixu materialistické reality pak vystřídá pravá realita pravdy ducha, citu, lidskosti, spravedlnosti a ušlechtilosti. Ta nově a na svůj vlastní obraz zformuje i materiální svět tak, že se v něm všechno stane skutečné a pravdivé. Je tedy na nás, dokdy zůstaneme věřit iluzi matrixu, dokdy ho budeme živit svým přesvědčením, že je to jediná realita a dokdy budeme uctívat pseudo hodnoty, které tento náš omyl nutně doprovázejí. Je na nás, dokdy necháme své pravé "já" v hybridním spánku a v otroctví nedůstojného, pouze čistě materiálního bytí. Ze skutečné reality ducha však zaznívá tiché volání ke všem, kteří začínají tušit pravdu o podstatě bytí, aby se staly vyvolenými … http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š
12. Duben 2018 - 17:47
Obrázek uživatele Návštěvník
David (anonym)
Přidávám nové téma -...Dobrý den.S paranormálními jevy se setkávám denně.Mám i youtube kanál, kde se na vlastní oči přesvědčíte, kolik nehmotné energie(duch)je kolem nás.Zde je odkaz na mé poslední video.https://youtu.be/Jhtnj2b6TLU
27. Duben 2018 - 13:31

Stránky

Přidat komentář