1208 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
"Hic jacet Edwardus princeps Wallie, crude=liter interfectus dum adhuc juvenis anno dñi 1471 mense maie die quarto eheu hominum furore Matris tu sola lux es ⁊ gregis ultima spes"¶ Toto je nápis na náhrobku Eduarda z Westminsteru (nebo také Eduarda z Lancasteru), prince waleského, jenž se nachází v prostorách tewkesburyského opatství.¶ Ač nejsou známy přesné okolnosti násilné smrti tohoto urozeného sedmnáctiletého jinocha, jeho kosti jsou zřejmě k dispozici, a jejich odborné ohledání by tak eventuálně mohlo určit, jakým nástrojem a jak vedenou ranou nebo ranami byl usmrcen.
6. Srpen 2019 - 19:41
Obrázek uživatele Návštěvník
luci (anonym)
Odpověď na "Hic jacet Edwardus princeps
Pokud to někoho zajímá natolik , že by expertízu zaplatil , tak ano .
6. Srpen 2019 - 23:35
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Pokud to někoho zajímá
Taky by někdo musel povolit exhumaci.
7. Srpen 2019 - 10:18
Obrázek uživatele Návštěvník
7.8. (anonym)
Sedí u stolu jedna žena s několika muži.Smrti všichni rozumí,každý z jiného úhlu pohledu.Jen je stále překvapuje Tvůj zájem o tu dívku v černém.
7. Srpen 2019 - 11:04
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Sedí u stolu jedna žena s
Jakákoli personifikace smrti je vposledu snahou o to, učinit ji snesitelnější.
8. Srpen 2019 - 0:02
Obrázek uživatele Návštěvník
luci (anonym)
Odpověď na Jakákoli personifikace smrti
Snesitelnost smrti je velice flexibilní , někdo si ani neuvědomí , že už je " na onom světě " . Někdo si vypije " kalich utrpení " do dna .
8. Srpen 2019 - 12:16
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Doufám, že Eduarda z Westminsteru (nebo také Eduarda z Lancasteru), prince waleského, usmrtil umně nějaký muž urozený, souměrný, a výborných rytířských mravů!
9. Srpen 2019 - 0:43
Obrázek uživatele Návštěvník
luci (anonym)
Odpověď na Doufám, že Eduarda z
Je to dobrá představa smrti urozeného rytíře , ale mohl také dopadnout jako Plichta ze Žerotína v bitvě u Mihldorfu . Padl pod ním unavený kůň a lid zbrojný neurozený ho umlátil.
9. Srpen 2019 - 1:07
Obrázek uživatele Návštěvník
luci (anonym)
Odpověď na Doufám, že Eduarda z
Je to dobrá představa smrti urozeného rytíře , ale mohl také dopadnout jako Plichta ze Žerotína v bitvě u Mihldorfu . Padl pod ním unavený kůň a lid zbrojný neurozený ho umlátil.
9. Srpen 2019 - 1:07
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Je to dobrá představa smrti
Zemřít ve třiceti je však také krásné. Prožít si bujaré mládí, a nepoznat stárnutí kromě jeho prvních známek...
9. Srpen 2019 - 13:23
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Eduard z Westminsteru (nebo také Eduard z Lancasteru), princ waleský, byl - narozdíl od Konradina Hohenstaufského - tvorem více atlantským a méně vnitrozemsko-středomořským. Určitě něco během svého krátkého života zaslechl i o kumulujících se portugalských zeměpisných objevech své doby. Vždyť i Jindřich Plavec, tajemný administrátor a financiér, byl nejen jeho současníkem, ale dokonce sám i synem Lancasterovny!¶ Navíc bylo za Eduardova života, ve srovnání s věkem Konradinovým, i více logiky, a do gotické architektury se jistě pasovala i složitější geometrie.¶ Zdalipak potom nebylo možné, že i Eduardova modlitba před bitvou u Tewkesbury byla, ve srovnání s Konradinovou modlitbou před jeho smrtí na improvizovaném popravišti neapolského tržiště, obsahově abstraktnější a více ontologicky informovanou, a i formálně strukturovanější?
9. Srpen 2019 - 13:40
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Edwardova (a předtím i Konradinova) poslední modlitba před smrtí se též mohla a nemusela týkat i jejich matek. Zejména u Edwarda byla jeho matka důležitá nejen jako rodička, ale i de facto jako politická vůdkyně a stratéžka.
9. Srpen 2019 - 19:48
Obrázek uživatele Návštěvník
luci (anonym)
Odpověď na Eduard z Westminsteru (nebo
Můžeme jen spekulovat , mohlo to tak být a nemuselo , faktem je jen jejich smrt , ta je nezpochybnitelná.
10. Srpen 2019 - 0:53
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Můžeme jen spekulovat , mohlo
Na druhou stranu, Konradin tušil, že může být popraven, dlouhé týdny dopředu, a oficiálně mu to bylo oznámeno s předstihem tří dnů.¶ Naproti tomu Eduard se vylodil, spolu se svou matkou, do strategicky beznadějné situace zhruba tři týdny před bitvou u Tewkesbury, v níž mu bylo souzeno padnout, a jako dylino pak ještě přemluvil svoji řečenou rozumnou matku Markétu, která se chtěla - po smrti Warwicka zrovna v den lancasterského vylodění - vrátit s celou lancasterskou armádou zpět do Francie, k předem beznadějné bojové konfrontaci s - v danou chvíli daleko silnějším - Eduardem IV Yorským. Není tedy potom vůbec vyloučeno, že Eduardu z Westminsteru (nebo také Eduardu z Lancasteru), princi waleskému, došlo, že nejspíš zemře, až hodně pozdě - možná dokonce až během té osudné bitvy u Tewkesbury dne 4. května 1471.¶ Bylo-li tomu ovšem tak, pak mohla Eduardova poslední modlitba před smrtí být opravdu hodně uspěchanou, a tím obsahově daleko chudší, a i formálně daleko hůře strukturovanou, než byla předpopravní modlitba Konradina.
10. Srpen 2019 - 2:02
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Eduard z Westminsteru (nebo také Eduard z Lancasteru), princ waleský, bral jistě jako velkou potupu, když musel v útlém chlapeckém věku se svojí matkou, královnou-konsort Markétou, opustit Británii, a uchýlit se do Francie. ¶ Když se pak, ve svých sedmnácti letech, v závěsu za tragickým Warwickem, i se svou matkou Markétou vracel na jaře roku 1471 zpátky do Anglie, vůbec se mu - ani navzdory Warwickově porážce a smrti u Barnetu - nechtělo vrátit se zpět do Francie. Poctivě se totiž po celá předchozí léta cvičil v boji, a chtěl už za každou cenu uplatnit svoje nabyté udatenství, byť již při svém samotném vylodění fakticky čelil i velmi pravděpodobné vlastní porážce a smrti.¶ Je však možné udatnému sedmnáctiletému kralevici vyčítat bojechtivost? Jistě ne! Od toho přece sedmnáctiletí kralevici jsou, aby se uplatnili jako statní bojovníci v bitvách na život a na smrt!
10. Srpen 2019 - 14:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Eva (anonym)
Odpověď na Eduard z Westminsteru (nebo
Od toho přece sedmnáctiletí kralevici jsou, aby se uplatnili jako statní bojovníci v bitvách na život a na smrt? Krásně řečeno, byť sociální kurátorky pro mládež by z toho jistě radost neměly!
10. Srpen 2019 - 15:03
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Od toho přece sedmnáctiletí
Jistě. U jinochů je mužné všechno, co se nelíbí kurátorkám pro mládež...
10. Srpen 2019 - 16:17
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
V době Eduardova francouzského exilu, konkrétně pak roku 1467, když mu bylo asi 13 let, se o něm zmínil vyslanec Milánského vévodství při pařížském dvoře, že Eduard "nemluví o ničem jiném než o stínání hlav a válčení, jako by již byl bohem bitevních polí, nebo dokonce seděl v míru na anglickém královském trůnu".
11. Srpen 2019 - 12:37
Obrázek uživatele Návštěvník
11.8. (anonym)
Odpověď na Jistě. U jinochů je mužné
Zeptej se lidí,kteří se živí vychováváním dětí.Uvidíš co Ti odpoví,jestli raději vychovávají dívky nebo chlapce.
11. Srpen 2019 - 13:48
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Zeptej se lidí,kteří se živí
V dnešní době je módou vychovávat všechny děti jako dívky - bez ohledu na to, zda mají mezi nohama bobříka nebo žížalu.
11. Srpen 2019 - 16:33
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Okrajová poznámka k bitvě u Tewkesbury: Vrchní velitel Lancasterovců, asi třiatřicetiletý věvoda ze Somersetu, nakonec v dané bitvě zabil svého nejbližšího podřízeného, lorda Wenlocka, aby následně sám utekl z boje a uchýlil se do nedalekého opatství. Odtam jej po dvou dnech násilím vypudily jednotky vítězného Eduarda IV Yorského, kterýžto jej pak ihned odsoudil k smrti a nechal popravit stětím hlavy u kříže uprostřed Tewkesbury. https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Beaufort_(died_1471)#/media/File:Beheading_duke_somerset.jpg
11. Srpen 2019 - 17:55
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
V době smrti sedmnáctiletého Eduarda z Westminsteru (nebo též Eduarda z Lancasteru), prince waleského, a popravy asi třiatřicetiletého Edmunda Beauforta, vévody ze Somersetu, bylo Eduardu IV Yorskému asi 29 let.
