343 komentáře / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

SPOLČENÍ HLUPCŮ II - DISKUZE.

10. Září 2018 - 0:10

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
Neboť došlo k nehorázné obmyslnosti,tzn že je poblém s naší dlouholetou diskuzí *** SPOLČENÍ HLUPCŮ *** ,která byla zde: http://diskuse.doktorka.cz/spolceni-hlupcu/ a patrně po sabotáži nějakého mongoloida ji nelze otevřít ani přečíst,neb se objevuje jakási naléhavá výzva tohoto znění: "Vepište prosím číslo do následující pole" - ale jaké číslo není nikde uvedeno,lhostejno,zda je používán prohlížeč Opera, Firefox či Explorer. Proto zde zakládám další fórum,v pořadí již druhé, doufajíce,že vrtkavá Štěstěna se již k nám neobrátí zády a budeme moci zde u Doktorka.cz vést opět hodnotné diskuze nejen s tématikou knihy Spolčení hlupců: http://kocourkuvblok.unas.cz/ijedna.htm ale i o jiných,rozličných tématech... " IGNACIUS R.-pracující mládenec ( Ignacius.R"centrum.cz ) --------------------------
28. Září 2007 - 15:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
Jímá mě podezření,že technické potíže s naší původní diskuzí budou ještě nějaký čas trvat.Proto navrhuji vést naše vysoce hodnotné diskuze (při zachování dobrého vkusu a mravnosti) zde. Věřím,že zde najdou cestu nejen skalní členky Strany Božího nároku,jakými jsou moderní dívka Ivana-Sofie,Martina-Druhá tatranka,Tau,ale i ti ostatní,jejichž činy odpovídají všem, byť sebezastřenějším teologickým a geometrickým měřítkům a napovídají bohatý vnitřní život.Jedině zde naleznete azylu,neboť internet se hemží falešnými hráči, prostitutkami, exhibicionisty, antikristy, alkoholiky, sodomity, narkomany, fetišisty, onanisty, pornografy, podvodníky, animírkami, pohazovači odpadků a lesbičkami! Loučím se s vámi,neboť budu ještě pracovat na svém nejnovějším stěžejním díle s názvem: "Praktické pokyny pro život v bezbožné době". " IGNACIUS R.-ponocující mládenec. ( Ignacius.R"centrum.cz ).
2. Říjen 2007 - 2:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Ivana-Sofie (anonym)
ahoj, no vážně to nefunguje, myslela jsem, že Ignácius přehání.. Zřejmě někdo přidal příspěvěk tak závadný (nedovedu si sice představit co by mohlo býti), že bylo třeba diskusi tzv. utnout a nebo se jen něco tzv. "posralo", což se zhusta stává.Inu, přes veškerá protivenství, máme opět možnost tepat zde do nešvarů moderní doby eventuelně do sebe navzájem, ha, haHezký den přeje, stále moderní a stále dívkaI.S.
2. Říjen 2007 - 8:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Ali (anonym)
No, opravdu. Ba dokonce se zdá, že jde o spiknutí, proti nám slušným a mravným občanům, kteří si zde, pouze, přátelsky sdělují své křivdy, které na ně uvaluje denodenně tento zhýralý a zkažený svět. Ó, docela jsem se rozčílila, budu se muset osvěžit svěženkou doktora Nuta.
2. Říjen 2007 - 9:08
Obrázek uživatele Návštěvník
tau (anonym)
Vskutku to nejde, ač redakce tvrdí, že usilovně pracuje na nápravě a že všechny příspěvky zůstanou zachovány.Domnívám se však, že pravou příčinou bylo naprosté selhání sítě způsobené avizováním Ignáciovy knihy Praktické pokyny pro život v bezbožné době a zejména zveřejnění jeho fotografie v kostkované košili a lovecké ušance.Doufám však, že ho to neodradí od další literární činnosti.Sahám též po Svěžence Dr. Nuta, ale obávám se, že na osvěžení mého těla i ducha to dnes nebude to pravé.Zdraví všechny tau
2. Říjen 2007 - 12:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
Jsem vskutku potěšen,že i na novém diskuzním fóru SPOLČENÍ HLUPCŮ se scházíme takřka v plné síle. Kvituji s povděkem,že ani technické obmyslnosti nenarušily kontinuitu SBN na tomto webu :-) Ivano-Sofie: jak tě mohlo napadnout,že bych jakkoliv zveličoval protivenství se kterými jsem se střetl?! Ali: již jsem se obrátil na svůj sbor právních zástupců,aby učinili nezbytné právní kroky k vyšetření,KDO je za tento šlendrián odpovědný.PS: na rozčilení je dobré též mimo Svěženky dr.Nuta pít sladovou kávu se svařeným mlékem,či máčeti dolní intimní partie ve vlažné vodě (tedy tzv.sedací koupel dle Kneippa). Tau: kdo se odvážil zveřejnit mé fotografie v kostkované košili a lovecké ušance bez toho,aby mě z toho plynuly tantiémi či jiné prebendy?! Rovněž zde vidím práci pro své pravní zástupce! Martino-druhá tatranko: kde jsi? " IGNACIUS R. - Hannibal ante portas .
2. Říjen 2007 - 20:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
Motto na dnešní den: Buďme na stráži,neboť Apokalypsa je blízko! ...a nyní jdu sníst i tu čtvrtou lakronku. " IGNACIUS R.-ranní ptáče .
3. Říjen 2007 - 9:03
Obrázek uživatele Návštěvník
tau (anonym)
Ignácie, pozor na ranní ptáčata. Víš, co se říká: Ranní ptáče, dál doskáče, ale brzo scípne.9:03:06 pro tvůj duševní stav naprosto zhoubná časná hodina. Ledaže - a to je velmi pravděpodobné - se ti hodinky nevídaným tempem předbíhají, osvěženy včerejším nečekaným pádem a koupelí ve sklenici se Svěženkou Dr. Nuta. Doporučuji ti zakoupit nový řemínek a nikoliv svazovat starý provázkem.
3. Říjen 2007 - 14:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
-TAU- Co to? Šálí mě snad zrak? Hovoříš snad o mých hodinkách s myšákem Mickym? (Myckey Mouse pozn.I.R.) http://i12.ebayimg.com/04/i/000/b9/82/7bb6_12.JPGO těch hodinkách,které jsem dostal v herně Penny Arcade jakožto nejlepší hráč na miniaturním baseballovém automatu? Jak tě mohla napadnout taková obmyslnost,že by mě snad mohli spadnout do sklenice se Svěženkou dr.Nuta?! Tau,jímá mě podezření,že jsi silně přepracována a rozum se ti již kalí.Naléhavě tě vybízím,učiň neodkladné opatření ku nápravě tvé psyché. Vem si pár dní volna. Vyraž si na nákupy do D.H.Holmesova obch.domu. Sněz půl tuctu vanilkových řezů zakoupených tamtéž. Nezapomeň mě informovat,zda tato terapie zabrala. Ostatně,máš-li nějaké problémy,svěř se mi,ničehož nezamlčuj. Útěchou ti zatím budiž tichá modlitba ku svaté Horsvitě a vlažná sedací heřmánková koupel. Nyní však již budu končit,neboť zanedlouho mají na jisté komerční TV vysílat zvlášť pobuřující show s nějakými hopsandami,kterou si nesmím nechat ujít. S pozdravem: " IGNACIUS R.-přítel a rádce.
3. Říjen 2007 - 18:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Ivana-Sofie (anonym)
cože? šálí mě snad zrak? takhle Ignácie měříš dvojím metrem mezi svými oddanými členkami??Tvá věta určena Tau, cituji:"Vyraž si na nákupy do D.H.Holmesova obch.domu."Ona může!!! a já, jenom se zmíně o pochůzce, jsem ihned označena za ordinérní a veskrze (skrz na skrz) špatnou. Ach můj bože, čeho jsem se to dočkala, kam to spěje, tento svět, kde pes požírá psa...Chce se mi vyjít do ulic s bicyklovým řetězem a křičet: To je dýskrymynááce !!aj vaj, aj vajPS:Ihned jak Levy vypadne z kanceláře, odeberu se do vyhlášeného místního butiku "Vše za 39,- Kč" a koupím si na sebe něco prudce moderního!
4. Říjen 2007 - 8:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
-Ivano-Sofie- Jak Tě mohlo napadnout,že bych snad měřil dvojím metrem? Já,spravedlivý mezi spravedlivými?! Já,jehož životním mottem se stalo: "Nechte maličkých přijíti ke mě" (Mylně se tento výrok přiřazuje králi Herodesovi, pozn.I.R.). Ach,můj Bože! Ivano-Sofie,kdybych na tebe nedohlížel a často tě nekáral ve svých traktátech a proslovech,je téměř jisto,že tvými Bohy by se stali: Nevkus,Mamon a Necudnost. Věz,že já jsem ta poslední zeď,která Tě odděluje od sklouznutí do morálního bahna a peleše lotrovské. Pomni,že Apokalypsa je blízko! Dobrá,jdi do onoho výše jmenovaného jednotkového obchodu "Vše za 39" (takové hříšné peníze, pozn.I.R.) a kup si něco vkusného a hodnotného,nejlépe do domácnosti,např.vixvajlantový ubrus, nebo umělohmotné lžičky z NDR* (*NDR - Deutsche Demokratische republik,pozn.I.R.) Rozhodně nekupuj žádné šminky,šmuky,cetky a tzv.módní oblečení,věz že to označuji za neslýchanou potupu dobrého vkusu! Musím nad Tebou (a podobně tápajícími členkami SBN) bdít,neboť ti chybí trochu teologie a geometrie, trochu vkusu a mravnosti. Tímto budu své dnešní poučení končit,neb mě již vytrávilo. Patrně se odeberu do kuchyně a zkonzumuji něco Campbelova vepřového s fazolemi. " IGNACIUS R.- opatrovník a rádce.
4. Říjen 2007 - 13:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
Rozhodnutí. ----------- Jistě jste si již všimnuli,že byla opět zprovozněna naše původní diskuze Spolčení hlupců - jak už tady bylo poznamenáno,buď byly vyslešeny naše tiché modlitby ku svaté Horsvitě,nebo na webmastera zapůsobila má ponížená,leč naléhavá suplika o zprovoznění zaslána mu mailem.Stojíme nyní před vážným rozhodnutím: budeme posílat své vysoce hodnotné úvahy, traktáty a vésti učené disputace a dialogy na původním Spolčení hlupců,nebo zůstaneme už na diskuzi,v pořadí již druhé? Já osobně navrhuji pokračovat na SPOLČENÍ HLUPCŮ II - DISKUZE. http://diskuse.doktorka.cz/spolceni-hlupcu-diskuze/K původní,první diskuzi se můžeme vracet se slzou dojetí v oku při rozličných příležitostech,výročích a hodokvasech. O4ekávám vaše připomínky a návrhy,které však budou v souladu s mravností a dobrým vkusem. " IGNACIUS R.- mládenec na zcestí.
