57 komentářů / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Karma...

10. Září 2018 - 0:05

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Lenca (anonym)
Prosím o radu, kdo o tomhle tématu ví měco víc, nebo se tímto již dlouho zabývá. Snažím se opravdu proniknout do téhle problematiky /jestli se to takto dá nazvat/, ale pořád si nevím rady s otázkami, které mě trápí.Zajímalo by mě, jak mám chápat karmu ? Pokud to cítím tak, že musím konat dobro a snažit se všechny vztahy vyřešit a uvést do rovnováhy, aby byl ten další život zbavený nánosu karmy, jak to je v případě nefungujícího partnerství-manželství? Co je tedy přínosem - pokud již nelze najít společnou cestu mezi lidmi, které spojuje manželství ? Je lepší rozvod, přijetí této reality a odpuštění dotyčnému ? A přesto rozluka ? Nebo smíření s životem a setrvání ve svazku, který je nevyhovující, jen pro dořešení-odstranění, vyčištění karmy ? Asi to dostatečně nechápu, omlouvám se , pokud píšu zmatky, ale moc bych si přála žít SPRÁVNĚ, ale nevím co to znamená...Poradí mi někdo, co je s p r á v n é ?? Díky ;-)))
3. Květen 2005 - 8:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Eleonor (anonym)
V zákoně thelemy se říká, dělej co Ty chceš, ať je cele zákon. Tedy - karma, ať již dobrá nebo špatná (zní to hrozně) Tě dostihne, ať děláš cokoliv. Důležité je obstát sám před sebou. Dělat věci tak jak je cítíš, poslouchat intuici. Vše ostatní je jen hra a podvádění sebe sama, což nikomu a ničemu neprospívá. Tím, že podlehneš sebemrskačství si karmu nevylepšíš.
4. Květen 2005 - 8:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Ivic (anonym)
Dobra otazka a vyborna odpoved. Dakujem.
4. Květen 2005 - 12:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Lenca (anonym)
Nemám co dodat. Děkuju za zajímavou odpověď. Pa, pěkný den.
4. Květen 2005 - 17:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Etherna (anonym)
Karma neni Absolutní danost.Svůj život máme ve svých rukou,ale pouze do určité míry.Největším uměním, pak je tuto míru odhadnout.Kdesi jsem četla výstižnou modlitbu
5. Květen 2005 - 14:14
Obrázek uživatele Návštěvník
RV (anonym)
Měsíc máj je zvláště zasvěcen Panně Marii Regina Caeli Benedikta XVI. - svatopetrské náměstí - 12 hod.Česká sekce RVObracím se k vám po prvé z tohoto okna, jež milovaná postava učinila tak důvěrné vám, ale i nesčetným osobám na celém světě. Neděli co neděli byl Jan Pavel II. věrný tomuto setkání, jež se stalo milým zvykem a doprovázelo více než čtvrt století dějiny církve a světa. A my cítíme, že je nám blízko více než kdy jindy. Můj první cit je ještě hluboká vděčnost všem, kteří mě v těchto dnech podporovali modlitbou a dále všem těm, kteří mi ze všech koutů světa poslali poselství nebo blahopřání. Rád bych zvláště pozdravil pravoslavné církve a východní pravoslavné církve, které právě v tudo neděli slaví vzkříšení Krista. K těmto našim drahým bratřím se obracím tradičním pozdravem radosti: Christos anesti! Kristus vstal z mrtvých, opravdu vstal z mrtvých. Ze srdce jim přeji, aby slavení velikonoc bylo pro ně sborovou modlitbou víry a chvály Tomu, který je naším společným Pánem a který nás volá, abychom s rozhodností vykonali cestu k plnému společenství.Právě dnes začínáme měsíc máj liturgickou památkou, jež je tak drahá křesťanskému lidu, totiž sv. Josefa dělníka. Ustanovil ji papež Pius XII. blahé paměti, právě před 50 lety, aby zdůraznil důležitost práce a přítomnost Krista a církve v dělnickém světě. Také v současné společnosti je nutné vydávat svědectví
5. Květen 2005 - 14:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Lenca (anonym)
Etherna : velmi krásná modlitbička, budu si ji opakovat několikrát denně ;-))
5. Květen 2005 - 15:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr Pavelka (anonym)
Milá Lenko, o tzv. "karmickém zákonu" jsem psal několik příspěvků v tématu "Zákon karmy," který je v této rubrice. Stručně shrnuto: tzv."karmický zákon" je nesmysl, sloužící mocipánům k ovládání davu a k úniku do iluze těch, kdo jsou jimi zotročeni. Zamyslíš-li se nad podstatou onoho "zákona," pak snad pochopíš, oč v něm jde. Žádná tzv."vyší spravedlnost" neexistovala, neexistuje a existovat nebude. Můžu ti doporučit: žij a nech žít! Žij a nech žít všecko lidské, přirozené a krásné. Buď svá, ale ne svině. Ber život tak, že všichni a všechno v něm má své místo, samozřejmě s vyjímkou těch a toho, co je skutečně zhoubné. Zajímej se o duchovní věci, ale nevěř povídačkám a pověrám jak svíčková baba. V okultismu je jak hodně pravdy, tak hodně lži. Všeho, co existuje, lze zneužít, pravdu překroutit... Je třeba umět rozlišovat, co je fakt a co nesmysl. K tomu je třeba dlouhodobého studia těchto věcí. (Filozofie, psychotroniky, satanismu, náboženství...) Takže ať se ti daří jak tohle, tak i v životě.
7. Květen 2005 - 15:28
Obrázek uživatele Návštěvník
mirek (anonym)
Tady jsou vypsány texty související s karmou ze starého zákona.Podívej se taky na "Tvůrce křídel",pak se ti to jako blbost zdát nebude. Bible a karma S myšlenkou reinkarnace úzce souvisí také zákon karmy. Karma je slovo sanskrtského původu. V doslovném překladu znamená "čin" nebo "jednání". Zákon karmické odplaty je definován jako neustálý sled činů a jejich následků. Po každé akci následuje reakce. Vše, co učiníme, se nám dříve nebo později vrátí. Spravedlivá odplata nemine nikoho. To platí v dobrém i ve zlém. Ve Starém zákoně je to vyjádřeno nemilosrdně:exodus 21,24-25 Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, modřinu za modřinu, jizvu za jizvu. Žalmy 7,16-17 Kope jámu, vyhloubí ji, spadne však do pasti, kterou chystá. To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí, jeho násilnictví na lebku mu padne. Přísloví 11,24-31 Někdo je štědrý a jeho bohatství vzrůstá, jiný nadmíru hromadí, a jen chudne. Duše, která žehná, bude prospívat, a kdo napájí, bude napojen. Lid proklíná lichváře s obilím, požehnání na hlavu toho, kdo je prodává. Kdo míří k dobru, dojde přízně, kdo jde za zlem, toho zlo postihne. Kdo spoléhá na bohatství, padne, ale spravedliví vyraší jako listí. Kdo svůj dům zanechává v nepořádku, dědí vítr a blázen se stává otrokem moudrého. Plodem spravedlivého je strom života; moudrý si podrobuje duše. Dostává-li spravedlivý zde na zemi svou odplatu, čím spíše zlovolník a hříšník. Kazatel 10,8 Kdo kopá jámu, padá do ní, kdo podkopává zeď, toho uštkne had. Izajáš 33,1 Běda tobě, který šíříš zhoubu a sám nejsi huben, který jednáš věrolomně, ač se vůči tobě nikdo věrolomně nezachoval. Až dokončíš zhoubu, propadneš sám zhoubě, až dovršíš věrolomnost, bude věrolomně naloženo s tebou. Ozeáš 8,7 Zaseli vítr, sklidí bouři. Nový zákon neúprosný karmický princip změnil. Ukázal, kudy vede cesta ke spáse. List Římanům 6,14 Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. List Římanům 8,1-2 Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. V okamžiku, kdy se člověk rozhodne následovat Krista a nastoupí mystickou cestu, stane se karmický zákon podružným. V našem srdci se narodí Boží Syn, který může provinění rozpouštět nebo transformovat. Všechny okolnosti našeho života se začnou přizpůsobovat nově vytčenému cíli. Ježíš však nepřišel zákon zrušit ale naplnit. A samotná víra (tak, jak ji chápeme dnes) ke spasení rozhodně nestačí. List Jakubův 2,14 Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Povinností každého křesťana je následovat Krista. Povinností každého člověka je neporušovat karmické zákony a hledat pravý smysl svého života. Souzeni nebudeme na základě své víry ale na základě skutků. Zjevení Janovo 22,12 A hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. Matoušovo evangelium 7,1-2 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám. Matoušovo evangelium 5,26 Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Matoušovo evangelium 26,51-52 A hle, jeden z těch, kteří byli s Ježíšem, natáhl ruku, vytasil meč, udeřil veleknězova otroka a uťal mu ucho. Ježíš mu řekl: "Vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou. Druhý list Korintským 9,6 Toto však vězte: Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet; a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. List Galatským 6,7 Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Zjevení Janovo 13,10 Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít.
11. Březen 2006 - 23:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Rea (anonym)
keby sme vedeli vsetky spravne odpovede ohladom KARMY, aky zmysel by mali vsetky nase zivoty tu na Zemi? Nepotrebovali by sme skladat ziadne skusky.
23. Prosinec 2008 - 14:54
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Karma může údajně souviset i s minulými životy,má někdo i takovou zkušenost? Mohu nějak zjistit co nás spojuje?
25. Duben 2009 - 15:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Já jsem karmu už vyhodil, nyní máme kotel na topení a zároveň ohřev vody.
26. Duben 2009 - 9:38
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Dobrej vtip...,tak znovu...
26. Duben 2009 - 11:48
Obrázek uživatele Návštěvník
E. (anonym)
M., zákon karmy právě úzce souvisí se zákonem reinkarnace, tedy převtělováním čili minulými životy. Zjistit, co spojuje lidi, kteří se setkali v současném životě, je možné na základě podstoupení regresní terapie u zkušeného terapeuta. Není však radno zahrávat si s touto terapií jen tak z pouhé zvědavosti. Proč nám zůstávají zážitky z minulých životů skryty, má svůj význam. Tato terapie je určena pro lidi, kteří trpí nějakou poruchou či mají vážné zdravotní problémy a touto metodou je možné dobrat se příčiny. Jejím pochopením se potíže zmírní, často odstraní úplně.
26. Duben 2009 - 14:01
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
K těm potížím,můžou patřit i velké změny nálad?
26. Duben 2009 - 17:25
Obrázek uživatele Návštěvník
E. (anonym)
Záleží na tom, jak moc destruktivně tyto změny nálad ovlivňují život člověka. Občas změnami nálad trpí každý člověk a určitě hned nepoběží na regresi. Pokud však ale dosáhnou takové hranice, kdy je možné diagnostikovat maniodepresivní psychózu, pak by regresní terapie mohla pomoci.
27. Duben 2009 - 10:18
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Velké nálady ovlivňují život jemu a on není příjemný svému okolí!
27. Duben 2009 - 12:15
Obrázek uživatele Návštěvník
E. (anonym)
Tak teď si nejsem jistá...mluvíš o sobě nebo o někom tobě blízkém? Pokud se nejedná o tebe, ten dotyčný také cítí, že má problém a snaží se ho nějak řešit?
28. Duben 2009 - 9:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Co to znamená karmtické kolo život a co to znamená,když jsou vněm dva lidé v opozici. Jsou polarizovanými osobnostmi, ovlivňovaní nejprve magnetickým, později odpudivým vzorcem 7-7.
28. Duben 2009 - 11:41
Obrázek uživatele Návštěvník
__utma=48467763 (anonym)
Co to znamená karmtické kolo život ? a co to znamená,když jsou vněm dva lidé v opozici ?
28. Duben 2009 - 11:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Co to znamená karmtické kolo život ? a co to znamená,když jsou vněm dva lidé v opozici ?
28. Duben 2009 - 11:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Práce je už marná, kazí se nám karma. Když nejede tak je kosa, zima až jde sopel z nosa.
28. Duben 2009 - 11:57
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Chcete říct,že může jeden být dobrým člověkem a druhý špatným!
28. Duben 2009 - 21:39
Obrázek uživatele Návštěvník
Zdravím, (anonym)
Co to znamená karmtické kolo života ? a co to znamená,když dva lidé v karmickém kole života v opozici ? Vysvětlí mi to někdo? Děkuji.
28. Duben 2009 - 23:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Ještě jsem se chtěla zeptat,má to něco karmické kolo života ,společného ohledně minulých životů ?
28. Duben 2009 - 23:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Evelyn (anonym)
Karma je duchovní zákon příčiny a následku, jinak řečeno: "Co zaseješ, to také sklidíš." V okamžiku, kdy se bytost oddělí od svého Tvůrce, tedy ztratí vědomí jednoty všeho se vším a ztotožní se s vědomím osobního já, vezme na sebe hmotné tělo a z pozice této hmotné bytosti začne konat, pak se jí "roztočí karmické kolo života". Každou svou myšlenkou, svým činem tvoří a v jakém duchu tvoří, v takovém se jí v životních situacích vrací zpět. Zákon karmy se stará o to, aby vše bylo vyrovnáno, aby každá příčina, uvedená v život myšlenkou nebo skutkem, měla pro vysilatele této myšlenky nebo skutku svůj odpovídající následek. Většinou se nestává, že by bytost vyrovnala svoji karmu v jediném životě, a tak se příležitost pro její vyrovnání přenáší do dalšího života (táž nehmotná bytost si na sebe bere další pozemské tělo). V okamžiku, kdy bude vyrovnáno, a další příčiny nebudou tvořeny, tedy nebude dán podnět ke vzniku další "karmy", bytost se uvědomí jako neoddělená od prvotního Zdroje, pak se jí kolo karmy zastaví a ona se od pozemských životů osvobodí. Takže...karmické kolo života má spojitost s minulými životy. Co znamená, když jsou dva lidé v karmickém kole života v opozici, netuším, o tomto jsem nikdy neslyšela.
29. Duben 2009 - 10:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
DĚKUJI,ZAJÍMAVÉ.
29. Duben 2009 - 18:23
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Zeptám se.Takže,většinou dva lidé v karmickém kole života,jsou stejní nebo podobní?Jestli tomu dobře rozumím.Na pohlaví asi nezáleží.
12. Květen 2009 - 12:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Karma je starší typ průtokového ohřívače vody, který kdysi vyráběla pražská firma KARel MAcháček.
13. Květen 2009 - 7:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Kolík (anonym)
Tím je nám to všem jasný!
13. Květen 2009 - 10:40
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Tak teď trochu vážně.
13. Květen 2009 - 19:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Evelyn (anonym)
M., nerozumím přesně tvé otázce. Z čeho usuzuješ, že "většinou dva lidé v karmickém kole života,jsou stejní nebo podobní" a v čem tuto totožnost či podobnost vnímáš?
14. Květen 2009 - 9:27
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Soudím tak z vlastní zkušenosti,já sama řeším karmickou záležitost s kolegem,v minulosti je něco co nás spojovalo,jak bych to jen řekla,mám pocit,že spolu tak nějak souzníme,cítím to tak,máme i stejné povahové vlastnosti,mohu s ním komunikovat tak nějak jako sama se sebou.Tak nějak to vnímám. Je to hodně zvláštní.
14. Květen 2009 - 22:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Evelyn (anonym)
M., tak je to tedy. :) Dotkla ses tématu duchovních dvojčat či spřízněných duší. Chceš-li, mám k tomu dva úryvky z knihy a časopisu ve formátu pdf, mohu ti je poslat. duchovnicesta"seznam.cz
15. Květen 2009 - 9:16
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Ráda se ozvu,děkuji!
15. Květen 2009 - 16:37
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Máte někdo zkušenost z tématem karmická paměť?
18. Květen 2009 - 21:16
Obrázek uživatele Návštěvník
JIRI ARNE (anonym)
KDE HLEDAT!!JAK se dostatz posedlosti,když odb.lekaři klamou?JAKÁ KARMA,KDYŽ ONA TU JE-0NA A JÁ MÁME SVOU HRDOST!JAK z moci-vášně trápení+!posedlosti???p.s.ahoj DÍO,MÁM TĚ FURT V MYSLIA STAVÍM SE At NECEKÁM.JSEM W TERAPII ,Nápiš sem,j.pomozte DOKTORKO-C.Z. napište i jiní-zmatení,trpící!JIŘÍ A.Š,. ,, ,
31. Červenec 2009 - 14:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
V jaké terapii jsi?
31. Červenec 2009 - 19:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
karma je dobrá a nejvíc se mi líbí písnička sedan dana.
31. Červenec 2009 - 19:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Co zaseješ,to taky sklidíš. Lepší je Amore mio.
31. Červenec 2009 - 21:19
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Za všechno může čas,ten co se skrývá v nás...
31. Červenec 2009 - 21:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
gastročo bukuhád
31. Červenec 2009 - 21:51
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
A taky strach,strach je příčinou mnoha potíží.Každý se bojíme něčeho jiného,souvisí to s minulými životy.Nenávidíme prostě to čeho se bojíme nebo kvůli čemu trpíme pocitem viny.
1. Srpen 2009 - 7:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
No jo, ale co s tím?
1. Srpen 2009 - 7:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
tanga nosí jen bukuhád.
1. Srpen 2009 - 12:49
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Analyzovat minulé životy,nebo možná stačí ,aby člověk připustil tuhle možnost a taky musí změnit svůj mentální postoj vůči ostatním. Že se taky nevyjádří ten Jirka,co ho trápí,něčeho se taky bojí,podle těch chyb v textu. Hele a mě osobně se tanga moc nelíbí,musí do toho být postava...
1. Srpen 2009 - 13:16
Obrázek uživatele Návštěvník
__utma=48467763 (anonym)
je to pořád stejný problém: posedlost, závislost a jak to řešit bez lékařů? Jaká meditace, jaká karma pomůže.Na to se ptám. Jirka Arne
6. Srpen 2009 - 12:49
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Regresní terapie...
6. Srpen 2009 - 14:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Co mysli působí za bolest,tím se dá taky vyléčit... Meditace,no nevím,asi se začnu modlit. A jinak k té karmě,musí chtít hlavně oba,protože ten co chce pomoci může poškodit sám sebe,jó to pak je domluva...
6. Srpen 2009 - 14:26
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Člověk si to musí všechno protrpět,přežít,poučit se ,naučit se od toho druhého něco nového... Myslím si,že jde hlavně o přirozenost,když to totiž tlačíte za každou cenu,nic se neděje.Zkušenost,tak to vnímám já.
6. Srpen 2009 - 16:28

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama