6 komentářů / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Manifest NRZP ČR o dopadech reforem na osoby se zdravotním postižením.

10. Září 2018 - 0:22

Komentáře

Obrázek uživatele Návštěvník
Prastrýc Daniel (anonym)
Vážení přátelé, dnes se uskutečnila mimořádná tisková konference, na které jsme představili Manifest NRZP ČR o dopadech reforem na osoby se zdravotním postižením. Informovali jsme novináře a veřejnost o dopadu reforem na celou komunitu lidí se zdravotním postižením. Předsednictvo je přesvědčeno, že základním důvodem všech reformních kroků byla pouze úspora veřejných prostředků bez toho, aniž by někdo zvažoval dopad na celou komunitu lidí. Došlo k zásadnímu obratu od rozvíjení podpor, umožňujících integraci OZP k jejich utlumování a rušení. Došlo ke zborcení celého systému podpor, které v zásadě fungovaly dobře. Akumulací změn ve správě a výplatě dávek, posuzování nároků na ně a na průkazy OZP, snaha o elektronizaci celého systému, vedla k zásadním nenapravitelným škodám, které mají vážný dopad na celou komunitu lidí se zdravotním postižením. Zásadním způsobem narušily víru těchto občanů, že stát je schopen jim v krizových obdobích pomoci. Spojení posuzování nároku na sociální služby, na průkazy OZP a na dávky kompenzující zdravotní postižení se ukázalo jako zcela nefunkční. Kumulací všech činností na ÚP, bez patřičného personálního a materiálního zajištění dochází k rozpadu celého systému, nedodržování správních lhůt, k neschopnosti vyplatit potřebné dávky a k zásadním chybám v posuzování jednotlivých nároků. Karta sociálních systémů uvedla celý systém v chaos a ukázala, že v naší zemi žijí politici a vysocí představitelé státu, kteří se nestydí hmotně participovat na lidech, kteří jsou závislí na pomoci druhých. Systém karet sociálních systémů byl pouze o penězích pro určitou skupinu lidí, ale žádným způsobem nepřinesl sebemenší prospěch OZP, ale i dalším skupinám lidí, které pobírají nějakou pomoc od státu. Od 1. ledna 2012 došlo k výraznému snížení všech podpor, což, vzhledem ke zvyšování životních nákladů a zvyšování spoluúčasti na zdravotní péči, vede k výraznému ochuzování této skupiny osob. NRZP ČR vyzývá celou politickou reprezentaci, aby reflektovala zhoršující se situaci OZP. Jedná se o 10 % populace a se svými rodinnými příslušníky tvoří skupinu více než 2 mil. lidí, kteří jsou postiženi důsledky špatných reformních kroků. Tito lidé se propadají do stále větší bídy, ztrácejí možnost se integrovat do společnosti a ztrácejí víru, že naše společnost je ochotna jim pomoci. Současně jsme také seznámili novináře s našimi připomínkami k návrhu novely zákona o Úřadech práce, který předložilo MPSV ČR v souvislosti se změnou zákonů o kartě sociálních systémů. NRZP ČR je toho názoru, že návrh zákona vůbec neobjasňuje k čemu je potřeba identifikace prostřednictvím karty sociálních systémů. Není objasněno, co to klientovi přinese a proč není možné k identifikaci používat občanský průkaz. Není provedena seriózní analýza ekonomických dopadů. S sKartou jako identifikátorem budou spojeny další náklady, a to čtečky těchto karet na ÚP. Na drtivé většině karet nebude fotka, což je oproti občanskému průkazu určitě velká nevýhoda. Není vůbec zřejmé, proč karty opět bude vyrábět držitel bankovní licence, a proč není možné, aby platební funkce karty byla u všech bankovních domů. NRZP ČR zásadně nesouhlasí se zavedením poplatku za doručování dávek sKartou. Povede to k dalšímu snížení hodnoty dávek, například příspěvek na mobilitu je dnes vyplácen v poloviční výši proti roku 2010 a z něho by ještě lidé zaplatili za rok přibližně 250,- korun. Příspěvek na péči nebyl sedm let valorizován. Byl snížen v I. stupni z 2000,- korun na 800,- korun a jeho reálná