5. Říjen 2007 - 15:57
Obrázek uživatele Návštěvník
tau (anonym)
Domnívám se, že za zprovoznění vděčíme Ignáciově naléhavé suplice, neboť webmaster po jejím přečtení usoudil, že kdyby měl dostat ještě jednu podobnou, musel by požít utišující prostředky v množství několikrát převyšujícím maximální doporučenou denní dávku.Jinak souhlasím s Ignáciem, když už jsme se, ač neradi, přestěhovali, setrvejme v novém bylišti, budeme to mít takto blíže do vysoce módního butiku vše za 39. Mimochodem, na Ignáciovu radu jsem si šla srovnat psyché do Holmesova obchodního domu, těšíc se na blahodárné působení vanilkových řezů. Leč jakési individuum v kostkované košili mě zcela drze předběhlo a vykoupilo posledních deset, při čemž je stačilo sníst dříve, než mu prodavač vrátil zpět drobné.Takže mně opět nezbývá než limetkový coctail s ginem, bych uklidnila rozbouřenou mysl.Zdraví tau
5. Říjen 2007 - 16:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Martina (anonym)
Zdravím všechny a nestačím se divit novotám. Je zde nová adresa... Bohužel neustále je kolo štěstěny obráceno proti mě a je to stále horší. Snad dojde ke zlepšení. Prozatím bojuji.Se vzpomínkou Martina
5. Říjen 2007 - 22:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
Martino,milá přítelkyně!Víš,jak to dneska je: "Kdo chvíli stojí,již stojí opodál". Nediv se rozličným změnám,neboť i my,ve Straně Božího nároku jsme progresívní a neohroženě překonáváme různá protivenství.Ty se vzchop,máš-li nějaké zdravotní potíže,aplikuj již dříve mnou zmíněnou vařonku.Jinak skončíš ve spárech bílé mafie - a klystýr či lízání chininu tě nemine. " IGNACIUS R.-zdravotní příručí .
6. Říjen 2007 - 17:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
-Tau- 5. 10. 2007 16:40:37 Jímá mě podezření,jako by jsi snad MĚ chtěla obvinit z nedostatku vanilkových řezů v cukrárně HD Holmesova obch.domu..!I kdyby to byla pravda (jakože já tuto tvoji obmyslnost rozhodně popírám),měla jsis koupit máslové lakronky. Též větrníky měli toho dne čerstvé,sám jsem si jich půl tuctu koupil. " IGNACIUS R.- realistický gurmán .
6. Říjen 2007 - 17:30
Obrázek uživatele Návštěvník
tau (anonym)
Martino, pokud ti můžeme nějak pomoci nebo tě aspoň psychicky podpořit, chceš-li, napiš na původní adresu, která, jak navrhuje Ignácius, bude zachovaná pro zvláštní příležitosti. Nemusíš samozřejmě psát nic osobního, ale pokud bude v našich silách, zkusíme to. Zdraví tauTakže Ignácie, jestli rozumím dobře, ty jsi dopoledne nejen skupoval větrníky, schovávaje je do ušanky /proto vypadala, jakoby měla mořskou nemoc/, ale zachtělo se ti i vanilkových řezů. Pamatuj na členky SBN, které si svůj hořký úděl touží něčím -alespoň vzácně - osladiti. Nediv se potom, že nenajdouce tohoto v Holmesově obchodním domě, vedou jejich kroky do extravagantního butiku Vše za 39.
6. Říjen 2007 - 17:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
Ach, můj Bože! Šálí mě snad zrak?! To,že jsi napsala TY, tau? Chce se mě pateticky zvolat: "I ty,Brute!?" (Et tu, Brute!? pozn.I.R.)Můj mozek rozčilením kolotá a má záklopka je uzavřena! Odcházím do svého pokoje (roztrpčen) a tobě,tau,vzkazuji:Vanitas vanitatum et omnia vanitas.* *(Marnost nad marnost, vše je marnost, pozn.I.R.) "IGNACIUS R.-Ad omnia paratus .
6. Říjen 2007 - 18:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Martina (anonym)
Tau: díky za nabízenou pomoc, původní adresu prozatím nevyužiji. Ignácius: musím přiznat, že jsem vařonku doposud nevyzkoušela, bílá mafie mě snad nečeká, i když - možná by mi pomohli.Pozn.: včera jsem přečetla od Lermontova Proměny démona - vynikající!
6. Říjen 2007 - 20:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
-Martina- Jaká to obmyslnost! Ty čteš ty dekadentní knihy od Lermontova? To + četba knih od Dostojevského se mě jeví pravou příčinou vzniku tvých zdravotních dysharmonií! Zde ti přidávám mnou doporučený seznam publikací,které ti doporučuji ke studiu i četbě: -Chudobinské ústavy moravské. (osmačtyřicetistránková brožura). -Cesta k věčné spáse. (monumentální kancionál). -Pravdivě v poselství našem chodí aneb Případ neblahého posla. (Traktát). " IGNACIUS R.- sine ira et studio.
