Reklama

Šedá eminence

Románové zpracování životních osudů mystika a diplomata, kapucínského pátera Josepha Tremblay, zvaného "šedá eminence",jenž proslul jako rádce kardinála Richelieu; Huxley vypráví strhující životopisný příběh, zároveň však proniká do tajů křesťanské mystiky, kterou zajímavým způsobem srovnává s orientálními naukami; překlad Zdeněk Urbánek.

UKÁZKA Z KNIHY:

 

Pokud jde a civilizovaného člověka, je to hlavně lidský svět, vytvořený k jeho vlastnímu obrazu - průmět a zhmotnění jeho rozumu, náklonností i slaboduchostí. S vnitřními rozptýleními souvisí vnější rozptýlení civilizovaného života noviny, pomluvy, různé druhy smyslových, citových a rozumových zábav, náhodné společenské styky, zbytečné starosti a veškeré ty nejrůznější zbytečnosti, z jejichž bezcílných řad jsou z obrovské většiny utvořeny lidské životy.

 

Poněvadž veliká část lidské osobnosti je od přirozenosti slaboduchá, poněvadž tuto slaboduchost máme rádi a stala se nám zvykem, vybudovali jsme si k životu svět ve veliké míře slaboduchý. Hloubka vyvolává hloubku; vnitřní rozptýlení vyvolávají vnější rozptýlení a vnější zas naopak vnitřní. Mezi vrozeně rozptýlenými jedinci a jejich rozptylujícím, slaboduchým okolím trvá jakési souznění, jež se ustavičně samo obnovuje.

 

Každá citlivá lidská bytost shledala dříve nebo později, jak nesmyslný a nečistý je život v ustavičných a opakovaných rozptýleních, a zatoužila po jediném smyslu bytí a po čistotě srdce. Ale jak žalostně málo lidí se po takovém zjištění rozhodlo k činu, jak málo se jich pokusilo uspokojit svou touhu!Aldous Huxley

Nakladatelství Avatar

Reklama

Reklama

Komentáře

Reklama