hodnota ve všech stupních poklesla nejméně o 25 %. Tím, že budou muset příjemci PnP platit stovky korun za doručení pomoci, sníží se jejich možnost zaplatit si potřebné služby. Proto NRZP ČR připravila zásadní změnu zákona připraveného MPSV ČR, která prakticky ruší kartu sociálních systémů. Věříme, že zákonodárci si uvědomí nesmyslnost tvrdošíjně prosazované karty sociálních systémů a konečně tento projekt zamítnou. Na tiskové konferenci jsme také vyjádřili zklamání nad tím, že vláda zamítla Senátní návrh zákona, kterým se ruší karty sociálních systémů. Vážení přeteklé, V příloze Vám posílám uvedený Manifest NRZP ČR a naše připomínky k návrhu MPSV ČR k návrhu zákona o Úřadech práce v souvislosti s sKartou. Přeji Vám všechno dobré. S pozdravem Bc. Václav Krása předseda NRZP ČR Přílohy - Stáhnout všechny přílohy najednou fmanifest_web.pdf (1022 kB)Zobrazit | Stáhnout wZásadní připomínky k sKartě def..doc (115 kB)Zobrazit | Stáhnout
16. Březen 2013 - 3:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Prastrýc Daniel (anonym)
Vážení přátelé, v příloze Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který předložila paní poslankyně K. Klasnová a další. Návrh zákona bude v tomto týdnu projednávat Poslanecká sněmovna v I. čtení. Návrh zákona je pro nás velmi důležitý, protože zohledňuje naše připomínky k současné situaci při posuzování nároků na průkazy TP, ZTP a ZTP/P. Zcela mění princip tohoto posuzování. Nejvýraznějším změnou je samotná definice toho, kdo je osoba se zdravotním postižením. Oproti předchozí úpravě současné kritérium pro přidělení průkazu TP, ZTP a ZTP/P totiž znevýhodňuje osoby s těžkým tělesným postižením, s metabolickými poruchami a se smyslovým postižením, pro které je takové zvýhodnění životně důležité, protože jim umožňuje cestovat na delší vzdálenosti, pokud v místě bydliště nenajdou zaměstnání, které by se svým postižením mohly vykonávat, či cestovat k lékaři, na nákupy, apod., avšak které dosud nepotřebují při ostatních úkonech pomoc druhé fyzické osoby a proto nežádají o přiznání příspěvku na péči. Předkladatel zároveň navrhuje změnit přílohu k zákonu č. 329/2011 Sb. – Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující její přiznání, bod 1, písm. i) ve prospěch osob s amputací v kolenním kloubu a výše, které jsou ve většině případů odkázány na individuální dopravu. Veřejné dopravní prostředky mohou využít pouze v případech, kdy nejsou příliš vzdáleny od místa jejich bydliště, kdy cíl cesty není příliš vzdálen od stanice vybraného dopravního prostředku, kdy to dovoluje počasí atd. Vzhledem ke svému postižení a omezené nabídce zaměstnání si většinou nejsou samy schopny ušetřit na zakoupení motorového vozidla a na jeho speciální úpravu, bez které nemohou motorové vozidlo řídit (ruční ovládání stojí 80 – 90 000 Kč). Proto jejich vyřazení z možnosti získat příspěvek na zvláštní pomůcku je vnímáno veřejností i samotnými zdravotně postiženými za zcela asociální a nelogické. Zákon dále upravuje způsob posuzování nároků na příspěvek na péči. Navrhuje se novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kde je navrženo vrátit se k původní definici závislosti osob, která je z hlediska odbornosti osvědčená, detailnější, samotné posudkové řízení je tím průhlednější a poskytuje větší právní jistotu dotčeným subjektům. To znamená, že se navrhuje, zrušit dosavadních deset životních situací pro hodnocení nároku na příspěvek na péči a nahradit je 36 úkony tak, jak platily do konce roku 2011. Vážení přátelé, vláda k návrhu zákona dala negativní stanovisko, které Vám také v příloze posílám. Je to škoda, protože předložený návrh se dá ve druhém čtení dopracovat. Proto se také obracím na Vás na všechny, abyste co nejdříve napsali jednotlivým poslancům, že je žádáte, aby návrh zákona propustili do dalšího čtení, aby mohl být zákon dopracován. Prosím pište hned e-maily. Adresy jednotlivých poslanců najdete na www.psp.cz. Jako důležitý argument je třeba uvést, že současný spojený model posuzování nároků na průkazy TP, ZTP, ZTP/P a příspěvek na péči se vůbec neosvědčil. Tisíce lidí přicházejí neoprávněně o průkazy a příspěvek na péči. Tento stav je třeba změnit. Paní ministryně L. Müllerová sama, při jednání se mnou, uvedla, že společné posuzování průkazů OZP a příspěvku na péči je špatné a souhlasí s provedením změny. Vážení přátelé, teď se ukáže zda jsme schopni nějaké akce. Máme možnost vytvořit tlak na poslance, aby se posuzováním zdravotního stavu opět zabývali. Spoléhám na Vás! Přeji Vám všechno dobré. S pozdravem Václav Krása Přílohy - Stáhnout všechny přílohy najednou wNávrh K. Klasnové a dalších - tisk 893.doc (111 kB)Zobrazit | Stáhnout wStanovisko vlády k tisku 893.doc (51 kB)Zobrazit | Stáhnout
18. Březen 2013 - 13:30
Obrázek uživatele Návštěvník
evelina208@sezn (anonym)
Dobry den , od roku 2011jsem dostala při pozuzovani zdravo.stav. z 3stup. Na 1stup.po 12letech v plnem in.duchodě.Našla jsem si praci v Praze a šla jsem uklizet v mem věku se prace hledala těžko .Jsem roč,1960. Po roce prace jsem vyhořela a skončila v nemoc. Ztěžkou blok.beder.pateře ,a s pasovym ooparem.Rok marozei.zjistilo se že mam revma .těžkou ostooporozu.po oper.dvou plotenek .masivni srůsty a utlak kořene tak že bolesti zad a nohou ,ochabovani leve nohy a td.Žadost o navrat 3stup,byla zamitnuta a tak jsme bojovali dal s p. Doktorkou ktera mne do prace už pustit nechtěla .Napor na P.L nakonecec uspěl a da Mi duchod na 2roky .Mezi tim jsem si zlomila obratel T11 jsem pooperaci a čeka mě ještě jeden zakrok a tozpevněni ze předu .Pišu to pro to že bych chtěla požadat o ZTP ale naroky jsou tak vysoke že na to nebudu mit narok .Penize na benzin ať si stat klidně necha ,jde hlavne o parkovani a ježděnim k lekařum .Nemam jen obvodni doktor.ale i odborne lekaře a ne jen jednoho .Proto souhlasim aby to opravdu zjednodušili lidem kteři jsou odkazaninapomoc druhych.Nepřala bych to žadnemu polotik.aby musel trpět ve veřejny dopravě . Kde z bolesti musite stat ,dojit s holemy k lekaři třeba přez celé velke parkoviště a nebo nemit kde parkovat proto ženemam kartu ZTP .Tu jsem take měla před rokem 2011.Je to smutne Že se šetři na těch nejvice potřebných To se jim opravdu nepovedlo ,jen aby se ušetřilo při vyplatach na benzin.Jak už jsem psala, at si panize na benzin nechaji,i když mam důchd plny a mam jen 8400kč měsičně nestojim o pomoc na benzin ale o kartu abych aspon tu to jeji vyhodu mohla uplatnit a zjednodušit i tak bolestivy život .Ješté jsem zoměla jak se tě žce postiženym jezdi zle vmetru.Neumim to podat odbprně pišu to tak jak to vnimam .Šetři se tam kde by nemělo .S pozdravem Eva Havličkov Ke
26. Leden 2016 - 13:50
Obrázek uživatele Návštěvník
1960 (anonym)
Jsm muž, ročník jako paní Evelína. V ro1999 jsem dostal Plný id.na pohybový aparát. Nebyl jsem schopen ujít 5OO metrů , proto mi byl přiznán průkaz ZTP. Ne že by šlo o ten benzín, ale mohl jsem si zastavit autem kde bylo třeba. Po nástupu Zloděje, lumpa a zločince proti lidskosti se změnilo vše. Důchod snížen na první stupeň, odebrané ZTP. Auto už dosloužilo, nebyly peníze na údržbu z důchodu 5800 kč. Přidala se angina pektoris, dosloužily záda a bez berlí neuju ani deset metrů. Jen tolik pro ukázku, kam nás dostali. Ovšem peněz na imigranty, naše budoucí katy mají dost. Kam kráčíme?
27. Leden 2016 - 11:54
Obrázek uživatele Návštěvník
1960 (anonym)
Jméno onoho zločince neuvádím, mám obavy. O koho jde jistě sami víte.
27. Leden 2016 - 11:57

Přidat komentář

Reklama

Reklama