105 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Pavl?na (anonym)
Dobr? den.Jmenuji jse Pavl?na a cht?la bych se V?s na n?co zeptat.N?kdy mn? p?epadne takov? pocit ?e mi za?ne srdce bu?it jak o z?vod a jako by cht?lo vysko?it z t?la z ni?eho nic a za?ne se mi to?it hlava a je mi na omdl?ni nev?te co by to mohlo znamenat?Moc d?kuji.
12. Říjen 2007 - 18:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Pavl?na (anonym)
To jsem je?t? j? pros?m odpov?zte mi na e-mail Paja.charmed.cz moc d?kuji p?edem za odpov??:)
12. Říjen 2007 - 20:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Pavl?na (anonym)
To jsem je?t? j? pros?m odpov?zte mi na e-mail Paja.charmed.cz moc d?kuji p?edem za odpov??:)
12. Říjen 2007 - 20:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Zbyn (anonym)
Od voperov?n? kardiostimul?toru nesp?m strachy, ?e ma?inka vypne. Posledn? 4 m?s?ce j?m pr??ky na span?. Porad?te mi n?kdo, jak se uklidnit? Statistiku mi u? ukazovala doktorka, nepomohlo to. d?k
12. Prosinec 2007 - 0:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Berunka (anonym)
Pokuste se pod?vat na www.biotronic.cz, je tam o p??stroji, kter? pr?v? hl?d? kardiostimul?tory, n?co jako mobil
13. Prosinec 2007 - 17:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Berunka (anonym)
Omlouv?m se, ta je to www.biotronik.cz
15. Prosinec 2007 - 17:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Zbyn (anonym)
d?ky za radu, vypad? to zaj?mav?. Ale
16. Prosinec 2007 - 18:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Berunka (anonym)
neee
16. Prosinec 2007 - 19:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Berunka (anonym)
jo, jasn?, p?eci bych si nedal d?t dom?c? v?zen?, kdy? srd??ko zase funguje
16. Prosinec 2007 - 20:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Pavel (anonym)
Zby?ku, to si ale ten ?ivot moc neu??v??, kdy? se p?itom nevysp??, ne? Pro tebe by to bylo asi opravdu dobr?. ?etl jsem, ?e pokud doch?z? u pacienta nap?. k arytmii, p??stroj to rozpozn? a upozorn? l?ka?e. Taky to um? rozpoznat p?ich?zej?c? selh?
16. Prosinec 2007 - 21:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Zbyn (anonym)
Jak ?asto se prov?d? to spojen??
17. Prosinec 2007 - 18:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Pavel (anonym)
Kdy? je v?echno v po??dku, tak jednou denn?.
19. Prosinec 2007 - 19:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Karla (anonym)
vypad? to d?sn? slo?it?, nen? probl?m to obsluhovat? Mus? p?eci jenom j?t o hodn? slo?it? za??zen?.
20. Prosinec 2007 - 22:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Pavel (anonym)
Karlo, ten syst?m na obsluhu nen? v?bec n?ro?n?, asi s t?m po??taji, nevy?aduje to ??dn? akce od pacienta
21. Prosinec 2007 - 21:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Kamil (anonym)
jen si dovol?m doplnit - tahle ma?inka funguje nejen u kardiostimul?toru, ale i defibril?toru
23. Prosinec 2007 - 21:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Wiki (anonym)
T?ta m? ten Home Monitoring o kter?m se tu bav?te, fakt se to nemus? obsluhovat a jeho pocit, ?e m? prakticky nonstop doktorskej dozor rozhodn? uklidnil
25. Prosinec 2007 - 20:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Iveta (anonym)
Mil? pan? doktorko, cht?la jsem se zeptat, zda m??e b?t nebezpe?n? ob?asn? bu?en? srdce, sp??e zrychlen? z norm?ln?ho rytmu na rychlej?? na cca 5 sekund. ??dn? tablety neu??v?m, jen ob?as maxi cor. M??e to b?t n?jak nebezpe?n? t?eba i v t?hotenstv?. D?kuji za odp.
25. Prosinec 2007 - 21:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Daisy (anonym)
Nemuze se jednat o vegetativni nervy?? D.
25. Leden 2008 - 23:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Hanu? (anonym)
Ahoj, m?m ke kardiostimul?toru dom?c? monitoring od Biotroniku a te? bych m?l vyrazit na slu?ebku do It?lie. To budu t?i t?dny bez dozoru? U? jsem si na to zvyknul, asi by m? znervoz?ovalo ?e se n?co m??e st?t zrovna te?.
28. Leden 2008 - 15:54
Obrázek uživatele Návštěvník
bou?e (anonym)
na str?nk?ch biotroniku je seznam zem?, kde to funguje bez probl?m?. Tu?im, ?e It?lie je tam taky. Akor?t si ?ik?m, co kdy? je n?jak? kardiak dobrodruh a pohybuje se po "b?l?ch m?stech"?
29. Leden 2008 - 12:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
Je to tady na tom odkazu http://www.nova.cz/tvarchiv/?238v=127646&238p=TNOVINY&=&238d=27.01.2008&238o
29. Leden 2008 - 21:54
Obrázek uživatele Návštěvník
hv?zda (anonym)
Bou?e, a ty jsi dobrodru?ka?
29. Leden 2008 - 22:00
Obrázek uživatele Návštěvník
kozoroh (anonym)
Taky me to zajimalo. Cestovatelsky nalozeny kardiak to mus? nahlasit svymu doktorovi, jak dlouho od nej nepujdou data (teda jenom v pripade, ze jede nekam bez pokryti signalem). A pak se holt sverit do rukou bozich.
30. Leden 2008 - 10:08
Obrázek uživatele Návštěvník
bo?ka (anonym)
nen? to o strach? Co kdy? se mu tam n?co stane?
31. Leden 2008 - 22:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Raskolnikov (anonym)
Kdy? O dovolen?? To by byla fakt sm?la. Ale kdy? si vezmu, ?e tahle doty?n? osoba tady jak dlouho b?hala bez jak?koli kontroly a kolik dal??ch kardiak? to nem?, ?ekl bych, ?e pravd?podobnost je miziv?. Krom? toho se to d?v? lidem s komplikacema
1. Únor 2008 - 23:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Filom?nka (anonym)
Myslim ?e nejmlad??mu s monitoringem je 36 a nejstar?? pan? snad p?ez osmdes?t. Ruku bych za to do ohn? nedala
2. Únor 2008 - 9:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Andrea (anonym)
Nev?te kde m? biotronik firmu? Anebo vlastn? se to v?echno ?e?? s t?m monitorov?n?m p?ez doktora?
3. Únor 2008 - 21:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Filip Mand (anonym)
Dobr? den, Jmenuji se Filip Mand?k. P?ed asi 3 m?s?ci jsem absolvoval tyto vy?et?en? srdce: EKG, ACHO,SONO,EKG dle Holtera a Spiroergometrii z toho d?vodu ?e jsem poci?oval drobn? probl?my. V?echny tyto vy?et?en? byly v po??dku. V?era se mi asi na 2 vte?iny ud?lalo dost ?patn?,?etl jsem si,byl jsem naprosto v klidn? pozici,byl to velmi nep??jemn? pocit,jakoby tla?en? nebo p?esko?en? u srdce,ten stav se ned? moc dob?e popsat,v?dy to trv? jenom chv?li,ale zd? se mi ?e nem??u ani d?chat, opravdu to bylo velmi nep??jemn?,ale hned po chv?li u? bylo v?echno v po??dku, nestalo se mi to poprv?,za?il jsem to ji? zhruba p?ed 4 m?s?ci. T?mto se na V?s obrac?m s prosbou o radu, jestli m?m podstoupit je?t? dal?? vy?et?en? nebo se jedn? o norm?ln? stav,dost m? to vyd?silo a nerad bych n?co zanedbal. P?edem d?kuji. S Pozdravem Filip Mand?k eMail: Filiposs"centrum.cz
4. Únor 2008 - 14:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Andree (anonym)
Andrej - to m?? ?pln? jedno kde biotronik s?dl?. Podle pap?r? v Berl?n?, ale je jasn?, ?e s nima ty jako pacient v?bec nep?ijde? do styku. ?e?? se to s doktorem.
28. Únor 2008 - 21:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Kristina (anonym)
J? chod?m do IKEMu, tam mi to pam doktor poradil. Ale je?t? nejsem ?pln? rozhodnut?. P?ipad? mi to trochu jako jedna starost nav?c.
29. Únor 2008 - 13:19

Stránky

Přidat komentář