70 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Průjmy !!!!!!!! (anonym)
Vynořují se lékařské soudní důkazy, že evropská superbakterie E. coli byla vyrobena bioinženýrsky, aby zabíjela lidi 6. června 2011, Mike Adams Překlad: OrgoNet Hra s obviňováním zeleniny nadále pokračuje v celé EU, kde superodolný kmen e. coli postihuje pacienty a plní nemocnice v Německu, ale naprosto nikdo nemluví o tom, jakým kouzlem se e. coli mohla stát odolnou vůči osmi různým třídám antibiotk a pak se náhle objevit v potravinách. Tato variace E. coli patří do kmene O104, a kmeny O104 nejsou normálně téměř nikdy odolné vůči antibiotikům. Aby získaly tuto odolnost, musejí být opakovaně vystavovány antibiotikům, aby na ně byl vyvíjen „mutační nátlak“, který je donutí k úplné odolnosti proti lékům. Jste-li zvědavi na původ takového kmene, musíte především sledovat, jak probíhala inženýrská změna e. coli a dosti přesně determinovat, kterým antibiotikům byla baktérie vystavena během svého vývoje. A tento krok byl učiněn (viz níže), a když se podíváte na genetické dekódování tohoto kmene O104, který nyní ohrožuje konzumenty potravy po celé EU, objeví se fascinující obraz, jak muselo dojít k jejímu vzniku. Genetický kód odhaluje historii kmene Když vědci v německé Institutu Roberta Kocha dekódovali genetickou stavbu kmene O104, zjistili, že je odolný všem následujícím antibiotikům a jejich kombinacím: • penicillins • tetracycline • nalidixic acid • trimethoprim-sulfamethoxazol • cephalosporins • amoxicillin / clavulanic acid • piperacillin-sulbactam • piperacillin-tazobactam Navíc tento kmen O104 má schopnost produkovat speciální enzymy, které mu dodávají to, co by se dalo nazvat „bakteriální superschopnosti“, technicky známé jak ESBL. „Extended-Spcectrum Beta-Lactamases (ESBL) jsou enzymy, které mohou být produkovány baktérií a učinit je odolnou vůči cefalosporinům, jako ceufuroxim, cetofaxim a ceftazidim – to jsou nejužívanější antibiotika v mnoha nemocnicích“, vysvětluje Agentura ochrany zdraví v UK. http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/ESBLs/ K tomu má tento kmen O104 navíc dva geny – TEM-1 a CTX-M-15, před nimiž se „chvějí lékaři již od 90. let,“ jak píše The Guardian http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jun/05/deadly-ecoli-resistance-antibiotic-misuse . Proč se lékaři před nimi chvějí? Protože jsou tak smrtelné, že u mnoha jimi nakažených lidí dojde ke kritickému selhání orgánů a oni prostě zemřou. Jak se bioinženýrsky vyrábí superbaktérie Jak tedy přesně dojde k tomu, že vznikne kmen baktérií odolný vice než tuctu antibiotik v osmi různých kategoriích léků, obsahující dvě smrtelné mutace genů plus schopnosti enzymu ESBL? Je skutečně jenom jeden způsob, jakým se to může stát (a jeden jediný) musíte vystavit tento kmen e. coli všem osmi třídám antibiotických léků. Obvykle se to nedělá najednou, samozřejmě: nejprve ji vystavíte penicilínu a vezmete přeživší colonie, které jsou odolné penicilínu. Pak je dále vystavíte tetracyklinu. Přeživší kolonie jsou nyní odolné jak penicilínu, tak tetracyklínu. Pak je vystavíte sulfaléku a posbíráte přeživší kolini, a tak dále. Je to proces genetické selekce, prováděný v laboratoři, za účelem požadovaného výsledku. Takto vznikají některé biozbraně vyráběné americkou armádou ve Ft. Detrick, Maryland http://en.wikipedia.org/wiki/National_Biodefense_Analysis_and_Countermeasures_Center . I když skutečný proces je trochu složitější, závěrem je, že vytvoření kmene bakterie e. coli, který je odolný osmi třídám antibiotik, vyžaduje opakované a vytrvalé vystavování těmto antibiotikům. Je sktuečně nemožné si představit, jak by k tomu mohlo dojít samo od sebe v přírodním světě. Například, kdyby tato baktérie pocházela z jídla (jak nám tvrdí), kde potom získala všechny tyto odolnosti vůči antibiotikům, když je faktem, že na zeleninu se antibiotika nepoužívají? Když vezmeme v úvahu genetické důkazy, které nyní stojí před námi, je těžké si představit, jak by se toto mohlo odehrát „divoce“. Zatímco resistence na jedno antibiotikum je běžná, vytvoření kmene a. coli odolného osmi různým třídám antibiotik – v kombinacích – prostě popírá zákony genetické permutace a kombinace v přírodě. Jednoduše řečenu, tato superbaktérie e. coli nemohla vzniknout přirozeně. A zbývá tedy jediné vysvětlení, odkud může pocházet: z laboratoře. Kmen byl vytvořen uměle a pak vypuštěn do světa Důkazy nyní ukazují na to, že tento smrtící kmen e. coli byl uměle vytvořen a pak buď uměle vypuštěn do potravin, anebo nějak unikl z laboratoře a vstoupil do potravin sám. Pokud nesouhlasíte s tímto závěrem, a to klidně můžete, pak musíte najít vysvětlení, jak se tato oktobiotická baktérie (imunní vůči 8 druhům antibiotik) vyvinula sama od sebe ... a tento závěr je ještě děsivější nežli „bioinženýrské“ vysvětlení, protože by znamenalo, že oktobiotické baktérie se prostě mohou objevit kdekoliv kdykoliv bez příčiny. A to by byla dosti exotická teorie. Můj závěr dává lepší smysl: Tento kmen e. coli byl téměř jistě vytvořen uměle a pak vypuštěn do potravin se specifickým cílem. Jaký cíl by to mohl být? Zdá se mi, že je to evidentní. Současně tu působí problém, reakce a řešení. Nejprve způsobit PROBLÉM (smrtící kmen e. coli v potravinách). Pak počkat na veřejnou REAKCI (obrovské pozdvižení, protože lidé jsou terorizování e. coli). Jako odpověď na to přijde žádoucí ŘEŠEN? (totální kontrola nad globální zásobou potravin a postavení mimo zákon syrové potravy, syrového mléka a syrové zeleniny). A o tom to celé je, samozřejmě. FDA (Americký úřad pro potraviny a léky)se spolehl na stejný jev v USA, když prosazoval svůj nedávnyý „Zákon o modernizaci bezpečnosti potravin“, který v podstatě staví mimo zákon malé rodinné organické farmy, pokud nelížou holínky regulátorů FDA. FDA byl schopen zničit svobodu farmářství v Americe tím, že zahrál na strunu široce rozšířeného strachu, který následoval po vypuknutí nákazy e. coli v amerických potravinách. Když se lidé bojí, samozřejmě, není obtížné přimět je, aby souhlasili s téměř každým stupněm regulační tyranie. A způsobit, aby se lidé báli svého jídla, je velmi snadné ... stačí několik tiskových prohlášení vlády poslaných e-mailem mainsteramovým médiím a je to. Nejprve zakážeme přírodní medicínu, potom zaútočíme na potraviny Uvědomte si , že toto vše se děje vzápětí poté, co EU zakázala léčivé rostliny a potravní doplňky – zákaz, který staví mimo zákon nutriční terapie, které pomáhají udržet lidi zdravé a bez nemocí. Nyní, když jsou tyto byliny a dpolňky zakázány, dalším krokem je způsobit, aby lidé měli strach z čerstvé potravy. To proto, že čerstvá zelenina je léčivá, a dokud má veřejnost právo koupit si čerstvou zeleninu, může vždy zabránit nemoci. Ale pokud můžete způsobit, aby se lidé BÁLI čerstvé zeleniny – nebo postavit ji vůbec mimo zákon – pak můžete donutit veškerou populaci, aby žila z mrtvé stravy a předzpracované stravy, která podporuje degenerativní nemoci, a tak posílit postavení mocných farmaceutických společností. To vše je součástí stejného plánu, jak vidíte: udržet lidi v nemocech, odepřít jim přístup k léčivým bylinám a doplňkům, a pak využít jejich utrpení prostřednictvím globálních farmaceutických kartelů. Geneticky modifikované potraviny hrají samozřejmě podobnou roli: jsou vytvořeny k tomu, aby kontaminovaly naše potraviny genetickým kódem, který způsob širocerozšířenou neplodnost mezi lidstvem. A ti, kteří ještě budou schopni se rozmnožovat i po vystavení GMO, budou natolik trpět degenerativními nemocemi, že jejich „léčba“ opět bude obohacovat lékové společnosti. Vzpomínáte si, která země byla nedávno postižena hrozbou e. coli? Španělsko. Proč Španělsko? Vzpomeňte si na uniklé zprávy z Wikilieaks, které odhalily, že Španělsko odolalo zavedení GMO do svého zemědělského systému, i když mu americká vláda skrytě vyhrožuje politickou odvetou za jeho odpor. Falešné obvinění Španělska z rozšíření e. coli je pravděpodobně onou pomstou za španělskou neochotu naskočit do geneticky modifikovaného vagónu. http://www.naturalnews.com/030828_GMOs_Wikileaks.html To je příběh, který stojí za ekonomickým zničením španělských rolníků pěstujících zeleninu. Je to jedna ze zápletek, které probíhají ve schématu událostí kolem e. coli. Potraviny jako válečná zbraň vytvořená Big Pharmou Mimochodem, nejpravděpodobnějším vysvětlením, kde byl vyvinut tento kmen e. coli, je, že farmaceutičtí giganti ho vytvořili ve svých vlastních laboratořích. Kdo jiný má přístup k veškerým antibiotikům a vybavení potřebnému k vytvoření cílených mutací potenciálně tisíců kolonií e. coli? Lékové společnosti mají jedinečné postavení k tomu, jak provést tuto akci a mít z ní prospěch. Jinými slovy, mají jak prostředky, tak motivaci, aby se angažovaly speciálně v podobných akcích. Mimo lékové společnosti jsou tu snad i regulátoři infekčních nemocí, kteří mají podobnou laboratorní kapacitu. Například CDC by to pravděpodobně mohla také provést, kdyby skutečně chtěla. Důkaz, že někdo bioinženýrsky vytvořil tento kmen e. coli, je zapsán přímo v DNA baktérie, Je to lékařský soudní důkaz, a to, co odhaluje, nelze popřít. Tento kmen prošel opakovanými a dlouhodobými vystaveními osmi různým třídám antibiotik, a pak se nějakým způsobem objevil v potravinách. Jak jinak je toto možno provést, než důkladně naplánovaným schématem provedeným grázlovskými vědci? Není možno, aby vznikla „spontánní mutace“ v kmeni tak, aby byl odolný nejvyšším osmi třídám značkových antibiotických léků, které jsou dnes prodávány Big Pharmou. Takové mutace musí být záměrné. A opakuji, pokud nesouhlasíte s tímto tvrzením, pak to znamená, že říkáte NE, nebylo to uděláno záměrně … stalo se to náhodou! Což je, jak znovu říkám, ještě děsivější! Protože to znamená, že antibi
10. Červen 2011 - 16:25
Obrázek uživatele Návštěvník
http://orgo-net (anonym)
http://orgo-net.blogspot.com/2011/06/superbakterie-ecoli-byla-vyrobena.html
10. Červen 2011 - 16:26
Obrázek uživatele Návštěvník
V. (anonym)
Mne by docela zajímalo, jak...Nejnověji jsou ony klíčky coby nositel infekce potvrzeny. Němečtí kolegové po ostudě s okurkami byli zcela pochopitelně opatrní a skoupí na slovo. Nechtěl bych být v jejich kůži...
10. Červen 2011 - 16:36
Obrázek uživatele Návštěvník
V. (anonym)
Vynořují se lékařské...Blbost! Nový typ bakterie E. coli rozhodně nebyl vyroben bioinženýrsky, ale je to jen mimořádně povedený škudibícký kousek matičky přírody. Opakování matka moudrosti: A) Kdyby někdo chtěl udělat problémy, tak by stačilo vyvinout tyfovou salmonelu s rezistencí na všechna ATB, což by znamenalo během pár let smrt tak kolem 20% obyvatelstva. Žádný terorista by neřešil baktérii, jejíž přenos mezi lidmi je nejistý a která je primárně zvířecí. Nakonec se najde zdroj téměř jistě v hovězím hnoji. To, že byly kontaminovány fazolové výhonky, zřejmě souvisí s nevhodným hnojením. I když příčina by mohla být i v kontaminaci myším nebo potkaním trusem. B) Resistence na nejpoužívanější ATB je právě pro nově vznikající přirozené mutace typická. Je to proto, že je těmito antibiotiky naše "kulturní" životní prostředí promořeno velmi důkladně. Sklízíme zde plody našeho naprosto nezodpovědného a neodpustitelně hloupého zacházení s celou touto kategorií kdysi tak perspektivních léčiv. Bakterie "německé infekce" jsou skutečně rezistentní vůči řadě běžných antibiotik. Přesto existují jiná antibiotika, která zde účinná jsou. Jenomže i jejich nasazení se nejnověji ukazuje jako problematické. Vše totiž nasvědčuje tomu, že patogenní E.coli ve stresu z účinků antibiotik začnou produkovat ještě více shigatoxinů, než bez nasazení antibiotik, což pro pacienty není příliš dobrá zpráva. Jenže i tato reakce je pro bakterie zcela přirozená... a nastane i po aplikaci jiných "ryze přírodních" antibiotik. C) Přečtení genomu původce infekce přineslo zásadní zvrat. Původcem infekce je zcela nová a velmi zajímavá chiméra se sérotypem O104:H4, hybridní bakterie obsahující genetický materiál z několika různých zdrojů. Nová chiméra má genom o délce 5,2 Mb, což je o něco víc, než u běžné E. coli. Přitom z víc jak 93% odpovídá bakteriálnímu kmeni s poetickým názvem 55989. Ten byl izolován ve Středoafrické republice roku 2002, z krvavého průjmu dospělého pacienta s AIDS. Zároveň byly v genomu bakterií způsobujících "německou infekci" nalezeny kusy DNA z EHEC nesoucí shigatoxiny, odpovědné za život ohrožující hemolyticko-uremický syndrom (HUS) a navíc i několik genů rezistence vůči různým antibiotikům, včetně aminoglykosidů, makrolidů a beta-laktamů. Odborníci ve zkoumaném genomu dokonce našli fragment DNA odpovídající kusu genomu salmonely (Salmonella enterica) a také geny odpovídající DNA takzvané enterotoxikogenní E. coli (ETEC), což jsou například původci cestovatelských průjmů, konkrétně kmene O25:H4-ST131. D) Oblíbené konspirační teorie se zase objevily... Je ovšem nutné vzít v úvahu, že všechny komponenty nové baktérie pocházejí z čeledi Enterobacteriaceae, čili přítomnost shigatoxinu nebo genů salmonel není nic, co by nemohlo vzniknout zcela "přírodní" cestou. Enterobakterie holt už takhle vypadají, mají velmi dynamické genomy, jejichž kusy si mezi sebou vyměňují jako na nějaké bakteriální burze. Mnohý z dnešních kmenů escherichií, shigel nebo třeba salmonel nejspíš vznikl právě tímto způsobem, metodou horizontálního přenosu DNA mezi několika bakteriálními rodiči. - - - Takže žádná tajuplná laboratoř, ale pomsta matičky přírody za to, co s ní provádíme.
10. Červen 2011 - 17:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Mary (anonym)
Vůbec bych se nedivila, kdyby tahle baktérie vypadla z "military laboratories". Všechny science fictions ve filmech a knížkách, co jsme četli a viděli před 20 nebo 30 léty, se teď stávají skutečností. Včetně požárů jaderné elektrárny nebo smrtících bakterií v potravinách ( např.Scortia, Robinson), požárem se tavícího mrakodrapu (např.A.Hailey)a jiné katastrofy, ve kterých, jak se ukázalo, měla prsty armáda a její výzkumné projekty.
10. Červen 2011 - 17:41
Obrázek uživatele Návštěvník
. (anonym)
VELKÝ DAŇOVÝ PODVOD ! Když jsem se zamyslel nad návrhem „změkčené“ daňové reformy a zjistil, že to je divadýlko s velkým podvodem. Budeme počítat se základem 100 Kč: dnes je daň 10% ze 100 Kč = 10,00 celkem cena vč. DPH 110 Kč v roce 2012 bude 14,5% = 14,55 cena vč.DPH 114,50 Nesmíte zapomenout, že v roce 2013 se bude daň 17,5% počítat ne z dnešních 100Kč, ale z částky zvýšené v příštím roce o 14,5% Takže bude: 2013 17,5% ze 114,5 = 20,03 cena celkem 120,03 --------- PŮVODNÍ NÁVRH BYL 20% 120,00Kč Takže to mají ty ku… velmi dobře spočítané. Ve skutečnosti zvednou DPH na 20%, i když to vypadá, že „jen“ na 17,5%
10. Červen 2011 - 18:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Mary (anonym)
Moc zajímavá informace: Drugs industry has antidote to E.coli food poisoning bug – and done nothing with it for 11 years email to friend printer friendly 09 June 2011 The pharmaceutical industry has had the solution to the latest E.coli food poisoning outbreak for 11 years, and done nothing with it. The bug, which started in Germany, has so far killed 26 people, and infected around 2,700 more throughout Europe. Researchers at Adelaide University in Australia developed a probiotic bacterium that binds and neutralizes the toxins in the E.coli bug 11 years ago. Its effectiveness was proven in medical trials in 2000 – but it’s stayed in the laboratory ever since because the drug industry has not taken it up. “The probiotic bacterium could be produced cheaply on a large scale. However…there has been a lack of interest from the commercial sector in taking this product forward,” says Dr Adrienne Paton, one of the original research team members. Had the drugs industry developed the university’s initial research, the probiotic could have been deployed in the current virulent outbreak and would doubtlessly have saved lives, she said. (Source: Nature Medicine, 2000; 6: 265-70).
10. Červen 2011 - 22:02
Obrázek uživatele Návštěvník
V. (anonym)
Moc zajímavá informace:...Úvodní věta zní: ... Drugs industry has antidote to E.coli food poisoning bug - and done nothing with it for 11 years... Hmmmm... Je to velice krásné předpokládat, že už před 11 lety existovalo antidotum proti něčemu, co v té době ještě neexistovalo. Podstatné je totiž toto: Původcem infekce je zcela nová hybridní bakterie, obsahující genetický materiál z několika různých zdrojů. To, čím tato nová bakterie ohrožuje své oběti, jsou shigatoxiny, odpovědné za život ohrožující hemolyticko-uremický syndrom (shigelly jsou původci bacilárních úplavic, extrémně nakažlivých krvavých průjmů) a také za neurologické problémy toto onemocnění provázející. Je fakt, že shigelly jsou escherichiím velice blízké, ale to, že se vyskytne mutace escherichie produkující shigatoxin, to tenkrát těžko kdo mohl tušit... Takže jen další spiklenecká teorie, opět založená na nepevných základech. Ale co naplat, když právě příchuť esoterické tajemností a příjemně hororická mrazivost dává těmto teoriím onu neodolatelnou přitažlivost... Tož asi tak. Dobrou noc!
10. Červen 2011 - 23:28
Obrázek uživatele Návštěvník
Osud.cz (anonym)
Ruský lékař: E.coli se v Evropě dostává mimo kontrolu Problém, podle jeho slov, nespočívá ve španělských okurkách nebo německých fazolových klíčcích. Infekci mohou přenášet zvířata, antibiotiky krmená zvířata, řekl. Šíření enterohemoragické Escherichia coli v Evropě je nyní mimo kontrolu, řekl v pátek hlavní ruský lékař a šéf národní agentury pro ochranu práv spotřebitelů Genadij Oniščenko. „Džin byl vypuštěn z láhve,“ řekl na tiskové konferenci Itar-Tass. Ke čtvrtku bylo v evropských zemích zaregistrováno 3,802 infekčních případů, ocitoval oficiální evropskou statistiku. Problém, podle jeho slov, nespočívá ve španělských okurkách nebo německých fazolových klíčcích. Infekci mohou přenášet zvířata, antibiotiky krmená zvířata, řekl. „Jejich výkaly, které nebyly řádně zpracovány, byly použity jako hnojivo a živina při pěstování zeleniny. Od tohoto okamžiku se infekce začíná přenášet prostřednictvím špinavých rukou, a možná dokonce vodou,“ řekl. „To je důvod, proč jsme se rozhodli prověřovat každou zásilku zboží, které dorazí do Ruska z Evropské unie,“ zdůraznil a dodal, že odpovídající pokyny dostanou ruské a běloruské celní úřady koncem dne. Tyto pokyny, podtrhl, budou v souladu s dohodami, které uzavřely Rusko a Evropská unie 22. června.
25. Červen 2011 - 14:01

Stránky

Přidat komentář