105489 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Z (anonym)
Renomovaný lékař, dr. Vladimir Zelenko, který léčil několik slavných lidí, v tomto videu mluví o závažných rizicích covid očkování a poskytuje důkazy, proč by se covid očkování mělo okamžitě zastavit. https://otevrisvoumysl.cz/lekar-prezidenta-trumpa-dr-vladimir-zelenko-svedci-u-rady-izraelskych-rabinu-zkoumajicich-otazku-mrna-vakcin/
19. Říjen 2021 - 11:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Milan (anonym)
Kdo věří Bohu a jedná v souladu s Božím řádem pro život, hrubým způsobem nenarušuje vzájemné soužití, nedá se oslepit tělesnou vášní, hněvem a chtivostí, ten bude žít pod Boží ochranou a nic zlého jej nepotká. Názor lidí na této skutečnosti nic nezmění. Kdo se vážně zajímá o svůj život, tomu je vždy po ruce Boží moudrá rada. Nesuďte a nebudete souzeni, zachraňujte a budete zachráněni, milujte a budete milováni. Ano, je jen jedna skutečnost, a tou je Bůh, Pán věčnosti a všichni jsme Jeho součástí a každý bude jednou posuzován a hodnocen ze svých činů mysli, citu , ale i skutků. Kdo chceš zmoudřet, jednej podle moudrosti Boží, nikoliv lidské i když se zaštiťuje vírou, ale jeho výroky a skutky svědčí o opaku. Budeš-li takto jednat, bude ti dáno prožívat i blažené štěstí Boží lásky ve svém srdci. Odpůrci Boží moudrosti jsou nuceni prožívat většinou strádání a bolest, která se snaží je probudit z letargie. Mějte krásný nejenom tento vánoční čas, ale i váš budoucí život. Mějte na mysli, že Nebeský Otec miluje i člověka nejvíce ponořeného do zla, neřesti, klamu, neboť se nechal oslepit, zajmout a ovládat Božím odpůrcem, neboť mu člověk sám umožnil nad sebou uplatňovat jeho moc. Proto Ježíši Kristu byla svěřena moc, rušit smlouvy jenž člověk z nerozumu uzavřel s pánem temnoty, lámat okovy zajetí a vysvobozovat z vlivu temna. Spásou pak dává prožívat lidské duši blaho svobody. Každý kdo mluví o domnělé světské svobodě a nepoukazuje, že jedinou svobodou je stav bez hříchu, je zajatcem klamu a svodu. Odplatou hříšného stavu je smrt, odměnou za bezhříšný život je věčný život, v němž již nepůsobí smrtící vlivy hříchů.
19. Prosinec 2021 - 11:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Kdo věří Bohu a jedná v
Z čeho vycházíš, z Bible?
19. Prosinec 2021 - 12:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Odpověď na Renomovaný lékař, dr.
Zelenko je podvodník, něco si o něm přečti ze solidních zdrojů.
19. Prosinec 2021 - 12:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Milan (anonym)
Odpověď na Z čeho vycházíš, z Bible?
V Bibli najdeš informace. Je v ní zaznamenáno svědectví o skutečnosti Boha, Krista i Jeho lásky k člověku. Takže kdo má skutečný zájem, může při hledání svého původu a smyslu života vycházet z Bible. Ano, byla mi po prvním doteku Božím, dobrým vodítkem.
27. Prosinec 2021 - 15:49
Obrázek uživatele Nový-P-40+
Nový-P-40+
Ahoj lidi. Náhodně ( ...ovšem co je náhoda, že ...),jsem objevil tuto diskuzi . Jelikož mě zde ( mimo jiné ) ",praštili" do očí i některé nicky, které znám virtuálně i z dřívějška ( viz Tony ,didus ,Rakato ,aj ) z jiného diskutérského webu ,tak jsem si řekl " Nu dobře ,zkusím i já ". Jelikož je dnes shon a kvalt ,zatím jen tolik . Fajn den . P40+
6. Leden 2022 - 14:34
Obrázek uživatele Nový-P-40+
Nový-P-40+
Odpověď na Kdo věří Bohu a jedná v
Jen poznámka k tomu textu..."odměnou za bezhříšný život , je věčný život.....". Toto ovšem není v Novém zákoně , takto napsáno . Je tam napsáno něco jiného . Je tam napsáno o osobní víře v Ježíše Krista ,o obrácení člověka a další věci . Ani jeden kristovec ( křesťan ) nebyl bezhříšný. Ani ta židovská žena ,v češtině Marie ,nebyla bez hříchu ( i když ŘKC má své jiné dogma ,o tomto ) To je ovšem na jiné téma . Hezký zbytek dne . P-40+
6. Leden 2022 - 16:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Milan (anonym)
Odpověď na Jen poznámka k tomu textu...
Zdravím, víme-li, že odměnou za hřích je smrt, pak bezhříšný život je podmínkou pro vstup do Království Nebeského. Je v písmu zapsáno, kdo že tam nevejde. Ano, všichni jsme hříšní, všichni potřebujeme činit pokání ze svých hříchů, což není nic jiného než mylné představy o životě. Kdo činní pokání tomu je odpuštěno, a v tu chvíli po odpuštění je člověk ve stavu bez hříchu. Aby se ovšem udržel v tomto stavu, musí si být vědom co je to hřích, jaký způsob myšlenek jej způsobuje. To vše jej učí Ježíš v pojednání o tom, co člověka znesvěcuje a co jej činní blahoslaveným. Víra pak člověka uzpůsobuje věřit Ježíšovým slovům a jednat v souladu s nimi. Kdo tvrdí že věří, a jedná v rozporu s Jeho slovem, není v pravém slova smyslu věřící. Ne nadarmo Ježíš říká abychom se učili milovat, prosazovali právo, spravedlnost, věrnost, byli milosrdní a soucitní, odpouštěli i žehnali. Když potkáme člověka, není pro milujícího důležité s jakým druhem vyznání přichází, jaké je národnosti, rasy, etnika, neboť k nám přichází vždy lidská bytost která potřebuje slyšet pravdu. Je pak na ni, jak s ní naloží a na Bohu jaký má s oním člověkem záměr a plán. Kdo miluje Ježíše upřímně ze srdce, činní rád pokání a rád by následoval Jeho příkladu, tomu Ježíš zpřetrhává okovy hříchu, vysvobozuje jej ze zajetí hříchu, dává pocítit opravdovou svobodu, nikoliv tu falešnou o které se ve světě mluví, a ve svém vlastním srdci bude pociťovat radost, štěstí, blaženost, což je přímé prožívání Boží lásky. A tak poznává, že tato láska je samou podstatou života, Bytí. Nenachází se v našich představách, žádostech ani tužbách, ale vždy jen v přítomném okamžiku prožívání našeho vlastního srdce očištěného Kristovou krví. Je-li řeč o srdci, pak by člověk měl vědět, že není z duchovního hlediska řeč o fyzickém srdci, ale duchovním. Proč? Protože kdyby se jednalo o fyzické srdce, pak s jeho zničením by byla zničena i jeho existence, což není. A duchovní očištění je rovněž duchovní krví Krista. Duchovní jsou rovněž myšlenky, proto s ukončením fyzické existence nezanikají. Přeji všem Bohem požehnané dny.
15. Leden 2022 - 9:40

Stránky

Přidat komentář