34 komentáře / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

stále mi rostou prsa

10. Září 2018 - 0:11

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Martina (anonym)
Dobrý den, mám problém, stále mi rostou prsa a už mi to docela vadí!!Je mi 22 let. Nevíte čím to může být? u nás v rodině máme malá prsa, teda až na mě :-(
31. Květen 2008 - 22:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Me porad rostou taky! Je to zpusobeny hormony,rozlozenim tuku v tele,sklony k tloustnuti v urcitych partiich! Takze musis prestat tloustnout a pak treba prestanou rust!
9. Červen 2008 - 22:24
Obrázek uživatele Návštěvník
???????????? (anonym)
já myslela že rostou pivem!
22. Září 2010 - 14:51
Obrázek uživatele Návštěvník
. (anonym)
Me porad rostou taky! Je to...to si dělá kozy, ne?
22. Září 2010 - 14:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Já si kozy nedě (anonym)
Taky mě pořád rostou kozy a nedělám si kozy.
23. Září 2010 - 8:04
Obrázek uživatele IGNACIUS
IGNACIUS
Sex a my muži. Tuto úvahu o nás mužích upřímně adresuji Vám dospívajícím dívkám či mladým dospělým ženám. Možná že jako sedmnáctiletá či osmnáctiletá holka to znáš i ty sama, a sama víš, že stejně staří dospívající kluci jako jsi ty sama vlastně jako kdyby ani ještě nebyli tak staří jako jsi ty. Ty se stáváš v sedmnácti či osmnácti letech nejen tělesně dokonale vyvinutou hezkou mladou ženou, ale i duševně se z tebe již stává skutečně dospělý člověk. Ba dokonce už bys psychicky málem byla schopna se i vdávat! Ne sice, že by to pro tebe bylo zrovna nejhodnější, máš na to totiž ještě příliš málo životních zkušeností, a také studium je třeba ještě dokončit – to je teď totiž v tvém životě to nejdůležitější. Ale v každém případě jsi na setkání s mužem už připravena mnohem více než stejně starý chlapec na setkání s ženou. Ten sice už dospěl tělesně, nicméně jeho okázalé a křečovité zdůrazňování dospělosti nechť je pro tebe důkazem toho, že psychicky ještě on není skutečným mužem, ale pořád je ještě jen chlapcem. Chlapec totiž potřebuje mnohem delší dobu k tomu, aby se stal skutečným dospělým mužem, než dívka, aby se stala skutečnou dospělou ženou. To duševní a duchovní dospívání nás mužů jde totiž výrazně pomaleji než dospívání tělesné. I v tělesně dospělém mužském těle žije ještě po několik let dětský duch. A právě tento dětský duch způsobuje proč jsou dospívající hoši v těchto letech tak nevyrovnaní, hrubí, hranatí a neurvalí. Na nějaké závazné setkání s děvčetem, na setkání, které by mohlo i mělo vést k manželství, nejsou ještě zdaleka psychicky připraveni. Na tohle všechno musíš ty jako holka pamatovat, když jsi na rande se stejně starým chlapcem. Jistěže se ten chlapec může do tebe zamilovat – to se může přihodit dokonce velice snadno! Možná, že brzy bude schopen i lásky v tom skutečném slova smyslu, avšak prozatím buďte spíše jen kamarádi – nesmíš se mu totiž “otevřít” příliš brzy, pokud nechceš, aby zůstal ve svém zrání v skutečného muže někde na půl cestě. A i když dojde podle tvého hlubokého přesvědčení ke skutečné lásce, i tak je třeba si s chlapcem dát “načas” až po sňatku – i když on proti tomu možná i vehementně protestuje a chce “to” ihned. Chceš přece jednou se vdát, a vzít si skutečného muže, a ne nějakou karikaturu – bytost, která zakrněla ve svém psychickém vývoji někde na půlcestě mezi chlapectvím a mužstvím? Pokud jde o naše mužské vnímání erotiky měla by sis uvědomit, že my muži jsme eroticky a pohlavně mnohem vznětlivější jako Vy ženy! Doufám, že tím ti neříkám nic nového, vždyť ostatně již pouhá přítomnost dívky, její vlasy, ženské tvary jejího těla, její oblečení a smyslná vůně těla mladé ženy posilována navíc často ještě i ženskými parfémy způsobují u nás mužů obrovské sexuální vzrušení. A eventuální tvé doteky a něžnosti můžou nás muže úplně připravit o rozum. Slyšel jsem dokonce v této souvislosti dokonce i přísloví, že – cituji doslova: “když se penis postaví – tak se rozum zastaví!” Toto je totiž patrně asi ta nejkrajnější hranice, kdy již muži zbývají již pouze dvě možnosti: buď najde tu duchovní sílu vzepřít se těmto pokušením ďábla Satana tím, že okamžitě uteče pryč anebo tomuto sexuálnímu pokušení při pohledu na mladou smyslnou ženu nádherných ženských křivek jejího těla jednoduše podlehnout… Sám jsem se jako muž při nahodilém setkání s hezkou mladou dívkou do této nebezpečné situace dostal v životě několikrát, takže vím velice dobře o čem mluvím. Mně osobně se sice podařilo vždy utéci, zklidnit se a vzrušení potlačit, nicméně vzhledem k tomu, že pouze nepatrný zlomek nás lidí Bůh povolává k panictví či panenství – a dává nám Bůh tím i příslušnou charizmu odolat sexuálnímu pokušení při setkání s hezkou mladou dívkou, pak zcela logicky s tou první možností zde dále již u těch ostatních lidí, které Bůh k panictví či panenství nepovolal ani nepočítám, protože z kontextu logiky dané situace zde vlastně zbývá již pouze bohužel jen ta druhá možnost. U těchto “druhých lidí”, které Bůh nepovolal k panictví či panenství proto sex apriori neodmítám – kategoricky je však ale třeba odmítnout jakýkoliv sex předmanželský či mimomanželský. Přípustný je sex pouze mezi tím mužem a tou ženou, kteří žijí společně v řádně uzavřeném manželství, a to ještě navíc pouze tehdy, a jen tehdy, když k tomuto sexu mezi manželi dojde pouze jen a jen s úmyslem zplodit dítě! Jakýkoliv jiný sex třeba i mezi samotnými manžely je nemravný a proto úplně zavrženíhodný! Vrátíc se ale zpátky k Vám mladým dospívajícím holkám rád bych zdůraznil, že může se ti třebas někdy stát, že tvůj chlapec bude od tebe chtít “to” ihned. U nás mužů totiž směřují naše doteky a něžnosti s hezkou mladou dívkou mnohem bezprostředněji a přímočařeji k “onému” než je tomu u Vás žen. My muži jsme-li v přítomnosti mladé hezké ženy se tomu nedovedeme dost dobře ubránit, naše tělo když je při reflexi mladé hezké ženy v takovémto sexuálním vzrušení nás k tomu doslova pudí až k zbláznění! Není to vlastně ze strany nás mužů ani tak nějaká hrubá bezohlednost jak se to možná Vám ženám může na nás mužích zdát. Prostě je to v nás mužích, v naší mužské přirozenosti, tímto způsobem se u nás mužů projevuje žádost po ženě. To je prostě příroda… Ty jako mladá žena jsi od přírody obdařená větší přirozenou dávkou sebekontroly – alespoň tedy do té doby, než se docela odevzdáš nějakému muži. Touha dospívající dívky po muži nevede tak bezprostředně k onomu konečnému spojení. A bude-li nějaký muž po tobě žádat “oné” jako údajně prý rozhodující důkaz tvé lásky, například ti řekne “Libuško, jestli mně nevyhovíš, tak mně nemiluješ” – nepodávej mu tento “důkaz”! Jednak proto, že “tvůj chlapec” na žádné důkazy nemá nárok, a kromě toho skutečná láska se projevuje právě tím, že žádné důkazy nepotřebuje, že prostě věří, že umí čekat. Tobě jako dívce přece primárně nejde o plnost pohlavního spojení – tobě jako dívce jde přece o plné, široké a definitivní společenství života. U tebe jako dospívající dívky ve tvých představách je velice úzce spojena touha po muži s láskou k němu. Ty jako dívka když toužíš po nějakém muži, pak po něm netoužíš pouze proto, že je to muž, ale toužíš po něm právě proto, že je to tento muž a žádný jiný. U nás mužů je to však ale úplně jinak! U nás mužů často vyvolá “zamilovanost” už pouhý pohled na