11. Srpen 2019 - 23:39
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Kosti Eduarda z Westminsteru (nebo také Eduarda z Lancasteru), prince waleského, mají být pochovány kdesi pod kruchtou kláštera v Tewkesbury. Jejich přesné místo však není známo, takže kruchtová mosazná plaketa na Eduardovu památku je technicky vzato spíše pamětní deskou než náhrobkem. Zejména pokud nebyla náhodně nainstalována přesně nad řečenými kostmi daného jinocha.
12. Srpen 2019 - 10:16
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
K vlastnostem jinochů patří mimo jiné i horkokrevnost a netrpělivost, palčivá potřeba rychle všechny problematické věci rozetnout. Jistě i pro svou jinošskou netrpělivost Eduard též přemluvil svou matku, aby se invazní jednotky vyslané z Francie do Anglie ani po Warwickově porážce a smrti nevracely zpět, nýbrž se pokusily porazit Eduardova jmenovce, krále Eduarda IV Yorského!¶ Následná porážka zmíněných jednotek Eduardem IV Yorským pak vedla k dekádě stability pod vládou tohoto schopného krále.¶ Je nabíledni, že by tato stabilita nebyla možná, kdyby se invazní jednotky Lancasterovců po Warwickově porážce vrátily zpět do Francie, a pak se pokoušely zasáhnout do anglického dění v nějakou pro ně příhodnější dobu.¶ Tím, že se Eduard Westminsterský (nebo také Eduard Lancasterský), princ waleský, rozhodl věci rychle rozetnout, a následně byl se Somersetem, Wenlockem a svou matkou poražen, přispěl k míru a prosperitě ve své zemi. Zasluhuje si proto, aby mu někdo k jeho mosazné pamětní desce v kruchtě kláštera v Tewkesbury občas nosil květiny.
14. Srpen 2019 - 10:35
Obrázek uživatele Návštěvník
14.8. (anonym)
Odpověď na Kosti Eduarda z Westminsteru
Nejdelší Kosti v lidském těle.
14. Srpen 2019 - 11:02
Obrázek uživatele Návštěvník
??? (anonym)
Odpověď na K vlastnostem jinochů patří
proč? - bude mu to houby platný
14. Srpen 2019 - 12:47
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na proč? - bude mu to houby
Ale mladická rozhodnost tak bude oslavena. Z obdobného důvodu by též bylo vhodné nosit květiny i na náhrobek Konradina v kostele Nejsvětější Marie Panny z Hory Karmel na neapolském náměstí Piazza del Mercato. Mladí regionální a municipální politici, spolu s mladými manažery státních vodárenských společností, pak budou směleji dospívat k návrhům výstavby nových vodojemů, a energičtěji své návrhy prosazovat na k tomu příslušných grémiích. A nebudou se tolik bát toho, že budou vyhozeni, pokud svoje návrhy neprosadí, a skončí jako lůzři a alkoholici.
14. Srpen 2019 - 13:25
Obrázek uživatele Návštěvník
14.8. (anonym)
Odpověď na Ale mladická rozhodnost tak
...též bylo vhodné nosit květiny jistě i se ke každé příležitosti i hříchu hodí jiná...
14. Srpen 2019 - 17:48
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Každý vodojem, ano, každý vodojem (!!) je pomníkem rozhodnosti a neohroženosti nějakého muže, který prosadil jeho výstavbu, ačkoli si zprvu všichni kolem něj mysleli, že se asi musel úplně zbláznit! A odvrácenou stranou existující sítě zrealizovaných vodojemů jsou zničené kariéry těch, kteří svůj vodojem neprosadili, nebo si přitom nadělali tolik nepřátel, že nakonec skončili v blázinci, dokonce i když jejich návrh uspěl a byl zrealizován!¶ Vzpomeňme si na podobné statečné muže, když nám obecní úřad nebo magistrát nezakáže zalévat zahrádky při každé druhé vlně letních veder! A nosme takovýmto mužům květiny i do alkoholických a gerontopsychiatrických oddělení blázinců, ve kterých musejí mnozí z nich pobývat!
15. Srpen 2019 - 10:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Gloriola Lorealis (anonym)
Odpověď na Každý vodojem, ano, každý
Že by vše nevděčné a skutečně potřebné museli dělat muži?
15. Srpen 2019 - 21:45

Stránky

Přidat komentář