0 příspěvků / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Anejet (anonym)
Demi, etc-ddt, Michale, já vám moc děkuju, fakt, toto potěšilo mé kulhavé sebevědomí.A taky Petře, takhle rozumím a souhlasím.Martino, je mi přes třicet a t.č. jsem z různých důvodů doma, tak proto ten čas lze najít.A asi si tímhle psaním také něco sama ujasňuji .. což ovšem neznamená, že to tu chci předlouhými příspěvky zahltit, to proboha ne. A ten minulý
28. Prosinec 2004 - 15:42
Obrázek uživatele Návštěvník
etc (anonym)
Přátelé, cosi tady dlužím Petrovi - zatímco někomu vypadl na chvíli internet(jak bychom si bez něj povídali?), mně poodešla hlava... Ale pokusím se dát trochu dohromady, co jsem chtěla říct v minulém příspěvku:Protože vnímám náš "civilizující" způsob ve vztahu ke svobodě ne jako vítězství, ale jako prohru, toužím někdy žít v lůně primitivního společenství. Prohrou/prohráváním, alespoň prozatím, mám na mysli to, že člověk při svém osvobozování se od všeho, čím se cítil svazován - nesvoboden, odstranil i pevné body, jež mu dovolovaly žít z dnešního hlediska v částečné nevědomosti, ale zároveň v jakési přirozené samozřejmosti. K poutům zpřetrhaným v době nedávné, patří "jistota" Boha, mravních norem, imperativu posvátnosti života a přírody (jíž jsme součástí)atd. Relativizace všeho "osvobodila" člověka ve smyslu duchovním k živoření. A necitlivost k přírodě, jež hyne, což se nás týká víc než si připouštíme (defakto mrtvý les ještě dvacet let stojí "jako živý", jenže už nefunguje, vymírání druhů netrápí obyvatele sídlišť s umělými trávníky, ale poznamenává je...). Je-li narušen celek, je narušena i jeho součást, tím více, čím je vzdálenější jádru. Člověk se jádru vzálil, stále více pohlcuje a stále méně je. Je tak osvobozen, neomezen, nespoután, že ho vlastně k životu nic nepoutá - nemá důvod žít, jen existuje.Zdá se mi, že v existovat a neexistovat je jen nepatrný rozdíl, hovoříme-li o tom biologickém druhu, který se má vyznačovat uvědomováním si. Tak nepatrný, že pro existovat hovoří pak jen prvoplánové uspokojování okamžitých potřeb. Smysl tu není, je téměř stejné neexistovat. Nastupuje lhostejnost. Končí svědomí = vědomí, že se mnou tu je cosi, vůči čemu se MUSÍM zodpovídat.Myslím, že vědomí si sebe sama nestačí (což je jedno z tvrzení novodobých metodologií života), aby život člověka měl smysl. Svědomí chápu jako kategorický imperativ. Obávám se, že několik málo světlonošů svědomí nebude mít dostatečnou energii postavit se úspěšně masovému osvobozování se od svědomí.Toužím, aby tomu bylo jinak, ale jen toužím.Proto také občas zatoužím žít mezi primitivy (nikoli pitomci, ale v tom si myslím rozumíme), jenže si vzápětí vždy přiznávám, že by asi nastoupila nostalgie po duchovních a filosofických rozhovorech a hledáních... Jsme totiž svou civilizací mocně poznamenáni, časem k bezvýchodnosti, protože většina lidí, která klouže po povrchu vznešených termínů jako úcta, řád, etika, morálka... (s nimiž tedy lze o těchto věcech hovořit), jejich obsah vlastně nectí?, necítí? (takže s nimi vlastně o nich stejně hovořit nelze)...Pocit bezvýchodnosti je tak silný, že může dospět až k touze po nebytí. Jako jistému druhu svobody.Nevím, zda mi je teď trochu rozumět, přiznávám se sice k chandře, ale zároveň k zaujatosti vašimi příspěvky, takže zatím jsem.
