1211 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Pamatuju (anonym)
soud, ve kterém bylo upuštěno od potrestání jakýchsi dvou sociálně pečovatelských průserářek, ale zato jim soudce konstatoval, že již zcela určitě nenejdou práci ve svém oboru. Když to jedna z nich slyšela, hořce se rozplakala. Sejde se snad kvůli Romanu Čechmánkovi nějaké bezplatné a neformální grémium moudrých rozšafníků-obstarožníků, které mu vmete do tváře jobovku, že už si nadosmrti neužije bohatství? V nějaké formě někde v hospodě u piva možná.
10. Únor 2018 - 10:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Nebo že by zban (anonym)
a pak se opět někam vypracoval? Snad dokonce jako nějaký hokejový trenér?
10. Únor 2018 - 20:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Kde jinde, (anonym)
ano kde jinde (!!) než na tomto krásném vláknu by bylo vhodné, možné a žádoucí všestranně diskutovat problematiku coup de grâce ?!
18. Duben 2018 - 23:26
Obrázek uživatele erasonebezpecny
erasonebezpecny
Drtivá porážka coup de grâce. A jak se Mužem stát...
19. Duben 2018 - 7:02
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Jsou samozřejmě možné rozmanité permutace. Nejmužnější, nejčestnější, a i spirituálně nejbohatší je však jistě situace, kdy coup de grâce udílí muž muži, nejlépe pak voják vojákovi na bitevním poli.
19. Duben 2018 - 9:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Gusta (anonym)
Jsou samozřejmě možné...Už samotný fakt, že má daný akt tak krásný mezinárodní výraz francouzského původu, svědčí o jeho veliké vznešenosti a ušlechtilosti!
19. Duben 2018 - 11:23
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Ano. A coup de grâce mečovým stětím smrtelně zraněného vojáka jiným vojákem na bitevním poli by bylo přesně téma, které by se hodilo ztvárnit pro malbu na oltář jakékoli vesnické kaple. Zejména, kdyby byl příjemce coup de grâce později prohlášen za svatého! Toto je neoficiální hymna francouzského 2. císařství. Pěje se tam o interakci mezi hrdinným rekem, odjíždějícím k boji do Sýrie, se svatou Pannou Marií: https://youtu.be/T7pX4iMp7ZQ Rozhodl jsem se zde nechat tento vzácný odkaz, protože se domnívám, že rozjímání o Panně Marii je ta nejdůstojnější mentální činnost, které se rek, podstupující coup de grâce, může věnovat.
19. Duben 2018 - 13:20
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Krásné vyobrazení umírajícího muže, čekajícího na coup de grâce: https://brudberg.files.wordpress.com/2016/04/img_0235.jpg
19. Duben 2018 - 19:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Ano, ano!! (anonym)
Podle novozákonně evangelijní tradice obdržel coup de grâce dokonce i samotný Jezája!
19. Duben 2018 - 19:33
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Krásným příkladem coup de grâce ve světové literatuře je výjev z "Rudé jízdy" vynikajícího židobolševického autora Issak Babela, který v daném díle ztvárnil osudy rudoarmějců v období polsko-sovětské války 1919-1921. Smrtelně zraněný rudoarmějec si tam od svého bojového druha nechá nejen udělit coup de grâce, ale ještě předtím ho požádá o vyřízení pozůstalosti, jejíž součástí jsou i spodky.
20. Duben 2018 - 0:03
Obrázek uživatele Návštěvník
I spodky?! (anonym)
Krásným příkladem coup de...Jaká to bída!!
20. Duben 2018 - 10:25
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Je-li na coup de grâce dostatek času, přísluší hrdinovi, který tento akt podstupuje, vážný slavnostní úsměv.
20. Duben 2018 - 18:35
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Coup de grâce může být udělen z iniciativy udělovatele, příjemce i třetí osoby. Je-li udílen z iniciativy udělovatele, udělovatel o něm někdy příjemce předem informuje, jindy ne.
20. Duben 2018 - 22:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Coup de grâce (anonym)
může a nemusí mít svědky, diváky.
21. Duben 2018 - 10:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Co do zdobnosti (anonym)
coup de grâce obvykle nesnese srovnání se soudní popravou, nicméně jeho vykonavatel může i tak vytvořit před tímto aktem jisté k němu vhodné arrangement.
21. Duben 2018 - 13:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Coup de grâce (anonym)
však zahrnuje některé choreografické možnosti, které jsou u soudních poprav méně často k dispozici. Rozhodne-li se muž jinému muži udělit coup de grâce za přítomnosti manželky tohoto příjemce, může se taková žena nejednou projevovat dramatičtěji, než by mohla při soudní popravě svého manžela, a zejména může i více lámat rukama a křičet.
