240 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
lumík2 (anonym)
---->obludsman"Provádět srovnávací studii homeopatik a klasických léků zrovna na astmatu, alergii a svalových bolestech, s kterými si klasická medicína (jako s většinou chronických nemocí) neví vůbec rady, tak to je snad od pana profesora špatný vtip."nevím jak čteš, ale ve studii se jasně píše, že zlepšený účinek byl zaznamenán pouze u klasických léků. Je vidět, že klasická medicína si je sebou jista - kdyby si vybrali nějaké nemoci, na které jim klasická léčba zabírá naprosto spolehlivě, byli by to srabové...Zajímalo by mě, jak volili homeopatické léky, když ani pořádně nevědí, co u těchto nemocí dělají ty jejich posvěcené vědou, u kterých je navíc ještě návod k použití.V případě homeopatik se bohužel musí i myslet a mít hezkých pár let praxe v oboru, abych věděl odkud a čím začít.Jak jsem už napsal, profesor XY včetně "E" ví o homeopatii prd.TY víš prd. A ještě k tomu neumíš číst. vědci pod vedením pana "E" prováděli METAANALÝZU. To znamená, že zpracovávali výsledky studií. pan "E" o homeopatii klidně prd vidět může, ale ty to nemůžeš vidět, takže ho laskavě neustále neurážej a jednak i kdyby viděl ono prd, tak to vůbec nevadí - výsledek jeho METAANALÝZY to neovlivní."..otitulovaných laiků..."och, krásné --- přímo se rozplývám...jsi umělec, opravdu"Pro zjištění dosahovaných výsledků v oblasti homeopatie nejsou nutné studie, ale výsledky denní praxe."...jo, jenže pak nevíš, jestli působí homeopatie nebo ono placebo a nebo nic..."Homeopatie se velmi často používá u velmi malých dětí. Speciálně u těch můžeme těžko předpokládat vliv placebo efektu, protože když něco polykají, tak to nedělají s vědomím, že jim to pomůže."opravdu? jejda - pan psycholog. no, možná máš pravdu, ale chtěl bych vidět tu studii. Dokud neuzří oči mé, neberu v úvahu..."A že léčitelé nemohou léčit svojí energií? To se nesmíš dívatv televizi jen Na vlastní oči a TELE TELE."...já chci studie(P.S. - jak může léčitel léčit např. tinnitus - pískání v hlavě, když vůbec neví, čím je způsoben a na co má tedy své paprsky zaměřit? Na odpově´d, že to dokáže spolehlivě zjistit, odpovídám, ne, nedokáže, jelikož pak by jej klasická medicína zcela jistě využívala jako diagnostický názor, aby tak mohla ušetřit tisíce potřebné na všechny možná vyšetření....jenže to by napřed musel mít léčitel měřitelné výsledky - studii)
28. Listopad 2005 - 15:47
Obrázek uživatele Návštěvník
eva (anonym)
A proč žijeme,když není vědecky potvrzen smysl pozemského bytí?Kde jsou důkazy o potřebnosti lidí(zvířat)?
28. Listopad 2005 - 19:04
Obrázek uživatele Návštěvník
lumík2 (anonym)
no - na odpověď použiju úryvek z jednoho svého dřívějšího zamyšlení:[...]"Schopnosti (míra bezprostředně ovlivňovat stav věcí) a možnosti (schopnosti v budoucnu, hypotetické schopnosti) lidstva jsme již probrali. Co onen jasný cíl? Myslím, že lidstvo žádný cíl nemá, cíl (smysl bytí) mají pouze jedinci. Cílem všech jedinců je spokojenost a každý tohoto stavu dosahuje jiným způsobem. Nicméně jeden je nejrozšířenější a nejoblíbenější. Nejběžnějším způsobem k dosažení spokojenosti je využít svých schopností a možností k dosáhnutí určitého společenského statutu, který je následně společností stvrzen (nejrůznější diplomy, osvědčení, oprávnění), upevňován (stálý příjem) a respektován (možnost přístupu do veřejnosti uzavřených komunit
29. Listopad 2005 - 8:38
Obrázek uživatele Návštěvník
lumík2 (anonym)
jo - čili odpověď:žijeme proto, že jsme v souladu se zákony statistiky vyvinuly z molekul, ktaré uměli jen jednuv věc - kopírovat se :-))
29. Listopad 2005 - 8:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Jitka (anonym)
Lumíku 2 líbí se mi, že tvrdíš, že člověk se může vyléčit sám. Souhlasím. Je to nejlepší a nejpřirozeněnšjí forma léčení. Avšak, jakto, že někdo se dokáže vyléčit a někdo ne? Jaká je to léčivá či životní síla, co léčí? Co ji dokáže zaktivovat a co potlačit? Jakto, že klasické léky nezpůsobují pokaždé placebo reakci a uzdravení jako homeopatika (nebo , že by taky tak působily, avšak jejich vedlejší účinky by tento efekt přebily?). Jak to, že po homeopatické léčbě (pokud je správná) dochází k přechodnému zhoršení a k lehké aktivaci starších onemocnění (není to zajímavé, když se má jednat pouzte o placebo?). Zastáváš se vědeckých experimentů a postupů, avšak vědecky odzkoušené léky škodí organismu a nic neléčí, pouze potlačují příznaky. není něco na takovémto vědeckém postupu špatného?
