2 komentáře / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Kokteilový efekt toxinů nás ničí

10. Září 2018 - 0:25

Komentáře

Obrázek uživatele Návštěvník
Jaroslav Jakubů (anonym)
Sledujme internetovou globalizaci v pohledu na zdraví, facebookové přiblížení k podstatě problémů. Toxická dávka pro našeho občana se skládá z mnoha balíčků. Uvádím jen výčet devíti balíčků, avšak každý z nás ví ještě o dalších. Tyto balíčky toxicity si ozřejmíme, abychom uváženě reagovali při snižování sumární toxické dávky pro každého z nás. První balíček toxinů v potravě po mnoho tisíciletí stejný je spjatý s kultem tepelné úpravy potravy. Je již do hloubky prozkoumán, řešením pro nás je přejít k přípravě pokrmů vařením anebo ještě lépe moderně k vaření v páře, tedy nenavyšovat toxicitu potravy tepelným zpracováním nad 100 stupňů Celsia. Nejméně zatěžující tepelný způsob úpravy potravy je vaření v parním hrnci, neboť medium vodní páry značně omezuje vznik a přenos reaktivních toxických radikálů. Nejzdravější je však syrová potrava, avšak pozor na infekce a na parazity. Uvedené webové informační zdroje toto dokumentují i na konci textu příspěvku. http://pirg.fr/trombinoscope-boulanger/ https://www.youtube.com/watch?v=vSvhApuetWI 7min 20 s záznamu http://zdrava-vyziva.doktorka.cz/potraviny-urychlujici-starnuti http://www.novinky.cz/zahranicni/331942-cerealie-hranolky-i-kava-urychluji-starnuti-tvrdi-vedci.html http://www.lidovky.cz/bramburky-hranolky-i-susenky-mnohe-potraviny-mohou-urychlit-starnuti-13u-/veda.aspx?c=A140330_195230_ln-zdravi_sk Druhý balíček toxinů je vlastně jen jeden toxický metabolit, homocystein, který vzniká rozpojením prioritních metabolických cest intermediárního metabolismu v důsledku hypovitaminózy až avitaminózy B6,B9, B12. Hypovitaminóza až avitaminóza B6,B9, B12 blokuje přeměnu tohoto intermediárního metabolitu - meziproduktu, homocysteinu, do důležitých produktů k syntéze informačního média - biopolymeru DNA. Navíc, což je zásadní, touto blokádou metabolické dráhy je zvýšená hladina toxického homocysteinu a jeho metabolitů v cytosolu buněk a tím i plasmě krevní. Homocystein je silný buněčný jed, toxicky se angažuje na endotelu cév a přispívá k aterogenezi cév a přispívá ke vzniku dalších patologických stavů a onemocnění v mnoha lokalitách organismu. Tento objev, který skutečně nemá daleko k nalezení elixíru života, nepřinesl jeho americkému autorovi Kilmer McCullymu zlato, ale ústrky. Homocysteinovou teorii Kilmer McCullyho pro nás rozpracoval MUDr. Karel Erben. Tato teorie se uplatňuje při patogenezi onemocnění metabolického syndromu, Alzheimerovy demence a patogenezi dalších onemocnění. Suplementace vitamíny B6, B9 a B12 je účinná, jednoduchá, levná a je bez vedlejších příznaků. Je však otázkou, jestliže avitaminóza B6, B9 a B12 vykolejí intermediární metabolismus k produkci toxického homocysteinu a všech metabolických derivátů homocysteinu, co můžeme očekávat od sumární absence vitamínů a makro i mikronutrientů v potravinách nabízených obchodními řetězci? Pro hlubší studium jsou uvedeny webové zdroje. www.karelerben.cz http://www.karelerben.cz/kysele_deste http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/klinicky-vyznam-mirne-hyperhomo-cysteinemie-156492 http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2004/01/06.pdf http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/klinicky-vyznam-mirne-hyperhomo-cysteinemie-156492 http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2004/01/06.pdf http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2009/2-09/KBM0209_Hyanek.pdf Třetí balíček toxinů vznikající s rozvojem zemědělství, potravinářství, chemické i potravinářské výroby i s rozvojem všech dalších odvětví zvláště chemického průmyslu, počíná od padesátých let 20. století mohutně zamořovat životní prostředí a potravinové řetězce, objevují se nová nevyléčitelná onemocnění. Podle paní prof. RNDr. A. Strunecké, DrSc. se uplatňuje koktejlový efekt ve směsi toxinů z diskutované chemické výroby, jakož také ve směsi s toxiny nahodile zkombinovaných z popisovaných balíčků. Výsledný toxický účinek směsi toxinů není prostým součtem toxicity, ale násobkem či narůstá exponenciálně! https://www.youtube.com/results?search_query=anna+struneck%C3%A1 http://www.heureka.cz/?h[fraze]=doba%20jedov%C3%A1%20struneck%C3%A1 Čtvrtý balíček toxinů je z uměle vyšlechtěných geneticky modifikovaných plodin, u kterých se zcela ničí schéma základních živin a co je zvláště nepříjemné, tyto plodiny vyráběné genetickým inženýrstvím silně zamořují toxiny potravinové řetězce. Prodávají se tuny, tedy jen hmota, nikoliv biologicky kvalitní netoxická plodina. http://www.blisty.cz/art/56485.html Pátý toxický účinek navozují kyselé deště, které vyplavují z ornice důležité makro i mikronutrienty, které mizí do spodních vod, do řek a do moří. Nedostatek sodíku, draslíku, hořčíku, vápníku, zinku, železa, chrómu, aj. v ornici navozuje také kyselou reakci ornice a v kyselém prostředí ornice se uvolňují hlinitany, přičemž zvýšený obsah toxického hliníku přechází do potravinového řetězce i do spodních vod. Orná půda nemůže proto předat životně důležité minerály do potravinových řetězců a tím nastupují onemocnění zvěře divoké i zvěře produkované živočišnou výrobou a silně se manifestuje metabolický syndrom i nová onemocnění u lidské populace. Z toho rezultuje narůstající nemocnost i s neschopností širokého chápání problémů. Nemocná je z deplece vitálních nutrientů světová civilizace, ale také celá fauna a flóra zdravotně kolabuje. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267535337-tajemstvi-vody-ii/210562210700008-kysele-deste/video/ gymji.cz/data/soubory/92_kysele_deste.odp kyselé deště, otevři přes google http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/DC21A4C7F0AFAD0AC1257081001AA6B7/$file/planeta_web.pdf http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/ucinky-kyseleho-deste-na-lesni-a-vodni-ekosystemy-2.pdf https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=W04mVJ6LKOiI8Qe0ioDoBg#q=kysel%C3%BD+d%C3%A9%C5%A1%C5%A5+st%C3%A1le+s+n%C3%A1mi http://www.petice24.com/petice_za_zakaz_pouivani_herbicidu_roundup Šestý negativní účinek směsí toxinů technické civilizace je narušená imunita i detoxikační schopnost organismu, kdy detoxikační systémy a imunitní systém jsou soustavně vyčerpávané či od mládí nevyvinuté a nastupují vážná onemocnění. Nedostatek mikroprvku selenu, zinku, Vitamínu D, vitamínu C aj., to je malá ukázka z celého balíčku příčin oslabené imunity. Sedmý velmi důležitý negativní vliv je účinek toxinů jako hormonálních disruptorů, což široce rozvádí ve svém díle paní prof. RNDr. A. Strunecká,DrSc. Viz.: MUDR. J. Jonáš. http://www.celostnimedicina.cz/detoxikacni-medicina-podle-mudr-josefa-jonase.htm Osmý balíček toxického působení potravy technické civilizace je de facto plošná silná hypovitaminóza až avitaminóza vitamínu C. K vitamínu C. https://www.youtube.com/watch?v=_dW0uU5UMlw Doporučuji rovněž prosurfovat webové stránky firmy inPharm a poznáme, že žijeme v 21. století. http://www.inpharm.cz/verejnost/ Devátý a velice důležitý balíček klinické patologie vzniká pří hypovitaminóze vitamínu D3. Doporučuji objednat a prostudovat knihu Dr. Marc Sorensona - Vitamín D3 a sluneční záření pro optimální zdraví. http://www.levneucebnice.cz/p/vitamin-d3-a-slunecni-zareni-pro-optimalni-zdravi/ Další vysoce rizikové faktory devastace současné civilizace jsou drogy, kouření, ztráta optimismu v myšlení z patologie vývoje společnosti, alkohol, stres, nedostatek pohybu v čisté přírodě, konzumní způsob života, přejídání, život bez relaxace, neodborné hladovky, nedostatek spánku. KAŽDÝ Z NÁS, POKUD ZNÁ TOXICKÁ NEBEZPEČÍ, NAJDE KVALITNÍ VÝŽIVU SOUČASNOSTI, TJ. PODLE PROF. ANNY STRUNECKÉ, DRSC, V KNIZE PANÍ PROFESORKY DOBA JEDOVÁ A DALŠÍCH. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL JE NUTNOSTÍ. http://knihy.abz.cz/obchod/autor-strunecka-anna-strunecka http://www.martinus.cz/?uItem=176277&gclid=CjwKEAjw0LmoBRDHuo7UkaKXhn8SJADmDTG0bwjy20zS5fdB6xP-Tj1jlv55nOS-2sjV4X8KnQbyjxoCmRPw_wcB Něco málo dále k toxicitě potravy. Přežijeme rok 2100? http://wp.czu.cz/cs/index.php/?r=1071&mp=person.info&idClovek=4474 http://www.utb.cz/ft/struktura/vlastimil-kuban http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2005_01_3-12.pdf http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2004_07_02.pdf https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=69633 prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc. - Abecední seznam - Lidé na ČZU - ČZU WhitePages DOSTÁL, J. – HORÁK, P. – HRDLICOVÁ, A. – STRATIL, A. Simplified PCR analysis of a mutation... https://www.kosmas.cz/knihy/170511/vitamin-d3-a-slunecni-zareni/
23. Leden 2016 - 6:34

Přidat komentář