1017 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
A z čeho probůh usuzujete že odborné časopisy jsou financovány farm. průmyslem? Které? Jak to víte? Vám fakt už z toho farm. průmyslu některým celkem hrabe...víte mj. co to je monopol? Nebo prostě používáte termíny, které moc neznáte...
13. Listopad 2008 - 10:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Formol (anonym)
ad anonym 08:51:20 - Blahoslaveni chudí duchem, neboť jejich je království nebeské...Pro méně chápavé zopakuji - dobré "klinické zkušenosti" byly se zaříkáváním, pouštěním žilou (a to i na ztrátu krve), čajem z náprstníku (většinu zabije, nicméně několika lidem pomůže), s tím, že rána musí hnisat, s tygřím trusem a krokodýlí krví, s medvědím sádlem, s Conterganem, s Vioxxem, s Agapurinem,... To je také hlavní důvod provádění klinických studií - odliší dobrý pocit od skutečného účinku. A jen tak mimochodem, léčení jakýmkoliv netopýřím sádlem podpořené jen "dobrými zkušenostmi" je hrubě non lege artis (viz. výše), pokud je provozováno lékařem, pak má jediné štěstí, že se v ČR prakticky vůbec aktivně nevyhledávají nebezpeční lékaři, tedy lékaři provozující non lege artis postupy.
13. Listopad 2008 - 12:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Gába (anonym)
Já jsem včera tuhle podivnost vytvořila a je to homogenní,jen se s tím musí před použitím zatřepat, protože se soda usazuje.Teplotu jsem malinko přešvihla asi na 47st.Vařila jsem to pro babičku a samozřejmě jsem zvědavec, tak jsem to ochutnala.Nebylo zas tak odporné.Je to sladké a ta soda je v tom cítit asi jako když si připravím normální sodu na pálení žáhy.Dokonce to chutnalo i mojí 6-ti leté dceři.Doufám, že to pomůže.
15. Listopad 2008 - 16:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
http://www.etikoterapie.com/index.php?show=uvod
16. Listopad 2008 - 18:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Rob (anonym)
No konečně nějaký solidní odkaz. Dost mě to zaujalo a dotyčný asi bude mít dost dobré výsledky. Je to dobrá zpráva pro řadu nemocných.
16. Listopad 2008 - 20:04
Obrázek uživatele Návštěvník
jajka (anonym)
No myslím,že nesolidní lékaři postupující non lege artis,se u nás vyskytují.Příklad? Dryml z Vrchlabí a jeho podvazování nádorů. Vykřikoval v televizi svého času,že podle Fortýna léčit bude. A co na to lékařská veřejnost, ČLK atd.? NIC. Dryml, tato ostuda zdravotnictví, je teď senátor.Formole, svou energii bys měl nasměrovat na boj s takovými kreaturami jako je Dryml a ne se tady vykecávat na netu.
16. Listopad 2008 - 20:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Formol (anonym)
to jajkaProblém postupů non lege artis je především ten, že se špatně definují. V praxi jsou možné dva přístupy.1) Předpokládat "hloupost" lékařů a aktivně vyhledávat a postihovat non lege artis postupy. Příklady dr. Drymla, dr. Erbena, dr. Jurkoviče, dr. Hrušovského a mnohých dalších méně známých ukazují, že by tento přístup měl výhody. 2) Předpokládat schopné a zodpovědné lékaře a non lege artis postupy řešit až zpětně na základě stížnosti pacientů (vesměs poškozených).Postup 1 má velkou nevýhodu v tom, že velmi silně omezuje lékaře při řešení psychosomatických a vzácněji se vyskytujících poruch. Navíc se snadno může zvrhnout z Evidence Based Medicine (medicína založená na důkazech) na Eminence Based Medicine (volně: medicína založená na doporučeních) - viz. USA, kde se říká (jako vtip), že raději pacienta zabijí podle doporučení, než by ho vyléčili s použitím vlastních znalostí. Přitom doporučení nevznikají vždy na základě vědeckých důkazů nebo koncenzu odborníku(např. porody doma v ČR).Postup 2 má nevýhodu, že umožnuje existenci výše zmíněných pochybných individuí. Na jednu stranu lépe umožňuje skutečně individuální přístup, na stranu druhou však předpokládá morální i odbornou vyspělost lékaře (to však často bývá problémem), pacienta takový systém nechrání před hlupáky a podvodníky (homeopatie a EAV provozované značným počtem lékařů jsou důkazem toho, že morální i odborné kvality některých lékařů nejsou valné).Jen těžko se hledá kompromis - velmi snadno se ulítne do jednoho nebo druhého extrému. Podle mého názoru by bylo optimální zachovat značnou volnost, ale vytvořit seznam metod a postupů, které lékaři nesmějí provádět a "lékaře" tyto metody praktikující aktivně vyhledávat a sankcionovat.