7. Říjen 2007 - 17:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
Feminismus je projevem quasi vražedného ultraženského pohlavního rasizmuŽe je feminismus projevem brutálního, vražedného ultraženského pohlavního rasizmu a hegemonismu svrchu pohrdající s mužským životem netřeba ani mluvit. Stačí si jen připomenout kdy a kdo v osmnáctém století kdy již pod tlakem demokratických humanistických ideí staré despotické režimy absolutistických monarchií kopali jako umírající kůň a zuřivě na všechny strany chrlili plameny své fanatické nenávisti vůči důstojnosti člověka a jeho lidským právům. Byly to právě toto nejtemnější období umírajícího absolutistického feudalismu, které zplodilo ten nejzvrhlejší organizovaný systém nejodpornějšího možného způsobu pohrdání základními lidskými právy mužů a jejich lidskou důstojností. Jednalo se totiž o ten nejhnusnější feministický vynález, který fakticky znamenal obnovení státního otrokářství a otroctví, kdy feudální absolutistický stát /a po něm v dalších stoletích i další pseudodemokratické režimy/ zavedl tzv."prezenční vojenskou službu" neboli "všeobecnou brannou povinnost".Nucenou vojenskou službu vynalezli na počátku čtyřicátých let osmnáctého století /něco cca po roku 1742/ rakouská císařovna a uherská královna /formálně a oficiálně "císařovna římská" / Marie Terezie a ruská carevna Alžběta I.Petrovna. Obě tyto dámy vedly výbojné války a tedy armáda pro ně rozhodně nebyla jen tak na parádu. Jejich výbojné války velice zatěžovali státní rozpočet neboť vydržování žoldnéřských armád rozhodně nebylo levnou záležitostí. A tak přišli na myšlenku, že by mohli násilím a bez ohledu na smluvní vztah římského práva "emfyteusis" /na němž se zakládá institut dědičného nájmu půdy coby fundament feudálních právních vztahů mezi principálem (feudálem) a emfyteutem (poddaným)/ zotročit své poddané, ba dokonce nejen své vlastní poddané, ale všechny obyvatele žijící na území, které ovládají, protože tato vojenská branná povinnost má býti "všeobecná". Ovšemže "všeobecná" nikoliv v linquistickém slova smyslu, tedy toho co ve skutečnosti významově znamená slovo "všeobecný", nýbrž všeobecná pouze v tom smyslu jak si slovo "všeobecný" interpretuje feministický mozek, což znamená, že slovo "všeobecná povinnost" znamená, že se týká - ostatně jak u feministek vlastně jinak - pouze mužů!!Na základě těchto skutečností lze tudíž plným právem tyto obě dámy označit za první feministky na světě.Posléze pak po roce 1768 ve střední Evropě i v Rusku došlo od myšlenky i k činům a tedy prvním pokusům o vytvoření obrovských armád na základě násilných odvodů za použití jednak primitivní propagandy, jednak brutálního násilí vládnoucího režimu. Opět zde stála v popředí nechvalně známá císařovna Marie Terezie a pokud jde o Rusko pak carevna Kateřina s příjmením "Veliká", ačkoliv zdravému rozumu nemůže být zřejmé, co je na této v pořadí třetí arogantní a bezohledné feministce velikého?! Snad leda ak, tak veliké množství prolité lidské krve. Och pardon! Nikoliv lidské krve, ale ovšemže pouze mužské krve. A muži - ovšemže jak jinak - na základě feministického vidění světa lidmi vlastně ani nejsou. Lidmi jsou totiž pouze ženy. Muž je mnohem méně, muž člověkem vlastně v podstatě vůbec ani jen není...Proto asi ani není divu, že již samotné tzv."lékařské prohlídky" odvodových komisí fakticky byli tím nejhrubším možným ponižováním lidské důstojnosti mladých mužů, respektive chlapců - pokud na rozdíl od feministek uznáme, že nejen ženy, ale též i muži jsou lidé a tudíž by měli mít i muži nárok na respektování své lidské důstojnosti.Před těmito tzv."lékařskými komisemi" museli ani ne dvacetiletí chlapci "defilovat" úplně nazí, byli tam jednak "váženi" a jednak jim tam fakticky krejčovskými metry a měřítky "měřeny" všechny možné i nemožné rozměry částí jejich nahých lidských těl jako hlavy, krku, hrudníku, břicha, dolních končetin, horních končetin, chodidel, zápěstí atd. Navíc obě feministky a to jak císařovna Marie Terezie, tak i ruská carevna Kateřina byli natolik sexuálně úchylné, že se na tyto násilně brutálním režimem přinucené nahé mládence v adamovém rouše nucené se promenádovat před tzv. "lékařskými odvodovými komisemi" - chodily často dokonce i osobně dívat a tím se sexuálně ukájet.Samozřejmě, že i zde vychytralé feministky celou svou akci postavili na vychytralém zneužití "mužské ješitné pýchy a hlouposti" projevujících se u valné části mentálně retardovaných mužů což ostatně u negramotných, nevzdělaných a zaostalých rolníků nebylo zas tak těžké namluvit jim, že toto potupné a strašlivé státní vojenské otroctví je ve skutečnosti pro ně prý "veliká čest" ukázat jací jsou "veliký chlapi" a i když též z jakési povinnosti "k vlasti" tak i z vlastního zájmu, protože si tak prý mohou vydobýt svou velikou pověst na poli "mužské cti a slávy", ukázat jací jsou "veliký chlapi" a další podobné nesmysly a bláboly. A ač všichni jak tehdy tak dokonce ještě i dnes vehementně popírají to, že za těmito idiotskými bláboly "o velikých chlapech" v souvislosti s nucenou vojenskou službou stály i stojí v pozadí ve skutečnosti intelektuální mozky světového feminismu, faktem zůstává, že až se tito podvedení a obelhání rolníci vraceli z válek v zuboženém stavu slepí, hluší, bez nohou, bez rukou či jinak zmrzačeni. A jediné kteří se tomu mohli teď smát byli již jen feministky, neboť jejich pudová nenávist vůči mužům a jejich touhy po jejich fyzické destrukci teď byli dostatečně ukojeny.Samozřejmě, že i některé racionálně uvažující samotné feministky - které i navzdory své pýše vidí dál než na konec svého vlastního nosu - si uvědomují, že muže alespoň prozatím sami ještě stále potřebují na výkon fyzicky těžkých manuálních prací na které doposud nemají ještě stroje, které by jim muže při výkonů různých těchto stavebních a jiných podobných prací nahradili.A to již nemluvím o feministické prognóze do budoucnosti totalitní gynekracie, kterou jim pomůže postupnými reformami tzv."zrovnoprávňování žen s muži" nastolit i část hloupých a naivních mentálně retardovaných tzv,"mužů-feministů", aby po vyvraždění mužské inteligence se pak oni sami v rukou vládnoucích feministek stali bezprávními otroky, a to buď otroky pracovními, které feministky budou stejně tak jako i ostatní dobytek používat k těžkým manuálním pracím, anebo otroky sexuálními sloužícími k sexuálnímu "potěšení" jednotlivých feministek, popřípadě jako otroci mající pro vládnoucí feministky svůj význam ve zdravotnictví a to na funkci živého "média" náhradních tělesných orgánů /srdce, ledvin atd./ předurčených k pozdějšímu zabití a následným transplantacím ve prospěch nemocných feministek, popřípadě jako zdravotnické "médium" určené k tzv."lékařským pokusům" ------------------------------------------- Tento traktát je ukázkou z mého stěžejního díla: "Praktické pokyny pro život v bezbožné době". "IGNACIUS R.- tvořící.
8. Říjen 2007 - 15:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Absurditta (anonym)
..Tak to hledim s usty dokoran..
8. Říjen 2007 - 15:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Ivana-Sofie (anonym)
IGNÁCIE ?Což jsi se dočista pomátl na rozumu?(Nebýt té dobré ženy, dnes bys sotva uměl psát a číst, možná bys byl rolníkem, nevolníkem či vojínem!)Čerpáš z pochybných genderovských pramenů!
8. Říjen 2007 - 15:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Ivana-Sofie (anonym)
Nahlížím, že nad tebou nabírají moc bohové šílenství, Ignácie!Nedomníváš se snad, že i za tsunami může nějaké dobře organizované ženské spiknutí?? Najdi si nějakého tvořivého koníčka a přejdou tě tyto myšlenky! Jestli chceš, můžeš se se mnou zaregistrovat do kursů "Modeláž nehtů". Jsem zde, abych ti podala pomocnou (pěstěnou) ruku a vyvedla tě z té temnoty, v které se dozajistá zmítáš!
8. Říjen 2007 - 16:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
Co to?! Teprve až úryvek z mého sborníku traktátů a disputací vás probralo z letargie? Cítím,že dnes,nebo spíše zítra(neboť večer jdu do kina Prytania na jeden zvlášť obscénní film,který se zove TAJEMSTVÍ LOŽNICE PANÍ MARTY a režisér má tu drzost jej předkládat p.t.publiku jakožto "Intelektuální drama o lásce"),budu opět tvořit - a může být,že něco úryvků zde opět zveřejním,neboť jsem z letargie nevytrhl Martinu,Tau,Ali a další (Kdo chvíli stojí,již stojí opodál). PS: pro tzv."kulturní veřejnost" zde avizuji popis onoho obscénního filmu,na nějž dnes jdu do kina,abych jej poté mohl ve svých kritikách strhat. -------------------------------------------TAJEMSTVÍ LOŽNICE PANÍ MARTY. Intelektuální drama o lásce, životě a smrti.Snímek vypráví psychologicky-umělecký příběh z blíže neurčeného časoprostoru, ve kterém se za dramatických okolností setkávají dva muži a jedna žena (sic! - pozn.I.R.) Toto setkání, plné strachu a napětí, změní jejich životy zásadním způsobem. Film pojednává o jednání tří lidí v období války. Marek žije na samotě v lese se svým otcem ), který se kdysi zranil a napadá na jednu nohu.Živí se chytáním zvěře do pastí, kožešiny pak vyměňuje ve městě za jídlo a jiné k životu potřebné věci. Je válka, takže otec nepouští Marka nikam jinam než k pastem, protože chce zabránit jeho odvodu a své nevyhnutelné samotě (a smrti). Všechno se zkomplikuje, když Marek v jedné z pastí objeví místo zvířete zraněnou špiónku nepřítele Martu a rozhodne se ji zachránit. Otec je proti tomu, protože Marta představuje nebezpečí nejen svou uniformou a tajnými informacemi, ale hlavně tím, že je žena. (Ó hrůzo! - pozn.I.R.)Sexuální pnutí je pro sedmnáctiletého, od světa izolovaného Marka něco nového. Marta to cítí, a protože nemůže chodit, jeho náklonnosti využívá. ... Scéna Markova útěku před vojáky, scéna znásilnění či samotný závěr, mimochodem zdaleka nejnapjatější scéna, ukazují jasný potenciál Marty... (Šálí mě snad zrak?!-pozn.I.R.) -------------------------------------------No není to popřením všeho dobrého vkusu a mravnosti?Jistě bude ve filmu nespočet kopulací, masturbace,pohazování odpadků a tzv.francouzských polibků,kdy si hlavní aktéři budou přejíždět jazyky po vykotlaných zubech. Hnus! Odcházím se uklidnit do svého pokoje... " IGNACIUS R.- strážce veřejné morálky.
8. Říjen 2007 - 17:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Ivana-Sofie (anonym)
Nahlížím, Ignácie, že na toto veledílo, které bych klidně nazvala "kravinou" se dozajista podívat nepůjdu!Nesnáším totiž:- válečné a tzv. military filmy (jednání tří lidí v období války)- bezmoc (protože nemůže chodit)- násilí ve filmech (scéna znásilnění)- sodomii (dva muži a jedna žena)Naopak preferuji:- romantiku (ona a on láskyplně běží na rozkvetlé louce)- kladné pohádkové hrdiny (zlobr)- hezké herce a herečky (letuška první třídy a její milý)- hapy end (svatba)Pokud se chcete pokochat, doporučuji film Marie Antoinetta, o dcerušce slavné matky Marie Terezie, kterážto tedy rozhodně feministkou nebyla! (Ovšem nějaký nekulturní mongoloid rozhodl že toto úchvatné dílo nepůjde do Prytanie, nýbrž rovnou na dvd, což ovšem nikterak nesnižuje jeho kvalitu (recenze doporučuji nečíst)!!Nádhera!moderní, romantická a kulturní dívka I.S.
10. Říjen 2007 - 9:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Ivana-Sofie (anonym)
Ještě chci upozornit, že ačkoliv je film Marie Antoinetta plný postelových scén - jak víme, manželství Marie a Ludvíka bylo několik let nenaplněné, čtrnáctiletého Ludvíka totiž o kopulačních pohybech poučil až po několika letech silně znervóznělý bratr Marie Antoinetty (tehdy ještě neexistovali novinové stánky přetékající pornografií), tyto scény (včetně stěžejní, kdy se to podařilo) jsou natočeny s takovou grácií, vkusem a noblesou, že ani ten největší hnidopich (pozn. nejedná se o volopicha), nemůže tvrdit, že by snímek byl mravně závadný!! Inu, je velmi patrné, že toto dílo natočila žena :-) :-)
10. Říjen 2007 - 10:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
-Ivano Sofie- Romantika,rozkvetlé louky... ...něco jako na TOMHLE obrázku? http://aycu33.webshots.com/image/30232/2004854363427777035_rs.jpg Méně známá scéna z filmu: "Heidi-děvčátko z hor". ;-) " IGNACIUS R.- filmový fajnšmekr.
11. Říjen 2007 - 2:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Martina (anonym)
Po delší odmlce zdravím přátele. Většinu času mi vzalo hledání solidního pracovního místa. To jsem našla tento týden. Nakonec jsem zakotvila v továrně. Sice to není Holmesova továrna a slečně Trixie mohu pouze závidět, ale co nadělám. Martina, t.č. v zaměstnání
17. Říjen 2007 - 13:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
Martino,ach můj Bože,čeho se to dočítám? Ty jsi opustila své teplé místečko v Holmesově HD továrně produktů?! Aj vaj! Nu což. Doufám aspoň,že Tvé nové místo je tak či onak provázáno s potravinářským průmyslem,kde pracuji i já (Rajské občerstvení sro). Nevím,jaké stanovisko k Tvému excesu zaujmou ostatní,zde přítomni členové SBN. Zejména jsem žádostiv na reakci (koffeinistky) moderní dívky Ivany Sofie,neboť její komentáře bývají zhusta ostré jako břitva z Kruppovi oceli. " IGNACIUS R.-stabilizovaná pracovní síla.
17. Říjen 2007 - 20:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Martina (anonym)
Ignácie, poslední rok jsem se zařadila mezi nezaměstnané a teplé místečko jsem měla v lůžku (což nebylo špatné). Nyní jsem se musela s tímto klidem rozloučit a nastoupit do industriální továrny vyrábějící elektrokomponenty do vozů. Jedinou útěchou mi je rachot ze strojů připomínající hudbu.M.
19. Říjen 2007 - 1:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
Inu,Martino,jakáž pomoc... Doufám jen,že ona industriální továrna je činorodý a dynamický podnik a jako takový bude i Tvým přispěním oživen do nové slávy. Věz,že na rozdíl od pozice nezaměstnané musíš nyní,jako nová pracovnice,projevit mnohem militantnějšího a autoritativnějšího ducha,chceš-li přežít v džungli moderního obchodu s elektrokomponenty. Tolik k tvému novému zaměstnání.Pravidelně nás zde informuj o tvých pracovních úspěších,ničehož nezamlčuj. Poznámka společenská:Jak jsem již dříve avizoval,byl jsem v kině na film TAJEMSTVÍ LOŽNICE PANÍ MARTY.Svůj dojem z onoho "kulturního zážitku" shrnu lakonicky. Jednalo se o filmovou zpotvořeninu,urážejících všechna měřítka vkusu a mravnosti,kilometry a kilometry zvráceností a rouhačství,jež omračovaly mé nevěřící zraky, šokovaly moji panickou duši a neprodyšně svíraly mou záklopku! A tímto se loučím (pro dnešek). Do příště Váš pracující mládenec IGNACIUS R.
19. Říjen 2007 - 2:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Martina (anonym)
Ignácie, naštěstí jsem nastoupila coby, jako zaměstnanec agentury. V podobném podniku nesetrvám. S úctouMartina
26. Říjen 2007 - 0:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Martina (anonym)
Ignácie, troufám si říci, že nejsem akorátní pracovnice, jelikož nesplňuji normy - ty jsou dle mého neúměrně vysoké a na to jsem taky upozornila. Sklidila jsem pouze nekladný ohlas... Ložnice paní Marty je mi neznámá. Tento snímek se nepromítá v okolí, tak nejspíš budu ochuzena o zážitek :-)S pozdravem Martina
27. Říjen 2007 - 0:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Věra (anonym)
Ahojky tak se připojuji k diskusi jsem teď dobrovlně nedobrovolně ošetřovatelka maminky s celodenním úvazkem . První krok byl sehnat mamince polohovací postel neuvěříte nemocnice , pečovatelská služba aj instituce na skladě nemají k zapůjčení , žádost na VZP nekonečné vyřizování a spěchalo to takže jsem ji koupila v bazaru . Další věc potřebovala by domů kyslík ne pořád , jen občas taky nenožné tabulky na poskytnutí jsou tak přísné , že nemá šanci ho dostat zakoupení je drahá záležitost tak nevím jak to budu řešit. Další perlička naše bytová správa mi nabídla , že jí můžu platit byt přes inkaso ptala jsem se jak bude vyůčtování no šekem , ale zapoměli mi říct , že bude do vlastních rukou což mi na poště nedají tak jsem naháněla pošťačku se šekem ať přinese peníze mamce domů .Jak budu mít zas něco tak se mileráda podělím mějte se hezky
27. Říjen 2007 - 16:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
27. 10. 2007 16:36:57, Věra No,arogance VZP,lékařů apod je sice smutná věc.Avšak, TOHLE fórum je úplně na jiné téma,Věro.John Kennedy Toole - SPOLČENÍ HLUPCŮ : to je téma,o které tu běží - a o diskuzi ve stylu této knihy... " IGNACIUS R.
