Reklama

Cvičení při cukrovce

Cvičení nemá pro diabetika jen rekreační význam, ale je spolu s diabetickou dietou základním léčebným opatřením. Pomáhá změnit životní styl i zlepšit kompenzaci cukrovky. Pravidelné cvičení zvyšuje účinek inzulínu v periferních tkáních zvýšením prokrvení svalů a snížením inzulinorezistence. Pomáhá i zabránit vzniku arteriosklerotických komplikací svým příznivým vlivem na tělesnou hmotnost, hladinu krevních lipidů a na krevní tlak.

Výhodné je cvičit pravidelně, nejlépe několikrát týdně. Před začátkem pravidelného cvičení je nutné, aby se každý diabetik poradil se svým díabetologem; cvičení musí být přizpůsobeno fyzickým schopnostem, aktuálnímu zdravotnímu stavu, orgánovým komplikacím i způsobu léčby diabetu.

Cvičení není vhodné u závažných srdečních onemocnění, závažného zvýšení krevního tlaku, při těžším postižení očí diabetickou retinopatií a rozvinuté diabetické nefropatii, při pokročilých změnách na dolních končetinách. Není vhodné u dekompenzovaného diabetika s hyperglykémií a ketoacidózou.

Nežádoucí reakcí při cvičení nebo po něm může být u diabetika léčeného inzulínem (nebo větší dávkou tablet) hypoglykémie. Diabetik léčený inzulínem by měl být svým lékařem poučen, jak má upravit dávku inzulínu před cvičením a jak si má monitorovat glykémii.

Obecně se doporučuje snížit inzulín před cvičením o 2-4 jednotky a kontrolovat glykémii před cvičením, během cvičení í po cvičení, protože k hypoglykémíi může dojít i za několik hodin po cvičení. Není vhodné cvičit těsně po hlavním jídle, ale ani v době maximálního účinku inzulínu, doporučuje se cvičit po lehké svačině. Při náročnějším cvičení je nutný dostatečný příjem tekutin.

Je výhodné cvičit ve skupině pod vedením zkušeného cvičitele. Cvičení zvýší fyzickou zdatnost diabetika, ale pomáhá i zlepšit jeho psychiku, odolnost proti stresu. Přispívá ke zlepšení kvality života.
 

Zvýšení fyzické aktivity se spolu s diabetickou dietou se považuje za základní léčebné opatření u nemocných s diabetem. Zatímco o dietě a inzulinoterapii vyšlo pro diabetiky mnoho publikací, informace o sportu a cvičení nejsou početné. Tato knížečka s návody vhodných cviků, určená pro diabetiky i pro jejich cvičitele, je proto jistě užitečná.

Mgr. Zuzana Vlková

Nakladatelství Triton

Reklama
Reklama

Komentáře

Reklama