285 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
pro Mirka (anonym)
Jurkovic nebyl schopen sve vysledky nikdy dokumentovat...a prokazat..a zajimave je, ze na netu jsou desitky lidi, kteri prodavaji zbytky leku po jeho lecbe, proc asi? Proc ty leky asi zbyly?
29. Srpen 2007 - 11:29
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
Jenže oni prodávají Trypsin.A ten je pouze jako doplňkový lék-Enzym,na podporu imunity.Jak známo trypsin obsahují takové medikamenty jako Wobenzym atd.Navíc tato metoda byla zkoušena v Rakousku s vynikajícími výsledky.Statistika zde-http://www.jurkovic.sk/staryweb/staryweb/sk/index_sk.htm
29. Srpen 2007 - 11:53
Obrázek uživatele Návštěvník
pro Mirka (anonym)
prima, jiste mate z Rakouska odkaz nejlepe v med pubu..kdyz vynikajici vysledky, tak pote publikovali jiste v rade prednich lekarskych casopisu a referovali na konferencich...mne nezajima, co pise pan Jurkovic,mne zajimaji opravdu dolozene statistiky...
29. Srpen 2007 - 11:57
Obrázek uživatele Návštěvník
pro Mirka (anonym)
navic ta stranka neexistuje..
29. Srpen 2007 - 11:59
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
Já teda nevím ,ale ty texty jsem zrovna kopíroval z techto stránek.Stačí alespoň tohle-takle se staví k problému oficialní místa-zdroj-ta stránka existuje!!!!!!!!http://www.jurkovic.sk/staryweb/peticia.htmlPETÍCIAza oficiálne overenie liečby onkologických ochoreníblokádou metabolizmu nádorov!Občianske združenie `Právo na zdravý život` vykonalo v období od 21. augusta 2006 do 30. septembra 2006 petičnú akciu`za oficiálne overenie liečby onkologických ochorení blokovaním metabolizmu nádorov`. Priebeh petičnej akcie a súvisiacich aktivít: 19.08.2006 MUDr. Kamil JURKOVIČ prevzal list so žiadosťou o spoluprácu (list v plnom znení), oficiálny začiatok petičnej akcie, prišli nám poštou prvé petičné hárky zo zahraničia 08.09.2006 požiadali sme (text žiadosti) o štatistické údaje k onkologickým ochoreniam v Slovenskej republike za posledných 5 rokov, vedeckého kancelára Národného onkologického ústavu, MUDr. Jozefa Šufliarskeho (jozef.sufliarsky"nou.sk) - (neodpovedal), Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava (info"nczisk.sk), 15.09.2006 požiadali sme Národný onkologický register Ústavu verejného zdravotníctva SR(text žiadosti) o štatistické údaje k onkologickým ochoreniam v Slovenskej republike (odpoveď), 30.09.2006 ukončili sme získavanie podpisov na podporu petície, 03.10.2006 požiadali sme Národný onkologický ústav (text žiadosti) o štatistické údaje k onkologickým ochoreniam v Slovenskej republike (neodpovedali), 17.10.2006 požiadali sme Ministra zdravotníctva Slovenskej republiky (text listu) o prijatie zástupcov občianskeho združenia vo veci odovzdania petície, 24.10.2006 Minister zdravotníctva Slovenskej republiky listom obratom reagoval na našu žiadosť, vzh?adom na jeho pracovnú zaneprázdnenosť má zástupcov občianskeho združenia vo veci petície prijať generálna riadite?ka sekcie zdravia MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH 09.11.2006 Zástupca petičného výboru bol prijatý na MZ SR o 13-tej hodine, po prijatí gen. riadite?kou sekcie zdravia MZ SR MUDr. I. Šebovou boli petičné hárky a petičná žiadosť odovzdané v podate?ni MZ SR. 15.12.2006 občianske združenie dostalo z MZ SR list, v ktorom je oznámené pred?ženie lehoty na vybavenie veci o 30 dní (text listu). 22.12.2006 opakovane sme požiadali Národný onkologický ústav (text žiadosti) o poskytnutie štatistických údajov k onkologickým ochoreniam v Slovenskej republike. 30.12.2006 občianske združenie dostalo list, v ktorom MZ SR oznamuje rozhodnutie o vytvorení nezávislej komisie na posúdenei 50 pacientov MUDr. Kamila Jurkoviča (text listu). 02.01.2007 oznámili sme Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (text listu), že vytvorenie komisie pre posudzovanie zdravotnej dokumentácie pacientov MUDr. K. Jurkoviča musí byť transparentné, ktitéria výberu členov komisie, jej práca a vyhodnocovanie posudzovanej dokumentácie musia sp?ňať kritéria nezávislosti, objektívnosti a dôveryhodnosti - (MZ SR nereagovalo). 13.02.2007 požiadali sme Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (text listu) o odpoveď na náš list z 2. januára 2007, ktorým sme pripomienkovali zámer MZ SR vytvoriť "nezávislú" komusiu pre posúdenie liečby MUDr. kamila Jurkoviča - (MZ SR nereagovalo). 23.02.2007 keďže Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na našu predchádzajúcu žiadosť počas nasledujúcich 10 dní vôbec nereagovalo, oznámili sme vec (e-poštou) Úradu vlády Slovebskej republiky (text listu). 08.03.2007 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nám po zásahu Úradu vlády prostredníctvom komunikačného odboru oznámilo, že vo veci neprestalo konať (text listu). 23.03.2007 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sme vyzvali konať v lehote do 11 apríla 2007 (text listu). 26.03.2007 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky kontaktovalo o.z. s cie?om určiť termín stretnutia pracovnej skupiny vo veci posúdenia liečby onkologických ochorení metódou MUDr. Kamila Jurkoviča. 30.03.2007 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po konzultáciach určilo termín stretnutia pracovnej skupiny vo veci posúdenia liečby onkologických ochorení metódou MUDr. Kamila Jurkoviča na 13-tu hodinu 5. apríla 2007 na pôde MZ SR. 05.04.2007 Na pôde MZ SR sa uskutočnilo pracovné stretnutie vo veci petície. Zúčastnení sa zhodli na potrebe vykonať odborné posúdenie zdravotného stavu reprezentatívnej vzorky cca 100 pacientov MUDr. Jurkoviča pred začatím a po ukončení jeho liečby. Keďže na tomto stretnutí neboli dohodnuté ďalšie podrobnosti vykonania posudovania liečby MUDr. Jurkoviča, riešiť technické h?adisko - kto, ako a termíny - ostáva na občianskom združení `Právo na zdravý život` a MZ SR. 17.04.2007 Zaslali sme MZ SR, sekcii zdravia list s návrhom postupu vykonania liečby MUDr. Jurkoviča s dôrazom na objektívnosť overovacieho procesu (text listu). 30.04.2007 MZ SR (sekcia zdravia) nám listom oznámilo ďalší postup vo veci overovania liečby MUDr. Jurkoviča
29. Srpen 2007 - 13:58
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
Pacienti liečení blokádou metabolizmu zhubného nádoruhttp://www.jurkovic.sk/staryweb/staryweb/sk/index_sk.htm
29. Srpen 2007 - 14:05
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
http://www.jurkovic.sk/staryweb/files/wm0708-devitalizacia.pdf
29. Srpen 2007 - 14:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Bedrunka (anonym)
Mirku, zda se, ze mas lekarske vzdelani, nebo minimalne prehled v teto problematice. Muzes mi prosim odpo- na mou otazku ohledne trypsinu- ano je to enzym na podporu imunity. Ale muze pomoci rychlejsimu hojeni, muze me zbavit udajneho ohniska mykozy v moc. mechyri?? Pripadne jsou nejake negativni ucinky pri aplikaci injekci cca1/tyden? Velmi dekuji.
29. Srpen 2007 - 14:13
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
Ešte v ten istý deň som odovzdal konzulovi Rakúskej republiky kópiu teoretickej i praktickej časti svojej práce. Vysvetlil som mu svoje ťažkosti a poprosil som ho, aby dal posúdiť moju prácu Ministerstvom zdravotníctva Rakúska. Pán konzul ma ubezpečil, že požiada pána ministra a mojej žiadosti bude určite vyhovené. Odstupom času som bol predvolaný na Konzulát Rakúskej republiky v Bratislave, kde mi pán konzul odovzdal kladný výsledok verifikácie mojej práce ministerstvom zdravotníctva svojej krajiny. Osobne mi blahoželal k úspechu a bola to po desiatich rokoch prvá gratulácia, bohužia?, vyslovená nie príslušníkom môjho národa. Posudok Rakúskeho MZ som odoslal kompetentným orgánom. Odpoveď som nikdy nedostal.6.10.1983 ma riadite? OÚNZ v Trenčíne konečne prijal do zamestnania, no s platom 3.100.- Kčs (hrubý príjem) napriek mojej 15 ročnej praxi v odbore. Túto mzdu mi vyplácal až do roku 1990. Do roku 1990 som bol neustále kontrolovaný orgánmi ŠtB, provokovaný provokatérmi ŠtB v byte i v ambulancii, predvolávaný pred súd (spod obžaloby ma oslobodil najvyšší súd).Po "páde" komunistov som sa v roku 1992 rozhodol preliečiť väčší súbor pacientov s onkologickým ochorením. V časopise Slovenka som uverejnil článok, v ktorom som pacientom s onkologickým ochorením, ktorým liečba RAT a CHET nepriniesla očakávané výsledky liečby, alebo sa odmietajú liečiť RAT a CHET, ponúkol pomoc. Od mája 1992 doteraz som vo vo?nom čase po sobotách i nedeliach preliečil cca 550 pacientov, ktorých výsledky som podrobne spracoval a vo forme prihlášky novej metódy liečenia ?udí som pod?a zákona 120/75 Zb. podal moju prácu dňa 3.06.1997 na Ministerstvo zdravotníctva SR na oficiálnu verifikáciu.Na liečbe týchto pacientov som spolupracoval približne s 250 lekármi pracujúcimi na všetkých stupňoch medicínskej praxe. Iba malá časť lekárov odmietla so mnou spolupracovať. Bohužia?, onkológovia vo ve?kej väčšine.Môžem Vás ubezpečiť, mladé kolegyne a kolegovia, že všetci tí, čo sa zúčastnili na útlaku mojej osoby i mojej rodiny, dodnes žijú ako vážení občania a tvária sa, akoby sa narodili len včera. Rôzne amnestie a udalosti, ktoré nasledovali, im zabezpečili beztrestnosť.vybraté z knihy: Liečba onkologických ochorení blokádou metabolizmu nádorov Súvisiace informácie
29. Srpen 2007 - 14:17
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
pro Bedrunku-Lékařské vzdělání nemám,Ale když mi vymřela skoro celá rodina na rakovinu a dochtoři se jen dívali tak sem se zdravě nasral a začal hledat-a našel,a hodně.Na mykozu můžeš zkusit třeba koloidní stříbro, nebo zapper.Zkus hledat .informací je mnoho.Stačí jen hledat a zkoušet
29. Srpen 2007 - 14:23
Obrázek uživatele Návštěvník
pro Mirka (anonym)
...jejda prestante tu opisovat co kde rekl Mudr. Jurkovic a dodejte nejaky dukaz v podobe referatu na konferenci, overeneho vysledku leceni standardnimi metodami, clanku v casopise, ktery je zahrnut do med pub a podobne. Napsat si o sobe muze kazdy kdeco a vy to sem muzete opisovat..l
29. Srpen 2007 - 14:23
Obrázek uživatele Návštěvník
pro Mirka (anonym)
Tehle lidi, co neco tvrdeji a hlavne ze umeji lecit rakovinu jsou stovky ne li tisice ale kdyz prijde na dukaz tak ten nejak neni..a stale to je to same. farm. konc. nechteji, nekdo je pronasleduje atd. atd...co to znamena ze " dochtori" se jen divali?
29. Srpen 2007 - 14:28
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
Pro anonyma-Co se stane když budou tvoje výsledky ve výzkumu nepohodlné?Nejen co se týče zdraví ,ale např v energetické nezávislosti občanů-viz volná energie.Asi nečteš pozorně příspěvky.Prostě tě k publikování vůbec nepustí,a udělají z tebe blázna. můžeš si to vyzkošet.
29. Srpen 2007 - 14:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Bedrunka (anonym)
To vim, ale ja myslela, zda nahodou prosim nevite vice ohledne toho trypsinu.
29. Srpen 2007 - 15:57
Obrázek uživatele Návštěvník
pro Mirka (anonym)
Jejda co to placate za nesmyly. Jak Vas k publikovani nepusti, vy mate dojem ze kdosi hlida a kontroluje prispevky v casopisech a na konferencich.A jako kdo? Nenechte se vysmat, nevite asi o vyzkumu vybec nic. Nechte toho vecneho hledani jakychsi podivnych uspechu AM, ktere provadite a radeji se venujte prevenci. Kdo udela blazna? Nejsme v socialismu, pokud by opravdu byl Mudr. Jurkovic cokoliv schopen dokazat,tak ma uz davno treba v tom Rakousku sve velke oddeleni nebo soukromou kliniku. Co to je volna energie? Opet nejake sci fi na poli alternativy?
29. Srpen 2007 - 17:25
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
Socialismus nebo kapitalismus to vyjde na stejno -vládnou jedni a ti samíPatří to k jinému tématu-http://www.mwm.cz/clanek1.php?id=1181&pjmeno=&kredit=&p1=
30. Srpen 2007 - 8:06
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
http://www.mwm.cz/clanek1.php?id=1289&pjmeno=&kredit=&p1=Okrem chirurgie, rádioterapie a chemoterapie jestvuje viacero spôsobov účinného a lacného liečenia onkologických ochorení, tie sú však
30. Srpen 2007 - 8:15
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
http://www.mwm.cz/clanek1.php?id=1020&pjmeno=&kredit=&p1=http://www.mwm.cz/clanek1.php?id=1021&pjmeno=&kredit=&p1=
30. Srpen 2007 - 8:17
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
Já už jsem dodal spoustu materiálu o odmítavém postoji ofic.medicíny.A mám jich ještě dost, ale už mně to nebaví.Teď bych chtěl vidět důkazy z druhé strany.
30. Srpen 2007 - 8:24
Obrázek uživatele Návštěvník
ari (anonym)
Proč by měly být žaloby, dokud by léčebná metoda nebyla ověřená? Pokud není oficiálně uznaná, nelze ji lege artis použít k léčení.Také by mně zajímalo, proč tady lidé vracejí trypsin a podobné, měli by napsat, jestli je to zbytek léčby po úspěšném nebo neúspěšném léčení. Nic takového tady není.Jistě, je to těžká věc, ale dokud se o tom nenapíše, nebude se vědět.
30. Srpen 2007 - 8:25
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
Možná že to souvisíhttp://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=6248
30. Srpen 2007 - 8:58
Obrázek uživatele Návštěvník
pro Mirka (anonym)
Pokud jako dukaz berete clanky vysinutych jedincu, pak...:-((At Mudr. Jurkovic dokaze standardne delanym pruzkumem, ze ma uspech. Alternativni medicina ma neustale ty sve konspirace, lobby, zajmy farm. firem atd, neumi mluvit o nicem jinem. Vysledky klasicke mediciny v onkologii jsou znamy viz registr MU, at pan Jurkovic udela totez a je to..
30. Srpen 2007 - 10:16
Obrázek uživatele Návštěvník
pro Mirka (anonym)
...a mj. kdyz jsou v Rakousku z te metody tak paf, tak proc ji tedy nepouzivaji?
30. Srpen 2007 - 10:25
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
Otázka je špatně směrovaná.Musíš se zeptat rakušáků.Ale možná tady je částečná odpověď-je to se slovenskými titulky,a dost to spolu souvisí-asi taky vyšinutí jedinci,ale možná že je to jinak-vyšinuté stádohttp://video.google.com/videoplay?docid=-7278766956791576096
30. Srpen 2007 - 10:37
Obrázek uživatele Návštěvník
pro Mirka (anonym)
http://hyperkrychle.cz/bearden.htmltady mate o te volne energii,jinak dororucuji Vam neverit kazde blbosti, o ktere se kde doctete,ono je take dobre na urcite obory cinnosti mit odpovidajici vzdelani..
30. Srpen 2007 - 10:41
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
http://www.gewo.info/ve/ve-main.htmlTady o té blbosti podrobněji,a právě že zrovna na tohle vzdělání mám
30. Srpen 2007 - 10:49
Obrázek uživatele Návštěvník
pro Mirka (anonym)
Jake - fyziku na MFF UK nebo FJFI?pan Wojnar je take takovy expert na cokoliv..
30. Srpen 2007 - 11:07
Obrázek uživatele Návštěvník
ari (anonym)
Kdybyste se nehádali a raději napsali zkušenosti, je spousta těžce nemocných, kteří se chytají poslední naděje a zatím nevidím, že by tady byly s touto léčbou nějaké výsledky.
30. Srpen 2007 - 12:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Anna (anonym)
Trypsin je dobrý lék na léčení zánětu. Snižuje otoky, tím i odstraňuje bolestivost v daném místě.Neměl by škodit. V rodině jsme ho podávali (i v injekcích) přes rok, bez komplikací.Též zvyšuje imunitu, zlepšuje rheologické vlastnosti krve, tzn., snižuje riziko trombos a zánětu žil. Pokud Vám to podává lékař, neměly by být komplikace typu alergické reakce, které se u nás za celou dobu neobjevily, ale občas se vyskytnou. Hodně zdraví!!
31. Srpen 2007 - 16:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Ja mam ne nej lokalni alergicke reakce, po vpichu nekolik dni silne zarudnuti a svediva cervena mapa.
6. Září 2007 - 20:23

Stránky

Přidat komentář