21. Duben 2018 - 19:12
Obrázek uživatele Návštěvník
K coup de grâce (anonym)
dochází i mezi horolezci a jinými dobrodruhy. Tam zcela nepateticky, bez jediného slova, ale zcela konkludentně, podá muž muži nůž, aby se příjemce sám odřízl od lana, zřítil se střemhlav do strašlivé propasti, a tak odlehčil svému druhovi, který by také zemřel, kdyby se na něj měl méně šťastný z obou stále navěšovat. Ano, i pouhé podání nože je zde decentním coup de grâce, na kterém však musí umírající spolupracovat aktivněji, než za jakékoli jiné coup de grâce situace!! A čím mladší je udělovatel i příjemce coup de grâce v takovémto settingu, tím hodnější je oběma připravená tragická smrt jednoho z nich rozmanitého, ano i uměleckého, truchlotematického zpracování! A to i přesto, že čím mladší oba jsou, tím pravděpodobnější je, že mezi nimi dojde k aplikaci profánní formule "ty pí*o" v coup de grâce situaci!
22. Duben 2018 - 0:14
Obrázek uživatele Návštěvník
U8A (anonym)
Je hodně mužů, málo je chlapů.
22. Duben 2018 - 0:48
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Děkujeme Mordhauseru Ignátovi Aureola-Podlomskému za jeho doporučení tohoto diskusního vlákna všem, co mají za ušima!
22. Duben 2018 - 10:56
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
dochází i mezi horolezci a...Syrová a sporá jsou slova mezi mladými horolezci, když jeden druhému udílí coup de grâce! To však nevylučuje možnost, aby se udělovatel coup de grâce později zúčastnil veřejné panychidy za příjemce, a dokonce na ní přednesl i emotivní projev plný normálních slov!
22. Duben 2018 - 11:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Miloš (anonym)
Má největší gule ve státě. Miloš se nefláká.Prostě jako. Miloš dělá,miloš maká.
22. Duben 2018 - 11:05
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Je možné, aby byla na panychidu za mladého horolezce, podlehnuvšího coup de grâce, vedle samotného udělovatele coup de grâce, pozvána i Joyce DiDonato, a profesionálně tam zapěla Händelův tragický truchlozpěv "Lascia ch'io pianga" - viz: https://youtu.be/oJJnhp2CYnk Možné to je, ale málo pravděpodobné. Jednak je Joyce DiDonato příliš drahá, jednak by bylo zvláštní, kdyby měl daný mladý horolezec, jeho kamarád-udělovatel coup de grâce, nebo jakýkoli jiný účastník panychidy, k dané Händelově árii nějaký obzvláště vřelý vztah.
22. Duben 2018 - 11:20
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Ne ne, mladý horolezec, který by se sám odřízl, aby umožnil aspoň záchranu svého kamaráda, by chtěl na své panychidě zahrát něco úplně jiného. Nějakou fakt tvrdou, mladou, energickou muziku. Že by třeba nějaké Kabáty?
22. Duben 2018 - 12:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Mužnost (anonym)
je to, co vám všem přizdisráčům s květomluvou v hubě chybí. Kdybyste byli postavení do reálné situace, která by mužnost vyžadovala, byli byste posraní všichni, vy ukecaní hrdinové
22. Duben 2018 - 12:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Em (anonym)
Mužští prestituti se také mohou zapojit? Za vším stojí Petr Dimun, protože kdo jiný.Tyto zvratky může tvořit jen Petr Dimun, doufám že mne nezužaluje. Ovšm podmět před přísudkem bych nerad zaváděl ani v političtině.
22. Duben 2018 - 12:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Em (anonym)
CHlapi průser,průser, obnovilo se mi starý zranění.Chlast.
22. Duben 2018 - 12:43
Obrázek uživatele Návštěvník
A (anonym)
CHlapi průser,průser,...ty chceš něco plkat o mužnosti?
22. Duben 2018 - 12:45
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Mužští prestituti se také...To jako mám být tenhle Petr Dimun: http://media.e15.cz/zurnal/petr-dimun-mluvci-ma-trpet-1154024 Jsi synem trestního oznámení!!
22. Duben 2018 - 12:52
Obrázek uživatele Návštěvník
A (anonym)
To jako mám být tenhle Petr...mužnost místních hrdinů už se začíná projevovat
22. Duben 2018 - 13:18
Obrázek uživatele Návštěvník
On (anonym)
Bavíme se opravdu o mužství.Téma mužnost a délka je jinde. Tady to mužstvím zrovna neoplývá,sedět za kompem a psát prasečinky není zrovna ideál mužství v čechách.
22. Duben 2018 - 13:59

Stránky

Přidat komentář