mladou hezkou dívku, ba už i samotná jakkoliv komunikovaná podoba mladé hezké dívky nás muže může přivést k hotovému téměř pominutí smyslů, a proto se mi muži můžeme “zamilovat” do mnoha hezkých a mladých děvčat, ba dokonce někdy za určitých okolností i do několika hezkých mladých holek současně. Málem bych mohl říci, že snad skoro každé dívce či ženě by se mohlo lehce podařit – kdyby jí o to skutečně šlo – že vzbudí v téměř kterémkoliv muži “žádost právě po ní”. Ale tato naše mužská touha po ženě ještě v žádném případě rozhodně není nějakou “láskou”, a proto nevěř tomu, že se jedná o skutečnou “lásku”, i kdyby ti to “tvůj chlapec” v té chvíli tvrdil, ba možná že v daném okamihu tomu třebas i sám věřil. Právě tato skutečnost je pramenem mnoha bolestných nedorozumění. Dospívající dívka či mladá dospělá žena cítí, že muž po ní touží, myslí si tedy naivně, že ji má rád, odevzdá se mu, a pak nakonec musí konstatovat, že ji muž opustil. A právě proto nemůže být pohlavní spojení vůbec žádným důkazem. To, že nějaký muž po tobě jako po ženě touží, nedokazuje samo o sobě nic víc než to, že jsi opravdu eroticky přitažlivou ženou. Zda-li tu jde o skutečnou lásku anebo nikoliv – to se rozhodne úplně jinde a úplně jinak. Jedním z důležitých momentů tvého dívčího poznání toho, zda-li se ze strany dotyčného chlapce jedná o skutečnou lásku k tobě anebo nikoliv je právě to, zda-li se dotyčný chlapec jako muž dovede umravnit a zříci se jakýchkoliv nároků na předmanželský sex s tebou. Chceš-li se skutečně dozvědět, zda-li se jedná o skutečnou lásku k tobě anebo pouze o chvilkové erotické vzplanutí, pak buď totiž vůči “svému chlapci” náročná, a chtěj po “svém chlapci” více než pouze to, aby po tobě “toužil”. Očekávej o něho, ale i od sebe samotné tedy určitou ochotu počkat, něčeho se vzdát, a to zejména vzdát se jakéhokoliv předmanželského sexu! Počkejte ze sexem až budete manželé!! Jen tak získáš jasno o Vašem vztahu a ušetříš si nejedno sklamání. Pamatuj na všechny úskalí a rizika předmanželského sexu, zejména si uvědom především to, že ty si dívka, a že tedy na tobě spočívá veškeré riziko vzniku nechtěného těhotenství. A přitom rozhodně nejde jen o tvou nedotčenost, o tvé panenství, které by si měla přinést jako tvůj nejcennější dar tvému budoucímu manželovi do manželství. Nejcennějším darem do manželství jaké muž může dát své budoucí manželce je jeho panictví, právě tak jako nejcennějším darem do manželství jaký žena může dát svému budoucímu manželovi je její panenství. Každá dívka, která své panenství ztratí dříve než vstoupí do manželství se může stydět! Pak to totiž není dívka či žena, ale obyčejná kurva, která si zaslouží dostat za to její předmanželské kurvení pořádný výprask na kterém by se měl, tj. na udělování toto výprasku podílet nejen její oklamaný a podvedený manžel, který měl právo dostat pannu, avšak o svatební noci zjistil, že namísto panny dostal kurvu – a tak tato kurva by měla dostat pořádnou bitku ode všech hluboko věřících dospělých mužů s obou dvou rodin současně. A toto zachování tvého panenství až do manželství má ještě i další význam. Nejde jen o tvou nevinnost a ani o strach z eventuálního nářezu, kterou si každá osoba – lhostejno či žena nebo muž – za svůj předmanželský sex od hluboko věřících mužů z obou rodin plně zaslouží. Jde tu ještě i o další neblahé následky. Je tu reálné riziko, že v důsledku tohoto nežádoucího pohlavního spojení dojde k nech
23. Září 2010 - 18:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Zdeněk (anonym)
Sex a my muži. Tuto úvahu o...Prosím vás, co to zde píše za idiota, ten člověk nemá zdravý rozum, nechte toho vola utratit.
