17 komentářů / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Kvantově mechanické argumenty v diskusích o podstatě života, svobodné vůli a determinismu

10. Září 2018 - 0:27

Komentáře

Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Jsem laik v oblasti filozofie i kvantové mechaniky. Přesto se obávám, že lidé, kteří trochu rozumějí kvantové mechanice, nebo si na to aspoň hrají, často s ohledem na poznatky nebo metody kvantové mechaniky podporují naprosto zhůvěřilé argumenty ve filozofických debatách o podstatě života, nebo třebas diskusích o svobodné vůli versus determinismu. Ve kvantově mechanických experimentech například figurují některé velmi malé částice (subatomární částice, atomy, malé molekuly) jako vzájemně nerozlišitelné vůči jiným částicím stejného druhu. A někteří lidé z toho mylně vyvozují, že lidský organismus je v rozmanitě dlouhých časových údobích stále totožný sám se sebou, bez ohledu na to, že si se svým okolním prostředím soustavně vyměňuje rozmanité molekuly, atomy, nebo třeba elektrony či fotony. Výsledky různých kvantově mechanických experimentů jsou též předvídatelné jen pravděpodobnostně. A někteří lidé z tohoto důvodu zavrhují například univerzální kauzalitu, nebo dokonce obhajují platnost ideje svobodné vůle ve sféře lidského jednání. Setkali jste se též s takovými a podobnými implikacemi či zobecněními kvantově mechanických poznatků a metod do filozofických (a antropologických, nebo dokonce psychologických, biologických či medicinálních) vztahových rámců, kde je relevance těchto poznatků a metod velmi problematická, ne-li přímo absurdní? A vadí i vám zatahování a extrapolace různých prvků kvantově mechanického paradigmatu do oblastí, kde je toto paradigma k ničemu? Těším se na vaše poznatky a zkušenosti.
24. Srpen 2018 - 17:03
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Sepisování rádoby vědeckých a zmatených traktátů (pokud možno s velkým obsahem nic neříkajících cizích slov - svobodná vůle versus determinismus, univerzální kauzalita, implikace kvantově mechanických poznatků, paradigma atd.) může svědčit o počínající schizofrenii.
28. Srpen 2018 - 13:10
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Sepisování rádoby vědeckých a
Může, ale nemusí. I když ale nesvědčí, někteří hloupí lidé, trpící komplexy z toho, že jsou na ně podobné myšlenky moc složité, mohou tvrdit z inteligenční závisti opak.
24. Duben 2021 - 21:33
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Mimořádně arogantně a hloupě se kvantovou mechanikou ohánějí například někteří homeopaté.
24. Duben 2021 - 21:54
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Odpověď na Může, ale nemusí. I když ale
Myšlenky nejsou příliš složité, pokud vůbec myšlenkami jsou. Jsou to totiž bláboly - žonglování se spojováním cizích slov v překvapující sled. Forma bez obsahu.
25. Duben 2021 - 0:25
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Myšlenky nejsou příliš
Tak z pohledu hlupáka nedává smysl nic, co ho jakkoli přesahuje.
25. Duben 2021 - 0:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Déčko připadáš mně jako bys na svá moudra používal generátor (stačí jen zadat počet odstavců a nadpis např Milí spolupracovníci..... nebo Milí občané a máš to napsané. Generátor to vyplodí během minuty. Člověk se sice nic nedoví, ale zabere to několik stran. Majitel této aplikace vypadá moudře, ale nic neví.
25. Duben 2021 - 9:13
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Déčko připadáš mně jako bys
A víš vůbec, co je kvantová mechanika? Neřku-li, jakým způsobem se kvantovou mechanikou argumentuje v různých filozofických i jiných nikoli fyzikálních diskusích?
25. Duben 2021 - 13:49
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Odpověď na A víš vůbec, co je kvantová
Kvantová mechanika je obor na pomezí filosofie a spekulace. Všechno krásně funguje, dokud se neobjeví nějaké nové skutečnosti - nová částice, vyšší rychlost rozpínání vesmíru než bylo předepsáno, temná hmota, temná energie a podobně. Pak se musí vymyslet nějaká záplata, aby to zase fungovalo.
25. Duben 2021 - 15:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na A víš vůbec, co je kvantová
Kvantová mechanika s kvantovou teorií pole je součástí kvantové teorie. Jedná se o mechaniku nejmenších částic elektrony, protony .... atd.....kvarky.....atd. Kvantová fyzika a teorie relativity dost převrátili klasickou fyziku a nedaří se z nich vytvořit teorii všeho - leda snad teorií strun. Tím ovšem ti nehodlám zabránit tvým filosofickým úvahám o vibraci jednorozměrných strun
25. Duben 2021 - 18:11
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Odpověď na Kvantová mechanika s
Do kvantové mechaniky patří Schrödingerova rovnice. Ta má tento tvar: \displaystyle i\hbar {\frac {\partial }{\partial t}}|\psi (t)\rangle ={\hat {H}}|\psi (t)\rangle
25. Duben 2021 - 18:27
Obrázek uživatele Návštěvník
? (anonym)
Odpověď na Do kvantové mechaniky patří
A co s tím chceš dělat?
26. Duben 2021 - 13:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Shogun (anonym)
Oni se ty kvantově-mechanický (QM) argumenty docela nabízej v mnoha aspektech filozofie a moderní spirituality. To zjištění (?), že svět není deterministický, bylo pro fyziky obrovským šokem a způsobilo (oficiálně) pád starýho mechanistickýho paradigmatu. Najednou už nemůžeme počítat s tím, že vesmír je obrovský mechanismus a že se dá nějak vypočítat. To je docela dobrý znamení pro vitalismus a další duchovní směry. Když jeho podstata není mechanická, tak jaká je? Buď pravděpodobnostní, nebo duchovní - nic jinýho nezbejvá. ........................................................... Dalším šokem bylo zjištění, že dění v mikrosvětě závisí na tom, jestli ho někdo *pozoruje*. To naznačuje, že právě vědomí je garantem reality. Fyzici se s tím dodnes nesmířili a pokouší se o experimenty, kerý by jim daly šanci na starou, "poctivou" fyziku zbavenou duchovní stránky - ale nedaří se jim. ...................................... Takže QM je skutečně pádným argumentem proti mechanistickýmu pojetí světa. Věříš na QM? Tak se srovnej s tím, že tvoje vědomí určuje realitu! .................................................................- Samozřejmě, že tento argument se často používá i špatně, ve stylu "kvantová mechanika pičo!" Takže se dá diskutovat o tom, kde je to použito dobře a kde špatně.
27. Duben 2021 - 18:26
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Správně, to potvrzuje co jsem napsal výše - kvantová mechanika je obor na pomezí filosofie a spekulace.
27. Duben 2021 - 18:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Shogun (anonym)
Odpověď na Správně, to potvrzuje co jsem
QM má svý praktický aplikace např. v medicíně, takže status exaktní vědy bych jí zas neupíral. Ale právě proto, že chce být přísně vědecká a objektivní, tak má problém, když naráží na něco, co nelze(?) změřit ani objektivně definovat. V QM se to nazývá "měření", a nikdo neví, co to je. Nebo jinak - málokterý fyzik je ochoten říct na plnou hubu, že je to tím, že do rovnice vstupuje VĚDOMÍ.
30. Duben 2021 - 23:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na QM má svý praktický aplikace
obávám se, že se mýlíš
4. Květen 2021 - 18:56

Přidat komentář