6 komentářů / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

METABOLICKÝ SYNDROM A HOMOCYSTEIN

10. Září 2018 - 0:23

Komentáře

Obrázek uživatele Návštěvník
Jaroslav Jakubů (anonym)
Nový viník srdečně-cévních nemocí – homocystein. Jistý průlom do vžitých teorií o cholesterolu jako jednoznačném viníku srdečně-cévních (kardiovaskulárních) nemocí znamenala teorie, kterou přesvědčivě šířil dr. Kilmer McCully. Za hlavního viníka při tvorbě sklerotických plaků v cévách označil homocystein. Svoji knihu nazval Homocysteinová revoluce (1967). I když zpočátku vyvolávala teorie o homocysteinu mnoho pochybností, její platnost a pravdivost byla potvrzena stovkami dalších studií a publikací z nejrůznějších laboratoří a klinik. Homocystein je v současné době považován za jeden z hlavních ukazatelů rizika vzniku aterosklerózy a koronárního srdečního onemocnění. Homocystein poškozuje výstelku cév a působí zeslabení jejich stěn. Zasahuje také do srážení krve, což vede ke vzniku trombů a infarktů. Homocystein vzniká z metioninu přijímaného potravou. Patologická situace vznikne tehdy, když dojde k narušení rovnováhy mezi jeho syntézou a přeměnou na další aminokyseliny, což se nejčastěji děje v důsledku nadměrného příjmu potravin s metioninem a nedostatku kyseliny listové, vitaminu B6 a B12. Vysoký obsah metioninu se nachází v sezamu, v některých dalších semínkách, v mase a v rybách. Většina ovoce a zeleniny má metioninu velmi málo, poněkud více ho obsahují brambory a vařená kukuřice. Jak na homocystein? Stanovení hladiny homocysteinu v krvi by mělo být součástí preventivních prohlídek. Na našem trhu je dostupný preparát na snižování homocysteinu s názvem Ravit. Obsahuje rakytníkový sirup s antioxidačním působením, kombinaci kyseliny listové, vitaminů B2, B6 a B12• Jako sirup je možné ho podávat neředěný i ředěný vodou jako chutný nápoj . Tento nápoj je užitečný v rámci prevence , zejména však pro těhotné ženy, malé děti i seniory. Metabolický syndrom V současnosti je v medicíně metabolický syndrom (MS) "ožehavým tématem“, kterému je věnována velká pozornost. Přestože byl popsán již v šedesátých letech dvacátého století, WHO jej uznala a definovala teprve před několika lety. Zvýšená hladina celkového cholesterolu, avšak zejména snížení HDL a případně další porucha krevních lipidů, jsou spojeny s kombinací obezity především v břišní oblasti, diabetem 2. typu a vysokým krevním tlakem. MS je považován za příčinu závažných zdravotních problémů, jako jsou například infarkty myokardu, mozkové mrtvice či cévní komplikace. Odhaduje se, že postihuje s větší či menší počáteční intenzitou 10-20 % dospělých obyvatel bohatých zemí. Také v chudých zemích jeho výskyt stoupá, jakmile obyvatelé částečně zbohatnou a přejmou "západní" styl stravování s nadměrným příjmem kalorií, zejména tuků. Takto se MS stává celosvětovým problémem. V ČR se za kritéria MS považuje: • obvod pasu nad 88 cm u žen a nad 102 cm u mužů; • HOL-cholesterol: ženy nižší hodnoty než 1,3 mmol/l, muži pod 1 mmol/l; • krevní tlak vyšší než 130/85 mm Hg; • glykémie (glukóza) nalačno vyšší než 5,6 mmol/l; • triglyceridy nad 1 , 7 mmol/l. V historicky krátkém čase se medicínské propagandě podařilo vyvolat strach z cholesterolu a vytvořit éru posedlosti měřením hladiny cholesterolu. Lidé se dostávají do stresu, protože lékaři jim nařizují dodržovat dietu na snižování cholesterolu. Léky určené na snižování hladiny cholesterolu, statiny, se staly nejprodávanější skupinou léků, které užívají miliony lidí po celém světě. Dlouhodobá pozorování však prokazují jejich nežádoucí účinky. Zdá se tedy, že bychom měli se stejnou důsledností přijmout poznatky o nebezpečí homocysteinu a konzumovat vitaminy B6, B12 a kyselinu listovou. Metabolický (Reavenův) syndrom označuje spojení některých nemocí a rizikových faktorů, jejichž společný výskyt vede k řadě zdravotních komplikací. Tento soubor klinických projevů a biochemických odchylek zvyšuje riziko aterosklerózy a jejích přidružených komplikací (ischemická choroba srdce, ischemická choroba dolních končetin, cévní mozková příhoda). Synonyma jsou mnohočetný metabolický syndrom. Reaven metabolický syndrom popsal jako spojení porušené glukózové tolerance, hyperinzulinémie, inzulinorezistence, arteriální hypertenze, hypertriacylglycerolémie a snížené hladiny HDL cholesterolu. I přes značné rozšíření termínu metabolický syndrom není definice dosud jednotná. Definice jednotlivých odborných společností se poněkud liší jak charakteristickými znaky, tak hraničními hodnotami, které musejí být pro splnění kritérií dosaženy. Všechny dnes rozšířené definice však obsahují následující kritéria:[1][2]: • aterogenní dyslipidémie (tj. vzestup triacylglycerolů a snížení HDL-cholesterolu v séru); • abdominální obezita; • hyperglykémie nebo porucha glukózové tolerance; • arteriální hypertenze. Tyto 4 faktory se souborně označují jako tzv. smrtící kvartero.[3] Často se v souvislosti s metabolickým syndromem uvádí ještě: • hyperfibrinogenemie; • zvýšená hladina inhibitoru plasminogenového aktivátoru PAI-1; • snížený tkáňový aktivátor plasminogenu; • nefropatie; • mikroalbuminurie; ČERPÁNO: 1. Prof. RNDr. A. Strunecká, DrSc. a RNDr. J, Patočka, DrSc. Kniha Doba jedová 2. WIKISKRIPTA http://www.wikiskripta.eu/index.php/Metabolick%C3%BD_syndrom
15. Září 2013 - 16:15
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Jaký má smysl kopírovat sem rozsáhlé bláboly, které stejně nikdo kvůli neúnosnému rozsahu nebude číst?
19. Září 2013 - 13:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Jaroslav Jakubů (anonym)
Jaký má smysl kopírovat...Určeno pro hlubší studium s využíváním elektronického serveru Doktorka.cz
23. Září 2013 - 8:23
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Co chceš na DOKTORCE studovat? Názory úchyláků, šarlatánů a zlatokopů prodávajících nějaký šunt za nehorázné ceny?
24. Leden 2014 - 14:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Jaroslav Jakubů (anonym)
Co chceš na DOKTORCE...Vhodná informace ve vhodný čas je nedocenitelná a naše zdravotnoctví, pane, je bezplatné.
5. Květen 2015 - 17:06

Přidat komentář

Reklama

Reklama