28. Říjen 2007 - 21:03
Obrázek uživatele Návštěvník
tau (anonym)
Tažní ptáci dávno odtáhli, zima nám neklepe na okno, ale leze vším, co se nepodařilo zimotěsně a vzduchotěsně utěsnit.Pokud jste ztraceni v hlubinách hyper a supermarketů, občas se vynořte k nadechnutí, by vás zrádné víry nevtáhly na dno.Mimochodem - narazila jsem na odstín zelené barvy vyvolávající mrazení v zádech: Zelené peklo.Domnívám se, že by Ignácius mohl vyměnit již svou ušanku, neboť moli z ní vylétající začínají ohrožovat dopravní a chodecký ruch na komunikacích.Rozhodně bych doporučila tuto barvu, protože potom by bylo zbytečné volat: Apokalypsa se blíží, neboť by naopak prchali všichni s voláním: Apokalypsa je tady.Doufám, že k obměne Ignáciova šatníku se vyjádří i ostatní./Ignácius má jen hlas poradní, nikoliv právo veta/. Zdraví tau
15. Listopad 2007 - 14:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
-tau- Ach,můj Bože,co to tady čtu za sladkobolné rozjímání? Ještě chybí výzva "sypejte ptáčkům",sádrový trpajzlík - a je to komplet.Jímá mě podezření,že máš nedostatek smyslu pro teologii a geometrii,což může dokonce o tobě vyvolat vážné pochybnosti! A co ta obmyslná narážka na moji loveckou ušanku?! Chodím oblečen pohodlně a rozumně:a ušanka chrání hlavu před nastuzením.Možná je trochu obnošená,o molech však nemůže býti ani řeči! Ostatně,vlastnictví čehokoli nového a drahého lze právem pokládat za urážku dobrého vkusu a mravnosti (viz moderní dívka Ivana Sofie,která navštěvuje metroplitní butiky,mě však nalhávaje,že chodí toliko do jednotkového obchodu "Vše za 39,-kč"). Tau,jsi element,který je na zcestí!Čiň pokání a modli se ku svaté Horsvitě.Nicméně,já osobně si myslím,že Tvá náprava jeví se zhola nemožnou. Pěvně věřím,že i ostatní členové SBN vystoupí zde s drtivou kritikou tvé osoby a pak se ukáže,došlo-li k dehonestikaci mé osoby či-li nic. "IGNACIUS R.-pracující mládenec. http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&auth=&forum_ID=52202
17. Listopad 2007 - 13:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
Musím vám vyjevit,jakým protivenstvím jsem byl nucen projít včera v noci při sledování jisté komerční TV stanice.Hledajíce úniku od starostí a ve snaze najít trochu relaxace náhodou jsem přepnul na výše jmenovanou TV stanici,kde probíhala neskutečně obscénní show s téměř nahými hopsandami!Tuto zvrácenost uváděl jakýsi kosmopolitní mongoloid se svojí "asistentkou" (sic!).Vrcholem bylo,když se jala obnažovat jakási sufražentka,nešetříce u onoho aktu lascivními úsměvy a ochotnickými gesty.Ve finále došlo k jakési "hudební" produkci,kdy se zpívali svatokrádežné popěvky,hereze dosáhla vrcholu a má panická duše přetékala hrůzou!Ještě nyní,když si na to vzpomenu,srdce mě bije v divokém staccatu a má záklopka je neprodyšně uzavřena! Říkám vám,buďte rádi,že jste také nebyli svědky těchto kilometrů a kilometrů zvráceností a neskutečných nastoudností. "IGNACIUS R.http://www.lide.cz/pracujici.mladenec
19. Listopad 2007 - 3:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Absurditta (anonym)
No, máš si po večerech číst hodnotnou literaturu nebo zpívat nábožensky laděné písně a nepřepínat!! Dobře ti tak Ignáci!
19. Listopad 2007 - 20:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Ignacius R. (anonym)
Šálí mě snad zrak?Místo slov útěchy si přiložíš polínko?Chce se mě pateticky zvolat: "I ty,Absurditto?"."IGNACIUS R.-oběť protivenství.
20. Listopad 2007 - 17:12
Obrázek uživatele Návštěvník
tau (anonym)
Ignácie, doporučuji navíc meduňkový čaj případně s chmelovým výražkem, což působí na rozrušenou psyché jako balzám, i když jsem na pochybách, zda její poškození nebude již nevratné, když jsi ji nutil sledovat kilomettry a kilometry takových příšerností.Dle rady Absurditty pořiď sobě hodnotnou literaturu /nejlépe v antikvasriátu, ne žádné moderní škváry/ a zpěvník se sbírkou chorálů.Kéž svatá Horswitha dá klid tvé mysli.Jdu sypat ptáčkům.
20. Listopad 2007 - 22:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Myrna (anonym)
Páni, Ignácie, jak jsem Ti již mnohokrát psala, Tvé potíže pramení z nedostatku sexu, ba dokonce z jeho absolutní absence.Nehledej hlubší smysl života, ten je je jen v sexu. Animírky budou vždy pro drtivou většinu lidstva přitažlivější než Tvá lovecká ušanka. Zajdi do bia Prytania, tam se nepohoršuj a radši si to řádně udělej!