28. Prosinec 2004 - 18:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
Zkusím nadhodit myšlenku: Nestojí za tou naší dnešní nesvobodou, strachem z terorismu, morálním marasmem a dalšími negativy náhodou peníze puštěné z řetězu? Neplatí pro ně totéž co pro oheň - dobrý sluha, ale zlý pán?Jasně, když jsme žili v totalitě, bylo nám jasné, co znamená svoboda. Byl to prostě opak nesvobody, ve které jsme žili, v tomto vymezení je pojem svobody celkem jasný, jak tu už někdo napsal. Dnes tedy máme svobodu projevu, svobodu cestovat, svobodu sdružovat se a co já vím ještě jakou, ale cítíme se jako svobodné bytosti?Já tedy možná chvílemi a v některých oblastech, ale obecně nic moc. Můžu si dělat co chci? Velmi omezeně, pořád musím v první řadě hledět na to, abych zajistil životní potřeby pro sebe a svou rodinu. "Vyspělá civilizace", jíž jsem součástí, bezohledně plundruje Zemi, bohatí bohatnou a chudí chudnou a obyčejný člověk s tím neudělá vůbec nic. Ani chodit k volbám nemá smysl, protože není nikdo, kdo by chtěl něco zásadního změnit. A co si myslím, že by se mělo změnit a co si troufám považovat za možnou cestu? Role peněz. Sesadit je z božského piedestalu, nechat jim roli prostředku směny, ale víc nic (tedy zjednodušeně řečeno). Dnes ze všech pohybů peněz, které kolují po zeměkouli, je údajně jen asi 5% kryto odpovídajícím pohybem zboží a služeb, všechno ostatní jsou jen finanční transakce a spekulace, ze kterých pak vznikají miliardáři jako ten, co nedávno koupil OKD (jméno jsem zapomněl). Když se ho ptali, kde přišel k majetku, odpověď zněla "kapitálovými obchody". Čím takový člověk přispěl této společnosti? Podle mě vůbec ničím, jen okradl (byť třeba ne přímo) druhé. Peníze musejí vydělávat, to je heslo doby. Takže biliony putují po zeměkouli a hledají, kde by se "okotily". A protože legálních možností je čím dál méně, čím dál víc přichází ke slovu ty nezákonné nebo mnohdy zákony ani nepostižitelné (viz naše tunelování).Já vím, už moc kecám a pořád neříkám, jak z toho ven. A snad to ani neřeknu, protože je to o pojmech jako "ekologická ekonomika", bezúročné bankovnictví (umíte si někdo představit záporný úrok?), snižování cen i příjmů, postupné zajišťování základních životních potřeb zdarma (trošku se tomu blíží návrh ODS na jednotnou sociální dávku, byť ze zcela jiných pozic), zkrátka práce na tom, aby peníze měly v našem životě čím dál menší a menší význam a my mohli čím dál svobodněji dělat to, k čemu nás srdce táhne. Už jak to píšu, tak cítím, že tady asi nenajdu to správné pochopení, je to dost odborná ekonomická záležitost. Jenže to je právě to, co jsem psal už kdesi dřív: jestli se má něco změnit, musí to probíhat na všech třech rovinách současně - ekonomické, politické i duchovní. Je krásné mít v srdci Lásku a šířit ji kolem sebe, ale samo o sobě je to dost bezzubé a moc to nezmění. A na druhé straně samozřejmě můžeme vymýšlet bůhvíjaké ekonomické teorie, ale nebude-li to zároveň spojeno i s jakýmsi duchovním růstem a postavením hodnot srdce (spolupráce, tolerance, tvořivost, láska, orientace na člověka a přírodu) minimálně na stejnou úroveň hodnotám rozumu (výkon, soutěživost, ekonomický růst, orientace na věci), bude to samo o sobě jen fantasmagorie odsouzená také k neúspěchu. Jinak těm hodnotám rozumu se někdy také říká "mužské" a hodnotám srdce "ženské". Čímž chci naznačit, čí hlas bychom v dnešní době měli poslouchat v první řadě.