7. Říjen 2011 - 23:23
Obrázek uživatele Návštěvník
. (anonym)
.
8. Říjen 2011 - 1:05
Obrázek uživatele Návštěvník
. (anonym)
.
8. Říjen 2011 - 1:05
Obrázek uživatele Návštěvník
. (anonym)
.
8. Říjen 2011 - 1:05
Obrázek uživatele Návštěvník
, (anonym)
,
8. Říjen 2011 - 1:06
Obrázek uživatele Návštěvník
děda (anonym)
Po osmdesátce mi začaly růst prsa a penis se mi scvrkává. Před 26 lety mi vzali prostatu. Jsem kardiak, trpím bolestmi od páteře a ztrácím zrak. Když stisknu prsní bradavku, píchne mne v ní jako špendlíkem, kousek vedle nikoli. Mám 84 let; měřím 182 a vážím 110 už přes 30 let. Co mi doporučujete?
31. Červenec 2012 - 8:38
Obrázek uživatele Návštěvník
??? (anonym)
A to ti na ně stačí důchod nebo na ně dostáváš sociální? Denně je vždy vyženeš aspoň napást?
31. Červenec 2012 - 11:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Marie (anonym)
A to ti na ně stačí...Dedecek psal ze mu rostou prsa a ne kozy.
31. Červenec 2012 - 12:48
Obrázek uživatele Návštěvník
děda (anonym)
Nechápu, že zdravotní stesky múžete veřejně zesměšňovat. Byl jsem vychováván k vzájemné úctě, pomoci a slušnosti, co očekávám od jiných. Legrácky sem nepatří; pravdivé je, že na každého jednou dojde.
31. Červenec 2012 - 13:20
Obrázek uživatele Návštěvník
tocci (anonym)
já ,se d tim ,pořádám od mala,mám je,je to hrozný, dělaj ,si ,ze mně prdel,nevím ,co mám ,dělat,,,.by jsem porád normálni,sř po vojně ,to přišlo,vyrost,jsem,..a mám,smůlu,,,::)),normálně ,se stydím....někam chodit,,,oni ,,řikaji,ty maš,kozy ,jako vozy.kam se na tebe serou buhty......:( je to trapný,.((
13. Leden 2014 - 0:48
Obrázek uživatele Návštěvník
X (anonym)
Jsem 18 letý kluk a mám ženská prsa. Zatím se s tím prý nedá nic dělat, musí se počkat až bude definitivně růst ukončen. Vypadá to legračně, ale není to to taková legrace. Nemohu požívat normální podprsenky (mám slušné 2 - 3), to je ještě horší. Používám sportovní podprsenky, ale nosit je celý den, ......, a stejně je to vidět. Ale bez to to také není žádná sláva.
13. Leden 2014 - 9:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Zvědavá (anonym)
Jsem 18 letý kluk a mám...Chlapa s ženskýma kozama chci vidět, dej sem nějakej odkaz na tvou fotku.
13. Leden 2014 - 23:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Maki (anonym)
Jsou kluci se zvětšenýma kozama, sama jsem to viděla - ale jedná se o zvětšení v důsledku otylosti nebo jen mírné zvětšení prsní žlázy v důsledku gynekomastie. Ale jsou to tak max. 1 a na podprsenku to určitě není. Kluci s opravdovýma ženskýma prsama jsem viděla na videu, jehož odkaz byl v vláknu "Muži s velkými prsy" A je to síla ! v 17 má kluk prsa jako 30 po dětech, téměř na břicho. 12 letý kluk má prsa jak 18 letá slečna. No úžasné. Ten X podle mě kecá, ale je poměrně dost kluků, kteří by ženská prsa chtěli mít! Taková úchylka....
14. Leden 2014 - 7:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Pro Maki (anonym)
Ten X nekecá, kecáš jedině ty, protože o tom nic nevíš! Tak blbě nežvaň! Pokud opravdu taková prsa mají, tak se to snaží za každou cenu ukrýt, aby takovej slepicím a blbcům jako asi ty, nedávali příležitost je pomlouvat a napadat, že jsou úchyláci! Pleteš si pojmy a dojmy. Co ty prsa mají a ti co by si je přály jsou dva velké rozdíly, tak už konečně to pochop. Jest-li ti to ta tvoje inteligence dovolí pochopit!
14. Leden 2014 - 10:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Kolemdoucí (anonym)
Takový slibný téma, a zvrhne se to zase do úchylárny o chlapech s kozama...
14. Leden 2014 - 13:38
Obrázek uživatele Návštěvník
? (anonym)
A proč by jsme je měli ty kozy někde zveřejňovat, jenom aby nějaká slepice uvěřila? Když ji to bude zajímat, tak si tady na netu najde dost důkazů a nemusí tady už několik let provokovat aby jsme udělali nějakou blbost která by nás potom mrzela. Ať si ukazuje svoje kozy třeba na každém rohu! My se snažíme to před lidma utajit a k vůli nějaké slepici se necháme vyprovokovat?
14. Leden 2014 - 16:09
Obrázek uživatele Návštěvník
((,- (anonym)
Jsou kluci... Ženská prsa jsou opravdu odlišná od zvětšených mužských, mají to mužové z otylosti, tzn. z nesprávné životosprávy a přílišné konzumace piva. Také jsem viděla na netu chlapce s prsy z Jižní Ameriky, ale u nich je to hormonální porucha. Na mužívh se mě zvětšená prsa nelíbí vyjma těch ze zdravotních důvodů, asi ti Jihoameričtí chlapci nemají prostředky na léčbu. Ti muži co sem píší si možná poprsí přejí, tak ať si v soukromí vycpou podprsenku a uspokojí se, stejně by je nechtěli napořád, u transexuálů je to jiná věc. Zkrátka úchylové mají o čem psát, hlavně některým starším pánům se temní rozum, když by viděli mladší hochy s prsy.
14. Leden 2014 - 18:31
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Ty jseš chytrá, že by jsi mohla i chytat myši!
14. Leden 2014 - 19:09
Obrázek uživatele Návštěvník
. (anonym)
Ty jseš chytrá, že by jsi...Jdi honit čůráka jinam.
14. Leden 2014 - 19:36
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
To bych musel honit jedině tebe!
14. Leden 2014 - 22:01
Obrázek uživatele Návštěvník
. (anonym)
To bych musel honit jedině...Jdi honit čůráka k Yossbábě.
15. Leden 2014 - 2:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Dana (anonym)
Jdi honit čůráka k...Vyliž prdel yosbábě a nechej se od ní ošukat připínákem.
15. Leden 2014 - 3:00
Obrázek uživatele Návštěvník
!!! (anonym)
To je tady taky spolek kretenů!
15. Leden 2014 - 10:47
Obrázek uživatele Návštěvník
A co (anonym)
vrátit k tématu?! Bez těch sprostých výkřiků, bez urážek a troch k věci, týká se žen ale i několika mužů a chlapců.
15. Leden 2014 - 11:23

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama