102048 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Jan (anonym)
Ale funguje, jedině promiň a děkují, nic není nadto. Žadna snaha člověko a pokání nemůže obstat. j
16. Leden 2020 - 12:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Ale funguje, jedině promiň a
Jane, chápu, že tomu nerozumíš, ale píšeš nebezpečné hlouposti, které jsou vyloženě proti Bibli. Pokání musí činit každý!
16. Leden 2020 - 12:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Matouš 4:17 Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.
16. Leden 2020 - 12:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Ale funguje, jedině promiň a
Ty jsi jenom nepochopil jak to Mare myslela. A sice, že toho Bůh po nás tolik nechce. Jenomže nevěřící, a jak vidno i ty, si to mohou vyložit zcela mylně. Podívej se kolik nevěřících volá jméno Páně nadarmo, hlavně nevěřící, a slyším to dnes a denně. Důležitá je hnutí srdcem, ne nějaká prázdná slova. Chápeš?
16. Leden 2020 - 12:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Matouš 3:1,2 Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."
16. Leden 2020 - 12:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan (anonym)
Promiň a děkují. V tom je pokání a vděčnost. j
16. Leden 2020 - 12:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Marek 1:15 Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu."
16. Leden 2020 - 12:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Promiň a děkují. V tom je
Nebo jsou to také prázdná slova. Pokání jak vidíš je důležité. Napsal jsi nesmysl, teď to chceš jenom zachránit slovíčkařením. Pamatuj, že pokání je důležité !!! Upřímná lítost nad svými hříchy.
16. Leden 2020 - 12:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Lukáš 3:3 I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů,"
16. Leden 2020 - 13:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Lukáš 13:3 Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete."
16. Leden 2020 - 13:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Bůh chce, aby se používalo jeho jméno, v bibli to je jasně napsáno. Kdo to nedělá, a chce spásu, je naivní ubožák, který nechápe, že boží příkazy musí dodržovat.
16. Leden 2020 - 13:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Lukáš 15:7 Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.
16. Leden 2020 - 13:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Bůh chce, aby se používalo
Tebe denně masíruje soused ze Strážné věže. Jinak si to neumím vysvětlit.
16. Leden 2020 - 13:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Žijete podle Ježíše, křesťané, ale to byl jen člověk. Po smrti se setkáte s Jehovou, a ten vás za to, že jste se modlili k Ježíši a ne k Jehovovi, skopne do tartaru. Vy si vlastně s Jehovy celý život děláte jen srandu, vymysleli jste si naivní kravinu o trojici, a nectíte svého boha, jak vám příkázal. A přitom vám to Židé, jediní experti na boha, celou dobu vysvětlují - Ježíš byl jen potulný kazatel a tesař, který měl ručky dozadu.
16. Leden 2020 - 13:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Jakub 5:16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. --- Vroucí modlitba je úplný opak prázdných slov, duchem nepřítomného člověka.
16. Leden 2020 - 13:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
To je jasné, že se SZ a NZ vzájemně vylučují.
16. Leden 2020 - 13:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Žijete podle Ježíše, křesťané
Ti kdo nepřijali Krista ale zahynou, a pravda, mezi nimi budou i nějací židé. "Uvolnili" tak místo pohanům, ty "experte." Z Bible máš pět mínus. Stále ses nepoučil. Říká se moudrému napověz, hloupého trkni. Pokud se nemýlím, tak křesťanství je jediné náboženství, kde je kladen důraz na pokání. Ostatní mají ty dveře jinde, v sebesnaze, sebespravedlnosti, příkazech, mantrách apod. To je další ukazatel správné cesty v Ježíši Kristu.
16. Leden 2020 - 13:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na To je jasné, že se SZ a NZ
Nevylučují. SZ byl přípravou Ježíše Krista Mesiáše. I tam je mnoho o pokání, lítosti. Např. Přísloví 28:13,14 Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a odpouští, dojde slitování. Blaze člověku, který se stále bojí Boha, ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí. --- Vyznávat hříchy je nesmírně důležité! Boží bázeň je nesmírně prospěšná! Obojí spolu souvisí.
16. Leden 2020 - 13:34
Obrázek uživatele Návštěvník
:) (anonym)
Jane " promiň a děkuji " má svůj význam jen tehdy, když chápeš, za co se omlouváš a za co děkuješ. Jde o to, abys pochopil chybný krok, který ti komplikuje život. Záhy pochopíš i to, že onu mantru používat nemusíš ( Bůh ví,co se skrývá za slovy ), stačí upřímnost. K tomu dojdeš časem, teď je to spíš pomůcka pro tebe. Jestli to používáš při každém prohřešku bez pochopení, tak je ti to k ničemu, neboť záměrem je uchlácholit svědomí.
16. Leden 2020 - 13:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Přesně tak. A troufám si dokonce tvrdit, že mantrismus nemá daleko k magii.
16. Leden 2020 - 13:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Odpověď na Promiň a děkují. V tom je
Ahoj Jane, moc tě zdravím. Nona
16. Leden 2020 - 13:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Skutky 19:13-17 Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: "Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel." Tak to dělalo sedm synů Skévy, prý židovského velekněze. Ale zlý duch jim řekl: "Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?" Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran. To se rozhlásilo mezi všemi židy i pohany, kteří žili v Efezu; na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě.
16. Leden 2020 - 14:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan (anonym)
Odpověď na Ahoj Jane, moc tě zdravím.
Ahoj Nono, moc se nezdržím, jen tak něco. j
16. Leden 2020 - 14:14
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Gratuluji Jirkovi. Napsal tady v pořádi 100 000 příspěvek :-) ......
16. Leden 2020 - 14:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan (anonym)
Odpověď na Jane " promiň a děkuji " má
No milý ůsměve. Mam zato, že nejdúležitějším místem je misto pod křižem. Tam je jednota. Ten zbytek Bible jenom rozděluje, ale každý to nechápe. j
16. Leden 2020 - 14:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Židé dobře vědí, jak se s bohem věci mají, protože ho důvěrně znají - jeden z nich - Jákob - dal dokonce Jehovovi do držky (i když spíše měl padoucnici). A ti stále berou Ježíše za zločince. Tak tady nevykládej nějaké evangeliádní bajky a neohlupuj dobré věřící, co věří jen ve starý zákon.
16. Leden 2020 - 14:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na No milý ůsměve. Mam zato, že
Úsměv to naopak napsal velmi výstižně. Jane, píšeš další nesmysl, žádný zbytek Bible netozděluje, ale platí celá kniha od prvního do posledního místa. Akorát je rozdíl to chápat jako mrtvou literu a vytrhávat si věty z kontextu nebo rozumět pomocí posvěcené milosti Ducha Páně. Bez jedné části Písma by jiné části zase neměly smysl, Písmo je celek, neubírá se a ani nepřidává NIC. Jak vidno, gnosticismus na tobě ještě zanechal nějaké stopy.
16. Leden 2020 - 14:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Židé dobře vědí, jak se s
Ty to vůbec nechápeš. Znalost Starého zákona nikoho nespasí. Mojžíšův zákon jenom usvědčil člověka z hříchu - a mzdou hříchu je smrt! Kdyby platil pouze Starý zákon, všichni zemřou, protože by nenašli odpuštění, neboť nikdo se nenašel spravedlivý, nikdo ten zákon nenaplnil. A proto je Nová smlouva postavená na MILOSTI, že odpuštění je z VÍRY, protože ze skutků to nešlo, jak se ukázala. Ježíš kvůli tomu zemřel, aby jsme nebyli zatraceni.
16. Leden 2020 - 14:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Gratuluji Jirkovi. Napsal
Jé Mimo, já na to ani nevzpomněl, ale ber to tak, že u mě jako grafomana byla ta pravděpodobnost vyšší než u méně psavých. Klidně bych tě ten 100000 přenechal, kdyby to šlo a jestli bys to chtěla. Mně samotnému je to celkem jedno. Je to jenom číslo, no. Daleko zajímavější je, jak se někomu podařilo zde napsat první příspěvek s datumem 1. Ledna 1970 od "rekovac" s textem ";TonyV", kde Tony je text, nikoli nick, který je rekovac.
16. Leden 2020 - 15:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan (anonym)
Jednou tady někdo napsal. Nemysli si Jane, křesťanství je stejně rozděleno jako gnoze. Co je rozděluje? Všichni to víme, problém u křesťanu je v tom, že všichní jsou zaručeně vedení Duchem Páně, jak pišeš ty,zaručeně vedený. j
16. Leden 2020 - 15:25

Stránky

Přidat komentář