4 komentáře / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Lipidová terapie únavových onemocnění

10. Září 2018 - 0:21

Komentáře

Obrázek uživatele Návštěvník
Jaroslav Jakubů (anonym)
Lipidová terapie únavových onemocnění Posted Listopad 2nd, 2008 by adriana Disclaimer: Autoři překladu nejsou lékaři ani nemají lékařské vzdělání a nenesou plnou odpovědnost za jeho absolutní bezchybnost a terminologickou správnost. Překlad byl proveden dle nejlepšího vědomí a znalostí. Okaz na originál: http://www.immed.org/publications/Nicolson_ElllithorpeJCFS_copy.pdf Journal of Chronic Fatigue Syndrome 2006; 13(1): 57-68. Náhrada lipidů a antioxidační výživová terapie (LRT) pro obnovu funkce mitochondrií, redukci únavy u CFS a dalších únavových onemocnění* (Lipid Replacement and Antioxidant Nutritional Therapy for Restoring Mitochondrial Function and Reducing Fatigue in Chronic Fatigue Syndrome and other Fatiguing Illnesses*) Garth L. Nicolson, Ph.D. and Rita Ellithorpe, M.D. The Institute for Molecular Medicine, Huntington Beach, California, USA Prof. Garth L. Nicolson, Department of Molecular Pathology, The Institute for Molecular Medicine, 16371 Gothard St. H, Huntington Beach, California 92647, Tel: +1-714-596-6636, Email: gnicolson@immed.org, Website: www.immed.org; Fax: +1-714-596-3791. *Autoři nemají žádný finanční prospěch z produktů uvedených v tomto článku ABSTRAKT Důkazy v literatuře naznačují, že snížená funkčnost mitochondrií z důvodu ztráty účinnosti v tzv. elektronovém transportním řetězci (electron transport chain) *1) způsobená oxidací, se objevuje během stárnutí a u onemocnění chronickou únavou. *1) elektrónový transportný reťazec alebo tiež dýchací reťazec – energetická reakcia vo vnútornej membráne mitochondrií, ktorá premieňa cukry a tuky za pomoci molekúl kyslíka na vysokoenergetické ATP molekuly, ktoré slúžia materskej bunke ako zdroj energie. Léčba obnovou lipidů (Lipid Replacement Therapy LRT) prováděná formou výživových doplňků (nutritional suplement) spolu s antioxidanty může předcházet oxidačnímu poškození membrány. LRT může být použita k obnovení mitochondriálních a dalších buněčných membránových funkcí dodáváním nepoškozených lipidů vnitrobuněčným organelám. Nedávné klinické studie na pacientech s chronickou únavou ukázaly přínos LRT společně s antioxidanty při obnově mitochondriální funkce elektronového transportu a redukci středně těžké až těžké chronické únavy. Tyto studie naznačují přínosy LRT a antioxidantů při snižování únavy a zabránění poklesu činnosti mitochondrií, zřejmě prostřednictvím ochrany mitochondriálních a jiných buněčných membrán od oxidativního a jiného poškození a odstraněním poškozených lipidů a jejich nahrazením nepoškozenými lipidy. V jedné klinické studii jsme přesně určili , že jestliže je činnost mitochondrií u osob se středně těžkou až těžkou chronickou únavou snížena, tak toto může být napraveno pomocí přípravku NTFactor® - potravinového doplňku, který nahrazuje poškozené buněčné lipidy. Když jsme použili Piperovu stupnici únavy (Piper Fatigue Scale), tak jsme pozorovali významné časově závislé snižování celkové únavy u středně i silně únavou postižených osob počas užívání potravinových doplňkú po dobu 4-8 týdnů . Analýza mitochondriální funkce ukázala, že 4 a 8 týdenní užívaní tohoto výživového doplňku u mírně i těžce únavových osob významně zvýšilo činnost mitochondrií. Podobně, pacienti s CFS, kterým byly podávány antioxidanty společně s LRT rovněž vykazovali snížení únavy. Výsledky naznačují, že LRT spolu s antioxidanty může výrazně snižovat mírnou až silnou chronickou únavu a obnovit činnost mitochondrií. Potravní (dietary) podávaní neoxidovaných membránových lipidů a antioxidantů je doporučeno pacientům s chronickou únavou. Klíčová slova: lipidy, antioxidanty, terapie, potravinový doplněk, únava, mitochondrie, chronický únavový syndrom ÚVOD Jedna z nejdůležitějších změn v tkáních a buňkách, která se objevuje během stárnutí a při chronických degenerativních onemocněních je hromadící se oxidativní poškození způsobené buněčnými reaktivními kyslíkovými radikály (ROS - reactive oxygen species). ROS jsou oxidativní a volné radikální molekuly obsahující kyslík a dusík, jako například oxid dusný (nitric oxide), kyslík (oxygen) a hydroxidové radikály a další molekuly [1]. Kritickými cíly ROS je genetický materiál a buněčné membrány [1,2]. V pozdější fázi může oxidace ovlivnit viskozitu (fluidity) lipidů a činnost membrány [3,4]. Podobné změny se objevují u únavových onemocnění jako je např. CFS, kde pacienti vykazují zvýšenou náchylnost vůči oxidačnímu stresu a peroxidaci [5,6]. Jedna z nejvíce důležitých změn způsobená nahromaděnými ROS poškozeními během stárnutí a u únavy je ztráta činnosti elektronového transportního řetězce, a to se zdá, mít přímý souvis s peroxidací mitochondriálních membránových lipidů [1], což může vyvolat změny propustnosti (permaebillity) u mitochondrií a vést ke ztrátě transmembránového potenciálu (transmembrane potential) a oxidativní fosforylaci (oxidative phosphorylation) [1,2]. V tomto stručném přehledu se zaměříme na nedávné klinické testy, které ukázali účinnost LRT a antioxidantů při léčbě určitých klinických zdravotních poruch a stavů jako je např. CFS [7]. LRT není jen výživové doplňování (dietary substitution) určitých lipidů s očekávaním zdravotních přínosů, ve skutečnosti se jedná o náhradu poškozených buněčných lipidů nepoškozenými, aby byla zajištěna správná struktura a činost buněčných struktur, zejména buněčných a organelových membrán[7]. Poškození membránových lipidů může narušit viskozitu (fluidity), elektrické vlastnosti, enzymové činnosti a transportní funkce buněčných a organelových membrán[1-6]. Během LRT musí být lipidy chráněny před oxidačním a jiným poškozením. To je nezbytné během skladování a také během užívání léku, jeho trávení a vstřebávání v organismu. Při LRT musí být dodávána vysoká koncentrace neoxidovaných a nepoškozených membránových lipidů, aby se zvrátilo poškození a obnovila se funkčnost zoxidovaných buněčných membrán. LRT v kombinaci s antioxidantovými doplňky se prokázala jako efektivní metoda k zabránění změn určitých buněčných aktivit a funkcí způsobených kvůli ROS a při léčbě určitých klinických zdravotních stavů [7]. Zdravotní přínosy lipidových doplňků Směsi lipidů , jako potravinový doplněk byly užívány pro zlepšení celkového zdravotního stavu [8,9], a byly rovněž použity jako doplňková terapie při léčbě různých klinických stavů, například užívání omega-3 mastných kyselin (n-3 fatty acids) u kardiovaskulárních onemocnění a zápalových poruch (inflammatory disorders) [9-12]. Přestože ne každá klinická studie prokázala zdravotní přínosy doplňování lipidů (lipid dietary supplementation ) [13], většina studií doložila přínos potravinových doplňků (dietary supplements), které upřednostňují určité druhy lipidů před jinými. Například když omega-3 nenasycené mastné kyseliny (n-3 polyunsaturated fatty acids) (hlavně z ryby nebo lněného semínka) jsou upřednostňeny před omega-6 lipidy [8-12]. Buněčné lipidy jsou v těle v stavu dynamické rovnováhy , a to je důvod proč LRT funguje [7]. Orálně přijímané lipidy pronikají do střevního epitelu a jsou vázány a posléze přenášeny do krve a mízy (lymph) použitím speciálních nosných alipoproteinů (carrier alipoproteins) a také díky nespecifickému rozdělování (partititoning) a rozptylovým mechanismům [14,15]. Během několika minut jsou molekuly lipidů transportovány z střevních epiteliálních buněk k endoteliálním bunkám a pak vyloučeny do nich a transportovány