7019 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Radek (anonym)
Mě se jednou stalo,že jsem měl trochu průjem v cukrárně a na pánském záchodě bylo obsazeno.Tak jsem šel na dámský.Myl jsem si ruce a přišla mladá paní.Já se omluvil,že jsem měl trochu průjem a na pánském záchodě bylo obsazeno.Mladá paní řekla: mě to nevadí.
19. Září 2007 - 14:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Alex (anonym)
Bylo to na jedné horské chatě a tam se nějak nerozlišuje typ WC (muži nebo ženy). Seděl jsem v kabince a vtom ženský hlas křičel "prosím můžete mne pustit, mám velkou hnačku a asi se rachle pokadím. V tom momentě mne to překvapilo a tak jsem rychle vstal během načatého díla a otevřl ji - samozřejmě i se svlečeným kalhoty. Dokonce ze zadku mi trčel sand i kousek hovna. Takže nechtěný striptýz. Ta kočka mi pak večer velmi děkovala, že jsem ji zachránil, dokonce mi za to chtěla poručit pivo i panáka. byla obrovská šance na bližší seznámení (ta kočka byla super), škoda, že jsem toho pak nevyužil
24. Září 2007 - 9:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Intelektuálka (anonym)
Ferreriho filmy jsou osobité v tom, že dokážou provokativní téma podat v tradiční realistické formě. Ferrerimu nejde o formální dokonalost, ale o velmi dobře vypravěčsky vystavěné téma - namátkou: oplodnění "včelí královny" ve Včelí královně (1963), vykořisťování "opice" v Ženě opici (1964), "psí láska" a iluzornost hippie- rousseauovského návratu do lůna přírody v Lize (1972), absurdní společenské situace, spojené s permanentním ztopořením penisu v Masu (1991). Ve Velké žranici je tématem pokus o zobrazení podstaty a osudu konzumní společnosti, která se přežírá a ve vydatných pšoucích, žaludečních křečích a zvratcích, spěje ke své zkáze. Ferreri na svých filmech téměř vždy spolupracoval s významnými producenty a herci. Ve Velké žranici strhává svatozář z ustálených hereckých typů: "měšťáckého" komika Tognazziho, "latinského milovníka" Mastroianniho, charakterního Noireta nebo noblesně uhlazeného Piccoliho. Jejich role kuchaře, letce, soudce a televizního pracovníka/5 žene do parodické nadsázky. Nejen v tom, že je nechává makabrózně se přežírat, pšoukat, škytat, říhat, zvracet, běhat na toaletu, ale i v tom, že ponechává postavám křestní jména herců, čímž ironicky posiluje šalebnou vazbu mezi jejich prací před kamerou a soukromým životem. Když si v Postřižinách (1980) při společném hodování s představiteli správní rady sotva postřehnutelným pšouknutím uleví žena správce pivovaru Maryška (Magda Vášáryová), společensky urovná tento "prohřešek těla" koketně cudným: "Vyletěl andělíček." Ferrerimu je toto pseudopoetické "pábení" cizí, spíše jsou mu bližší neotesané somatické projevy, jako je např. soutěž v prdění do plamene, které holdují degenerovaní konšelé v jednom z pokleslých filmů o třeboňském frejíři Petru Vokovi nebo vojáci základní služby v Tankovém praporu (1992). Ale ani tato paralela není přesná. Ferreriho hrdinové totiž neprdí "jen tak do vzduchu", z "potřeby básně" jako u Menzela nebo kanadských žertíků u Steklého a Olmera. V jejich přežírání (a s tím spojených průvodních účincích flautování a defekaci) má být ukryto "poselství" toho, co jeden z hrdinů nazval "gastronomickým seminářem". Na tiskové konferenci po uvedení Velké žranice na filmovém festivalu v Cannes, Ferreri prohlásil, že chtěl ukázat, "jak funguje lidská mašina", a odvolával se na profesi veterináře, v které se kdysi školil. Tím jasně řekl, že pro něj v oblasti tělesných funkcí na ose "příjem - výdej" není podstatnějšího rozdílu mezi zvířetem a člověkem. Skutečně, co se do této "mašiny" hodí, to z ní také (dříve nebo později) v různé konzistenci vypadne. Stéphane Bouquet má nepochybně pravdu, když píše, že u Ferreriho jde o "zažívací a monofunkční aparát (všechno a všude se nakonec přemění na hovno/"./6 Patriarcha evropského humanismu Erasmus Rotterdamský v poučení O slušném chování dětí (1530) udílí tyto rady: "Zadržovat moč je nebezpečné zdraví, slušné je jít v ústranní na malou stranu. Někteří přikazují, aby hoch zadržoval břišní plyny stlačením hýždí. Není však rozumné přivodit si nemoc jen proto, aby ses zdál dobře vychovaným. Můžeš-li jíti stranou, učiň tak sám. Ne-li, pak se zařiď podle prastarého přísloví: můžeš zakašlat a tím zastřít rachot. Ostatně proč by se stejně nepřikazovalo nechodit na záchod, když přece zadržovat plyny je nebezpečnější než stahovat břicho?"/7 Ferreriho hrdinové se ze začátku snaží Erasmovými radami řídit. Třebaže vzývají společné obžerství/8, ke kolektivnímu vyprazdňování se nikdy neuchylují. Na to jsou příliš kultivovaní a jejich "buržoazní" hygienické návyky příliš pevné (také cenzura by sotva snesla pohled na výkaly opouštějící zadnice)./9 Zvláště uhlazený Michel si zpočátku dává velmi ohleduplně záležet na tom, aby prděl před domem, stranou svých druhů. Postupně však i jeho zábrany berou za své a Ferreri vše korunuje tím, když nakonec nechá na rozčileného a nepozorného Marcella vylít nahromaděný zásobník fekálií. Na této scéně je zřetelné, že Ferrerimu nejde o intelektualizaci exkrementu, jak o ni např. v Metafilosofice (1927) usiloval Ladislav Klíma, považující materialismus světa za lejno, z kterého se kouří duch. Ferreriho nezajímají možné filozofické hloubky, které lze z exkrementu vyšťourat, ale jeho (s/prostá materializace. Zajímá ho ten okamžik, kdy vyprodukovaný exkrement přestává platit za odborný terminus technicus a stává se obyčejným hovnem, flautus nijak výjimečným prdem. Vladimír Borecký, seznamující se třemi základními tezemi fekáliemi/10, upozorňuje na to, že "odintelektualizované" fekální obrazy a výraziva se vykazují nelibě pociťovanou fyzickou názorností, která může mnohým uším znít jako primitivní a nepříliš invenční: "Primo: Všechno stojí za hovno, ergo secundo: Na všechno se můžu vysrat, ergo tertio: Všichni mi můžou vylízat prdel."/11 To je Ferreriho nihilistické poselství v nezastřené podobě, které můžeme prostřednictvím etymologických výzkumů českého "humorologa" upřesnit na zástupných významech slov "sranda" (legrace), "průser" (pohroma, tragédie) a zvratném slovesném tvaru pro defekaci "srát se" (s někým se otravovat, babrat)./12 V celku je to "sranda" pro diváka, "průser" pro hrdiny, které už nebaví "srát se" s buržoazním způsobem života, alias kapitalistickou konzumací. Člen pražské surrealistické skupiny Bohuslav Brouk před druhou světovou válkou mínil, že strážce mravů mnohonásobně víc trýzní umělecké dílo obscénního obsahu, rozšiřující vládu pohlaví na celý svět, než lokální omezenost pornofilského kýče: "Kýčařský pornofil zůstává v říši alkoven. Naproti tomu umělec se roztáhl po celém světě. Nechává nachcat moře, vysrat Himaláj, rodit města, onanovat tovární komíny etc. Nic mu není svaté, na vše navazuje asociaci pohlaví."/13 Ferreri rozhodně netrpěl takovým typem surrealistické imaginace, přesto i pro něho měla ze surrealistického arzenálu vedle tematiky "jídla", "potravy" a vyměšování, důležitý význam také sexualita. Ve Velké žranici je na kálení a sexualitu pohlíženo jako na činnosti spojené s útrobami v takové míře, že mnoho nechybí k tvrzení o řádně provedené stolici, která vydá za sebelepší orgasmus. Na tělesný mechanismus sexu Ferreri vždy uplatňoval sarkasticky distancovaný pohled, který dobře shrnuje scéna z epizody povídkového filmu Svatební pochod (1966), kde se páří psi pod bedlivým dozorem jejich pánů a veterináře. Také ve Velké žranici je na sex pohlíženo jako na dobře promazané soukolí biologického stroje, jehož chod udržuje učitelka Andrea /14, "superžena", "intelektuálka", která při přežírání nekrká, nepšouká a vůbec tělesně toho snese víc než mužští sebevrahové nebo najaté holky "od řemesla". Ferreriho "fekální" film pracuje s faktem, kterého si byl vědom již afektovaný extatik Artaud, když nihilisticky postřehl, že "co smrdí hovnem, smrdí bytím"./15 Tuto existenciálii významně uvedla do kinematografie postava náboženského fanatika, šířícího strach z morové smrti v Bergmanově Sedmé pečeti (1957), tázajícího se přitroublého venkovana, zdali ví, jak dlouho ještě bude znečišťovat zemi výkaly. Ne každý však ontologický zápach exkrementu, zvláště vlastního, přizná. Podle Eliase Canettiho patří vztah každého člověka k vlastním exkrementům do sféry mocenského procesu trávení. Nic nikdy podle tohoto autora nepatřilo člověku tolik, jako výkaly, se kterými je skutečně "sám", zbavuje se jich ve zvláštních, jen k tomu vyhrazených prostorách. Vyměšování je nejprivátnějším okamžikem, za který se lidský jedinec stydí, protože výkaly jsou podle Canettiho zatíženy naší veškerou vinou: "Dá se na nich poznat, co jsme zavraždili. Jsou kondenzovanou sumou všech indicií proti nám. Páchnou a volají k nebi jako náš každodenní, pokračující, nikdy nepřerušovaný hřích."/16 Při vší úctě ke Canettimu, jeho teologicky podbarvené odhalení odkrývá také to, co je předmětem Ferrreriho fekální negace - předsudky a falešnou pruderii k (nejen vlastnímu) trusu. Není náhodou, že po cenzurně uvolněných filmech "sexuální revoluce" šedesátých let (Bergman, Sjöman, Makavejev aj.), snažících se osvobodit uvězněný sexus v represivní společnosti, nastupují počátkem sedmdesátých let "stolicopudné" filmy, které obsahují fekální momenty nebo delší scény, jejichž myšlenková nosnost je strukturována od jednorázového, leč drsného šokování, až po složitější, společenskokritickou anální metaforiku./17 V puritánské a katolické Itálii sedmdesátých let kromě Ferreriho Velké žranice vzniklo více děl s "anarchofekálními" motivy. Např. ve filmu Liny Wertmüllerové Pasqualino Sedmikráska (1975), jehož druhá polovina se odehrává v koncentračním táboře, provede starý anarchista (Fernando Rey) sebevražedný skok do žumpy s fekáliemi, přičemž ještě stačí vzdorovitě vykřiknout, že lidského ducha nelze porobit, a provede známé pohrdlivé gesto, jehož sémantika znamená zhruba to, že mu nacisté můžou "vylízat prdel". Ovšem nejvýznamnější protest proti nacistické anarchii moci se šíří z výkalů servírovaných na stříbrných podnosech v Pasoliniho Saló aneb 120 dnů Sodomy (1975). Oběti donucené je vyměšovat a pojídat na povel mučitelů, představují nejkrajnější fázi nekrofilního zvěcnění/18 v procesu moderního, neproduktivního konzumování. Přijetí těchto filmů je dodnes, na rozdíl od jejich sexuálních protějšků, nejednoznačné. Zvláště Pasoliniho film dosvědčuje, že tam, kde sexus protrhl filmové plátno mezi soukromým a veřejným, lidské výkaly po něm stále ještě sklouzávají. Což je zarážející, neboť umění s fekálními tématy pracuje již od dob Petroniových a hojně byla reflektována zvláště ve výtvarném umění. V roce 1961 předložil italský výtvarník Piero Manzoni uměnímilovné veřejnosti svůj "ready made" zesměšňující funkci
27. Září 2007 - 0:16
Obrázek uživatele Návštěvník
jsfgsjfgjss (anonym)
chtel bich to polikat
3. Říjen 2007 - 10:51
Obrázek uživatele Návštěvník
jsfgsjfgjss (anonym)
chtel bich to polikat
3. Říjen 2007 - 10:52
Obrázek uživatele Návštěvník
David (anonym)
My s přítelkyní jsme taky docela ujetí na kaviár. Paradoxně jsme přitom jinak naprosto šíleně čistotní a máme odpor k jakékoliv špíně. Ovšem svoje hovna milujeme. Teda každej toho druhýho, vlastní ne. Naprosto super je nakadit na talíř a dáme si to jako delikatesu. Pozorování zrodu hovna přímo u řiti je taky super. Chuť nám nevadí. Blbý je, že se bojíme různých bacilů a tak. Nikdy nejíme řídkou, tedy sračkovou stolici, ta je nám odporná. Formovaný hovna jsou good. Rozříznete to nožem a začne to skvěle smrdět. Jednou jsme pozvali na kaviár jedny známí, kteří tvrdili, že to taky mají v oblibě, ale moc toho nevydrželi. Když si moje partnerka vzala první sousto mýho hovna do pusy, oba začli blít. Ono je něco jinýho, koukat na to na DVD a zažít to reálně. Možnou infekci řešíme zapitím tak deckou koloidního stříbra. To by mělo jakýkoliv infekční činitele zlikvidovat.
4. Říjen 2007 - 14:38
Obrázek uživatele Návštěvník
maryla (anonym)
taková porce hovna ti zatíží imunitu asi jako očkování proti chřipce a trávící trakt asi jako porce sýru niva o stejné hmotnosti dále budeš muset se zbavit bakterií z dutiny ústní ... ale dá se i to ... s někým cizím riskuješ, ze se nakazíš téměř vším, co má v sobě, podobně, jako z krve ... ale s vhodně zvolenou mírou a prověřeným partnerem si můžeš takový sex docela spokojeně užít
4. Říjen 2007 - 14:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Jarek (anonym)
Páni,já žasnu, kam svět dospěl! Ještě vydejte kuchařku, čuňáci!
5. Říjen 2007 - 14:17
Obrázek uživatele Návštěvník
tamara (anonym)
Můj přítel po mě chce anální sex, ale když se mi chce kakat, je to normální? nemuže se mi nic stát? A jak to probíhá?
7. Říjen 2007 - 14:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Blanka (anonym)
Ahoj Tamaro. Pokud máš hodně milého a ohleduplného partnera, tak můžeš při análním styku prožít ještě silnější orgasmus než normálně. A vůbec tě to nemusí bolet. Hlavně si kupte lubrikační gel, chce to hodně gelu. Před milováním si dojdi na velkou, když se ti nechce, můžeš vyvolat stolici třeba mýdlovým čípkem. A potom se pořádně umyj. Potom mu ho hezky celýho nageluj, on udělá to samý s tvým zadečkem. Teprve potom ho nech jemně přitlačit, opravdu jemně, jinak tě to bude bolet. A jak ho ucítíš na prdelce, zatlač normálně jako na stolici. Pořádně, nemusíš se stydět. A jakmile se ti otevře svěrač, on vjede celej dovnitř a nebude tě nic bolet, jenom se ti začne chtít strašně na velkou, to je normální. On musí držet, nesmí se v tu chvíli pohybovat. Až za chvíli, až se krásně uvolníš. Hlavně žádný rychlý pohyby, to potom bolí. Záleží jakého máš milence, musí být velmi ohleduplný, s nějakým hulvátem se do análu vůbec nepouštěj. Ten můj se přitom přitiskne k celýmu mýmu tělu, líbá a olizuje mě na zádech, nebo mi olizuje uši a přitom mi rukama jemně mne bradavky, je to nádhera. Hlavně si předem všechno spolu řekněte, popovídejte si o tom a nestyďte se. Ale hlavně-pokud to děláte bez kondomu, tak partnera hned po milování pošli vyčurat, klidně na to dohlédni. Je to kvůli jeho zdraví, aby moč vymyla baktérie a on nedostal zánět močové trubice.
8. Říjen 2007 - 11:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Jarek (anonym)
Tamara asi chtěla vědět,jaké to bude když se před tím nevyprázdní a bude "plná".No tak to raději dělejte někde venku v trávě, protože to budete jak ta prasata.Viděl jsem to na videu a je to pěknej humus. Jinak já to dělám podobně jako to líčí Blanka a je to naprosto super.Nikdy bych ženu do prasáren nenutil.Je to naprosto ponižující.Ale pokud mu to dopřeješ a bude se to líbit oběma, tak proč ne.:-)
8. Říjen 2007 - 14:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Radek (anonym)
Já nějaké extra vzrušení nepotřebuji. Jednou když se mi chtělo akutně kakat a na pánském záchodě bylo obsazeno,tak jsem šel na dámském.Vzrušovalo mě,jak se nějaká mladá paní utírá toaletním papírem.Když pak vyšla ze záchodu,omluvil jsem se,že mám trochu průjem a na pánském bylo obsazeno.Nebyla citlivka a řekla: Mě to nevadí.
9. Říjen 2007 - 10:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Radek (anonym)
Já nějaké extra vzrušení nepotřebuji. Jednou když se mi chtělo akutně kakat a na pánském záchodě bylo obsazeno,tak jsem šel na dámském.Vzrušovalo mě,jak se nějaká mladá paní utírá toaletním papírem.Když pak vyšla ze záchodu,omluvil jsem se,že mám trochu průjem a na pánském bylo obsazeno.Nebyla citlivka a řekla: Mě to nevadí.
9. Říjen 2007 - 10:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Danuška (anonym)
Dnes jsem se vysrala po 8 dnech. Doteďla zo úrp mne byla jen běžná činnost, kterou nešlo vynechat. Nyní po takové době, kdy jsme nemohla, se na to dívám jinak a teprve teď vidím, jak je to super, když se může v pohodě srát.
10. Říjen 2007 - 6:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Radek (anonym)
Jednou v 5.třídě,kdy jsem bral utlumující léky,tak jsem nešel kakat 5 dní.Bylo mi už jedno jestli to na mě přijde doma nebo ve škole.Je fakt lepší když jsem si dal jako dospělý Aloe Vera juice a u kamaráda na chalupě jsem měl v kadibudce trochu průjem.
11. Říjen 2007 - 13:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
ano velmi by mě to vzrušovalo
13. Říjen 2007 - 18:57
Obrázek uživatele Návštěvník
tamara (anonym)
Ahoj , ano ja se ptala na anální sex když je v něm plno.
14. Říjen 2007 - 22:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Rada (anonym)
Nevím co by vzrušovalo.Dal jsem si aloe a jak jsem měl trochu průjem,vzal jsem za vděk kadibudku.Jinak kadibudky rád nemám, protože je tam tma a zima.
15. Říjen 2007 - 13:49
Obrázek uživatele Návštěvník
Lucien (anonym)
Máme s přítelkyní rádi kaviárek, pozorujeme se, jak nám to leze, zasmějem se když si u tlačení prdneme. Pak hodnotíme velikost a tvar hoven, které je každý den jiné. Hodně nás to vzrušuje, po vykakání se většinou milujeme. Jak už tu někdo dřív psal, funguje to jako telepatie, když se chce jednomu, začne se chtít i druhému. Rádi sereme i venku, je to vzrušující. Nikdy jsme to nikomu neříkali, protože se za to stydíme. Jaké bylo naše překvapení, když se mi kamarád svěřil s tím, že s přítelkyní jdou ještě dál, kadí si i na tělo, my se omezujeme jen na dívání. Ale jíst to, no na to bych žaludek neměl. Asi je to běžnější, než jsem si donedávna myslel.
18. Říjen 2007 - 11:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Kakadů (anonym)
No, a právě jsem se pokadíl
24. Říjen 2007 - 19:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Míra (anonym)
Já jsem přítelkyni jednou šukal do análu a ona najednou začala kadit.Bylo to řidší a tak to z ní teklo kolem mého penisu.Na jednu stranu to bylo něco nového a zvláštního a na druhé straně to bylo pěkně odporný
24. Říjen 2007 - 21:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Urinátor (anonym)
Pár povídek najdete na stránkách: http://urinator1.tripod.com/ Už jsem je dlouho neaktualizoval, chtělo by to znovu začít, ale mám přítelkyni, která na tohle není, tak asi potají :-)) Každopádně všem hodně zdaru v užívání si kaviáru! A na ty mravokárce se vklidu vy..rte :-)
25. Říjen 2007 - 8:29
Obrázek uživatele Návštěvník
kaviar (anonym)
http://www.zkouknito.cz/video-kaviar?m=4dabe8d7eb Tady dostava slovo vyliz mi pr*el uplne jiny rozmer :-)
25. Říjen 2007 - 8:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Radek (anonym)
Jednou jsem se koukal na černovlásku,která před kadibudkou čůrala a byla zčásti svlečená.Celkem mě to přitahovalo.
29. Říjen 2007 - 13:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
No ještě aby byla oblečená...a neukákla si ani trošku, co?
29. Říjen 2007 - 13:25
Obrázek uživatele Návštěvník
JohnKey (anonym)
No nevim, Ja bych se pred partnerkou asi stydel, i kdyz kdyz by to byla partnerka? Stydim se pred holkou i curat, natoz kadit. A cistit si zuby nebo se mit pri kadeni? Mozna lidi natom laka to, ze je to neco takoveho ponizujiciho, Neco kdy nechceme abychom byly sledovani. Sice me to tez lakalo, ale asi zaludek bych nato nemel. A s tim pokakavanim, stat se to muze a nikdy bych se zadne holce nesmal, spis bych se ji snazil pomocik, jako vyprat pradl,o nebo tak, ale smat se ji? A mozna proc to nektere laka je to, ze male dite, kdyz se pokadi tez musite prebalit a chovate se k nemu laskyplne, tak jestli to neni i zde?
29. Říjen 2007 - 15:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Andy (anonym)
Kakání já miluju.Když se s přítelem zhulíme trávou sereme si na obličeje a pěkně si to rozetíráme po celém těle.To teplé hřejivé.
29. Říjen 2007 - 15:53
Obrázek uživatele Návštěvník
mike (anonym)
dobrou chuť ve spolek
29. Říjen 2007 - 18:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Radek (anonym)
Neukákla si ani trošku,ale řekli jsme si,že kadibudka je ošklivá.Já ale dodal,že si nevybírám,když kakám každé ráno.Ona řekla: To mě se chce také každé ráno.
30. Říjen 2007 - 10:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Věruška (anonym)
Kakáníčko, kakáníčko, to je mé potěšeníčko.
1. Listopad 2007 - 10:23

Stránky

Přidat komentář