7119 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
Kvasinky z pochvy mohou p&;345;i celkov&;233; l&;233;&;269;b&;283; vymizet. J&;225; bych v&;353;ak doporu&;269;ovala i lok&;225;ln&;237; l&;233;&;269;bu ( nap&;345;. Albisan a Intima, n&;283;kte&;345;&;237; gynekologov&;233; p&;345;edepisuj&;237; i vagin&;225;ln&;237; &;269;&;237;pky s lactobakteriemi ).
18. Červenec 2000 - 19:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Laďka doktroce (anonym)
A nap&;345;&;237;klad zmi&;328;ovan&;253; tea tree olej pou&;382;&;237;t stejn&;283; jako Albisan? M&;367;&;382;e m&;237;t stejn&;253; &;250;&;269;inek? A co pou&;382;&;237;t na lok&;225;ln&;237; l&;233;&;269;bu u partnera?Zn&;225;te p&;345;&;237;pravek Chilly Intima? Je vhodn&;253; nebo ne?Prost&;283; hled&;225;m nejvhodn&;283;j&;353;&;237; kombinaci v&;353;ech mo&;382;nost&;237;, kter&;233; se mi nab&;237;zej&;237; a jsou p&;345;ijateln&;233;. Proto m&;225;m tolik ot&;225;zek. D&;283;kuji za trp&;283;livost.
19. Červenec 2000 - 8:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
Tee tree je tak&;233; dobr&;233;. Albisan obsahuje krom&;283; tee tree i dal&;353;&;237; aromaterapeutick&;233; oleje s protipl&;237;s&;328;ovou aktivitou. Chilly Intimu nezn&;225;m. Pro mu&;382;e je dobr&;233; u&;382;&;237;vat Intimus.
20. Červenec 2000 - 19:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Zuzka (anonym)
Dovoluji se zapojit do diskuze se sv&;253;mi zku&;353;enostmi. P&;345;i druh&;233;m t&;283;hotenstv&;237; jsem za&;269;ala trp&;283;t kvasinkov&;253;mi infekcemi. L&;233;&;269;ila jsem se j&;225; i man&;382;el, vyzkou&;353;eli jsme masti, &;269;&;237;pky i antibiotika, ale probl&;233;m se nejpozd&;283;ji za dva m&;283;s&;237;ce op&;283;t objevil. Po 4 letech tr&;225;pen&;237; jsem se pustila do "soukrom&;233;" l&;233;&;269;by podle r&;367;zn&;253;ch rad - za&;269;ala jsem j&;237;st v&;237;c jogurty, omezila jsem p&;345;&;237;sun sladkost&;237; (zru&;353;it jsem to nedok&;225;zala), vy&;345;adila jsem pit&;237; ovocn&;253;ch &;269;aj&;367;. Pak jsem absolvovala t&;345;&;237;t&;253;denn&;237; k&;250;ru s p&;345;&;237;pravkem Regalen, ale probl&;233;my byly st&;225;le. P&;345;idala jsem tedy pit&;237; jable&;269;n&;233;ho octa (2x denn&;283; 2l&;382;i&;269;ky do sklenice vody 1/2 hodiny p&;345;ed j&;237;dlem). St&;225;le nic (ale mo&;382;n&;225; se t&;237;mto v&;253;sledek p&;345;ipravoval). Nakonec jsem dostala radu vyzkou&;353;et Audiron - ve&;269;er jsem nakapala p&;225;r kapek na tamp&;243;n a zavedla. Druhou noc znovu. Pak u&;382; nebylo pot&;345;eba. Je&;353;t&;283; jednou jsem Audiron takto pou&;382;ila sp&;237;&;353; preventivn&;283; po n&;225;v&;353;t&;283;v&;283; koupali&;353;t&;283;, ale jinak u&;382; m&;225;m 4 m&;283;s&;237;ce od kvasinek pokoj!
25. Červenec 2000 - 12:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Jindra (anonym)
Dobry den,ja jsem po precteni clanku o kandidoze a poruchach strevni mikroflory zjistil,ze by to mohlo byt co,co me uz dlouho trapi.Doted jsem s tom nic nedelal,ale priznaku pribyvalo,nakonec mam snad vsechny.Ale doktorka zjistila,ze mam vysokou hladinu bilirubinu,ze je to toxicka latka.A z vyteru zjistila,ze strevni kandidozu nemam.Ja ted nevim,jestli vsechny problemy,vcetne plisni na vsech moznych mistech,krece ruk,lehke zavrate,zhorseni zraku atd. zpusobuje bilirubin nebo s timto souvisi primo i naruseni strevni mikroflory.Ruzne testy me teprve cekaji,ale nevim,jestli muzu bez obav zkouset treba Actimel a houbu Kombucha a pod.,aby to muj rozhaseny organizmus jeste vic nerozhodilo.Diky za radu ci nazor.
29. Červenec 2000 - 0:11
Obrázek uživatele Návštěvník
M.Gargel (anonym)
Mil&;225; So&;328;o, ji&;382; n&;283;kolik let se zab&;253;v&;225;m p&;367;soben&;237;m geopatogenn&;237;ch z&;243;n na lidsk&;253; organizmus. Mo&;382;n&;225; se V&;225;m to bude zd&;225;t divn&;233;, ale jednou z p&;345;&;237;&;269;in Va&;353;ich pot&;237;&;382;&;237; mohou b&;253;t pr&;225;v&;283; tyto z&;243;ny. Mohu-li doporu&;269;it, nechte si zjiustit, zda se v t&;283;chto z&;243;n&;225;ch dlouhodob&;283; nezdr&;382;ujete. M&;225;lo se v&;237; (a ani se v&;283;d&;283;t nechce), &;382;e v m&;237;stech p&;367;soben&;237; GPZ doch&;225;z&;237; k n&;225;r&;367;stu onemocn&;283;n&;237;, jako jsou r&;367;zn&;233; z&;225;n&;283;ty, ang&;237;ny, z&;225;n&;283;ty &;382;il, z&;225;n&;283;ty mo&;269;ov&;253;ch cest, bolesti hlavy, p&;225;te&;345;e. V&;253;&;269;et zdravotn&;237;ch pot&;237;&;382;&;237; a nemoc&;237;, kter&;233; GPZ p&;345;&;237;mo ovliv&;328;uj&;237; je dlouh&;253;, ale mnohem d&;367;le&;382;it&;283;j&;353;&;237; je informace, &;382;e tyto z&;243;ny dok&;225;&;382;eme prokazateln&;283; odst&;237;nit, a t&;237;m vytvo&;345;it vhodn&;233; prost&;345;ed&;237; pro regeneraci organizmu, kter&;253; se n&;225;sledn&;283; dok&;225;&;382;e vyrovnat s pot&;237;&;382;emi, kter&;233; jsou &;269;asto prohl&;225;&;353;eny za ne&;345;e&;353;iteln&;233;. Budete-li m&;237;t z&;225;jem o bli&;382;&;353;&;237; informace, r&;225;d V&;225;m je za&;353;lu. Nev&;237;m, kde bydl&;237;te, ale jesti to bude jen trochu mo&;382;n&;233;, tak jsem ochoten p&;345;ijet a pokusit se V&;225;&;353; probl&;233;m vy&;345;e&;353;it. M&;367;j e-mail: mgargel"iol.cz , nebo tel.: 0603 480212
2. Srpen 2000 - 22:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Laďka (anonym)
Zuzko nebo pan&;237; doktorko, &;345;ekn&;283;te mi n&;283;co v&;237;ce o Audironu. Jeho p&;367;soben&;237;, pou&;382;it&;237;, slo&;382;en&;237;, cenu, kde se d&;225; sehnat. D&;237;ky.
