1211 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Pokud tady není nikdo, kdo je s to diskutovat o coup de grâce na mé úrovni a způsobem, jakým zde o tomto fenoménu celou dobu hovořím, pak to tu čtou opravdu asi jen samí hloupí a neotesaní lidé. Svou hloupostí musí jistě trpět. Místo aby zemřeli ihned, a měli tak smrt zadarmo, doškobrtávají se k ní přes léta naprosto zbytečného hovadského utrpení, a ještě si tak smrt, kterou by mohli mít hned a zadarmo, každodenně stupidně a nedůstojně předplácejí svými trablemi.
22. Duben 2018 - 15:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Em (anonym)
Mužnost především není zaměřená proti ženám,proboha. Není to macho chování k ženám ,to především. Jen pokud to vyžadují jako sexuální předehru, jinak neakceptovatelné. Názory,jako moje žena je nejlépe situovaná doma u plotny, jsou pravěké a je třeba s nimi navždy skoncovat,aby to nedělalo problémy i v další generaci potomstva.
22. Duben 2018 - 15:40
Obrázek uživatele Návštěvník
On (anonym)
To je i odpověď na to spojování mužnosti a smrti, stejný pitomismus.
22. Duben 2018 - 15:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Em (anonym)
Je třeba skoncovat s těmito ponurými představama o mužství v spojitosti s válkami a čelení smrti v boji.
22. Duben 2018 - 15:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Ty (anonym)
Pokud tady není nikdo, kdo...jsi mužnost v životě neviděl. Ani o pravé mužnosti neslyšel. Jsi jen nafoukaný pisálek, který si hraje na hrdinu. Přál bych ti, abys se někdy dostal do situace, kdy budeš skutečnou mužnost potřebovat. A já bych si přál tě u toho vidět. Pro mě jsi dnes vůl a budižkničemu
22. Duben 2018 - 15:45
Obrázek uživatele Návštěvník
luci (anonym)
Pokud tady není nikdo, kdo...Řekla bych,že docela přeháníš a spoustu lidí neprávem ponižuješ.
22. Duben 2018 - 16:45
Obrázek uživatele Návštěvník
On (anonym)
Já chci také dobývat hrady beranidlem,sakra,ovšem až ho dobiju nechci od blbé prodavačky dostat potupně vrácené drobné na pult místo do dlaně...!
22. Duben 2018 - 16:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Em (anonym)
Já chci také dobývat hrady...Dobiju se píše!!!Ne počakt! dobře!!!Dóbře si to napsal....,hezky!!!
22. Duben 2018 - 16:50
Obrázek uživatele Návštěvník
On (anonym)
Dobiju se píše!!!Ne...poočakt...,ty máš co tady pindat...
22. Duben 2018 - 16:50
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Ženské, dobývání a dobívání, beranidla, prodavačky, ukřivděnost, ubohé urážky... A to zrovna v den, kdy tu máte v mé osobě někoho se skvělým intelektem a dobrým vkusem, kdo je ochoten teoreticko-prakticky rozebírat vznešenou a neskonale zajímavou problematiku coup de grâce. Lidi, já se z vás fakt poseru...
22. Duben 2018 - 20:01
Obrázek uživatele erasonebezpecny
erasonebezpecny
Nepleteš si Mužnost s Mužstvím.
22. Duben 2018 - 21:31
Obrázek uživatele Návštěvník
To (anonym)
Ženské, dobývání a...udělej
22. Duben 2018 - 21:33
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
V jednom americkém nezávislém filmu, jehož jméno nemůžu dohledat, mladý muž zabíjí těžce autistického chlapečka, jde za to do vězení, aby se bratr toho chlapečka později nechal zavřít do stejného vězení, a vraha svého bratříčka na oplátku také zabil. To zabití těžce autistického chlapečka byl též akt coup de grâce. Chlapečkův potomní vrah si napřed ověřil, jak beznadějně těžká je chlapečkova porucha, a na základě toho se rozhodl jednat, jak jednal.
22. Duben 2018 - 22:17
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
V jednom americkém...Je mužné udílet coup de grâce beznadějně nemocným dětem, dospělým, starým? To je otázka do pranice!
23. Duben 2018 - 9:14
Obrázek uživatele erasonebezpecny
erasonebezpecny
D jenže každý člověk má právo na život.
23. Duben 2018 - 9:30
Obrázek uživatele Návštěvník
luci (anonym)
Je mužné udílet coup de...Ono je diskutabilní,co je beznadějně nemocný? Jsou případy,kdy lékaři nad pacienty"zlomili hůl" a oni nejen přežili,ale někteří úspěšně rehabilitováni žijí normálním životem. Naopak lidé mladí a zdravý ráno už z postele nevstali a odvezli je funebráci.
23. Duben 2018 - 9:49
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Coup de grâce je neoddělitelně spjat s fait accompli. Filosofujme o tom!
23. Duben 2018 - 22:18
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Rozhodne-li se muž někomu udělit coup de grâce, a přistoupí-li k tomu, je z toho potom hotová věc, neboli fait accompli!
24. Duben 2018 - 7:49
Obrázek uživatele erasonebezpecny
erasonebezpecny
Rozhodne-li se muž někomu...A co je dokonalost?
24. Duben 2018 - 7:59
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Když stál chlapecký král a vévoda Konradin Hohenstaufský na improvizovaném popravišti, zřízeném pro něj a hrstku jeho nejvěrnějších na neapolském tržišti, jeho situace byla o to tragičtější, že věděl, že pokud by u něj byla jen část jeho švábských, italských a jeruzalémských věrných poddaných a přátel, Karel z Anjou by proti němu, se všemi jeho přítomnými zbrojnoši, biřici a katy, neměl sebemenší šanci. Běda však, třikrát běda - Konradinovi lidé byli stovky, nebo i přes tisíc mil daleko! Nač byla klečícímu Konradinovi s obnaženou šíjí jeho vzdálená království! Nemohl si takovéto souvislosti vůbec připouštět. Stál nad ním kat s naostřeným popravčím nástrojem, v blízkosti mu jistě posluhoval kněz, asi i s na stolku vyloženým krucifixem, a již použitými pomůckami na právě poskytnuté poslední pomazání! Vše bylo naaranžováno na Konradinovu nenadálou smrt, a Konradin musel, ve své chvíli nejtěžší, myslet na to, že již v příštím okamžiku odevzdá duši svou Kristu Ježíši!
11. Květen 2018 - 9:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Markéta Přemýšl (anonym)
Když stál chlapecký král...Předchozí příspěvek mistrně vystihuje krutou ironii situace popravovaného chlapeckého dvojkrále a vévody!
11. Květen 2018 - 9:53
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Ač však Konradinovi v době jeho smrti nekynul z jeho mimořádně urozeného postavení prakticky žádný prospěch, vyplývaly z něj i tak důležité povinnosti. Očekávalo se od něj, že sepíše úhlednou a smysluplnou závěť, že bude v hodinu své popravy důstojně snášet umíráčkovité bití kostelních zvonů, že se na popravišti před svou vlastní smrtí zastane svých spoluodsouzených leníků, a že sám zemře s mimořádnou hrdostí a nenuceností. Tato společenská očekávání mladičký Konradin jistě vesměs výborně splnil. Byl proto vpravdě hoden toho, aby byl již brzy po své popravě a vhození do hromadné pohřební jámy na přání své matky pompézně exhumován, aby byl na jeho počest postaven na přibližném místě jeho popravy nový kostel, a aby našel definitivní odpočinek v kryptě tohoto kostela.
11. Květen 2018 - 15:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Celá řada kokot (anonym)
si s oblibou holí svá přirození a nosí tanga. To jsou chlapi jako vyšití.
11. Květen 2018 - 20:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Ač však Konradinovi v době...Tebe to ještě nepustilo?
11. Květen 2018 - 20:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Tohota debila t (anonym)
Tebe to ještě nepustilo?nikdy. Hlavně že má Pakoše ve vládě
11. Květen 2018 - 20:43
Obrázek uživatele erasonebezpecny
erasonebezpecny
Mužnost nepřichází sama,mužnost se D buduje,podobně jako dům.
11. Květen 2018 - 20:50
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
nikdy. Hlavně že má...Vzhledem ke kvalitě vaší vrcholné politické reprezentace bych, být tebou, o personálním obsazení západních vlád raději úplně pomlčel.
11. Květen 2018 - 22:21
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Bylo rozhodnutí Konradinovy matky, královny vdovy Alžběty Bavorské, postavit na počest popraveného Konradina kostel přímo na neapolské Piazza del Mercato, a uložit do jeho krypty Konradinovy tělesné ostatky k poslednímu odpočinku, jen projevem mateřské lásky? Projevem mateřské lásky asi ano, ale těžko jen oním. Nedivil bych se, kdyby Alžběta Bavorská původně usilovala jen o vyhrabání Konradinovy (a eventuálně i Fridrichovy) mrtvoly, a jejich následný převoz do Římsko-německé říše za účelem důstojného pohřbu. Mohl se do toho ale dost dobře vložit i samotný Konradinův arcisok Karel z Anjou, a podmínit zmíněnou exhumaci právě tím, že Alžběta Bavorská zacáluje stavbu nového kostela v Neapolském království. Tato stavba pak jistě zaměstnala, ke Karlově spokojenosti, řadu lidí, a vygenerovala zakázky řadě neapolským dodavatelům - stavitelům, kameníkům, sochařům, uměleckým řemeslníkům, malířům i jiným umělcům.
11. Květen 2018 - 22:36
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Bylo rozhodnutí Konradinovy...Je ve zmíněném kostele Santa Maria del Carmine k vidění olejomalbové nebo vitrážní vyobrazení Konradinovy popravy? Vyloučit to nelze!
11. Květen 2018 - 22:57
Obrázek uživatele Návštěvník
luci (anonym)
Je ve zmíněném kostele...Je to dost dobře možné. Dějiny znají více případů,kdy byli lidé pronásledováni,"souzeni",popraveni a později uctíváni,dokonce svatořečeni.
11. Květen 2018 - 23:44

Stránky

Přidat komentář