1211 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele erasonebezpecny
erasonebezpecny
Židovský řezník by vyslovil,že podstatou šchity je,aby zvíře netrpělo. Otázkou je,kdo ale v té chvíli zvíře byl.
25. Červen 2017 - 6:30
Obrázek uživatele Návštěvník
dejiny (anonym)
zbaví — a nakonec zemřel na mučednickém kůlu. (Mt 26:67; 27:1, 2, 26–31, 38–44) Pronásledování křesťanů. Když Ježíš zemřel, pronásledování Jehovových věrných služebníků neskončilo. Tento velký Prorok to předpověděl, když tři dny před tím, než byl přibit na kůl, oznámil nevěrnému Jeruzalému: „Vysílám k vám proroky a moudré muže a ty, kdo veřejně poučují. Některé z nich zabijete a přibijete na kůl a některé z nich budete mrskat ve svých synagógách a pronásledovat z města do města, aby na vás přišla všechna spravedlivá krev vylitá na zemi, od krve spravedlivého Abela po krev Zecharjáše, syna Barachiášova, jehož jste zavraždili mezi svatyní a oltářem.“ (Mt 23:34, 35)
25. Červen 2017 - 11:14
Obrázek uživatele Návštěvník
hele Decko (anonym)
Nastuduj si neco ke jmenu Jezise, at se tady neztrapnujes
25. Červen 2017 - 12:02
Obrázek uživatele Návštěvník
rr (anonym)
pomazán. Jméno Ježíš (řec. I·e·sous?) odpovídá hebrejskému jménu Ješua (nebo, v nezkráceném tvaru, Jehošua), jež znamená „Jehova je záchrana“. Toto jméno nebylo nijak neobvyklé; tehdy se tak jmenovalo mnoho mužů. Proto se k jejich jménu přidávalo další označení, například „Ježíš Nazaretský“. (Mr 10:47; Sk 2:22)
25. Červen 2017 - 12:03
Obrázek uživatele Návštěvník
rr (anonym)
Většina jmen se poněkud mění, když se přenáší z jednoho jazyka do druhého. Ježíš se narodil jako Žid a jeho jméno se hebrejsky vyslovovalo snad Ješua, ale inspirovaní pisatelé Křesťanských písem neváhali použít řeckou podobu jména Iésous.
25. Červen 2017 - 12:07
Obrázek uživatele erasonebezpecny
erasonebezpecny
I mnohé jiné věci víme o lidech jen zásluhou nacistických experimentů.Tohle je taky experiment.
25. Červen 2017 - 13:27
Obrázek uživatele Návštěvník
rr (anonym)
A já neváhám použít...protoze jsi mimo, Decko
26. Červen 2017 - 10:57
Obrázek uživatele Návštěvník
rr - kdo dokaze (anonym)
Při mnoha příležitostech se ukázalo, že Ježíšovi následovníci jdou odvážně ve šlépějích svého Pána. Mnozí z nich zůstali pevní navzdory posměchu, pronásledování, zatčení, věznění a mučení, a dokonce když jim hrozila smrt. Odkud získávají nedokonalí lidé takovou odvahu?
26. Červen 2017 - 11:01
Obrázek uživatele Návštěvník
rr - kdo dokaze (anonym)
V nedávných letech přišlo o zaměstnání 215 učitelů, protože odmítli zúčastnit se politicky zaměřeného semináře. Později bylo ze školy vyloučeno 118 dětí, které nechtěly zpívat státní hymnu. Zástupci odbočky se obrátili na příslušné orgány, aby vysvětlili, proč jsme neutrální, a většina dětí se po mnoha měsících mohla do školy vrátit. Bratři se odvolali na historii díla ve Rwandě a zdůraznili, že v roce 1986 byli svědkové Jehovovi kvůli své neutralitě posíláni do vězení a v roce 1994 byla právě neutralita klíčovým faktorem, proč se nepodíleli na genocidě. (Jan 17:16) Svědkové poslouchají zákony a jsou politicky neutrální bez ohledu na to, jaká vláda je u moci. Například v roce 1986 byl kvůli svému neutrálnímu postoji na 18 měsíců uvězněn François-Xavier Hakizimana. Když se po genocidě vláda vyměnila, byl v letech 1997 a 1998 ze stejného důvodu uvězněn znovu. Z tohoto příkladu je vidět, že svědkové Jehovovi jsou neutrální za každého režimu a nejsou v opozici proti nějaké konkrétní vládě. Křesťanská neutralita je skutečně založena na zásadách stanovených v Písmu.