7. Srpen 2000 - 9:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Tomáš Jukl (anonym)
Kvasinky se daj&;237; prok&;225;zat ze vzorku stolice. Pokud v&;353;ak nen&;237; odb&;283;r vzorku proveden spr&;225;vn&;283;, m&;367;&;382;e vyj&;237;t v&;253;sledek fale&;353;n&;283; negativn&;237;. Proto&;382;e kvasinky nejsou ve stolici rozm&;237;st&;283;ny rovnom&;283;rn&;283;, ale v jak&;253;chsi hn&;237;zdech, doporu&;269;uje se prov&;225;d&;283;t odb&;283;r v&;382;dy alespo&;328; z osmi m&;237;st. T&;233;&;382; specialist&;233; v knih&;225;ch zab&;253;vaj&;237;c&;237;ch se kandid&;243;zou doporu&;269;uj&;237; u&;382;&;237;t ve&;269;er p&;345;ed odb&;283;rem t&;345;i l&;382;&;237;ce jable&;269;n&;233;ho octa z&;345;ed&;283;n&;233;ho vodou, kter&;233; maj&;237; pomoci uvolnit kvasinky z vazby na st&;345;evn&;237; st&;283;nu.Pokud jste byl v &;382;ivot&;283; v&;237;cekr&;225;t l&;233;&;269;en antibiotiky a trp&;237;te na r&;367;zn&;233; pl&;237;sn&;283;, m&;225;te s velkou pravd&;283;podobnost&;237; naru&;353;enou st&;345;evn&;237; mikrofl&;243;ru. Actimel, probiotika jako Lactobacilus acidophilus, ostropest&;345;ec mari&;225;nsk&;253; na podporu funkce jater, protikvasinkov&;253; &;269;aj Lapacho a dieta s omezen&;237;m cukr&;367; by v&;225;m v &;382;&;225;dn&;233;m p&;345;&;237;pad&;283; nem&;283;la ubl&;237;&;382;it. Pokud byste se pak c&;237;til l&;233;pe, ur&;269;it&;283; byste m&;283;l vyhledat specialistu zab&;253;vaj&;237;c&;237;ho se kvasinkov&;253;m syndromem a podrobit se celkov&;233; protikvasinkov&;233; l&;233;&;269;b&;283;.
8. Srpen 2000 - 0:52
Obrázek uživatele Návštěvník
karolina (anonym)
Asi 3 roky trpim posvovou mykozou. Po velkom trpen&;237; som na&;353;la optim&;225;lny sp&;244;sob lie&;269;by: Uveden&;253; probl&;233;m sa komplexne lie&;269;i na IMUNOLOGII ( imunologia a alergologia), ako prevenciu pou&;382;&;237;va FERMALAC - vag. tablety s florou produkuj&;250;cou LAKTOBACILUS. ( na Slovensku nie je dosta&;357;, voz&;237;m ho z &;268;iech. V pr&;237;pade ak&;250;utneho zhor&;353;enia nejdem ku gynekologovi ale nav&;353;tevujem Dermatovenerologi&;269;ku, ktor&;225; zatia&;318; odpovedala ne v&;353;etky moje diskr&;233;tne ot&;225;zky a dok&;225;&;382;e mi ordinova&;357; tak&;253; sp&;244;sob lie&;269;by, &;382;e som sa po 2 rokoch zbavila stresu zo svrbenia an &;271;al&;353;&;237;ch " hrozn&;253;ch " sprievidn&;253;ch znakov mykozy a jej lie&;269;by. Taktie&;382; som zistila, &;382;e toto ochorenie s&;250;vis&;237; aj s v&;253;skytom mykozy v tr&;225;viacom trakte. Na zlep&;353;enie stavu som na imunologii dostala: 1. Komplexn&;250; podporn&;250; imunitn&;250; li&;269;bu, vakcin&;225;ciu zvy&;353;uj&;250;cimi sa d&;225;vkami kvasiniek,(10 mj. 100 m.j. 1000 m.j. a podporn&;250; lie&;269;bu slizn&;237;c.
10. Srpen 2000 - 7:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka.cz (anonym)
Pripravek Audiron je urcen predevsim k podpurne lecbe zanetu stredniho ucha a oparu. Lide, kteri ho zakoupili vsak meli zkusenost, ze pomaha i na bradavice, rust vlasu, nehtu...Obsahuje vitamin E, jablecny ocet,komplex informacnich slozek, extrakty z rostlin a etericke oleje (kakost, jitrocel, kostival, sadec, lichorerisnioce, kastan konsky, krvavec, okrehjek, kopretina, jantar, ruzenin, malachit, chalcedon, andradit, raselina, jablecny ocet, myrhovy olej, geraniovy olej). Osobne nemam zkusenost s pouzitim pri kvasinkovem syndromu, ale vzhledem ke slozeni by mohl fungovat. O cene se muzete informovat na http://www.001shop.cz/Audiron
15. Srpen 2000 - 23:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Zuzka (anonym)
Audiron se d&;225; koupit v "oo1 shopu" na tomto webu a pro dal&;353;&;237; informace se pod&;237;vej na str&;225;nky energy.sk . Ve spoust&;283; m&;237;st v &;268;R jsou pobo&;269;ky ENERGY, kde se d&;225; Audiron sehnat p&;345;&;237;mo (bez zbyte&;269;n&;253;ch poplatk&;367; za po&;353;tovn&;233;) - stoj&;237; asi 270,- K&;269;.
18. Srpen 2000 - 8:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Iva (anonym)
Dobrý den!moc bych vás chtěla pozdravit.můj problém se trochu odlišuje od tohoto tématu,ale nenašla jsem jiný,který by se ho přímo týkal.Tak vás prosím o odpověd.Ve 12-ti letech mě štíplo klíště a pak se na zádech objebila nahnědlá skvrna .Postupně jich přibývalo a pak jejich dalšímu šíření zabránila lékařka lékem Plaquenil.Taskže přestaly se šířit,ale nezmizely.Nyní mám tedy 9 nahnědlých pigmentových skvrn a prý se jedná o sclerodermiu morpheu.poslední dobou se ale dovídám,že je to asi způsobeno poruchami vnitřních orgánů.Nevím co mám dělat a ráda bych se těch fleků zbavila,chci mít hezčí tělo.Nyní je mi 18,takže už s tím "bojuju" 6 let.Předem moc děkuji
19. Prosinec 2000 - 20:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Marketa (anonym)
Prave jsem si precetla Vas text o kvasinkovem onemocneni, a jsem si prakticky jista, ze jim trpim, mam vetsinu priznaku, od chronickych travicich a gynekologickych potizi po lupy. Dosud me nenapadlo, ze tyto potize souvisi a jde o nejake trvalejsi onemocneni, vyskytuji se mi se stridavou intenzitou uz nekolik let. Lecila jsem se jen jednorazove na gynekologicke obtize a zkousela jsem diety, se smisenymi ucinky. V Jakeho lekare je nejlepsi vyhledat pro komplexni lecbu? V detstvi a dospivani jsem trpela take chronickymi infekcemi hornich cest dychacich, z kterych jsem se uspesne vylecila pomoci homeopatie. Predem diky za odpoved.
7. Leden 2001 - 20:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Lucka (anonym)
Ahoj Soňo.Taky jsem měla stejný problém.Dlouho jsem se s tím trápila.Každý říkal nejíst sladkosti.A právě to byl můj problém,protože já je zbožňuji.Až jednou jsem se dočetla v nějakém časopise o přípravku FEMIGEL od firmy Australian body care.Způsob užití je samozřejmě na letáku.Nějakou dobu jsem ho používala a už je to rok co nemám problémy.Takže držím pěsti a ahoj Lucka.
7. Leden 2001 - 21:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
Bohužel zatím mnoho lékařů u nás s problematikou Candidózy není obeznámena. nejlepší by bylo se léčit u všeobecného lékaře s zaměřením na celostní medicínu a přírodní principy léčby. léčbu kvasinek v Praze provádí institut doktorka Jonáše (dr. Jonáš byl mezi prvními, kdo u nás o problematice rozmnožení kvasinek ve střevech a posléze v organismu, psal). Léčba je tam však nepřiměřeně předražená.
14. Leden 2001 - 16:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Eliška (anonym)
Pratele, vubec nechci rozpoutat vlnu pesimismu, ale věřte, že deprese mam v dusledku tohoto onemocnění stále častěji. S kvasinkmi se potykam 6 let. Všechno vypuklo, když jsem měla oboustranný zánět dutin a lékař do mě - mladé a nevědoucí- cpal neskutečné dávky antibiotik. Pak to začalo. Od té doby jsem zkusila snad vsechno. I nosody ( injekce ) Dr. Jonáše - které jsem si nechala poslat na radu mé homeopatky. Vyzkoušela jsem Tea Tree ( i s manukou ), Femi gel, Korolen, stale beru Laktobacily ( vyzkoušená firma na doporučení mého lékaře ), držím dietu, ...La Pačo čaj, jablečný ocet....Hodně. Ale možna ne všechno - nebo ve špatnem pořadi. Zkrátka: I když mám občas úzkost a chci at už to skončí, protože to je problém, který byť se to nezdá velmi obtěžuje - VELMI, věřím, že JE MOŽNÉ vyzrát. Takže pište, kdo co máte pozitivního. Paní doktorko, zajímalo by mě, jestli může být souvislost přrnosu ze zvířat. Prý i psi trpí plísňovými kožními chorobami a dále, zda nemůže pomoci týdenní hladovka - prostě něco radikálního. Děkuji a všem držím upřímně palce Eliška
15. Leden 2001 - 12:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Lenka (anonym)
Ja mam problem s nehty na rukou. Zacaly mi vyrustat supinovite a kdyz byl cely supinovy, tak slezl. Musela jsem nosit zalepene prsty naplasti. Obesla jsem tri kozni lekare a zajimave, ze mel kazdy odlisnou diagnozu. K tomu poslednimu jsem chodila asi rok. Kazdy mesic na kontrolu, pokazde jsem dostala jinou mast nebo vodu. Nedokazal mi vsak rici, co je to za nemoc. Zadne leceni nezabralo. Potom jsem v casopise cetla radu na ekzem - pouzivat tee tree oil. Vyzkousela jsem ho a zajimave, ze po 1 tydnu bylo viditelne zlepseni. Ted mam v nehtech jeste male dulecky, ale doufam, ze i to za chvili zmizi. Prosila bych o vyjadrenipani doktorky, co je to za nemoc, jestli taky kvasinky a rada bych vedela, jestli nema nekdo podobnou zkusenost, protoze v mem okoli se s tim nikdo nesetkal. Dekuji.
17. Leden 2001 - 8:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Laďka (anonym)
Eliško, nechtěla jsi rozpoutat vlnu pesimismu, ale stalo se. Věřila jsem, že se to dá zvládnout. Stále věřím, ale teď už věřím, že jsou i případy, kdy se to zvládnout nedá. Ale možná si na to fakt šla špatně. Všechno musí mít svůj pořádek a pravidelnost, co se týče léčby. Já se do toho od nového roku zase pořádně obouvám a jestli někdy dojdu výsledku, tak tu o tom napíšu. Mohla bych o tom napsat už teď, protože je opravdu co, ale ještě chvíli počkám. Vím totiž, že jsem pro sebe ještě neudělala všechno. Tak holky, měli bychom se navzájem nějak nabudit a dát si závazek, co všechno budeme dodržovat a psát si o našich postupech. Pořádně se do těch kvasinek obout a vyhnat je ze sebe nejen fyzicky, ale hlavně psychicky. Začátek roku je k tomu jako stvořený. Pokud aspoň jedna z vás se přidá k tomuto nadšení, vím, že to budu zvládat lépe. Pomůžeme si navzájem.
18. Leden 2001 - 9:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Eliška (anonym)
Moc Ti přeju, ať se to lepší, všechno piš. I já jsem se do toho znovu obula ( od 2.1.) ! Stejně nám nic jiného nezbývá - než bojovat. Kdybych jen věděla, kde dělám chybu. Měj se fajn, Eliška
18. Leden 2001 - 10:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
Z velkou pravděpodobností ( i když přes internet se to nedá poznat), šlo o plísňové onemocnění nehtů. Zejména pokud se stav zlepšil po tea tree oilu. Zkuste ještě pro doplnění minerálů a všech potřebných látek užívání řasy Chlorella nebo Spirulina. Jestli máte příznaky rozšíření kvasinek ve střevech (viz v databázi nemocí na horní liště této stránky), měla byste se pokusit i o úpravu střevní mikroflóry, aby se vám potíže s nehty neopakovaly.
18. Leden 2001 - 22:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
Zvířata opravdu trpí plísněmi a některé formy těchto plísní jsou přenosné i na člověka. Člověk však musí být "náchylný". Neznamená to, že pokud má nějaké domácí zvíře plíseň, že se musí celá rodina nakazit. I když v případě, že se celá rodina stravuje stejným způsobem (dnes se často i psům dávají sladká jídla), je pravděpodobnost, že určitými formami plísní může trpět celá rodina.Hladovku bych nedoporučovala. Vždy je důležité dodržovat všechny body protikvasinkové strategie najednou: Protikvasinková dieta+protikvasinkové přípravky (pokud jsou kvasinky opravdu hodně rozmnožené, tak je nutno nechat si od lékaře předepsat Nystatin, který můžete doplnit i dalšími protikvasinkovými přípravky jako jsou čaje, Korolen...)+přípravky na obnovení střevní mikroflóry (lactobacilus)+posilnění jater (např.ostropestřec mariánský, je to důležité protože játra musí stíhat odstraňovat metabolity umírajících kvasinek)+posilnit imunitu (vit. C, jabl.ocet) + dodržovat hygienu. Bohužel se všechny tyto body musí dodržovat současně. Určitě si zkuste sehnat knihu Plísňová onemocnění od Gaby Guzekové a Elisabeth Langové od nakladatelství Ikar, kde je vše popsáno do největších detailů. též existuje kniha Candidóza - zálkladní kniha+kuchařka, kde je plno receptů pro praktické dodržování protikvasinkové diety.Držím palce všem, kdo se rozhodli bojovat s tímto dnes velmi rozšířeným a záludným problémem.
18. Leden 2001 - 23:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Natálie (anonym)
Milé dámy, rozhodla jsem se k závažnému kroku. Znovu jsem nahmátla knihu Candida, základní kuchařka. Před časem se mi zdála dieta v této knize nesplnitelná. Částečně i proto, že jsem bydlela dosud s rodiči. Teď bydlím sama. Dieta v této knize je třístupňová a je opravdu trochu náročná, hlavně v prvním stupni. Ale nic není zadarmo, že.Rozhodla jsem se tedy, že k 1. únoru začnu s touto dietou. Jistě některá z vás má doma také tuto knihu. Chci vás poprosit o malou spolupráci. Ve dvou se to totiž lépe táhne. Pokud snad někdo chce zkusit konečně také tuto dietu, mohly bychom se navzájem podpořit a vyměňovat si informace. Když nás bude více, člověk se nebude vymlouvat sám sobě. NAJDE SE TU TEDY NĚJAKÁ ODVÁŽNÁ?
23. Leden 2001 - 8:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Laďka (anonym)
Ještě mám jeden dotaz a jeden tip.Co je to vlastně Nystatin? To je nějaký odlišný lék na bakterie nebo je to taky lék jako jsou Klotrimazol, Myfungar, Fungicid atd? Jde mi o to, že dřívějším opakovaným užíváním různých protibakteriálních přípravků jsem si spíš pohoršila než pomohla. Jak to tedy je? Nezhorším užíváním dalšího léku zase situaci?A teď rada. Koupili jsme si s přítelem prezervativy s Tea Tree olejem. Vyrábí je jedna firma a jsou za běžnou cenu, neboť jsou české. Dají se sehnat v lékárně. Zatím to asi nebude jednoduché, ale já na ně narazila náhodou. Prodávají se pod firmou, která konkuruje Australian bodycare a vyrábí také spoustu jiných přípravků s Tea tree.
24. Leden 2001 - 10:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Vladka (anonym)
Pani doktorko, zajimalo by me, pokud bych měla candidozu ve střevech, jakým vyšetřením či metodou se tato choroba ve střevech diagnostikuje. Děkuji za odpověď
25. Leden 2001 - 9:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
Nystatin je v podobě tabletek je určen k boji proti střevním kvasinkám (Candida albicans). též je dobré ho užívat i ve formě roztoku k vyplachování dutiny ústní a hltanu, aby se proti kvasinkám bojovalo na všech frontách. Nystatin nemá téměř žádné vedlejší účinky a může být užíván i v těhotenství.Poprvé byl izolován v roce 1950 z bakterií, jako přírodní látka, kterou bakterie bojují proti plísním.Pokud je těžká candidóza tak rozvinutá,že se kvasinky dostávají i do vnitřních orgánů je nutno použít i další protiplísňové léky, které působí na celé tělo, ale mají již bohužel vedlejší účinky.vždy je však dobré i léčit střevo nystatinem, aby se právě ze střeva dál kvasinky nerozšiřovaly do organismu. střevní mikroflóra hraje v boji proti kvasinkám ústřední roli.Lehčí případy se vyléčí i dodržováním protikvasinkové diety, lactobacilem, Korolenem, podporou fce jater, česnekem, případným pročišťováním střev klystýrem, jak bylo popsáno výše.
26. Leden 2001 - 21:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Doktorka (anonym)
je nutné mikrobiologické vyšetření vzorku stolice. Interpretace výsledků však může být složitá. též se dají stanovovat protilátky proti kvasinkám. nejsem si však jista, zda se tyto vyšetření u nás standartně provádějí, protože plno lékařů ještě Systémovou candidózu nebere na vědomí.Podle anamnézy a potíží člověka se však dá určit, zda člověk trpí na kvasinky (v anamnéze léčba antibiotiky, hormony, nadýmání, výtoky, zácpa či průjem, bolesti hlavy, únava a další příznaky - viz článek v rubrice zdraví Příznaky kvasinek u dospělých či databáze nemocí).
26. Leden 2001 - 21:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Hanka (anonym)
Urcite ji mám. Co s ní?
27. Leden 2001 - 8:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Jiri Svoboda (anonym)
Ve Vasem pripade zmenit stravu , pripadne i vysadit hormonalni leky avhodne volena homeopatika . Postizena je sigm. klicka tl. streva a nasledne panevni organy ..
27. Leden 2001 - 20:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Hanka (anonym)
Urcite ji mám. Co s ní?
27. Leden 2001 - 23:39
Obrázek uživatele Návštěvník
jiří Svoboda (anonym)
Ve Vasem pripade zmenit stravu , pripadne i vysadit hormonalni leky avhodne volena homeopatika . Postizena je sigm. klicka tl. streva a nasledne panevni organy ..
27. Leden 2001 - 23:40

Stránky

Přidat komentář