3 komentáře / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Kvantově mechanické argumenty v diskusích o podstatě života, svobodné vůli a determinismu

10. Září 2018 - 0:27

Komentáře

Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Jsem laik v oblasti filozofie i kvantové mechaniky. Přesto se obávám, že lidé, kteří trochu rozumějí kvantové mechanice, nebo si na to aspoň hrají, často s ohledem na poznatky nebo metody kvantové mechaniky podporují naprosto zhůvěřilé argumenty ve filozofických debatách o podstatě života, nebo třebas diskusích o svobodné vůli versus determinismu. Ve kvantově mechanických experimentech například figurují některé velmi malé částice (subatomární částice, atomy, malé molekuly) jako vzájemně nerozlišitelné vůči jiným částicím stejného druhu. A někteří lidé z toho mylně vyvozují, že lidský organismus je v rozmanitě dlouhých časových údobích stále totožný sám se sebou, bez ohledu na to, že si se svým okolním prostředím soustavně vyměňuje rozmanité molekuly, atomy, nebo třeba elektrony či fotony. Výsledky různých kvantově mechanických experimentů jsou též předvídatelné jen pravděpodobnostně. A někteří lidé z tohoto důvodu zavrhují například univerzální kauzalitu, nebo dokonce obhajují platnost ideje svobodné vůle ve sféře lidského jednání. Setkali jste se též s takovými a podobnými implikacemi či zobecněními kvantově mechanických poznatků a metod do filozofických (a antropologických, nebo dokonce psychologických, biologických či medicinálních) vztahových rámců, kde je relevance těchto poznatků a metod velmi problematická, ne-li přímo absurdní? A vadí i vám zatahování a extrapolace různých prvků kvantově mechanického paradigmatu do oblastí, kde je toto paradigma k ničemu? Těším se na vaše poznatky a zkušenosti.
24. Srpen 2018 - 17:03
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Sepisování rádoby vědeckých a zmatených traktátů (pokud možno s velkým obsahem nic neříkajících cizích slov - svobodná vůle versus determinismus, univerzální kauzalita, implikace kvantově mechanických poznatků, paradigma atd.) může svědčit o počínající schizofrenii.
28. Srpen 2018 - 13:10

Přidat komentář