1156 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Projevem veliké úcty k
Bylo dovoleno vyjít na popraviště opásán svým osobním mečem třeba takovému Konradinovi? Nebo některému z českých pánů, popravených na Staroměstském náměstí po Bílé hoře? Těžko. U poprav oběšením je však již jen představa, že by byl odsouzený takto opásán, naprosto absurdní.
13. Červen 2019 - 21:08
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Kdo je popravován, jsa opásán svým osobním mečem, zapuštěným do pochvy tak, že jej nelze vytasit, ten může pociťovat marnost, krutý paradox a ironii osudu - je teoreticky ozbrojen, ale prakticky nemůže zachránit svůj život. Jiné je to ovšem z hlediska diváka, přihlížejícího popravě. Pro něj může meč po boku popravovaného dodávat celé události na lesku a pikantnosti.
13. Červen 2019 - 23:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Jindřiška (anonym)
Odpověď na Kdo je popravován, jsa opásán
Zapomínat však nesmíne ani na hledisko potentátů, kteří popravy oficiálně přezírají. Je-li popravovaný opásán svým osobním mečem, symbolizuje to nejen vysoký společenský status samotného popravovaného, ale potažmo i toho, kdo je za jeho popravu právně, ceremoniálně i politicky zodpovědný.
14. Červen 2019 - 8:59
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Zapomínat však nesmíne ani na
To je cenný postřeh. Obzvláště se to uplatňovalo, pokud se potentát, přezírající popravu, třebas těšil nižšímu šlechtickému titulu než popravovaný.
14. Červen 2019 - 10:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Jindřiška (anonym)
Různé šlechtické rody též měly různá privilegia - jistě včetně privilegia chodit opásán osobním mečem všude a za všech okolností. V případě odsouzení některého příslušníka podobného rodu ke stětí hlavy to potom jistě bylo hodně i o domluvě s katem.
14. Červen 2019 - 20:54
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Různé šlechtické rody též
Nejmenší problém jistě byl s těmi odsouzenými, u kterých bylo předem jasné, že uznávají legitimitu autority, která je poslala na popraviště, nebo která má přezírat jejich popravu. Takovým bylo jistě někdy umožněno, aby se ku příležitosti své popravy opásali svým osobním mečem zcela normálně. Věřilo se jim, že na popravišti nebudou tasit, takže se na jejich osobním meči dokonce ani nemusely dělat žádné kovářské zásahy proti možnému vytasení meče z pochvy.
14. Červen 2019 - 22:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Jindřiška (anonym)
Odpověď na Nejmenší problém jistě byl s
Velmi zajímavé je v této souvislosti srovnání s nařízenými sebevražedně popravními soudními akty v šogúnském Japonsku. Tam musel samuraj odsouzený k smrti nejdříve na popravišti - v kleče a s obnaženou šíjí - vykonat harakiri, a teprve poté mohl být popraven mečem od kata, stojícího za ním. Důvěra v samurajskou loajalitu vůči odsuzující autoritě tam tedy byla tak veliká, že odsouzený dostal při své popravě do ruky zcela funkční chladnou zbraň, pokorné a poslušné nakládání s níž ze strany tohoto odsouzeného bylo naprosto nezbytné pro řádný průběh celého záhubného soudního aktu. A je asi zbytečné dodávat, že nikoho ani ve snu nenapadlo, že by nějaký odsouzený samuraj mohl zneužít svůj nůž, určený ke spáchání harakiri, třeba proti katovi, neřku-li dokonce proti hodnostáři, který daný soudní akt z pozice oficiální autority přezíral.
15. Červen 2019 - 16:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Ludvík (anonym)
To, co tu v poslední době píší "D" a Jindřiška, je krásná a zajímavá linie úvah, která by ze strany širší veřejnosti v žádném případě neměla zůstat nepovšimnuta.
15. Červen 2019 - 18:00
Obrázek uživatele Návštěvník
15.6. (anonym)
Ano a co odměna katovi za bezbolestnou a rychlou Smrt.
15. Červen 2019 - 20:16
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Ano a co odměna katovi za
Například v době popravy Marie Stuartovny bylo zvykem, že katovi patří všechny šperky, které si odsouzená či odsouzený ponechá na sobě při svém vystoupení na popravčí lešení. Marie Stuartovna si však své hojné a nákladné šperky ponechala na těle nikoli z nějaké štědrosti k popravčímu personálu, nýbrž proto, aby i na popravišti demonstrovala svůj vysoký společenský status. Nakonec ty šperky snímali z Marie jedna z jejích dvorních dam plus jeden katovský holomek. Kat Simon Bull se sice hlásil o své tradiční právo na tyto cenné věci, ale Mariiny dvorní dámy mu je nakonec upřely. Bull se pak musel spokojit jen s vágním příslibem navrženým samotnou Marií, že bude za dané šperky vykompenzován aspoň finančně.
15. Červen 2019 - 21:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Odpověď na Například v době popravy
Myslím, že datumka měla na mysli možnost zaplatit katovi nebo katům za bezbolestnou smrt, lepší a pečlivější popravu řekněme. A už ve starověku zřejmě
15. Červen 2019 - 22:07
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Myslím, že datumka měla na
Jasně. Pokud ale platí zásada, že katovi patří všechny cenné věci, které má odsouzený na sobě nebo při sobě na popravčím lešení, tak jsou věci celkem transparentní a jednoduché. Jinak je ale též jasné, že příbuzní či přátelé odsouzených kontaktovali jejich domnělé či reálné popravčí jak před popravami, tak i po nich, aby je rozmanitě upláceli, vyhrožovali jim, bili je či zabíjeli. Jen díky popravčím byly velmi vzácné. Prostě to bylo nevděčné povolání.
15. Červen 2019 - 22:29
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Kdo potom byl popraven, jsa přitom opásán svým osobním mečem, ten mohl být v tomto stavu i pohřben. V některých kulturách se jistě věřilo, že se mu ten meč bude hodit i na onom světě.
16. Červen 2019 - 12:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Honza (anonym)
Hrozně mě vzrušuje představa popravovaného, který je na popravčím lešení opásán svým osobním mečem, jenž však nemůže vytasit z pochvy. Připomíná mi to tematiku mužských pásů cudnosti.
16. Červen 2019 - 14:31
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Hrozně mě vzrušuje představa
Sice je to poněkud svérázný pohled, ale konec konců taky celkem případný. V obou případech má nějaký muž nějaký svůj nástroj sice technicky vzato při sobě, ale nemůže jej plně používat na vše, k čemu je daný nástroj určen. Má jej v danou chvíli vlastně jen pro parádu. a v případě toho penisu snad ještě tak i pro močení.
16. Červen 2019 - 18:12

Stránky

Přidat komentář