28. Prosinec 2004 - 19:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
Vidím, že etc napsal v mezičase, jdu pořádně číst...
28. Prosinec 2004 - 19:15
Obrázek uživatele Návštěvník
etc (anonym)
Tož to tedy rozhodně stojí!Honba za zlatým teletem, znesvobodňuje jednotlivce, konkrétní země i lidstvo globálně. A protože jsou kapitálové obchody zatraceně virtuální, téměř bez vazby na vytváření hodnoty, ba dokonce ne dost svázány s užitnou hodnotou (zcela ponechávám stranou, nakolik výroba je jen perpetum mobile pro přesuny kapitálu), jde ruku v ruce s tím všeobecné ničení Země a prohlubování propasti mezi živořícími a přesycenými.Nevím, jak z toho ven. Jistě třeba i ekonomů i politiků. ALE - odborník na cokoli, musí být především slušný člověk. Tedy obojí je nutně. Já slušnost považuji za základ, jen ho nikde nevidím. Není v kurzu.Stran záporného úroku... nu já třeba bych neprotestovala. Dokonce bych byla i pro alespoň dočasnou deflaci Což tak učit se méně spotřebovat na více frontách?
28. Prosinec 2004 - 19:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Anejet (anonym)
Ahoj,milý-á Etc,rozumím ... a vím, že není možno doslova zpět do pralesa, je ho málo, neumíme lovit atd., neumíme být doslova "primitivy". Samozřejmě si myslím, že řešení by bylo někde: vzít z naší civilizace to dobré a s tím se obrátit co nejvíce zpět k přírodě. Tudíž konkrétní kroky jsou asi tam někde jak je popisuje Petr, nejsouc ekonom samozřejmě mu rozumím jen rámcově, ale nejspíš má pravdu. Prostě např. začít důsledně využívat všechny již vynalezené ekologické technologie, které myslím často zůstávají ladem ze zcela jiných důvodů, než že by nebyly lidstvu prospěšné. Osobně cítím, že by bylo třeba změnit filosofii lidí, výchovou od dětství právě k úctě k Zemi, přírodě, tam někde bych se inspirovala indiány - protože mi připadá, že člověk, který nemá silnou úctu k přírodě a vystuduje např. techniku či ekonomii, se stává často vyloženě nebezpečným. To je podobné tomu jak jste psala, že kdo neprospívá v morálce, víc neprospívá, než prospívá. Petře, to co jste napsal o penězích, mi připomnělo takový ten známý výrok: "Až pokácíte poslední strom, ulovíte poslední rybu, otrávíte poslední řeku, zjistíte že peníze se nedají jíst." Indiani s kmene CreeTak jasné a přesto to asi mnozí nechápou.Etc. máte v něčem pravdu s hodnotami a Bohem, ale neurazte se, cítím v tom velmi vliv křesťanství (v tom dobrém), jenže - jsou-li věci tak jak nyní jsou, neobstály-li tyto hodnoty takto doposud, možná se chce opravdu na věci Boha a morálky podívat o trochu jinak, snad víc pohansky, snad do toho vpustit i více spontánnosti a méně kategorického imperativu - bohužel byl asi něčím umělý a neobstál.Teď mi tedy připadá, že ale možná kecám já, resp. že se mi možná né moc daří vyjádřit to co chci. Tak toho radši nechám.Před Vánoci jsem (coby Jozefína) zkusila založit téma: HOMO sapiens - Být či mít,aneb přežijeme? tak nějak se to jmenovalo. Ale nechytlo se to - vůbec. Okopírovala jsem tam tehdy ale docela hezký článek na téma člověk, tak kdo chcete nakoukněte. Mějte se. An.
28. Prosinec 2004 - 20:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Anejet (anonym)
:-)a vidím, že Etc napsala v mezičase,nějak se potkáváme, zdravím, mějte se co nejlíp, jdu plést další Vánočky, došly a máme hlad. Dobrou.