26. Červen 2017 - 11:11
Obrázek uživatele Návštěvník
rr - kdo dokaze (anonym)
Druhá vlna deportací začala v roce 1951. Tentokrát se však týkala pouze svědků Jehovových. Tuto akci, která byla označena jako operace „Sever“, nařídil sám Stalin. Přibližně 2 600 svědků, tedy více než 720 rodin, bylo z Moldavska posláno do západosibiřského města Tomsk, což byla cesta dlouhá asi 4 500 kilometrů. V oficiálních pokynech bylo uvedeno, že ti, kdo byli určeni k deportaci, mají mít dostatek času na to, aby si sbalili své osobní věci, a teprve potom měli být odvezeni k přistaveným vlakům. Vagony měly být „přizpůsobeny pro přepravu lidí“. Skutečnost však byla jiná. Zpravidla uprostřed noci vtrhli do domu svědků Jehovových vojáci a státní úředníci. Někdy jich bylo až osm. Členy rodiny probudili a ukázali jim příkaz k deportaci. Dali jim několik málo hodin na to, aby si sbalili to nejnutnější, a potom je okamžitě odvezli k přistavenému vlaku.
26. Červen 2017 - 11:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Deportace — obl (anonym)
Komunistická vláda v Moldavsku do činnosti svědků Jehovových zpočátku nezasahovala. Toto klidné období však netrvalo dlouho. Křesťanská neutralita, kterou svědkové projevovali například tím, že se neúčastnili voleb, se brzy stala ožehavou otázkou. Sovětský vládní systém žádnou politickou neutralitu neuznával. V roce 1949 se proto vláda rozhodla, že svědky Jehovovy a jiné „nežádoucí živly“ bude deportovat, a tím tento problém vyřeší. Bylo vydáno oficiální prohlášení, které obsahovalo „rozhodnutí předsednictva ústředního výboru komunistické strany“, jež se týkalo těch, kdo měli být z Moldavské SSR deportováni. K nim měli patřit „bývalí velkostatkáři, velkoobchodníci, přisluhovači německých okupantů, spolupracovníci německé a rumunské policie, členové fašistických stran a organizací, bělogvardějci, příslušníci zakázaných sekt a rodiny všech výše uvedených skupin“. Ti všichni měli být posláni na západní Sibiř, a to „na neurčito“.
26. Červen 2017 - 11:14
Obrázek uživatele Návštěvník
rusky smejdi (anonym)
K deportaci však nebyly použity osobní vlaky, ale nákladní. V každém vagonu bylo až 40 lidí různého věku. Čekala je cesta, která měla trvat dva týdny. Vagony neměly žádnou tepelnou izolaci a nebyla v nich sedadla. V jednom rohu byl v podlaze otvor, který sloužil jako záchod. Předtím než byli bratři deportováni, státní úředníci měli provést soupis jejich majetku. Ve skutečnosti ale do seznamu často zapsali pouze ty věci, které neměly velkou hodnotu. Cennější předměty zkrátka „zmizely“.
26. Červen 2017 - 11:15
Obrázek uživatele Návštěvník
den Jezisovi zr (anonym)
Ježíš ví, jaké nebezpečí se blíží. Přesto zůstává na místě a čeká. Zástup vedený Jidášem, Ježíšovým někdejším důvěrným přítelem, je už blízko. Jidáš svého bývalého pána bezostyšně zrazuje — pokrytecky ho zdraví a líbá, aby muži věděli, koho se mají chopit. Ježíš však zůstává klidný. Vychází směrem k davu a ptá se: „Koho hledáte?“ „Ježíše Nazaretského,“ odpovídají.
26. Červen 2017 - 20:25
Obrázek uživatele Návštěvník
rr - kdo dokaze (anonym)
Většina lidí by se před takovým ozbrojeným davem třásla hrůzou. Možná právě to zástup čekal v případě muže, který stojí před nimi. Ježíš se však nekrčí strachy, nedává se na útěk ani ze sebe zbrkle nechrlí nějaké výmysly. Prostě říká: „To jsem já.“ Chová se tak klidně a statečně, že muži žasnou, vrávoravě ustupují a padají na zem.
26. Červen 2017 - 20:25
Obrázek uživatele Návštěvník
rr (anonym)
cos dokazal Ty, Decko, krome patvareni Jezisova jmena pod rouskou ze rozumis etymologii
28. Červen 2017 - 11:58
Obrázek uživatele Návštěvník
rr (anonym)
neni to irelevantni, moc kecas a sam nic nedokazes
29. Červen 2017 - 10:58
Obrázek uživatele Návštěvník
rr (anonym)
napis sve zkusenosti, dobracku, jinak jsou to vykriky do tmy. Nic o nametu nevis, jenom hulakas
29. Červen 2017 - 11:58
Obrázek uživatele Návštěvník
https://zpravy. (anonym)
Jeroným Pražský chtěl hájit Husa. Skončil ve vězení a dopadl stejně. V plamenech na hranici
30. Červen 2017 - 13:26
Obrázek uživatele erasonebezpecny
erasonebezpecny
Mnozí se narodili ještě do horší doby.
1. Červenec 2017 - 1:33
Obrázek uživatele Návštěvník
rr - kdo dokaze (anonym)
Mnozí bratři jsou za svoji víru vězněni i v dnešní době. Jejich spoluvěřící, kteří bydlí poblíž, jim můžou pomáhat prakticky. Co když ale žijeme daleko? Jak jim můžeme pomáhat a dávat najevo, že na ně nezapomínáme? Bratrská láska nás povede k tomu, abychom se za ně vytrvale modlili. Například v Eritreji je uvězněno mnoho bratrů, sester, a dokonce i dětí. Bratři Paulos Eyassu, Isaac Mogos a Negede Teklemariam jsou ve vězení už přes dvacet let.
1. Červenec 2017 - 9:31
Obrázek uživatele Návštěvník
blbečku, (anonym)
... plný nespravedlivé...to je tvoje karma.Můžeš si za to sám.
1. Červenec 2017 - 9:32
Obrázek uživatele Návštěvník
rr - kdo dokaze (anonym)
Následující rok příslušníci státní bezpečnosti zatkli Palatina Nsanzurwima a jeho manželku Fatumu. Osm hodin je vyslýchali, důkladně prohledali jejich dům a pak je a jejich tři děti odváděli do vězení. Kousek za nimi šel Palatinův mladší bratr a ujal se jejich pětiletého syna a čtyřleté dcery. Palatin a Fatuma byli ve vězení spolu s čtrnáctiměsíční dcerkou. Fatumu později převezli do jiného vězení a propustili ji až po devíti měsících.
1. Červenec 2017 - 9:33
Obrázek uživatele Návštěvník
a proto (anonym)
Mnozí bratři jsou za svoji...eritrejci a jim podobní,zaplavili evropu a nás ted "OBOHACUJÍ".
1. Červenec 2017 - 9:34
Obrázek uživatele Návštěvník
rr - kdo dokaze (anonym)
Neutralita v době války je charakteristickým rysem pravého křesťanství. Ježíš řekl: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku.“ (Jan 13:35) Miliony lidí se radují, že našli skupinu křesťanů, kteří takovou lásku projevují a kteří odmítají nosit zbraň, i když to má za následek posměch, věznění či rozsudek smrti.
1. Červenec 2017 - 9:37
Obrázek uživatele erasonebezpecny
erasonebezpecny
Je pohodlné svádět...Dva už bohužel kolektiv jsou.
1. Červenec 2017 - 13:27
Obrázek uživatele Návštěvník
rr - kdo dokaze (anonym)
Papež Řehoř XI. vydal pět ediktů proti Viklefovi. Ten se však nedal zastrašit. Odpověděl: „Pro Angličany je Kristův zákon nejsrozumitelnější v angličtině. Mojžíš slyšel Boží zákon ve svém vlastním jazyce, a stejně tak Kristovi apoštolové.“ Kolem roku 1382, krátce před svou smrtí, Viklef se svými spolupracovníky vydal první anglický překlad celé Bible. Asi o deset let později jeden z jeho spolupracovníků publikoval tento překlad v revidované a čtivější verzi.
2. Červenec 2017 - 9:53
Obrázek uživatele Návštěvník
rr - kdo dokaze (anonym)
Londýnský biskup chtěl zabránit tomu, aby lidé četli Bibli a šířilo se Tyndalovo údajné kacířství. Proto pověřil sira Thomase Mora, aby na Tyndalovy spisy zaútočil. Mora zvláště dráždilo to, že Tyndale používal slovo „sbor“ místo „církev“ a „starší“ místo „kněz“. Zpochybňovalo to autoritu papeže a také oprávněnost rozlišování křesťanů na duchovní a laiky. Thomas More odsoudil rovněž to, že Tyndale překládal řecké slovo a·ga?pe jako „láska“, a ne „dobročinnost“. „I tato myšlenka byla pro církev nebezpečná,“ říká kniha If God Spare My Life (Nechá-li mne Bůh naživu), „protože takové zjevné snižování významu dobročinnosti mohlo omezit její příjmy v podobě lukrativních darů, odpustků a odkázaného majetku, o kterých bylo věřícím vštěpováno, že jim otevřou cestu do nebe.“ Thomas More prosazoval upalování „heretiků“, což vedlo k tomu, že Tyndale byl v říjnu 1536 uškrcen a následně upálen. Sám Thomas More později ztratil královu přízeň a byl popraven stětím. V roce 1935 byl však římskokatolickou církví kanonizován a v roce 2000 ho papež Jan Pavel II. prohlásil za patrona politiků.
2. Červenec 2017 - 9:54
Obrázek uživatele Návštěvník
rr (anonym)
haha, katolici si take vybiraji. Obeluji hroby proroku, ktere sami zavrazdili, jako farizeove.
2. Červenec 2017 - 9:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan (anonym)
test
2. Červenec 2017 - 11:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan (anonym)
Test prošel, takže k otázce mužnosti. Západní společnost je zdegenerovaná,velká část mužů jsou vlastně feministky vychované ,,moderními" matkami. Jen malý příklad za všechny. Ve Švédsku se na pánských toaletách veřejných budov odstraňují pisoáry, v rámci genderové vyváženosti. Z jednoduchécho důvodu, zatímco před dámskými WC se tvořily fronty,u pánských šlo všechno mnohem rychleji. Takže místo aby se zvýšil počet kabinek na dámských WC se raději přistoupilo k vytvoření umělého problému namířeného proti mužům. A jak jsem se dočetl v diskuzích, mnoho mužů s tím souhlasí. Jako muž to naprosto nechápu. Tím nic nemám proti ženám, ale jsou snad určité fyzické rozdíly.. Je ale také možné, že jsem zaspal dobu a mám předpotopní názory. Co vy na to??
2. Červenec 2017 - 12:10

Stránky

Přidat komentář