16. Listopad 2008 - 20:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Formol (anonym)
pro jajku podruhé - s kreaturammi typu Dryml lze bojovat jen jedním způsobem: totiž systematickým zvyšováním přírodovědné gramotnosti mezi lidmi a pozorňováním na všechna rizika z jejich činnosti plynoucí. Je to jako s drogami - pokud bych pozavíral dealery, jen se zvýší cena (se všemi důsledky) - pokud však snížím poptávku, úspěch se nedostaví hned, ale bude trvalejší. Samozřejmě je třeba obojího, nicméně současná legislativa se staví spíše na stranu těch kreatur - pokud bych veřejně nazval dr. M.A. podvodníkem, protože praktikuje EAV - nebo pokud bych se jen domáhal jeho vyloučení z ČLK, pravděpodobně by reagoval žalobou na ochranu osobnosti - a v našem blbákově by byl úspěšný (i když by byl třeba z ČLK vyloučen).
16. Listopad 2008 - 20:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Formol (anonym)
ad etikoterapieEtikoterapie je původně psychiatrická metoda, většinou psychiatrů byla opuštěna jako násilná, zasahující i do zdravé časti osobnosti pacienta a neefektivní. Nehledě k tomu, již v samém základu etikoterapie je skryto její vyvrácení. Etika je jen nauka o morálce - a ukazuje se, že něco jako obecné zákony etiky neexistuje v takové formě, v jaké tvrdí např. Vogeltanz (tedy konkrétní doporučení). Imho nebyl překonán Kantův kategorický imperativ (zhruba - dělej jen to, co chceš, aby jiní dělali tobě); ten je ale jen návodem, podle hodnotového žebříčku (který už vůbec není univerzální) lze vyvodit i protichůdná (ale na různých místech a v různých dobách platná) pravidla. Z toho lze usuzovat, že i když se připustí transcendentální ("duchovní", "spirituální" - nikoliv duševní) stránka bytosti, s etikou nebude mít naprosto nic společného. Navíc lze logicky odvodit různé, často protichůdné, konstrukce transcendentálna - a ani jednu z nich nelze bezpečně vyloučit (pouze lze pragmaticky použít Occamovu břitvu a vyloučit vše - a nic nebude chybět) - takže ani jednu z variant transcendentálna nelze pokládat za správnou. Pokud někdo pokládá jednu za správnou, je to obvykle věřící, který si volí tu verzi, kterou mu předkládá jeho náboženství. Protože však jde o "iluze" (ve smyslu nedokazatelné, bez reálných dopadů), je preference jakéhokoliv transcendentálna ryze osobní a emotivní, přisuzování nedokazatelných důsledků (porucha morálky => nemoc) je spíše projevem hluboké víry nebo psychické poruchy. Pokud jde o preferenci transcendentálna bez vazby na kulturní situaci jedince, jde spíše o projevy psychické poruchy. Jen tak mimochodem, dr. Vogeltanz svými prohlášeními o etikoterapii pravděpodobně naplňuje definici bludu jakožto psychiatrického symptomu ;-)
16. Listopad 2008 - 20:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Rob (anonym)
Formole, jsem rád, že celkem bereš vážně tu etikoterapii. No řekni, není to fajn pomáhat pacientům?