do krevního oběhu vázány k lipoproteinům a krvinkám, kde jsou zpravidla chráněny před oxidací. [16,17]. Jakmile jsou v krevním oběhu, tak specifické lipoproteinové nosiče (specific lipoprotein carriers) a červené krvinky chrání lipidy po dobu jejich transportu až po konečné odevzdání (deposition) specifickým buněčným membránovým receptorům, odkud mohou být vzaty do buněk prostřednictvím endosomů (endosomes) a difuzí [17]. Po přichycení k speciálním povrchovým buněčným receptorům, které dostanou lipidy do buněk, nosiče lipidů v cytoplasmě dopraví konkrétní lipidy k vnitrobuněčným organelám, kde jsou přijmuty speciálními transportními proteiny, rozdělováním a difuzí [18]. Různé úrovně koncentrací, které existují ve střevě během trávení lipidů až po jejich absorpci epiteliálními buňkami a jejich přenos do krve a tkání, jsou významné při dopravě lipidů do buněk (???). Obdobně, poškozené lipidy mohou být odstraněny podobným zpětným procesem, který může být řízen proteiny pro přenos lipidů a enzymy, které rozpoznají a znehodnotí poškozené lipidy a odstraní je. [18]. Chronická únava a oxidativní poškození mitochondrií Úporná nebo chronická únava, trvající více než 6 měsíců, která není odstranitelná spánkem je nejčastější stížností pacientů hledajících lékařkou péči [19,20]. Je rovněž důležitým druhotným projevem u mnoha klinických diagnóz a objevuje se přirozeně v procesu stárnutí [19,20]. Fenomén únavy byl teprve nedávno definován jako vícerozměrný pocit (multidimensional sensation) a byly učiněny pokusy stanovit rozsah únavy a její možné příčiny [21-23]. Většina pacientů chápe únavu jako ztrátu energie a neschopnost provádět ani jednoduché úkoly bez vynaložení velkého úsilí. Mnoho zdravotních stavů (medical conditions) je spojeno s únavou, včetně respiračních, koronárních, svalovo-kostních (musculoskeletal) a střevních potíží a také s infekcemi a rakovinou [7,20-23]. Únava se vztahuje k systému buněčné energie, který se primárně nachází v buněčných mitochondriích. Poškození mitochondriálních komponent, hlavně ROS oxidací, může narušit jejich schopnost produkovat vysokoenergetické molekuly jako je ATP a NAND. Toto se normálně objevuje ve stáří a během chronických onemocnění, kde může produkce ROS způsobit oxidační stres a poškození buněk vedoucí k oxidaci lipidů, proteinů a DNA [24,25]. Když jsou tyto molekuly zoxidovány, tak js
20. Březen 2012 - 21:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Jaroslav Jakubů (anonym)
Lipidová terapie únavových...Lipidová terapie únavových onemocnění staví na užívání doplňku zdravé výživy NTFactor, avšak v tomto pojednání chybí jakákoliv zmínka o tom, co to je prevence toxického zamoření obyvatel tabakismem, alkoholismem, drogami,prcovním stresem, zamořením potravinových řetězců, atd. terapie NTFactorem musí jít současně s prevencí.
5. Srpen 2012 - 6:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Jaroslav Jakubů (anonym)
WWW Navigace pro hlubší studium ke závadnosti závadnosti způsobů úparavy potravy http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2005_01_3-12.pdf EXOGENNÍ KARCINOGENY V POTRAVINÁCH A KARCINOGENY VZNIKAJÍCÍ PŘI JEJICH TECHNOLOGICKÉM ZPRACOÁNÍ PAVEL STRATIL a VLASTIMIL KUBÁŇ Ústav chemie a biochemie, Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně, Zemědělská 1, 613 00, Brno kuban@mendelu.cz http://www.utb.cz/ft/struktura/vlastimil-kuban http://www.utb.cz/ft UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta technologická http://www.kolorektalni-karcinom.cz/novinky-laik/vite-co-jite-90 http://www.kolorektalni-karcinom.cz https://katalog.mendelu.cz/dokument/8 Mendelova univerzita v Brně, Ústav vědeckopedagogických informací a služeb http://diskuse.doktorka.cz/zavadnost-tepene-upravy-potravy/
23. Září 2013 - 8:34

Přidat komentář