105 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Stoklasa (anonym)
Pan? Kristino. Pokud V?m tento p??stroj dooru?il l?ka?, asi ho skute?n? pot?ebujete. Na obsluhu to nijak slo?it? nen? a pokud v?m, pacient se na chodu tohoto p??stroje nijak nepod?l?. J? osobn? m?m opa?n? probl?m. Jsem kardiak, p??stroj bych ur?it? cht?l, ale podle m?ho l?ka?e pro mne nen? nutn?. Tak?e na Va?em m?st? bych vyu?il p??le?itosti a dom?c? monitoring si vzal. P?eji V?m p?kn? den. Petr Stoklasa
29. Únor 2008 - 21:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Brutus (anonym)
Stoklaso. Nepanika?. Jestli doktor ??k? ?e dobr? tak dobr?. Prost? tomu v??, ?ikej si jak je dobr? ?e na tom si tak dob?e a ten monitoring nech pro ty, kter? to skute?n? pot?ebujou.
1. Březen 2008 - 8:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Zdenek (anonym)
Dobr? den u? dva dny pocituju p?i silnejsim nadychnut? nebo rychlem pohybu u ohybani rychlej tlukot srdce jenom tak na 3 sekundy je my 20 poradite my nekdo
28. Březen 2008 - 16:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Zdena Hnili?kov (anonym)
Dobr? den ,hled?m odkazy na t?ma Ebsteinova anom?lie trojc?p? chlopn?.M?j bratr tuto vadu m?l,podle l?k??? m? matka musela v t?hotenstv? prod?lat n?jakou infek?n? nemoc.Jsem u? star?? ro?n?k 1965 ,jsem te? t?hotn? i kdy? mi t?hne na 44 rok?.Jeliko? toto nen? moje prvn? t?hotenstv? musela jsem se podrobit v?dy genetick?mu vy?et?en?.Dokto?i mi u obou t?hotenstv? ,kter? jsem m?la v roce 1984 a v 1989 ?ekli,?e m?m asi ?edes?t procent ,?e moje d?t? tuto nemoc bude m?t.Na?t?st? ani jedno z m?ch dnes ji? dosp?l?ch d?t? tuto vadu nem?.Bratr bohu?el u? ne?ije v roce 1991 se podrobil v Motole operaci srdce ,kdy mu v operovali bud?k.Dva dny po operaci na jipce zem?el. V d?tstv? byl st?le po nemocnic?ch nebo v l?zn?ch,bral pr??ky cel? ?ivot.Byl du?evn? trochu zaostal? ,nav?t?voval zvl??tn? ?kolu ,m?l od mali?ka zrakovou vadu a ta se mu postupem ?asu hodn? zhor?ovala.Necht?la jsem v?s n?jak stra?it,dnes je ur?it? zdravotnictv? na lep?? ?rovni.Nemocnici jsme po ?mrt? bratra ne?alovali ,i kdy? je divn? ,?e srdce selhalo na jipce.Domn?v?me se ,?e v dob? kdy k ?mrt? do?lo tam nikdo ze sester nebyl.Jestli budete m?t je?t? n?jak? dotazy m?j mail je zdena.hnilickova"seznam.cz
8. Leden 2009 - 20:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Kernerov (anonym)
Kdy? dostane ?ena v prvn?ch t?ech m?s?c?ch teploty, je lep?? srazit teplotu pr??ky nebo se jen potit.
8. Únor 2009 - 23:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
KOMPLETN? V?IVA PRO VA?E T?LO 7 denn? kurz hubnut? zdarma - registrace na www.snama.cz/dieta NEJDE JEN O HUBNUT?, ALE P?EDEV??M O KVALIT? V?IVU ORGANISMU
9. Únor 2009 - 9:39
Obrázek uživatele Návštěvník
SOOB (anonym)
Dobr? den. V m?ch deseti letech m? chitl slep?k byla jsem posl?na d?tsk?m l?ka?em do nemocnice odka? m? poslali domu s dietou , proto?e mi nemohli d?t nark?zu pr? bych se zn? nemusela probudit.A od t? doby se za?alo v rodin? mluvit o nedomikavosti srde?n? chlopn? ?e j? m?m pr? od narozen? ale co si vzpom?n?m ??dn? vy?et?en? jsem nepodstupovala. dnes je mi 17. let. m?m hodn? aktivit a jsem tak?ka cel? dny na nohou. ?iju upln? norm?ln? ?ivot bez n?jakejch z?kaz? ale jeden probl?m m?m a to takov? ?e m? ob?as bod? u srdce a taky m?m probl?m s kysl?kem v krvy kolikr?t m?m pocit ?e a? se nadechnu sebev?c tak m?m po??d m?lo kysl?ku a hodn? mi pom?h? kdy? se napiju ?ehokoliv bez bublinek
29. Březen 2009 - 21:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Renata ???ov (anonym)
Dobr? den, asi tak 5 let m?m probl?my se srdcem a d?ch?n?m (je mi 22 let). Zvl??tn? p?i sportu a v?t?? z?t??i se mi h??e d?ch? (nemohu se po??dn? nadechnou) a ,,p?eskakuje mi srdce" (tloukne jednou, pak nic a pak dvakr?t rychle - i v klidov?m stavu) - mus?m si v?dy odpo?inout a po chv?li to p?estane. Sportuji ?asto a proto m? to obt??uje. Minul? t?den jsem byla u l?ka?e a ten mi ?ekl, ?e sly?? ?elest a tak? mi nam??il vy??? krevn? tlak (130/90) p?itom jsem jej m?la v?dy ni???. Je mo?n? ?e to souvis? se ?elestem? Za m?s?c jdu na kardiologick? vy?et?en?. D?kuji za odpov?? a p?eji hezk? den.