16. Listopad 2008 - 22:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Formol (anonym)
To předchozí naznamenalo, že bych bral etikoterapii vážně jako terapeutický postup, vážně ji beru jako hrozbu pro nemocné. Předchozí text byl jen filozoficko-logickým zdůvodněním doporučení Vogeltanzova vyšetření psychiatrem.
16. Listopad 2008 - 22:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Rob (anonym)
Jo, jsem rád, že jsi přístupný i alternativním metodám léčby. Tím, že o etikoterapii hodně víš, tak věřím, že se připojíš k ostatním, kteří s ní již mají dobré výsledky.
17. Listopad 2008 - 7:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
doporučuji přečísthttp://www.alman.cz/knihy/110136/Proc-jsme-nemocni.html
17. Listopad 2008 - 10:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Formol (anonym)
Robe, vím především to, že etikoterapie je z principu nemožná. Ve skutečnoosti jde jen o jednu z forem vymývání mozku. Slušný člověk se na vymývání mozků podílí jen pokud je to nezbytně nutné a rozhodně ne pro osobní obohacení - i když to maskuje "léčením".
17. Listopad 2008 - 14:47
Obrázek uživatele Návštěvník
BB (anonym)
No, Formol se bojí především toho slova "etika" v názvu. To je pro doktora příliš nebezpečné. To ho brzdí v "práci" s "cihlami" (pacienty). Musel by připustit, že mají také nějakou duši, vnímají a to jak se cítí silně působí na jejich zdravotní stav. A kdyby toto lékaři připustili, a ještě mnoho jiných faktorů působící na zdraví, pak by to byl "Konec alopatů v Čechách a na Moravě".
18. Listopad 2008 - 6:53
Obrázek uživatele Návštěvník
pro BB (anonym)
To jsou ale nesmysly, co tu píšete, což? Máte pocit, že třeba profesor Koutecký, zakladatel toť dětské onkolgie v čechách je nějaký nelida? Nebo co tím chcete říct? On pracuje s cihlama? Nemáte pocit, že řadu úžasných lékařů jen hloupě urážíte?
18. Listopad 2008 - 8:34
Obrázek uživatele Návštěvník
BB (anonym)
Ne. Formol pracuje s cihlama. jednou použil toto přirovnání cihla=pacient.
18. Listopad 2008 - 8:37
Obrázek uživatele Návštěvník
pro BB (anonym)
Kdy a kde to použil? Jinak ovšem chápu, že třeba onkolog musí udržovat určitý odstup, vždyť by se jinak zbláznil...
18. Listopad 2008 - 9:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Tím si ovšem řeší vlastní problém, na úkor pacienta.
18. Listopad 2008 - 9:20
Obrázek uživatele Návštěvník
pro BB (anonym)
Vlastní problém? To je fakt povedené, tento Váš názor..jinak ovšem onkologie mají pro pohovor s pacientem psychologa,ten je školen pro tyto věci...
18. Listopad 2008 - 10:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Formol (anonym)
pro anonyma - BB tu jen předvádí svoji vlastní hloupost. Cihly jsem použil jako názornou ilustraci tvrzení, že lékař není lékařem 24 hodin deně; BB a jemu podobní, pokud na jejich hloupost upozorní lékař, zoufale hýkají, že takhle se lékař chovat nemůže. Na nesmyslnost požadavku, aby se lékař kdykoliv a ke komukoliv choval jako ke svému pacientovi, jsem reagoval tím, že je to stejná blbost, jako chtít po zedníkovi, aby se kdykolik a ke komukoliv choval jako k cihle. To, jak si to BB přebral, jen ukazuje, že jeho nicku vážně chybí jej jedno písmenko ;-)
18. Listopad 2008 - 10:36
Obrázek uživatele Návštěvník
pro Formola (anonym)
Lékař nemá upozorňovat na hloupost pacienta, ten ho má léčit. I slovem. I toho hloupého. Ty Formole, slovem nikoho nevyléčíš, ty pacienta svými jedovatými slinami naopak poškodíš. Kšá kšá Formole, dál od pacientů!!
18. Listopad 2008 - 10:59
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
PRŮLOM V LÉČBĚ SMRTELNÝCH CHOROBhttp://www.mwm.cz/
18. Listopad 2008 - 11:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Formol (anonym)
mirku, ty bys potřeboval prolomit nosní přepážu :DOxid chloričitý (což je regulérní název oné kouzelné substance MMS) je volný radiál, poměrně silně poškozující vše živé. Protože je navíc velmi nestabilní, používá se k dezinfekci vody, protože velmi rychle "udělá svojí práci a zmizí". Představa jakékoliv systémové aplikace vysoce reaktivní sloučeniny charakteru volného radikálu je ne komická (neznalost elementární chemie a biochemie), ale děsivá, protože volné radikály jsou, jen tak mimochodem, zodpovědné za rozvoj aterosklerotických změn a pravděpodobně se podílejí i na rozvoji nádorů. Takže je vysoce nepravděpodobný prodej (vysoce nestabilní) - a pokud už je prodáván, pak obsahuje stejné množství oxidu chloričitého jako chlorované voda (tedy moc ne).
18. Listopad 2008 - 11:57
Obrázek uživatele Návštěvník
anonymní oslík (anonym)
Formolku, jako lékař budeš srát pacienty i své kolegy, jako zákazník prodavačky, jako bezohledný hulvát své sousedy etc.etc. Ty jsi prostě prudič od přirození. No a ženskou asi taky těžko seženeš. Leda nějakou prostinkou nanynku, která tě bude bezmezně obdivovat a nechá si od tebe všechno líbit.
18. Listopad 2008 - 12:48
Obrázek uživatele Návštěvník
DH (anonym)
Prosím o konkrétní radu - snad Janu - jak dlouho užívat 3 lžičky denně?
19. Listopad 2008 - 9:05
Obrázek uživatele Návštěvník
J.,co založila (anonym)
DH, tři lžičky jsou doporučované užívat asi 8 dní. Beru si jednu lžičku denně preventivně, nemám žádný výrazný zdravotní problém. Dej vědět, zda na sobě nějaké pozitivum pozoruješ. Sodu lze smíchat s trochou vody, aby se snáz rozpustila a zahřívat na 45°C, ale stejně se usazuje u dna. Kdybyste někdo našel fígl, jak vyrobit homogenní směs, poraďte. J. P.S.Na kecy Formola je třeba nereagovat
19. Listopad 2008 - 10:40
Obrázek uživatele Návštěvník
DH (anonym)
Pro J., co založila tuto diskuzi: Děkuji za rychlou odpověď, chtěla jsem se ještě ujistit. Já neužívám, začíná užívat můj tchán při chemoterapii. Pokud se směs usadí u dna, nevadí, po zamíchání se zase spojí. Lépe se rozpouští potravinářská soda než lékárenská.
19. Listopad 2008 - 14:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Vinc (anonym)
Pro J.,co založila tuto diskuzi: V mém okolí probíhá také akce soda + sirup. Až budou poznatky, také se ozvu. ;-)
19. Listopad 2008 - 17:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Formol (anonym)
Motto: Jen dvě věci jsou nekonečné - Vesmír a lidská blbost. Nekonečnost Vesmíru je nepravděpodobná, nekonečnou blbost lidskou dokazuje např. javorový sirup a soda...
19. Listopad 2008 - 21:35

Stránky

Přidat komentář