28. Prosinec 2004 - 20:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
Tak s údivem zjišťuji, že etc je vlastně žena! No ono to z těch prvních příspěvků nebylo poznat, ale stejně nevím, proč jsem si tak nějak samozřejmě myslel, že jde o muže. Omlouvám se :-)Osvobození od pevných bodů, "jistoty" Boha, mravních norem - nevím, jestli toto je až takový problém. Některé z těchto "pevných bodů" byly hodně problematické, např. náboženství v podání našich církví, morálka hraničící s puritánstvím (prý se v USA nesmí ani mimino objevit třeba v reklamě nahaté), já bych se nebál se od řady z nich osvobodit. Spíš mi vadí, že je neumíme nahradit ničím srovnatelně smysluplným, že umíme bořit, ale už ne stavět. Že sice umíme přestat chodit do kostela, ale neumíme hledat jiný pokorný vztah ke Stvoření. Že máme na jedné straně otevřená stavidla pro pornografii, ale na druhé straně se stydíme ukázat se nazí při cestě z koupelny před svými dětmi a učit je hledět na lidské tělo se stejnou úctou, jako třeba na krásu přírody.Osvobození se od svědomí - nevím, jestli to jde. Když jsem byl malý, učili nás v náboženství, že existenci Boha poznáváme z hlasu svědomí. Myslím si, že můžeme svědomí potlačit, přehlušit, ale nikdy ne se od něho osvobodit. Ono pořád je a když ne dřív, tak na smrtelné posteli se určitě připomene. Jinak díky za pochopení pro mou deflační myšlenku. Opravdu jsem měl na mysli deflaci, ale ne jen dočasnou, nýbrž deflační spirálu, vytěsňující peníze ze společnosti čím dál víc na okraj, asi jako když ždímáme hadr s vodou. V poslední době jsem se dostal k některým článkům na toto téma - víte, že třeba někdy v 15. století, když zavedli tzv. "rezivění" peněz (formou pravidelných výměn bylo docíleno toho, že ztrácely časem svou hodnotu stejně jako jiné zboží), došlo k obrovskému rozkvětu, stavbě katedrál, zakládání měst atd.? Ze všech článků na toto téma vybírám jeden, kdo chcete číst: http://www.poselstvigralu.cz/archive.php?text=4_2_1_2 Je to taky jeden z pramenů, ze kterých pramení můj optimismus, že totiž řada myšlenek v lidské společnosti existovala i fungovala. Máme z čeho čerpat inspiraci a je to spíš o tom, jak tyto podněty aktualizovat na současnou dobu a jakým způsobem je protlačit do života i proti odporu nejmocnějších.
28. Prosinec 2004 - 20:42
Obrázek uživatele Návštěvník
etc (anonym)
Petře - ano pro deflaci trvalou. (Vlastně to byla ode mne opatrná nabídka pro začátek) Naposled ji myslím zkusily praktikovat některé africké země v 50. 60.letech, jenže jen dočasnou - zaznamenaly velkou konjunkturu. Ten příklad uvádím, protože ukazuje použití relativně nedávné a nikoli globální (ačkoli by bylo dnes zapotřebí provést tuto "finanční" operaci globálně. Ovšem chce to obecnou akceptaci. V současné situaci u nás by bylo ze všeho nejdřív zapotřebí osvěty - zase zde je zapotřebí mravního působení + plus konkrétní odbornost. Děkuji za odkaz na zajímavé čtení.A vidím, že i zde se hovoří o potřebe charakterního přístupu.Milá Anejet, rozhodně souhlasím se vším, co říkáte o výchově, tak rozhodně, že se už obávám sama to rozvádět. Pokud jde o nedostatky křesťanského pojetí Boha, tedy v mém výčtu jevú od nichž se člověk "osvobodil", to byl jen příklad, za mnohé... tedy sem mělo patřit i pevné pouto k přírodě.Pohanství je krásná cesta, není-li pozdě. Hlavně jde o zážitek z toho, že člověka něco přesahuje. Slovo imperativ mi vychází v každém případě, ale třeba by bylo možno to vyjádřit i jinak, v touze této diskuse snad něco jako obnovená Smlouva mezi člověkem a Zemí.(?) Tak, aby zavazovala cesta směrem k rovnováze, jak ji navrhuje Petr.Na HOMO se podívám, děkuji.(ještě k memu hermafroditismu - kdosi mne oslovil coby muže a já zareagovala tak, že jsem jím chvíli zůstala, ale dlouho to nejde - takže jsi byl, Petře, v omylu nevinně)
28. Prosinec 2004 - 22:23
Obrázek uživatele Návštěvník
etc (anonym)
Milé Anejet :) (Aspoň se snažím)
28. Prosinec 2004 - 22:34
Obrázek uživatele Návštěvník
etc (anonym)
Petře, vracím informaci - je mi hodně přes 50. :)
28. Prosinec 2004 - 22:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
Anejet, přečetl jsem si článek "Jozefíny" a v zásadě s ním nelze nesouhlasit. Je tam ale jeden problém, který mám ve vztahu ke všem ekologickým iniciativám. Jejich snažení je určitě vesměs chvályhodné a je vedeno snahou eliminovat neblahé působení naší civilizace na přírodu. Ale je to do značné míry sisyfovský boj s daleko silnějším soupeřem. Je jistě úspěch, když se podaří prosadit ekologické zákony omezující třeba znečištění přírody. Jenže kola tržního mechanismu se točí dál a v honbě za ziskem se stane co? Pokud je to jen trochu možné, začne se ekologicky nevyhovující výroba přesouvat do zemí, které tak přísné zákony nemají. Doma je z toho akorát větší nezaměstnanost a znečišťování planety pokračuje dál. Tím vůbec nechci říct, že by ekologické snažení nemělo smysl, uvedené "řešení" zdaleka nelze použít vždy a v řadě případů prosazené zákony a normy určitě trochu pomohly. Vadí mi na tom to, že musíme sami se sebou bojovat, že se pořád jakoby musíme plácat levou rukou přes pravou, že náš hospodářský systém má ve své "genetické výbavě" zakódováno škodit (bezohledně využívat), čemuž se ekologové prostřednictvím vlád snaží s většími či spíš menšími úspěchy čelit.Proto se snažím hledat cesty, jak už ten hospodářský systém nastavit jinak, protože jedině změna tohoto "genetického základu" mi připadne jako trvalé a perspektivní řešení.
29. Prosinec 2004 - 11:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Libor (anonym)
já se domnívám, že rahle otázka je zcela irelevenatní... pro každého je svoboda něco jiného.. každý máme jinou duchovní úrověň... ptát se na něco takového a vyžadovat odpovědí je zbytečné plýtvání slov.... Souhlasím s jiřím.
29. Prosinec 2004 - 19:45
Obrázek uživatele Návštěvník
etc (anonym)
Libore, námitka:Irrelevante... vzhledem k čemu?!Takže - "plýtvání" slov na téma svoboda jest rovno "plýtvání" slov na téma pozitivní vztah k žití.(Start této diskuse byl trochu ehxibicí - jako tvoje téma na startovní čáře.)Etc
29. Prosinec 2004 - 22:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Niky (anonym)
Ahoj Vsichni, procetla jsem si par vasich prispevku a libi se mi vase filozofovani. Ale co by jste rekli informaci ze nas svet je konrolovan skupinkou nekolika lidi. Oni diriguji a ovlivnuji nas zivot. Jsou to ti nejbohatsi a vetsinou v tech najvyssich pozicich a tak zustava otazka kolik vlastne toho muze ovladat normalni clovek ohledne svobody? Ti vybrani delaji rozhodnuti jaka cast planety se ma vyvyjet, rozhodnuti o valkach atd. ma jich byt asi 20. A oni jsou zase zapojeni do dalsi situace a s jinymi stvorenimi, kteri se snazi uplne ovlivnit nasi zem. Take by me zajimalo zda jste meli moznost precist nejake knihy od David Icke. On zije v Angliji napsal mnoho knih, velmi zvlastnich, plnych novych informaci a theorije jak nase planeta je ovladana. Take hodne cestuje a dava prednasky. Takze doporucuji si kliknou na internet se dozvit o nem vice. A co si myslite o 911? Vetsinou kdyz se stane nejaka vrazda musi se zavolat policije a detektyvove se snazi najit vinnika. Coz se nestalo v 911 a Bush byl ten clovek kdo branil cokoliv zkoumat. Fakta o 911 jsou uplne jinaci nez se dalo lidem vedet. Kdo se snazi co ovladat s 911?Take Petre mam malou otazku, ohledne rozumu a srdce a zda se mi tva poznamka trochu zastarala. Napriklad na kanadskych universitach je ted skoro vice zen nez muzu v tech byvalych jenom muzskych profesich. A neni zde lehke byt prijat na universitu. Dej zenam moznost a uvidis ze take umeji pouzit rozum. Zeny se konecne citi vice svobodne a hlavni je ze v teto dobe kazdy clovek ma stejne moznosti se rozvyjet. Dalsi dukaz o zmene je maly priklad - kolik ted na svete mame znamych zpevaku, jsou to vetsinou zeny. Konecne si mouhou zpivat z plneho hrdla a ne jak v minule generaci a pred ni, ze zeny jen patri do kuchyne a jejich nazor mema smysl. Konecne i muzi maji vice moznosti a nemusi se obavat ze nejdou v tech zajetych koleji. Ahoj N
30. Prosinec 2004 - 20:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Niky (anonym)
Pardon - 9/11
30. Prosinec 2004 - 20:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
Niky, nevím, jestli si dobře rozumíme ohledně těch "ženských" a "mužských" hodnot. Schválně používám uvozovky, protože to vůbec není tak, že rozum = muži a srdce = ženy. Každý z nás v sobě má mužskou i ženskou část, každý v trochu jiném poměru. Příklad: malíř dostane inspiraci (ta přichází skrze ženskou, intuitivní část), jde do ateliéru, popadne štětec a začne malovat (to už je akce jeho mužské části).Nebo taky jinak: je spousta mužů s převažující ženskou složkou (umělci, vizionáři) a naopak spousta chladně vypočítavých žen. Takže ono to vůbec není o nějakém procentním zastoupení v parlamentu, ale o tom, čím se při svém rozhodování necháváme vést. Zrovna dnes v MFDnes vyšla anketa, kdo by si co přál do nového roku. Cituji: "Bohatství si přejí častěji muži, ženy dávají přednost slušnosti mezi lidmi." Zase je to jen jakýsi průměr, určitě je spousta žen, které si přejí co nejvíce peněz a na druhé straně spousta mužů, kteří na první místo řadí kvalitní vztahy mezi lidmi, ochranu přírody apod. Ale cítíme, že většinově je to tak, jak to vyšlo v té anketě, prostě vyznávání "ženských" hodnot je opravdu bližší ženám a vůbec to neznamená, že bych nějak podceňoval jejich schopnost racionálně přemýšlet. Taky se mi hodně líbí následující věta: "Ženy jsou na světě proto, aby nás muže inspirovaly k velkým činům." Je to nějaký důvod k tomu, cítit se podřadně? Já myslím, že vůbec ne. Právě naopak si myslím, že inspirování mužů jimi samými a jejich "mužskými" hodnotami (zejména např. honbou za ziskem) už je načase ukončit, myslíme-li to s perspektivou lidstva a této planety vážně. Což velmi úzce souvisí i s duskutovaným pocitem svobody, který těžko můžu mít, když vidím, že mě vývoj unáší někam, kam nechci, a já proti tomu nemůžu dělat téměř vůbec nic.
31. Prosinec 2004 - 10:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Niky (anonym)
Petre ja myslim, ze jsi rozeny vtipalek.A hlane krasne 2005!
31. Prosinec 2004 - 21:54
Obrázek uživatele Návštěvník
etc (anonym)
Petře, máš nějakou představu, jak tedy to nové nasměrování uvést v život? Plán, strategii, jak získat lidi, potřebnou podporu?PF 2005
31. Prosinec 2004 - 23:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
to etc: Rámcově ano, ale je to zatím ve stadiu hledání a zrodu, tak bych to nerad moc konkretizoval. Taky se v tom nechávám spíš inspirovat, než abych něco na několik kroků dopředu racionálně konstruoval. Příští týden bude první schůzka jakési skupinky lidí, tak uvidím, jestli to bude moci být odrazový můstek k dalšímu nebo jestli bude potřeba hledat jiné cesty. Pokud to bude ta správná cesta, tak určitě vznikne nějaká internetová stránka, kde pak budeme moci diskutovat dál.No a když to řeknu ještě dál, tak bude-li to celé životaschopné a bude se zdát, že by naše myšlenky (ekonomické spolu s duchovními) mohly mít dost příznivců, tak bych se asi nebál zeptat se na podporu ve volbách 2006...Možná jsem teď napsal víc než jsem chtěl, nikdy jsem nechtěl spadnout do kategorie "politik" a dlouho mi trvalo, než jsem si sám se sebou ujasnil, že jestli opravdu chci něco změnit, tak meditace, šíření Lásky či jiné čistě duchovní postupy nebudou stačit. Jestli některým myšlenkám věříme, pak musí projít i ohněm takovéto zkoušky. No už jsem to napsal a je mi celkem jedno, že mě někteří budou napadat, že si chci hrát na spastitele, nebo považovat za choromyslného. Je to jejich věc. Hezký nový rok všem!
1. Leden 2005 - 10:41
Obrázek uživatele Návštěvník
etc (anonym)
To Petr - Ano. To je dobře. Děkuji.
1. Leden 2005 - 12:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Anejet (anonym)
Petře, to zní zajímavě. Tak ať to vede jen k dobrému. An
1. Leden 2005 - 15:55
Obrázek uživatele Návštěvník
N (anonym)
Petre po tvem clanku pro mne jsem mela dojem ze si delas legraci. Ze zeny jsou na svete k tomu aby inpirovaly muze k velkemu. Proste mlada generace v Severni Americe uz tak jednoznacne nemysli. Ale je jiste, ze v Evrope se tezko meni tradice, ale take se to tam dost zmenilo. Dale velmi pobozni lidi se snazi udrzovat neco jako je i tvoje fylosofije. Ale dnes se veri ze lidi si maji navzajem pomahat. Ahoj.
2. Leden 2005 - 2:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
A já si říkal, jestli už máš na Silvestra tak popito, že ti připadne všechno legrační :-)Myslím, že k velmi pobožným lidem mám velmi daleko. Ty si asi myslíš, že vyznávám staré tradice, podle nichž žena patří domů k plotně a muž má vydělávat peníze. Opravdu máloco je mi tak vzdálené jako tento názor. Možná když si znovu pozorně přečteš, co jsem napsal, tak přijdeš na to, že to myslím úplně jinak. Anebo možná ještě lépe - jinými slovy najdeš totéž vysvětleno i v knížkách Hovory s Bohem od "Severoameričana" N.D.Walsche, ve starší knížce Život ve světle od Američanky Shakti Gawain a v mnoha dalších. Opravdu to není o odsuzování ženy do nějaké vymezené role, ale právě naopak o svobodě nás všech, mužů i žen.
2. Leden 2005 - 21:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Josef Kouba (anonym)
2126. Problém lidstva (529). (Přijal Ivo A. Benda.) 17:38-18:07 hodin. 29.12.2004.Místo: Česká Lípa.PROBLÉM LIDSTVA (www.vesmirni-lide.cz)PROBLÉMEM SOUČASNÉHO LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMIJE OVLÁDACÍ PROGRAM V PODOBĚ VELMI JEMNÝCH VLN, KTERÝ DRTIVÁ VĚTŠINA LIDÍ ( PŘES 90 % ) PŘIJÍMÁ VOLBAMI Z 95 %. TEN PROGRAM JE Z DÍLNY TEMNÝCH SVĚTŮ, PSEUDOTVŮRCŮ.VÝSLEDKEM JE PSEUDOŽIVOT, ZATÍMCO PRAVÝ ŽIVOT JE ODLOŽEN NA NEURČITO.TAKÉ VNITŘNÍ STAV LIDÍ - DUCH, DUŠE V POUZDRECH, FYZICKÉ TĚLO SE ZATÍŽENÝMI GENY A ZNAČNĚ PONÍŽENÝMI SCHOPNOSTMI, TOMU ODPOVÍDÁ - JE NEGATIVNÍ.ČIPOVÝMI TECHNOLOGIEMI NA ZEMI SE NEDOCILUJE VYŠŠÍ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ LIDÍ, ALE VYŠŠÍ STUPEŇ OVLÁDÁNÍ, S CÍLEM 99,99 % !!!ŘEŠENÍM JE ZMĚNA PSEUDOŽIVOTA NA PRAVÝ ŽIVOT,ČEHOŽ DOCÍLÍTE VOLBAMI POZITIVNÍHO LÁSKYPLNÉHO ŽIVOTA ZE SVÉHO OTEVŘENÉHO DUCHOVNÍHO SRDCE.MÁTE NA TO POMOCNÍKY
12. Leden 2005 - 8:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Lie (anonym)
Podle mne kazdy z nas potrebuje k svemu zivotu pravidla.Svoboda neznamena zit bez pravidel. Poznat pravidla zivota a rozhodnout se(na muset)zit podle nich je pro mne sloboda. Vim v kazde situaci jak se mam zachovatäI(i kdyz to neni vzdy lehke). Clovek v etape sveho vyvoje hleda tu spravnou formu "slobodneho zivota", ale nic lepsi nez desatero jeste nikdo nevymyslel.
10. Březen 2005 - 5:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
to etc, Anejet: V návaznosti na můj příspěvek z 1. ledna
30. Duben 2005 - 17:50
Obrázek uživatele Návštěvník
etc (anonym)
to PetrDěkuji za informaci.
19. Červen 2005 - 2:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Maťa (anonym)
Přečítám si dnes poprvé příspěvky na téma co je svoboda. Nečetla jsem všechny, ale mohu říci, že svobodu v dnešním světě vidím jinak. Doba ve které žijeme má pravidla slušnosti a zákony. Toto musíme dodržovat, ať se nám to líbí nebo ne. Abych se cítila svobodná musím být materiálně zajištěna. Pokud nebudu mít peníze a každé ráno budu nucena vstát a jít někam do práce kvůli pár korunám, tak filozofování o svobodě je k ničemu.Z mého pohledu mě dávají peníze svobodu. Pokud je nemám, nemohu dělat co chci,přemýšlet si nad čím chci, ale musím makat abych neumřela hlady.Peníze mě osvobozují ve všech směrech.Vím, že se vám to nebude líbit, ale je to tak.
25. Červen 2005 - 20:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
to Maťa:Jasně, to cos napsala, je určitě všechno pravda. Jenomže peníze v nakumulované v rukách mocných tohoto světa dokážou stále víc "dělat" i věci, které já cítím jako ohrožení své svobody: Například tu zařídit vpašování nenápadné větičky do zákona (díky které budu moci být coby minoritní akcionář legálně okraden), tu vhodně zainteresovat státní úředníky v dozorčí radě (kteří pak rádi odsouhlasí ČEZu další zdražování elektřiny), tu zajistit beztrestnost pro toho či onoho gaunera atd. Takže jedna věc je mít dostatek peněz ve svých rukách, aby člověk mohl svobodně žít bez existenčních starostí, druhá věc pak je, jestli peníze v rukách druhých (nezdravě mnoho peněz) jeho svobodu neomezují jaksi "z druhé strany".
26. Červen 2005 - 22:53

Stránky

Přidat komentář