4. Květen 2009 - 10:40
Obrázek uživatele Návštěvník
. (anonym)
Dobrý den, chtěl jsem informovat o možnosti se účastnit (zdarma) skupinové velmi silné léčebné techniky, která se jmenuje Óm Healing (Óm Léčení). Tuto metodu dnes znovuobjevil Swámí Vishwananda. Jedná se o metodu léčení kolektivním zpěvem slabiky Óm, při které je možné se vyléčit z chorob, které lidé dnes považují za nevyléčitelné. Nejedná se o obyčejné zpívání, důležité je při tom seskupení lidí, kteří to provádějí do dvou soustředných kruhů. Před tisíci lety, kdy tato technika byla ještě používána, lidem při léčení dokonce dorůstaly chybějící končetiny. Podle Mahavatára Babadžího, který tuto techniku na Zemi v této době přináší skrze Swámího Vishwanadu, je až teprve nyní lidstvo zralé na to, aby se mohla používat. Swámí ji šíří teprve několik málo let. Je to technika při které se léčí tělo, mysl a duše. Velice to ovlivňuje i místo, kde se tato technika dělá. Bližší informace jsou na této stránce http://cz.raghudas.org/omhealing Na této stránce by měla být stanovena místa a čas, kdy se bude Óm Healing technika konat na více místech v České republice http://cz.raghudas.org/kalendar . Jiné možnosti návštěvy Óm Healing jsou už nyní, informace na webové stránce http://swamivishwananda-cz.blogspot.com/search/label/Om%20healing . Webové stránky Swámího Vishwanady http://www.bhaktimarga.org/ . Zajímavé informace o Swámím Vishwanadovi ještě zde http://cz.raghudas.org/sri-swami-vishwananda-clanek
2. Květen 2010 - 0:57
Obrázek uživatele Návštěvník
kateřinka 8O (anonym)
dobrý den, prosím o vysvětlení termínu srdeční vada sportovců, děkuji
9. Červen 2010 - 19:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Ondra (anonym)
Dobrý den, mám takový divný problém, protože ho nedokážu zcela popsat. Za odborným lékařem jsem zatím nebyl, protože si myslím, že to není nic vážného. Jde o to, že někdy před dvěma, třemi lety, kdy jsem tak nějak začal lenošit a hrbit se u učení, tak mi začal divný pocit u srdce. Připomíná mi něco jako když srdce nebo něco v té oblasti mi jakoby uděří do plíce, když jsem zhrbený nebo když mám stlačený hrudní koš. Donutí mě to lehce vtáhnout vzduch. Tento pocit se opakuje tak jednou do pěti minut, když jsem stále ve zhrbené poloze. Tyto pocity jsem měl asi 3 měsíce a pak zmizely a teď se zase vrátily co jsem si poranil koleno a opět se tři měsíce jen hrbím u učení. Docela mě to obtěžuje a nevím co to je. Děkuji
9. Prosinec 2010 - 18:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Ondra (anonym)
Dobrý den, mám takový...Ještě jsem zapomněl dodat, že v dětství mi zjistili nepatrnou šelest u srdce, ale nebránilo mi to v aktivním sportu...
9. Prosinec 2010 - 18:22
Obrázek uživatele leva
leva
www.kxlaser.cz - zdravotní přístroj na prevenci a léčbu srdečně-cévních onemocnění pro domácí použití
31. Březen 2013 - 15:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Dani (anonym)
Dobrý den, mám takový...Je málo známé, že fyzické reakce při učení, včetně hrbení a stavů únavy mohou být spojené právě s procesem učení a neznalostí toho, jak se správně učit. Přihlaste se v nejbližší pobočce Studijního centra Basic na www.basic.cz, kde vám na bezplatném pohovoru poví více a možná získáte zpět radost z učení a vaše potíže ustoupí. O prázdninách je k tomu ideální příležitost.
5. Červenec 2013 - 23:10

Stránky

Přidat komentář