29. Listopad 2005 - 11:40
Obrázek uživatele Návštěvník
pozorovatel (anonym)
Obludsmane, já bych se raději do odborných půtek s Lumíkem 2 moc nepouštěl. Patrně půjde o reinkarnaci jistého pána z prvního fóra o chronickém únavovém syndromu.To jsou značně inteligentní lidé, ale jejich uvažování je ryze materialistického charakteru.Ohání se sice vědeckými poznatky, ale z rovnice E = mc2 je zajímá pouze to ´m´, jak jsem někde četl. Společné mají i to, že vzdor nebývalému pokroku ve vědě, kterým stále argumentují, jim ta věda moc nepomohla.Každý si pak v diskusi melete jen to svoje, ale zbytečně nervy to bude stát jen tebe, protože musíš vysvětlovat každou pitomost, která vybočuje z newtonovského chápání světa.
29. Listopad 2005 - 21:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Kateřina (anonym)
Jo, taky jsem nabyla dojmu, že hospodyňky se střední školou a selským rozumem si tady ani neškrtnou.
1. Prosinec 2005 - 13:55
Obrázek uživatele Návštěvník
lumík2 (anonym)
--->Jitka"Avšak, jakto, že někdo se dokáže vyléčit a někdo ne?"..no, asi ze stejného důvodu, z jakého někdo umí anglicky a někdo ne - někdo se to holt naučil a někdo ne... V principu to však dokáže každý, jelikož jest dokázáno, že každý je sugestibilní - někdo více, někdo méně. Chce to jen vidět jak na to. Doporučit mohu knihy o józe, konkrétně o meditacích, relaxacích a dechových cvičeních (např. od Paramhanse svámího Mahéšvaránandy Systém Jóga v denním životě, Skryté síly v člověku, Jóganidra/meditace, ad.) a nebo knížky o hypnóze (a všech jejích derivacích - např. autogenní tréning, atd.). Tady doporučuji např. Vyšší školu hypnózy od Kurta Tepperweina."Jaká je to léčivá či životní síla, co léčí?"...řeknu ti, mňam dotaz :-) --> dostaneš mňam odpověď :-))(ale vezmu to poněkud ze široka)Čili - veškeré informace příjmáme pomocí smyslů. Jsou jimi zrak, čich, sluch, chuť a hmat. Tyto smyslové orgány se skládají ze speciálních buňek, které jsou vybaveny specifickými receptory, které při vnější stimul převedou na elektrický vzruch, který se pak šíří do mozku, je tam zpracován, případně uskladněn a nakonec mozek vyšle jiné nervové vzruchy do celého těla, které následně mohou velice významně ovlivnit děje v různých buňkách.Čili toto by byla základní odpověď - léčí nervové vzruchy. Nicméně nepředpokládám, že by tě tato odpověď příliš uspokojila, proto to vezmu trochu do hloubky. Na každé buňce je napětí - určitý membránový potenciál, který činí setiny až desetiny voltu. Ten na ní vzniká v důsledku činnosti tzv. iontových pump, z nichž asi nejvýznamnější je Na+/K+ pumpa (sodíko-draselná pumpa). Tyto iontové pumpy jsou 'přenašečoé bílkoviny', zvláště výzamná je skupina tzv. 'přenašečových ATPáz' (adenosintrifosfatáz). Ty štěpeí ATP [což je pro buňky něco jako benzín pro auta... ATP je zdroj energie pro všechny buňky (nejen živočišné), pokud je energie dostatek, ukládá se ve formě ATP, když je jí málo, ATP (adenosintrifosfát) se rozkládá a energii uvolněuje] a při této reakci dochází k přečerpávání různých iontů. Pro nás bude důležitá podskupina - tzv. 'P ATPáz' do které patří naše Na+/K+ pumpa. (kromě ní je též významná 'Ca2+ pumpa' přečerpávající vápenaté ionty a umož?ující např. uvolnění svalu po stahu). Při štěpení ATP dochází k přečerpávání Na+ ven a K+ dovnitř bu?ky. Na jednu rozštěpenou molekulu ATP připadnou tři molekuly Na+ ven a dvě K+ dovnitř. Tím je udržována uvnitř bu?ky malá koncentrace Na+ a velká koncentrace K+ ==> v důsledku této rozdílné koncentrace se ionty K+ snaží dostat ven z buňky [aby se koncentrace vyrovnala - ono abychom byli přesní - žádná síla na ně nepůsobí. přes plazmatickou membránu (=obal buňky) probíhá difúze (=samovolné pronikání) iontů K+ oběma směry - ven z buňky i dovnitř buňky. Vzhledem k tomu, že je však koncentrace iontů k+ vně buňky velmi malá, na jeden ion K+, který jde dovnitř bu?ky připadne třeba 10 iontů K+, které buňku opustí. Výsledný pohyb iontů K+ je tedy ven z buňky a má cenu tedy mluvit o chemické síle působící na K+ a směřující ven z buňky.]. Stejně tak jako na ionty K+ působí chemická síla (co pod tímto pojmem myslím jsem již vysvětlil) ve směru ven z bu?ky, na ionty na+ působí tatáž chemická síla, ale v opačném směru - ve směru DO buňky. ...jenže ona cytoplazmatická membrána je pro sodíkové ionty prakticky nepropustná (ale trošku ano - proto je potřeba ta iontová pumpa - aby vyhazovala všechny ionty Na+ zpět ven z buňky).Takže: Sodíkové ionty (Na+) jsou v neměnné vysoké koncentraci vně bu?ky, draselné (K+) ionty jsou ve vysoké koncentraci uvnitř bu?ky a tudíž proudí ven z buňky, aby se koncentrace srovnala. Tím však dochází ke vzniku elektrického potenciálu. Kladný náboj (K+) proudí ven a zvyšuje tím vnější kladný náboj (Na+). Protože kladný a kladný náboj se odpuzují, začne působit na ionty K+ i Na+ tentokráte již skutečná elektrická síla ve směru DO buňky. Pro ionty Na+ to neznamená nic, membrána je pro ně nepropustná, pro ionty K+ to znamená, že proti chemické síle (ven) působí s pokračující migrací K+ ven stále se zvětšující síla elektrická (dovnitř), která nakonec vyrovná chemickou sílu a migrace iontů K+ ustane, na buňce se usídlí stálé napětí +70mV....takto na každé buňce vzniká napětí.elektrický vzruch vzniká otevřením nějakého tzv. iontového kanálu. Cytoplazmatická membrána totiž není souvislý obal buňky. Je v ní (kromě jiného) mnoho "pórů" - receptorů - bílkovin zasazených do membrány, na které když se naváže nějaká specifická signální molekula, tak něco udělají - např. otevřou nějaký kanál, nějakou cestu, kterou mohou do buňky, příp. z bu?ky proudit látky, které plazm. membr. nepropouští.Jestliže se pohybujeme v nervové soustavě, mluví se ve spojitosti se signálními molekulami nejčastěji o neurotransmiterech. Podle typu signální molekuly se otevře určitý typ kanálu, který propustí určité molekuly. Hlavními typy kladných iontových kanálů jsou acetylcholinové kanály a glutamátové kanály. Když se neurotransmiter (např. onen glutamát) naváže na receptor, změní se tím konformace (=struktura) zatím uzavřeného iontového kanálu a kanál se otevře.Pokud se otevře např. kanál pro Na+, začnou Na+ proudit do bu?ky a napětí na buňce začne klesat - tím se vytvoří 'depolarizační synaptický potenciál', klasicky je to pokles oproti normálu o 5mV (milivoltů - tisícina Voltu).nyní nastupují na scénu napěťově řízené iontové kanály (toto byl chemicky řízený - kanál se otevřel po navázání chem. látky). napěťově řízené iontové kanály působí jako takové zesilovače. Chemicky řízené způsobí malé snížení napětí, to způsobí změnu konformace a tím i otevření napěťových iontových Na+ kanálů [lze si to představit jako když vezmeš hrnec beze dna, ale s magnetem a pokličkou, který obrátíš ho vzhůru nohama - pokličkou dolů. ta nespadne, jelikož je držena magnetem. Pokud na bu?ce napětí snížíš (odděláš magnet), poklička spadne (otevře se iontový kanál)]. Ionty Na+ budou velmi rychle proudit do buňky a napětí se během milisekundy sníží na nulu a dokonce překmitne do -20mV. Jak se depolarizace zvětšuje otevírají se další a vzdálenější napěťové Na+ kanály a vzruch (=depolarizace) se šíří po nervu dál. Pak se otevřou K+ kanály a propustnost membrány pro K+ se tím mnohonásobně zvýší, ionty K+ budou proudit směrem ven a způsobí repolarizaci, dokonce nakrátko ještě vyšší než byla před depolarizací.Tato depolarizační vlna - tzv. 'akční potenciál' se velmi rychle šíří po axonu (=takový hodně dlouhý "ocásek" vycházející z neuronu) až po konec - po synpatické zakončení. Stejně jak snížený elektrický potenciál měl za důsledek pokles elektrické síly, která přitahovala onu "pokličku" nad iontovým kanálem (odborně se té "pokličce" říká 'helix'), tak stejný pokles na konci axonu způsobí otevření napěťových váčků s dalšími neurotransmitery (které nemusí být totožné s neurotransmiterem, který podráždil neuron), které se rozšíří po synapsi (spoji) k dalšímu dendritu (=výstupky z vlastní nervové buňky, dendritů může být na 1 nervové bu?ce až 100 000), kde se navážou na receptor a způsobí další malý pokles potenciálu, ten vyvolá rychlý velký pokles akční potenciál se šíří dál nervy kamkoliv do těla.Když si uvědomíš, že každý neuron může být dendrity spojen s až 100 000 dalšími neurony, když si uvědomíš, že v mozku jsou (myslím že) dvě miliardy neuronů, když si uvědomíš, že mezi neurotransmitery nejsou jen látky ze skupiny glutamátů a acetylcholinátů (které otevírají kladné iontové kanály), ale i GABA kanály (gama-aminobutyric acid) nebo glycinové kanály (které otevírají kanály pro anionty (záporné ionty - např. Cl-), ale že je tam přítomno velké množství dalších látek, třeba i hormonů, když si uvědomíš, že v jeden okamžik na neuronu vzniká mnoho podráždění, které se mezi sebou různě sčítají nebo naopak ruší, když si uvědomíš tu trojrozměrnou strukturu...tak dostaneš naprosto nehoráznou složitost a alespoň pro mě není ohromná výkonnost mozku záhadou.No, ale zpět k tomu, "co léčí". to lze těžko obecně říct. Je rozdíl jestli je nemoc způsobená špatným prokrvením nějaké části nebo jiným fyzickým "poškozením", nebo jestli se jedná o poruchu vyměšování nějaké látky do oběhu a potíže se odvíjí od toho a nebo jestli se jedná o nějakou infekci. Když pominu fyzické obtíže, tak jakékoliv léčení je spojeno se sekrecí nějakých jiných látek. Jak se tyto látky tvoří zde probírat nebudu, ale až se zesyntetizují, tak se obvykle přesunou ve speciálních váčcích k cytoplazmatické membráně, kde čekají na podnět - buď chemický nebo nervový a pak se způsoby, které jsou podobné způsobům, které jsem již popsal, hromadně vyprazdňují z bu?ky. Tento děj se nazývá 'exocytóza'.Z buněk se mohou exocytovat rozmanité látky a sloučeniny, které mohou následně pronikat do jiných buněk a způsobovat v nich změny nezměrného dosahu. např. se můžou navázat na receptory uvnitř bu?ky, které přenesou látku skrz jaderný obal rovnou k DNA, na kterou se můžou navázat a spustit replikaci nebo syntézu nějaké jiné látky. Tyto látky se pak pomocí 'Endoplazmatického retikula' a 'Golgiho komplexu' různě třídí, dále chemicky upravují a shromaždújí, aby se z nich nakonec odškrtily a ve váčcích se přemístili kam jinam než k okraji cytoplazmatické membrány, kde čekají na další podnět - chemický nebo nervový, aby se hromadně vyprázdnily do oběhového řečiště a byly rozneseny po celém těle a - léčily.zbývá zodpovědět dva dotazy:1) jak toto může člověk ovliv?ovat - vždy´t jsme se přece všichni učili, že člověk vědomně může ovlivňovat jen kosterní svalstvo a pak do jisté míry své myšlenky ?!?!2) jak probíhá syntéza protilátek - tělo dokáže vysyntetizovat obranu i proti látkám, které nikdy v rpůbě
1. Prosinec 2005 - 14:35
Obrázek uživatele Návštěvník
lumík2 (anonym)
--->Kateřina...já se snažím vysvětlovat srozumitelně, poměrně hodně zjednodušuju a snažím se cizí výrazy vysvětlit - jak říkal Einstein: "Vědecká teorie má být tak jednoduchá, jak jen je to možné, ale ne jednodušší." Tj. kdybych zjednodušoval ještě víc, tak už to nebudou fakta, ale kraviny, co bych psal a krom toho některé dotazy zde prostě jednoduše vysvětlit nejdou (nebo alespoň já to nezvládnu)takže:Jestli cokoliv není jasné, něco jsem řekl zmateně, nesrozumitelně, tak napište - budu se snažit to vysvětlit lépe.
1. Prosinec 2005 - 14:41
Obrázek uživatele Návštěvník
lumík2 (anonym)
jinak - ještě dodatek --- ta odpověď pro Jitku je asi dost těžká - určitě to není na jedno přetčení a hned vím a co jde, ale pokud si to přečteš třeba dvakrát, třikrát, případně si to nakreslíš (ty ionty jak jdou), tak to určitě pomůže. Kdyby přesto ne, tak napiš.--->pozorovatel"Patrně půjde o reinkarnaci jistého pána z prvního fóra o chronickém únavovém syndromu.":-)) nejsem žádná reinkarnace - tady na doktorce spíše čtu než abych byl aktivní - jedinou věc kterou jsem napsal pod jiným nikem než lumík2 bylo o tinnitu (pískání v hlavě)"Ohání se sice vědeckými poznatky, ale z rovnice E = mc2 je zajímá pouze to ´m´, jak jsem někde četl."...jako - jako jó... Když znáš 'm', tak znáš všechno ('c' je neměnná konstanta a je rovna přesně 299 792 458m/s, E lze spočítat)."...jim ta věda moc nepomohla."...já si jako nestěžuju :-)
1. Prosinec 2005 - 15:05
Obrázek uživatele Návštěvník
pozorovatel (anonym)
Tak Lumíku 2, pardon, ale ten styl psaní je úplně stejný. Snad jsem tě aspoň potěšil konstatováním, že jsi inteligentní.Onen pán by reagoval asi opravdu úplně jinak.Nicméně rychlost světla není konstantní, jak se mylně domníval Albert Einstein, ale v moderní astrofyzice se začíná stále častěji objevovat hypotéza, že se rychlost světla se vzdáleností od jeho zdroje - vákuum nevákuum - zvětšuje.Pravdou je, že v učebnici fyziky pro střední školu to zatím nenajdeme.Přehodnocování určitých vědeckých postulátů je celkem běžné. Když se objeví občas v dějinách vědy nějaký Albert, bývá najednou vše jinak.V případě, že poněkud kacířským způsobem zanedbáme v Einsteinově rovnici rychlost světla, což si můžeme klidně s ohledem na velikost Vesmíru dovolit, dojdeme ke zjednodušenému vztahu, že E = m.Právě s tím homeopatie asi do značné míry pracuje.Tělo člověka je ve své podstatě koncentrovaný energetický uzel, který se projevuje materiální podobou. Jde o jakýsi energetický "kondenzát".Nemělo by tedy být problémem, jestliže někdy energie je hmota a hmota energie, abychom další energií ovlivňovali chování hmoty - člověka.Že ti lékaři, které určitě můžeme považovat za reprezentanty vědy, nepomohli, jsi psal ty, tak jsem to pouze zmínil, protože onen člověk také hájil neomylnost vědy, ale nakonec si musel stejně pomoci sám.Bohužel tím nejméně vhodným způsobem.Tak nic ve zlém...!
2. Prosinec 2005 - 16:30
Obrázek uživatele Návštěvník
lumík2 (anonym)
"Nicméně rychlost světla není konstantní, jak se mylně domníval Albert Einstein, ale v moderní astrofyzice se začíná stále častěji objevovat hypotéza, že se rychlost světla se vzdáleností od jeho zdroje - vákuum nevákuum - zvětšuje."no...nevím co přesně myslíš, vidím následující varianty:1) tvrzení, že konstanty nejsou konstantní (až tak úplně)toto je opravdu pravda, že moderní astrofyzika nad tímto spekuluje a zdá se, že by dokonce bylo výhodné, kdyby konstanty nebyly konstantami, nicméně ověřeno to vůůůbec ještě není (ač se oběvují náznaky) a pokud se mění, tak se mění strááášně moc pomalu. K zjišťování oněch konstant, jeký byly v minulosti se používá analýza světla kvazarů, což jsou nejvzdálenější objekty, které dokážeme detekovat - jsou vzdáleny miliardy světelných let (tj. světlo potřebovalo miliardy let, aby k nám doletělo), tudíž bylo vyzářeno před oněmi miliardami let a tudíž se díváme zpět do minulosti. jestli se konstanty mění, tak se mění tak pomalu, že ani za miliardy let je změna našemi nejdokonalejšími přístroji takřka nepostřehnutelná. Tudíž - můžeme pro běžnou každodennost říci, že konstanty jsou opravdu konstantní. Tento výzkum má cenu pouze pro pochopení podstaty věci. Moderní teorie (např. teorie strun) ukazují, že náš vesmír nemá 3, ale hned 11 rozměrů. i když se to může zdát poněkud přitažené za vlasy, tak co se zdá je sen --- jsou pro to opravdu pádné důvody, abychom měli 11-ti rozměrný vesmír. jestli jej máme nebo ne, to se dozvíme již brzy - až bude dostaven urychlovač LHC v roce 2007. No - proč jsou konstanty nekonstantní - protože hodnoty oněch základních konstant závisí (jistým způsobem) na rozměrech těchto rozměrů (ty 3, které běžně známe jsou velké a rozpínají se, těch zbylých 7 je velmi malých a smršťuje se - projevují se jen na velmi malých vzdálenostech - proto se staví ten urychlovač - urychlí čáístice a pak je srazí --- dostane je hodně blízko sobě (je nutno překonat nejrůznější odpuzování - např. elektromagnetické)2) z věty "se rychlost světla se vzdáleností od jeho zdroje - vákuum nevákuum - zvětšuje" soudím, že sis konstantu c (která je opravdu již staletí přesně rovna 299 792 458m/s - a též navěky bude, jelikož tato hodnota vyplívá z definice --- jestli se něco bude měnit, tak jsou to ty sekundy a metry) spletl a konstantou H - Hubblovou konstantou. Ta je přítomna ve vzorci v=H
5. Prosinec 2005 - 17:40
Obrázek uživatele Návštěvník
coroner (anonym)
Mně odpůrci homeopatie někdy připadají jako lidé v začátcích rozhlasového vysílání, kdy rádio s tlampačem leželo na stole a po produkci lezli lidé pod stůl, jestli tam není schovaný gramofon.Ti blbější tam hledali zpěváka, houslistu, klavíristu a podobně.Nic tam pochopitelně nenašli, přesto to fungovalo.Navíc ty principy přenosu informace jsou v homeopatii prakticky úplně stejné.Když zde bylo vzpomenuto vzorce E = m*c2, který nebyl z hlediska orientální filosofie pochopen, je ještě vzorec, který přímo objasňuje, proč vysoké potence léků, které prakticky už nic z účinné látky neobsahují, mají tak silné energetické působení.Jedná se o vzorec E = h*v, kde je E - energie, h - Planckova konstanta a v - kmitočet oscilací, jež je určen rozměrem částic - nositelů energie.Čím vyšší je kmitočet (menší rozměr částic), tím větší je energie.
8. Prosinec 2005 - 15:50
Obrázek uživatele Návštěvník
lumík2 (anonym)
tak toto mě zaujalo:"Navíc ty principy přenosu informace jsou v homeopatii prakticky úplně stejné..."..mohl bys to trochu rozvést?"Když zde bylo vzpomenuto vzorce E = m*c2, který nebyl z hlediska orientální filosofie pochopen, je ještě vzorec, který přímo objasňuje, proč vysoké potence léků, které prakticky už nic z účinné látky neobsahují, mají tak silné energetické působení.Jedná se o vzorec E = h*v, kde je E - energie, h - Planckova konstanta a v - kmitočet oscilací, jež je určen rozměrem částic - nositelů energie."...prosim? :-)ten vzorec je dyžtak p=h
9. Prosinec 2005 - 14:53
Obrázek uživatele Návštěvník
lumík2 (anonym)
jo - a hlavně - je naprosti nepřijatelné, abychom je nezaregistrovali - ty fotony
9. Prosinec 2005 - 15:00
Obrázek uživatele Návštěvník
coroner (anonym)
To "ný" jsem zkoušel zkopírovat z řecké abecedy, protože počítačem zas tak moc nevládnu, ale vylezlo mně z toho pouze n, tak jsem tam nakonec dal v, které se tomu ný aspoň trochu podobá. Kdyby byla k dispozici na doktorce aspoň kurzíva, tak to vypadalo jinačejc.Pan profesor má ve vzorečku uvedeno E, tak takové světové šajbě na energoinformatiku já můžu těžko oponovat a dávat tam p. Navíc to má s tou energií i logiku. Odpovídal jsem na EAV jedné slečně či paní, tak to překopírovávám, abych si ulehčil práci.Jednalo se o dotaz ohledně testování léků EAV metodou.Při testování léků se vychází z poznatku, že chemikálie, v našem případě léky, učinkují na živé organismy ne pouze při bezprostředním molekulárním kontaktu, ale i formou přenosu energetické informace o léku.Jde tedy o podobný případ, jako když si pustíš třeba televizi, kde běží přímý přenos nějakého koncertu.Nejseš tam bezprostředně přítomna, ale určitá část atmosféry koncertu se přenese prostřednictvím obrazovky na tebe, kdy začne prakticky ihned nějakým emocionálním způsobem působit.Část energie materiálního objektu existuje i ve formě pole a za určitých podmínek je schopna vyzařování do prostoru.Když toto záření dopadne na jiný objekt, část energie záření je tímto objektem pohlcena a pohlcující objekt začne mít vlastnosti vyzařujícího objektu.Tento přenos je uskutečnitelný řadou různých způsobů.Jednoho z nich, drátového, se využívá právě při medikamentozním testování, protože informace o léku lze posílat i prostřednictvím běžného elektrického vodiče tak, že lečivo zařadíme do elektrického obvodu.Informaci můžeme za pomoci vhodné elektrody směrovat rovnou do vybraného akupunkturního bodu a sledovat odezvu v jiných akupunkturních bodech.O principu bezkontaktním přenosu energetické informace léku se můžeme přesvědčit mnoha pokusy.Z literatury vydané u nás jsou známé např. Lupičevovy pokusy na jednobuněčných organismech - bakteriích, lymfocytech.Fotospektrometrická měření prokázala, že změna optické hustoty vzorků je prakticky stejná po přímém přidání látky, ovlivňující rychlost fermentace, do suspenze jednobuněčných organismů, nebo je-li tato látka zatavena do ampulky a vložena do suspenze (chybí přímý kontakt).V obou případech došlo ke změně optické hustoty - 30%.Pokusy ukázaly, že docházelo též ke změně biochemických vlastností buněk, kdy nejprve reagovaly buňky na povrchu ampulky se zatavenou látkou a později postupně ty další směrem od ampulky do stran.U pokusů byly pochopitelně využity pro kontrolu i slepé vzorky, aby se vyloučil třeba energetický vliv operátora.Další pokus spočíval v tom, že zkumavky se suspenzí a látkou byly umístěny na elektricky vodivých destičkách, které byly propojeny elektrickým vodičem.Také v tomto případě došlo k reakci ve zkumavce se suspenzí jednobuněčných organismů, aniž šlo logicky o přímý molekulární kontakt.V literatuře se uvádí, že přenos energetické informace v léku je možno realizovat dále pomocí světelných vln (obyčejná žárovka, jejíž vlákno je propojeno u jednoho přívodu se zkumavkou), rádiových vln, tepelného záření, zvukových vln.Uvádí se dále, že signál od látky, který je velmi slabý, moduluje určitým způsobem nosič. Nejedná se však o amplitudovou ani frekvenční modulaci. O jaký typ modulace vlastně jde, se zatím patrně neví; aspoň to nebylo uvedeno. Nicméně toto je informace stará přes deset let, tak se možná k něčemu už došlo.Řekl bych, že při bádání v této oblasti dochází k určitému střetu poznatků kvantové fyziky s teorií relativity, kdy se zjišťuje, že toho zas tak úplně moc nevíme.Rozebereme-li hmotu do mrtě, tak vlastně zjistíme, že o žádnou hmotu nejde.Třeba to takhle myslel i obludsman (?).Východní filosofie aspoň takto skutečně uvažuje. Nerozlišuje ve svém Jednotném principu moc mezi hmotou a energií.Ještě k těm látkám, které přejímají vlastnosti léků. Informaci lze vložit třeba do vody, sacharidů, alkoholu, vosku, které se nabíjejí nejlépe.
10. Prosinec 2005 - 16:00
Obrázek uživatele Návštěvník
lumík2 (anonym)
:-)panu světové šalbě klidně oponuj, protože ten vzoreček zní p=hv. Pokud chceš energii, tak musíš dosadit do e=mc^2, za m (která je rovna klidová hmotnost + hybnost) dosaď onu hybnost, vynásob c^2 a dostaneš energii fotonu v Joulech. Přes toto prostě vlak nejede :-) ...podívej se kamkoliv do učebnic, tabulek, kamkoliv. Ale jak říkám, pan světová šalba to má taky dobře, jelikož energie fotonu přímo závisí na jeho frekvenci - běžně se tyto zjednodušení provádějí - nejde o nic. To ný jsem psal spíše pro ostatní, kterým ten vzoreček mohl připadat divnej, protože normálně na základní i středních školách se běžně vyučuje označení frekvence jako 'f' - s 'v' se setkáš až na vejšce)no a teď vlastní re:"Při testování léků se vychází z poznatku, že chemikálie, v našem případě léky, učinkují na živé organismy ne pouze při bezprostředním molekulárním kontaktu, ale i formou přenosu energetické informace o léku."tady je velmi důležité říci, že při testování léků metodou EAV se...žádný normální léky se takto netestují, jelikož metoda tohoto testování porušuje naprostou většinu zákonů elektrotechniky a dalších věd... :-)"Jde tedy o podobný případ, jako když si pustíš třeba televizi, kde běží přímý přenos nějakého koncertu.Nejseš tam bezprostředně přítomna, ale určitá část atmosféry koncertu se přenese prostřednictvím obrazovky na tebe, kdy začne prakticky ihned nějakým emocionálním způsobem působit."toto je špatný příklad. Zaprvé - toto neodporuje žádným zákonům (tento přenos), za druhé, do intenzit proudu je zakódována informace o obrazu v televizi (od zdroje k tobě jdou elektrony) - ty televizor převede na vizuální obraz a vysílá k tobě fotony, ty je přijmeš, mozek zpracuje...jak vidíš, všude je plno částic, které onu informaci přenášejí. U tohoto testování jsou tabletky zavařeny obvykle do skla a zapojeny do el. obvodu...jak známo, sklo je nevodič --- tudíž el obvod nemůže nijak ovlivnit...a "informace ukrytá v tabletce" tedy nemá zprostředkovatele na přenos..."Jednoho z nich, drátového, se využívá právě při medikamentozním testování, protože informace o léku lze posílat i prostřednictvím běžného elektrického vodiče tak, že lečivo zařadíme do elektrického obvodu."to je vončo - to je ta blbina. K tomu bych ještě dodal, že zastánci metody EAV (,která si nezadá s jinými šarlatánskými metodami) předpokládají, že medikament právě vyzařuje elmag. záření a to se pak nějak měří v přístroji, kde se srovnává s jiným elmag. polem, nevím přesně jak to je. Jisté je to, že když nemají elmag vyzařování medikamentu vysvětleno fyzikálně a nidko ještě toto záření nedetekoval, nemohou přeci technici EAV sestrojovat přístroje - to je snad jasný i nejurputnějším zastáncům EAV. Léčitelství alespoň žádné přístroje nepotřebuje, ale toto je úplný šarlatánství."V literatuře se uvádí, že přenos energetické informace v léku je možno realizovat dále pomocí světelných vln (obyčejná žárovka, jejíž vlákno je propojeno u jednoho přívodu se zkumavkou), rádiových vln, tepelného záření, zvukových vln.Uvádí se dále, že signál od látky, který je velmi slabý, moduluje určitým způsobem nosič. Nejedná se však o amplitudovou ani frekvenční modulaci. O jaký typ modulace vlastně jde, se zatím patrně neví; aspoň to nebylo uvedeno. Nicméně toto je informace stará přes deset let, tak se možná k něčemu už došlo."k tomu světelnému přenusu jsem se vyjadřoval výše, k onomu"Nejedná se však o amplitudovou ani frekvenční modulaci."jen tolik, že žádné jiné modulace v tomto případě neexistují :-)--to nám říkají dosavadní poznatky..."Rozebereme-li hmotu do mrtě, tak vlastně zjistíme, že o žádnou hmotu nejde."toto je pravda. jenže tady nejde o rozdíly mezi hmotou a energií, ale o to, že se informace musí pomocí hmoty/energie zak´dovat a přenést.Ještě bych zde zdůraznil jednu věc - opatrně zacházet s pojmem informace. Mám dejme tomu česnek. Česnek obsahuje různé účinné dobré látky. Mám foťák, vyfotím česnek --- znamená to, že mohu pojídat fotografie česneku a doufat v ozdravovné účinky? Ne. Do fotografie se přenesla informace o vzhledu česneku, nikoliv o jeho účinných látkách. To nevadí - vezmu tužku a na zadní stranu fotografie ony účinky vypíšu - mohu jíst fotografii? Ne. Sice na fotografii jsou nyní "všechny podstatné informace", ale...já nevím jak to mám říct - to je prostě blbost. Nestačí jen přenést informace. Stejně jako papír a chemikálie tvořící fotografii nemohou účinkovat, nemůže účinkovat ani kdy "nějakým způsobem" "informaci" o účincích léku přeneseme do organismu.Informace není to, co léčí...tak - k pokusům se vyjádřím později (teď nemám příliš času)
13. Prosinec 2005 - 11:53
Obrázek uživatele Návštěvník
lumík2 (anonym)
no - takže pokusy jsem hledal - a nenašel...jako - je to blbost na desátou, ale nemůžu ukázat, kde je ono jádro pudla - leda že bys mi dal prostě linky...
15. Prosinec 2005 - 14:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Lenka (anonym)
Milé dámy, pánové.Tento chat je nazván kvantová homeopatie a proto bych ráda věnovala pár řádek tomu, kdo je zakladatelem této homeopatie. Ano, je to ten, kterému jste již věnovali pár příspěvků - MUDr. Hrušovský. Ráda bych vám touto cestou předala svoji zkušenost. K panu doktorovi chodím už 2 roky, osobně mi velice hodně pomohl a celé mojí rodině také. U rodiny jsem nezůstala a posílám k němu další a další přátelé, známé a spolupracovníky. Není mezi nimi ani jeden, který by byl s jeho léčbou nespokojený a to bych ráda dodala, že většina z nich jsou zaměstnanci jedné z předních českých bank.Ráda bych touto cestou podpořila ty, kteří potřebují pomoc ( víc než zázračnou ) a nenašli zatím odvahu nebo energii k panu doktorovi zajít. Jděte! Kdybych začala mluvit o zkušenostech z vlastních řad, kdy pan doktor zrušil 10ti centimetrový myom, zbavil kouření, tvrdého alkoholizmu, akné, epilepsie, migrény, pomohl přivést do jiného stavu atd. atd. Bylo by to moc na dlouho.Držím palce a věřím, že bude dobře!
20. Prosinec 2005 - 20:39
Obrázek uživatele Návštěvník
skeptik (anonym)
jo, a taky už bylo dokázáno, že není Bůh...
17. Leden 2006 - 13:07
Obrázek uživatele Návštěvník
skeptik (anonym)
Protestuji.....Aby si utvrdil svoje názory,strach před něčím neznámým,vědecky nedokazatelným,lpění na jistotě,snaha varovat ostatní?..... Začal jsem se "duchovnem" zabívat tak před 15ti lety a čím jsem dál, tím jsem skeptičtější a mé počáteční nadšení opadává. Nemám většího přání, než aby to bylo naopak, ale jestliže mám být ve svém hledání důsledný a poctivý sám k sobě a nepodlehnout onomu "přání - otcem myšlenky"... :-(Nejsem příznivcem neomylných sysyfovců, ale ani celého toho novodobého esoterního hnutí (či jak toto nové paradigma, které je zase pouze novým - lidmi vytvářeným náboženstvím, nazvat). Prostě toho jako lidstvo víme strašně málo, je stále co objevovat, atak ve mě jakékoli ucelené systémy závěrů v jakémkoli oboru, vbuzují nevoli...
17. Leden 2006 - 13:31
Obrázek uživatele Návštěvník
skeptik (anonym)
šmariáááco je to tady za systém uspořádání pořadí odpovědí?reagoval jsem na některé příspěvky a ejhle - mé reakce jsou nakonci... :-(
19. Leden 2006 - 20:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Zbyněk (anonym)
Protože se mě toto začalo dotýkat, nemohu se nevyjádřit k celé této problematice. Domnívám se a to na základě rodinných poznatků, že pan doktor Hrušovský je normální zlatokop, který se jako pediatr moc nepovedl (protože tam jsou výsledky průkazné), tak se vydal na dráhu pseudohomeopata. Docela chytře si vytvořil jistou svoji teorii kvantové homeopatie, která však nikdy nebyla ničím podložena, jeho závěry jsou neověřitelné a nedoložitelné, takže potom už jen záleží na tom, kdo mu to spolkne a nechá se zblbnout. Celá jeho teze je naprostý blábol a pouze tahá z lidí peníze. U nás doma se to projevilo pouze zvýšenou spotřebou svíček v různých rozích lásky, peněz atd. a nákupem nesmyslných knih, případně přesvědčováním o tom, že bychom měli odpustit tomu, kdo nás okradl, podvedl nebo jinak ublížil. V tomto bodě si myslím, že to je nejchytřejší tah pana "doktora", kde si chystá půdu pro případné náhlé procitnutí svých oveček. Protože až všechny pochopí, bude třeba mu odpustit, jinak by ho musely zašlapat do země. Přiznávám, že jsem materialista a věřím pouze tomu co vidím a na co si mohu sáhnout (případně se o to spálit), ale ani mne nijak neiritují lidé, kteří se touto problematikou zabývají a věří jí, protože tím neubližují druhým. Jenže v případě Dr. Hrušovského se nejedná o jeho přesvědčení (ať mylné či nikoliv), ale pouze o jednoznačný záměr vydělat na důvěřivosti druhých. Těch, kterým jiná léčba nepomohla a zoufale hledají náhradu. O to je jeho oblbování lidí horší. Ale on na to jednou "dojede"...
16. Březen 2006 - 12:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Jiří (anonym)
Může mi někdo sdělit konkrétní skušenosti s homeopatickou léčbou roztroušené sklerózy?
20. Březen 2006 - 21:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Ivana (anonym)
Nemůže, protože žádné nejsou.
22. Květen 2006 - 14:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Radka (anonym)
Já také chodím k panu Hrušovskému, který mi v životě hodně pomohl. Nemusela jsem si kupovat žádne knihy a nevím ani nic o zapalování svíček. myslím si, že všechno je na člověku buď věří a nebo ať tam radši ani nechodí. Já ze své zkušenosti mu mohu jen poděkovat!
1. Červenec 2006 - 23:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Marsaxik (anonym)
Já jsem také chodil k panu Dr. Hrušovskému. Při první návštěvě mě řekl, že nemá cenu se se mnou bavit, byl jsem tam 5 minut, 1000,-kč pryč, nasázel mi 3 různé homeopatika, které jsem prý měl brát i s klasickými psychofarmaky, jenže se to neskutečně pralo mezi sebou, takže jsem málem skončil bez práce. Nakonec jsme se dohodli, že budu brát jenom ten lék, který mě nebude zasahovat do mé léčby klasickými léky a nebude mě vykolejovat. Naštěstí se aspoň tohleto vydařilo. Dostal jsem recept, na který si kdykoliv můžu vyzvednout toto homeopatikum v lékárně a už k němu nechodím tak často.
9. Srpen 2006 - 17:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
ale lumiku, nie je roblem, ked si o tom presvedceny, zobrat si akukolvek flasticku s homeopatikom a pojedat denne jednu gulicku, staci jedna a o dva tyzdne sa trebars ozvi, ako sa mas :-)
3. Září 2006 - 11:02
Obrázek uživatele Návštěvník
alien (anonym)
ja som tiez chodila k dr.Hrusovskemu,a tiez mi pomohol.Po 3 rokoch som sa dostala zo zdravotnych problemov uzivanim niekolkych homeopatik.Prisla som k nemu po skoro 9 rocnej skusenosti s lekarmi,ktory mi nevedeli uz vobec pomoc,len na mne skusali nove lieky.Tiez mi boli jeho vysetrenia divne,lebo som niekedy v ordinacii stravila mozno len 5 minut za 200sk.V kazdom pripade,liecba bola dovedena do zdarneho konca :))Co o klasickej medicine povedat nemozem...:(
15. Říjen 2006 - 17:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Reny (anonym)
Znám pana doktora asi 7 let. Musím říci, ýe pomohl nejen mě, ale i mým dětem - vyrážky, zacpané rýmy, alergie.....je toho hodně. Má jen jiný způsob, než jsme zvyklí. Když řekne příčinu problému zdá se mi kolikrát "ulítlá", ale přijdu na to, že měl pravdu. To, že by se měl člověk pomodlit, tak to řekne tomu, kdo to potřebuje. Ale pokud někdo provede motlidbu jen aby úkol splnil, tak to nemůže fungovat. Jeho léčba se projevuje tak po 2-3 měsících.
23. Listopad 2006 - 11:53

Stránky

Přidat komentář