0 příspěvků / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na dnes ne, ale tehdy ano
Uveď příklady z historie starověku. Ale ne ty biblické vymyšlené.
8. Říjen 2019 - 23:59
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na V právním smyslu ani dnes
To je ten problém Otakarku, že rodiče si neuvědomují, jak svým dětem píšou budoucnost. Co horšího, že právní systém, jak píšes, dítěti nic v tom případě nepomůže. Tady nejde o nějakém právu, tady jde o život rodičů, který se podepíše na dítěti a provází ho po celý život. ............ Co takové nemanželské dítě? Myslíš, že má lehký život, že to okolí nevnímá, že se to s ním netáhne celý život? Sousedé si budou o tom vyprávět, vrstevníci budou na to poukazovat, partner v slabých chvilkách ti to bude připomínat a spolupracovníci si budou o tom šuškat. A jaký myslíš bude mít život dítě od vraha, zloděje, který ve vězení bude za svůj skutek na doživotí. Nebude zatíženo dítě tohoto vraha na celý život jeho skutkem? Každý rodič se bude bát, dát dítě takovému postiženému člověku svým otcem. Rodiče budou na to své děti upozorňovat, je dítě vraha, zloděje...... mám ještě pokračovat. Vždyť i v politice to můžeš zaznamenat, takový jednoduchý příklad, rodina bývalého prezidenta Klause, jak jeho syna posuzují na základě života jeho otce..........Otakarku, Otakarku, kde ty žiješ, když nevninas, základní problémy, které jsou mezi námi a naše děti tím jsou zatížené, trpí po celý život za hříchy svých rodičů.
9. Říjen 2019 - 7:56
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Píšeš: "Žáden den nás nespasi
A teď ještě k prvotnímu hříchu. Co vůbec způsobil prvotní hřích a proč jsou děti Adama zatíženy prvotním hříchem? ....Z každého stromu v zahrade můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobrá i zlá ( co jsou to za stromy? )Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě ZEMŘEŠ......a to je to prokletí. Člověk byl stvořen na obraz Boží, neměl nikdy zemřít, kdyby uposlechl a nejedl ze stromu poznání dobrá i zlá, žil by věčně. A tak člověk přichází na svět a už první hodiny života začíná umírat, každá hodina, den, či rok hovoří o tom, že jednou každé tělo ukončí svůj pozemský život. Kdyby Adam uvěřil Bohů, mohl žít na věky. A teď za jeho nevíru trpí celé lidstvo, to je ten prvotní hřích, SMRT. Země je pokrytá hřbitovy a nemocnice jsou plné pacientů. Zloba, nenávist, lež....je jen atribut neposlušností, nevíry v Boha......... a proto přichází na svět " druhý Adam" Bůh v těle, Ježíš. Přichází navrátit ten věčný život člověku, zvítězi nad smrtí. To nebyla obyčejná smrt zločinců, kteří zemřou. To byla smrt Boha v lidském těle, který přemohl smrt a on teď vlastní klíče smrti. Důkazem je Ježíš sám, jako zmrvychstání. Smrt už více nevládne a kdo uvěří této Ježíšově zvěstí.......je součást věčného života, smrt nebude nad ním vládnout.
9. Říjen 2019 - 9:00
Obrázek uživatele Návštěvník
❄❄ (anonym)
Odpověď na Uveď příklady z historie
S největší pravděpodobností si děláš legraci ale budiž ještě naposledy https://www.ustavprava.cz/blog/2018/07/nejstarsi-zakony-lidstva/ Chammurapi - zákoník sleduje odplatu velice formální "jestliže stavitel postavil někomu dům a ten dům spadne a usmrtí dítě majitele domu, bude usmrceno dítě stavitele domu." Entemenův edikt o dlužním otroctví (25. až 24. stol. př. n. l.) Je považován za nejstarší dochovaný doklad, kterým vladař Lagaš zmírnil dlužní otroctví.[2] Ediktem vyhlásil zproštění dluhů i pro děti.
9. Říjen 2019 - 9:23
Obrázek uživatele Návštěvník
❄❄ (anonym)
Odpověď na To myslíš vážně? Nebo je to
tady asi člověk nikdy neví , ale pokud byl někdo vyděděn určitě je na tom hůř než ten, který získal všechno, dále je třeba vzít v úvahu, že lidé kteří mají v genech sklon jít proti proudu mají to v životě více náročné.
9. Říjen 2019 - 9:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Milan (anonym)
Odpověď na Dobré ráno Milane ☀ Ptáš se
Ahoj Mimo :-), děkuji za obsáhlé psaní . V tom co píšeš je pravda, ale kdo žije čtyřiadvacet hodin denně Kristem, kdo v něm má skutečné spočinutí? Boží přikázání již nejsou pro ty v kom Kristus žije, kdo nechodí svými cestami, ale cestami Jeho. Víme, že pod Zákonem žijeme všichni pokud ze svých vin nečiníme pokání a neopouštíme svůj hřích. Kdo nekrade, nevytváří podmínky pro souzení, kdo nezlehčuje svého bratra a bližního nebude vydán radě, kdo nehledí chtivě na ženu, nesmilní s ní ve svém srdci a nebude vydán soudci, a tak dále. Nemyslím si, že je nemožné žít Desaterem, vždyť je v evangeliích rovněž psáno, že Boží přikázání nejsou těžká a v některém Pavlových listů je dokonce psáno, že v Kristově duchu není možné hřešit neboť v něm hříchu není a myslím-li skutečně na Krista, na Jeho učení, rozjímám-li nad Božími věcmi, prožívám-li Jeho pokoj, hřích do mne nemůže vstoupit, jenže se tak neděje po celý den a proto člověk nad sebou má bdít. Ano, v Novém Zákoně není vyjmenován den odpočinku, ale jak jsem již dříve psal, Ježíš nepřišel zrušit Boží Zákon ani proroky, ale završit, jinak by nemluvil o tom, že má věčnou platnost. Je zde pro dobro člověka a nikoliv proto co z něj udělali kněží, že člověk nesmí překročit počet kroků, nosit břemena a podobné nesmysly. Jak říkal Ježíš, sobota je pro člověka a nikoliv člověk pro sobotu. Člověk by tyto věci neměl vnímat jako nepříjemnou povinnost, ale měl by v nich nalézt zalíbení, aby v něm našel pak zalíbení i nebeský Otec spolu s Kristem. Vždyť který pozemský milující otec nenalezne zalíbení v dětech jenž ctí a řídí se jeho dobrými radami. Takové jsou mu k radosti, ale ti co vzdorují a nedbají na jeho moudré rady jsou mu k trápení a mnohdy je soudí a trestá. I zde v celosvětovém měřítku jsou příkazy, zákazy a jejich ustanovení nejen pro dopravu a cestovní ruch, ale rovněž i pro každou lidskou činnost tykající se ekonomiky, životního prostředí a vůbec všeho čeho se lidský život dotýká. Mimo, přeci ti nemusím říkat, jak mnozí lidé chtějí převážně nalézt čas v němž by pořád pracovali, aby dosáhli toho po čem touží, bez ohledu na následky, a právě pro tyto lidi, kteří podněcují a nebo využívají i jiné lidi jsou tato přikázání . A je jedno zda pracují fyzicky nebo duševně. Máš pravdu, že je to téma na hodně dlouhé rozpravy, ale člověk by z toho neměl dělat vědu. I pro sobotu jsou určena jistá zaslíbení. Ještě doplním, že v evangeliích je dokonce zmínka o tom, že kdo by jimi vyučoval druhé nepřijde o svou odměnu, pokud se tak děje nezištně. Přeji hezký den :-)
9. Říjen 2019 - 10:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na To je ten problém Otakarku,
Jsi zase úplně mimo téma. Jak tvoje řeči souvisí s tím, že církev označila všechny lidi za viníky toho, co udělal Adam a Eva? Tady vůbec nejde o nějaké výchovné nebo genetické přenášení nepřiznivých vlivů na děti, ale prachsprostou lež o tom, že odpovídáš za něco, co udělal někdo před tisíci lety. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Už si to konečně srovnej v hlavě a neťápej tady od věci. Je to, jako kdyby ti dnes poslal soudce obsílku, že máš nastoupit na doživotí do vězení, protože tvůj předek Konrád z Botenštejna zabil krále Václava III. v Olomouci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pomocí této ďábelské lži církev zotročila všechny věřící, protože pak před církví museli panáčkovat, neboť se cítili zavázání Ježíšovi, že za ně umřel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ovšem církevní tvrzení, že Ježíš zemřel za všechny věřící, je jen další církevní zhovadilost, neopírající se vůbec o nic, je to jen odporný výmysl. Církev zneužila smrt člověka ke svým nízkým zájmům. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Když k tomu lhaní připočteme odporné církevní rituály jako je kanibalismus (naštěstí jen rituální), ohrožování mravní výchovy dětí tím, že se jim ukazuje mrtvola na kříži a drastické obrazy jakýchsi svatých, jak jsou mučeni nebo zabíjeni, znesvěcování hrobů, ze kterých církev vyhrabává kosti na relikvie, vymývání mozků, potlačování osobních názorů lidí, je jasné, že křesťanství je satanský asiatský kult, který do Evropy nepatří.
9. Říjen 2019 - 12:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na A teď ještě k prvotnímu
Nebohá Mimo, jen ti napovídali bajky o jakémsi ráji a stromu života, důkazy pro to žádné nemáš, naivně jsi jim skočila na lep. Není ti divné, že jediný člověk měl žít věčně, a všechna zvířata a vegetace umírat? V té bajce to její autor trestem smrti pro člověka jen srovnal, takže teď umírájí všichni, i lidé. A pokud jde o to, že údajně Ježíš navrátil člověku věčný život, tak toho jsem si nevšiml, protože lidé umírají dál. Cože? Že po smrti bude jejich život pokračovat? Zase jen hloupé řeči, které se nedají ověřit. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jinak řečeno - křesťanství jednu bajku zachraňuje jinou bajkou, sliby se slibují, blázni se radují. Uvědom si, že v ruce nemáš vůbec nic, žádný důkaz, jen sliby. Rakato praví: "Každý křesťan je jen prázdná nádoba, naplněná povídačkami a sliby."
9. Říjen 2019 - 12:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na S největší pravděpodobností
Celá debata začala tímto tvým textem: "No ale to nemůžeš popřít, že děti trpí za hříchy (chyby , omyly svých rodičů) příklad matka bere třeba drogy - dítě se narodí postižené." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na to jsem ti napsal, že to neplatí, a tys odpověděl, že dnes ne, ale v minulosti to platilo. S tím jsem nesouhlasil. Teď ti musím dát zapravdu, že v minulosti v tomto výjimečném případě byly i děti potrestány za hříchy rodičů. (I když si uvědom, že u Chamurabiho to dítě vystupovalo ne jako viník, ale jako oběť, takže formálně vzato trestáno nebylo.) Obecně ale stále platí, že vina za zločin se ani v minulosti na potomky nepřenášela. Sociálně by to stejně nefungovalo, protože za pár let by byli všichni lidé ve kmeni nebo v národu viníci.
9. Říjen 2019 - 12:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Milan (anonym)
Odpověď na Píšeš: "Žáden den nás nespasi
Nezažil jsi nikdy, že movitý člověk zaplatil za někoho dluh, aby ulehčil jeho životu, vzal mu starost a zoufalou námahu se vymanit ze svízelné situace? Tak jako existují dlužníci s malými či velkými částkami vůči věřitelům, tak existují dlužníci svým proviněním vůči Bohu. Bůh ve svém milosrdenství přišel v těle na zem, aby ti co v Něj uvěří a následují jej, došli odpuštění, byli očištěni, získali věčný život a nežili nadále ve světech stínů a smrti. Milosti dosahují ti, komu ji uděluje Bůh. Kdo však má zatvrzelé srdce vůči lidem, má je zatvrzelé rovněž vůči Bohu, proto milosti nedosahuje, neboť je pro něj nepochopitelné milovat lidi s kterými zde žije. On se naučil jen odsuzovat a být nepřátelský vůči druhým, kteří s ním nesdílejí jeho přesvědčení. Neví, že tím šíří a živý nesnášenlivost, sváry a konflikty, takové které jsou i v ostatních lidech oklamaných všeobecným světským míněním. Jistě jsi viděl film "Četa" dnes v noci jsem jej viděl v televizi. Hrála tam nádherná hudba a v ní byly dojemné scény v níž se lidé vzájemně mrzačili a zabíjeli. Mladík, který ta jatka přežil, pochopil, že nepřítel proti kterému lidé bojovali, byl vlastně v nich samotných. Proto v době svého vzniku byl tento film v Americe zakázán vysílat.
10. Říjen 2019 - 10:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Nezažil jsi nikdy, že movitý
Žádní dlužníci se svým proviněním vůči Bohu neexistují, to je jen církevní výmysl, pomocí kterého kutňáci ovládají naivní lidi. Nechápeš celou nesmyslnost té konstrukce o prvotním hříchu? Když vykládáš, že bůh je vševědoucí a všemocný, tak z toho nade vší pochybnost plyne, že celou tu rajskou šarádu na Adama a Evu nastražil. Můžeš se stokrát vymlouvat, že dal lidem svobodnou vůli, aby se rozhodovali podle vlastního uvážení, ale nevyvrátíš, že vědět, jak to v ráji dopadne. Takže když připustím ten tvůj ráj, Adama, Evu, hada, strom života a poznání, tak to je všechno Jehovova trapná konstrukce, pomocí které zahnal lidi tam, kam chtěl. Na boha jsou takové hrátky ubohost a ukazují, jak je bůh malicherný, zlostný a nepřejícný. No a vrchol je, že když s Adamem a Evou takto skandálně manipulovat, tak ještě za jejich drobný přestupek obvinil všechny jejich potomky jakýmsi prvotním hříchem. Kdyby se stejně chovali lidé, tak by všichni mohli sebe navzájem obvinit ze zločinů svých předků, nejen rodičů a prarodičů, ale i těch ze stého pokolení před nimi, a vzájemně se odsoudit k smrti, a zabít. Taková je ta ubohá boží logika. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jinak řečeno: Bůh nastražil na Adama a Evu v ráji past a předem věděl, že se proviní, protože je vševědoucí. Není divu, že proti takovému bohu se zatvrdí kdejaké srdce. A pokud jde o války, zase je na vině ten tvůj bůh, protože mohl člověku pomoci a válce zabránit, ale neudělal to. On je totiž krvelačný démon, a války a smrt miluje - dokázal to jasně vyvražděním Sodomy a Gomory, zabitím prvorozených v Egyptě, štvaním Židů proti Jerichu a jiným kanánským městům. Protože je všemocný, tak je jeho morální povinnost lidem pomáhat, ale on je nechá zlomyslně zabíjet v nesčetných válkách, a ještě k tomu odněkud přihlíží.
10. Říjen 2019 - 12:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Ahoj Mimo :-),
Milane, asi tě to překvapí, ale představ si, že skutečné spočinutí v Kristu mají ti, kdo Ho přijali za Pána a Spasitele a kterým Pán sejmul hříchy. Snažit se ho pouze následovat, aniž bychom na Něho spoléhali a opravdu Mu věřili, to je pak opravdu těžkým břemenem dodržovat zákon. To ti naprosto věřím, oni to tak mají i svědkové. Boží milostí rozhodně nejsme osvobozeni od zachování přikázání, ani nám milost nedává svobodu hřešit. Ale ty jsi zjevně pořád nepochopil, že to nejsou skutky zákona, které vedou ke spasení. Zákon přišel proto, abychom viděli co je hřích a byli z něj usvědčeni, nikoli jeho dodržováním že bychom byli spaseni (Jakub 210 Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem). Zákon nezachováme proto, abychom byli spaseni, ale proto, že jsme spasení. Jeho zachovávání není prostředkem k naší spáse, jeho zachovávání je ovocem naší spásy. Jsme spasení Boží milostí, ne skutky zákona! Pavel, plný Ducha z milosti Páně, jde ještě dál a krásně to osvětlí rozborem v sedmé epištole Římanům - 14 Víme, že zákon je svatý - já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. 15 Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. 16 Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. 17 Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. 18 Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. 19 Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. 20 Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. 21 Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. 22 Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; 23 když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. 24 Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? 25 Jedině Bohu dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! - A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. ---- Už Milane trochu rozumíš tomu, v čem spočívá Boží milost? Nikoli prostřednictvím úmyslného hříchu - zneužívání, ale ani zachováním zákona - pýcha (protože sám nikdo zákon nenaplní), ale milost přišla pro lidskou slabost. Skutky zákona tedy nejsou kořenem spásy ani prostředkem k Boží milosti, ale jejími projevy - ovocem. Kdo chce být napřed dobrý a až pak přijít k Bohu, je to špatně. Ale vím, že i takovými hloupostmi jsou lidé oblbováni.
10. Říjen 2019 - 14:02
Obrázek uživatele Steve
Steve
Je to vymyšlená nesmyslná kravina o tom Dědičném hříchu, nic takového neexistuje.
10. Říjen 2019 - 15:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Ale existuje, ty ale jsi křesťanstvím pouze po rodičích načichlý. Vůbec ho nechápeš.
10. Říjen 2019 - 15:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Je to vymyšlená nesmyslná
Aha, takže On Kristus umřel za naší čistotu a dokonalost jo? Ty tomu vážně ale nerozumíš. Kdo nevěří na dědičný hřích, tak vůbec nechápe a popírá Kristovu oběť.
10. Říjen 2019 - 16:27
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Ahoj Mimo :-),
Zdravím Milane.Tak ty si nevíš představit, že může člověk odpočívat v Bohů 24 hodin :-) Tak tady něco co mě provází........ Pojďte ke mně, všichni zpracováni a obtěžkáni, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké........ no není to nádherný odpočinek..... Ježíš nám přinesl nové přikázání............. Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé........To jen v krátkosti :-)...... Přeji krásné odpoledne Milane.
10. Říjen 2019 - 16:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Abdulláh (anonym)
Všichni jste tady nevěřící psi!
10. Říjen 2019 - 17:21
Obrázek uživatele Návštěvník
:-)) (anonym)
Tady je to fakt všehochuť.
10. Říjen 2019 - 22:26
Obrázek uživatele Návštěvník
jojo (anonym)
Odpověď na Aha, takže On Kristus umřel
Ty věříš na dědičný hřích, jiný na něco jiného.
10. Říjen 2019 - 22:57
Obrázek uživatele Tonda Vlas
Tonda Vlas
Odpověď na Aha, takže On Kristus umřel
Nejedná se o dědičný hřích ale spíše o hřích prvotní.
10. Říjen 2019 - 23:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Tak (anonym)
Odpověď na Nejedná se o dědičný hřích
takže to bude asi - prvotní hřích - - některé organismy nemají pohlavní rozmnožování a množí se dělením - takže jsou nesmrtelné - - organismy s pohlavním rozmnožováním jsou smrtelné
11. Říjen 2019 - 11:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na takže to bude asi - prvotní
I lidé budou nesmrtelní. Už se uvažuje o transplantaci lidské hlavy. No a když ta transplantovaná hlava na novém těle vydrží dost dlouho, dočká se doby, kdy začneme provádět přepis lidského vědomí do paměti počítače. Tam pak budeme všichni žít věčně a mít se dobře. Ježíše netřeba.
11. Říjen 2019 - 13:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Milan (anonym)
Odpověď na Milane, asi tě to překvapí,
Jirko, přečti si pomalu a pozorně příspěvek ve kterém se zmiňuji o svém svědectví a jestli ho správně pochopíš, nebudeš mi už psát, to co mi píšeš.
11. Říjen 2019 - 14:28
Obrázek uživatele Návštěvník
Milan (anonym)
Odpověď na Zdravím Milane.Tak ty si
Ahoj Mimo :-), promiň, ale sama jsi mnohokrát psala, že prožíváš pády a vzestupy, proto tvrzení, že tě odpočinutí v Bohu provází 24 hodin, je v rozporu s tím čím tě život provází. Ale není třeba se tím trápit, neboť klopýtá každý. Jinak, koho provází Kristův pokoj, ten skutečně prožívá příjemné povznesení. Přeji krásný den :-).
11. Říjen 2019 - 14:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Jirko,
Milane, to bys mi docela křivdil, já naopak patřím k lidem, kteří si tvé romány občas i přečtou do konce, a ještě se mi nestalo, že bych u nějakého usnul. Ikdyž pravda, když už na mě přicházelo spaní, tak jsem to radši vzdal. Ale teď vážně, Milane, mohu číst tvoje příspěvky sebepomaleji a sebepozorněji, stále z nich do očí přímo mlátí tvoje vracení se k zákonu, lpění na něm v takovém smyslu, že ho staví před milost, dělá z něj ten hlavní kořen spásy, čímž se odchyluješ daleko od milosti - skutečného kořenu spásy. Ta totiž - milost, uschopñuje k naplňování zákonu, nikoliv naplňování zákonu, že by přinášelo milost. Naplňování zákonu ti jenom ukáže tvoje hříchy. Nikdo ti Milane neublížuje, jak se pořád cítíš ukřivděný, ani nikdo ti nezpochybňuje, že se ti něco stalo, ale právě o to je to zvláštnější, že se pořád vracíš k zákonu, ale tělesným způsobem, což není moc projevem milosti, ale spíš tvrdého zákonictví. Trochu mi to připomíná kŘeSťAnY z židů, kteří sice uvěřili Evangeliu, ale později si tam zase začali přidávat obřízku jako podmínku spásy. Daleko lépe bys udělal, kdybys před Pánem vyznal všechny své hříchy a slabosti, namísto neustálého kázání zákona. Milost je z pokory a ponížení se, Milane, ne v naší snahy o bezůhonost - bezúhonnost neexistuje! Každý křesťan pozná, že podobně jako svědkové, se primárně oháníš skutky zákona a milost Krista tam máš jenom tak nějak bokem, a sem tam o ní napíšeš, aby se neřeklo. Nějaké argumenty, že u každého je to jinak si myslím tady moc neplatí, protože těžko člověk, který je plný Boží milosti, by se neustále navracel k tělesnému zákonictví. Proč by to dělal? Vím dobře, že mě za tyhle příspěvky nemiluješ, Milane, ale já to přežiju, jenom prostě nepatřím k lidem, co by někomu chtěli mazat med kolem huby. Jsi moudrý a dospělý, jak pořád říkáš, tak určitě dobře poznáš, co je lepší, jestli tichá a sladká lež nebo hlasitá a trpká pravda.
11. Říjen 2019 - 15:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Milan (anonym)
Odpověď na Milane, to bys mi docela
Jirko, ale ty píšeš jen svůj názor na mne, to je vše, proč něco tobě vysvětlovat. Když někomu píši, je to pro něj a nikoliv pro tebe, tak si s tím nedělej hlavu a měj hezký zbytek dne :-)
11. Říjen 2019 - 16:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Jirko, ale ty píšeš jen svůj
Milane, to není můj názor na tebe, jako na člověka, je to jen má reakce, zdá se mi opodstatněná, na to, co píšeš. Ale dobře, už toho nechám. Tobě taky hezké páteční odpoledne a doufám, že kotník už je lepší.
11. Říjen 2019 - 16:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Tak (anonym)
Odpověď na I lidé budou nesmrtelní. Už
Už se stalo . Přepis tvého vědomí se skví na netu v mnoha podobách a v množství tvých příspěvků a bude obohacovat vědomí nás na věky věků .
11. Říjen 2019 - 17:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Na(ne)štěstí existuje něco jako možnost datového kolapsu. Asi taky moc lidí nepočítá s tím, že přirozenou součástí rozvoje technologické společnosti, může být i její zánik. Technologie sice někde pomáhá, ale někde zase škodí. Přetechnizovaná společnost zcela nepochybně vede k negativním změnám v sociální interakci.
11. Říjen 2019 - 18:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na I lidé budou nesmrtelní. Už
To nejsou nic víc než jen utopické vize. Za prvé to není technicky možné, protože se souborem vědomí člověka (to nejsou zdaleka jenom jeho vědomosti) nelze zacházet jako s přenosnou informací. A i kdyby to technicky možné bylo, a to už jsme na poli fantazie, tak jim nemůže nic zaručit, že přetažené informace jsou kompletní a nezahrnují pouze například složku paměťovou. A za druhé, o několik řádů fantazie výše, kdyby to možné bylo, znamenalo by to apokalypsu. Veškeré hodnoty, jako etika, láska, a vůbec veškeré emoce, pocity a další věci by šly do háje, bezohledu rychlost takového pokroku. Nastala by studená doba strojů a když se přijme fantaskní představa, že už budou umělí "lidé" všichni na zemi, tak můžeme směle říct, že lidstvo vymřelo. Takže do této své vize vůbec s lidmi nepočítej, protože kdyby ses měl ty stát umělým, umřel bys, vůbec bys nebyl, takže by se tě taková fiktivní realita vůbec netýkala. Občas si lámu hlavu, co k takovým šíleným nápadům lidi vůbec vede. Zřejmě mají hlavní podíl rozličné scifi seriály a filmy, kde tvůrci filmu si pustí fantazii na špacír, k tomu se použijou působivé efekty, a ono to udělá na diváka natolik silný dojem, že se mu to líbí a začne tomu věřit. Jde tedy převážně o psychologický jev v jeho mysli.
11. Říjen 2019 - 21:10

Stránky

Přidat komentář