20. Listopad 2007 - 22:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Richard (anonym)
Tady mne máš, i s mýma trubičkama.Praktikuji to asi 2 roky. Začínal jsem trubičkami prům. 3 mm, postupně jsem přidával a teď používám orig. silikonové cévky.Močová roura se přizpůsobí, používám lubrikační gel s Tea Tree oil. Ze začátku po aplikaci to při močení trochu řezalo ale teď je to bez problémů. Je to nepopsatelně příjemný pocit, když cévkou projíždíte zúžením v místě prostaty.Tak se vlastně dráždí prostata. Takto se můžete dráždit "jak dlouho" chcete a nedojde k ejakulaci a při tom zažíváte nepopsatelné pocity. Už ten pocit, že máte v penisu zastrčenou takovou trubku, která vás příjemně dráždí je rajcovní a když si jdete např. zaběhat
21. Listopad 2007 - 3:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Richard (anonym)
Tady mne máš, i s mýma trubičkama.Praktikuji to asi 2 roky. Začínal jsem trubičkami prům. 3 mm, postupně jsem přidával a teď používám orig. silikonové cévky.Močová roura se přizpůsobí, používám lubrikační gel s Tea Tree oil. Ze začátku po aplikaci to při močení trochu řezalo ale teď je to bez problémů. Je to nepopsatelně příjemný pocit, když cévkou projíždíte zúžením v místě prostaty.Tak se vlastně dráždí prostata. Takto se můžete dráždit "jak dlouho" chcete a nedojde k ejakulaci a při tom zažíváte nepopsatelné pocity. Už ten pocit, že máte v penisu zastrčenou takovou trubku, která vás příjemně dráždí je rajcovní a když si jdete např. zaběhat
21. Listopad 2007 - 3:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Richard (anonym)
Tady mne máš, i s mýma trubičkama.Praktikuji to asi 2 roky. Začínal jsem trubičkami prům. 3 mm, postupně jsem přidával a teď používám orig. silikonové cévky.Močová roura se přizpůsobí, používám lubrikační gel s Tea Tree oil. Ze začátku po aplikaci to při močení trochu řezalo ale teď je to bez problémů. Je to nepopsatelně příjemný pocit, když cévkou projíždíte zúžením v místě prostaty.Tak se vlastně dráždí prostata. Takto se můžete dráždit "jak dlouho" chcete a nedojde k ejakulaci a při tom zažíváte nepopsatelné pocity. Už ten pocit, že máte v penisu zastrčenou takovou trubku, která vás příjemně dráždí je rajcovní a když si jdete např. zaběhat
21. Listopad 2007 - 3:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Richard (anonym)
Tady mne máš, i s mýma trubičkama.Praktikuji to asi 2 roky. Začínal jsem trubičkami prům. 3 mm, postupně jsem přidával a teď používám orig. silikonové cévky.Močová roura se přizpůsobí, používám lubrikační gel s Tea Tree oil. Ze začátku po aplikaci to při močení trochu řezalo ale teď je to bez problémů. Je to nepopsatelně příjemný pocit, když cévkou projíždíte zúžením v místě prostaty.Tak se vlastně dráždí prostata. Takto se můžete dráždit "jak dlouho" chcete a nedojde k ejakulaci a při tom zažíváte nepopsatelné pocity. Už ten pocit, že máte v penisu zastrčenou takovou trubku, která vás příjemně dráždí je rajcovní a když si jdete např. zaběhat
21. Listopad 2007 - 3:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Richard (anonym)
Tady mne máš, i s mýma trubičkama.Praktikuji to asi 2 roky. Začínal jsem trubičkami prům. 3 mm, postupně jsem přidával a teď používám orig. silikonové cévky.Močová roura se přizpůsobí, používám lubrikační gel s Tea Tree oil. Ze začátku po aplikaci to při močení trochu řezalo ale teď je to bez problémů. Je to nepopsatelně příjemný pocit, když cévkou projíždíte zúžením v místě prostaty.Tak se vlastně dráždí prostata. Takto se můžete dráždit "jak dlouho" chcete a nedojde k ejakulaci a při tom zažíváte nepopsatelné pocity. Už ten pocit, že máte v penisu zastrčenou takovou trubku, která vás příjemně dráždí je rajcovní a když si jdete např. zaběhat
21. Listopad 2007 - 3:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Richard (anonym)
Tady mne máš, i s mýma trubičkama.Praktikuji to asi 2 roky. Začínal jsem trubičkami prům. 3 mm, postupně jsem přidával a teď používám orig. silikonové cévky.Močová roura se přizpůsobí, používám lubrikační gel s Tea Tree oil. Ze začátku po aplikaci to při močení trochu řezalo ale teď je to bez problémů. Je to nepopsatelně příjemný pocit, když cévkou projíždíte zúžením v místě prostaty.Tak se vlastně dráždí prostata. Takto se můžete dráždit "jak dlouho" chcete a nedojde k ejakulaci a při tom zažíváte nepopsatelné pocity. Už ten pocit, že máte v penisu zastrčenou takovou trubku, která vás příjemně dráždí je rajcovní a když si jdete např. zaběhat
21. Listopad 2007 - 3:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Myrna (anonym)
Zas ten magor s trubičkama! Platí pro něj to, co pro Tebe, Ignácie.Páni, Ignácie, jak jsem Ti již mnohokrát psala, Tvé potíže pramení z nedostatku sexu, ba dokonce z jeho absolutní absence.Nehledej hlubší smysl života, ten je je jen v sexu. Animírky budou vždy pro drtivou většinu lidstva přitažlivější než Tvá lovecká ušanka. Zajdi do bia Prytania, tam se nepohoršuj a radši si to řádně udělej!
21. Listopad 2007 - 5:35

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama