3 komentáře / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Kyslík je Prana, Prana je Kyslík

10. Září 2018 - 0:07

Komentáře

Obrázek uživatele Návštěvník
Oxyman (anonym)
Objev 21.století!!! Kyslík = Prana, Prana = Kyslík. (11.04.2006) Objev 21.století -- Kyslík = Prana, Prana = Kyslík -- Vážení přátelé chci si s Vámi povídat na velmi zajímavé téma. Tedy "Prana" a kyslík. Co je to "Prana" a co je to kyslík... -- "Prana" je slovo pocházející ze sanskritu, jazyka používaného v Indii a jako jazyk liturgický ve východních náboženstvích jako jsou buddhismus a hinduismus. Znamená v podstatě něco jako "životní síla". Je to přesný nedefinovatelný základ, z něhož vzniká energie, životní síla umožňující existenci jednotlivé lidské bytosti i celého vesmíru. -- O "Práně" tedy lze říci, že je přirozeností Bytí, též motivující silou stvoření a je tedy základní silou mysli. -- Zamysleme se tedy a pokračujeme dále... -- Dech je jeden z mála tělesných funkcí, který může být ovládán vědomě či nevědomě. Proto je důvodné věnovat pozornost všem formám klasického rozjímání. Kyslík přináší do našich životů hlavní životní energii jistě více než potrava či voda. Obyčejný člověk vydrží bez jídla 3týdny bez vody 3dny a bez kyslíku 3min. -- V dobách dávno minulých lidé neměli představu o molekulární struktuře vzduchu. Neměli mikroskopy a nemohli tedy ani použít tabulku prvků Mendělejovi soustavy. A mohli bychom pokračovat dále v rozboru pokroku vědy v posledních letech ... Přitom ale vnímavý člověk něco cítil a již v těch dobách měl životní zkušenost při různých dechových cvičeních, které trénoval a používal. Jasně pociťoval blahodárné účinky těchto dechových cvičení na svém organismu vzhledem k následným projevům v oblasti myšlení a soustředění. Dále tyto dechová cvičení měli vliv ne regeneraci buněk a všeobecné zdraví organismu. Tehdejší člověk využívající takového dechového cvičení prohlašoval, že svou jak fyzickou tak duševní sílu má z kosmické energie. Prostě řečeno ze vzduchu. Název této energie se vžil - "PRANA". -- Jako odborník v oblasti kyslíku mohu potvrdit tento objev, dle vlastních zkušeností. KYSLÍK JE PRANA. -- Kyslík ten již základní prvek země nám dává všem tu základní životní energii a to znamená to samé co nám dává Prana. Moderní člověk již dnes má díky vědě spoustu možností jak zkoumat svou životní energii. Navíc má výhodu pohledu do minulosti a tak již může posoudit i vyhodnotit přesný výsledek na podstatu energie nazývané "Prana". -- Objevem 21.století je tedy tento poznatek: Kyslík je Prana Prana je Kyslík OXYMAN
14. Duben 2006 - 10:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Vojín Kyslík (anonym)
Jsem poručík Petr Baláž.Rozcvičky si u vás v přijímači povedu sám.A chtěl bych vás hned zpočátku upozornit, že ten, kdo se v civilu flákal, nesportoval, válel se doma na kanapi a vykuřoval si, ten bude mít zpočátku na vojně veliké problémy. Snažte se z toho vytěžit co nejvíce, protože ten, kdo profláká přijímač, ten bude mít dále veliké problémy..... Co je? Co je vám? Stalo se vám něco? JÁ UŽ NEMŮŽU...... Po pěti minutách běhu? .....NEMŮŽU.....NEMŮŽU DEJCHAT.....CHYBÍ MI KYSLÍK...... VYDRŽ, KYSLÍK!!!
14. Duben 2006 - 14:17

Přidat komentář

Reklama

Reklama