96022 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Rakato píše.... že někdo může
Světkové to v bibli našli, a ty stále ne? Jsi marná. Blíže viz https://www.jw.org/cs/co-rika-bible/otazky/bozi-jmeno/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ty o bohu nic nevíš, jen co ti navykládali kočovníci a rybáři. Tak tady nedělej ramena. Tisíc let je pro boha jeden den? No tak je ten tvůj bůh ve stázi nebo ve zpomaleném módu. Nic objevného. (Ale umí se zrychlit, když v lidském těle komunikoval s Abramem.) ☠ ❤️
11. Září 2019 - 13:08
Obrázek uživatele Steve
Steve
Odpověď na Je planě kecáš bez argumentů.
Tam ale o nějaké faktické jméno opravdu nejde ... jsi trubka když nechápeš souvislost.
11. Září 2019 - 15:12
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Světkové to v bibli našli, a
Aha, takže to máš od svědků, konečně víme odkud pochází tvá skromná moudrost, odkud vítr vane...... jinák Bible nic takového neučí. Bůh nechce po člověku, aby ho tituloval nějakým jménem, ani Bible nás to neučí. Naopak učí nás něčeho jiného co se týče jeho jména..........Protože ty jsi mě ničím nepřesvědčil, teď já ti budu citovat ohledně Božího jména, jak to Bůh myslí........ Malachiáš 1. kap.....tato řeč není k ateistům, ani k nevěřícím, tato řeč je k věřícím.........." Syn má v úctě svého Otce a služebník svého Pána. Jsem - li tedy OTEC, kde je úcta ke mně? Jsem - li PÁN, kde bázeň přede mnou? praví Hospodin zástupu vám, kněží, kteří pohrdate mým jménem. " Jak pohrdame tvým jménem ?" ptáte se. Tak, že na můj oltář přinášíte poskvrněny chléb. " Jak tě poskvrňuje me?" ptáte se. Tak, že říkáte: " Na Hospodinově stole nezáleží".................a o tom je v Bibli řeč ohledně Božího jména.........je to stejné jak u jména tvého otce. Měl by jsi mít jako syn uctu k otci k vašemu jménu. A to si žádá Bůh, aby jeho děti, křesťané, věřící měli v úctě jeho jméno, nepřinášeli mu ostudu, naopak nosili hrdě toto jméno, dokázovali svým životem, že Bůh je spravedlivý, moudrý, veliký, lékař, učitel.......... nedělali jménu otce ostudu. Je jedno, jaké jméno budeš používat, jestli otec, jak zde píše, nebo pán, jestli je to Novák, nebo Jan, jde o to jak prezentujes jméno svého otce.......... své rodiny........ a pointa tisíc let, jako jeden den, byla jiná. Kolik zabere času Bohů s námi, když žijeme 70 lét ?
11. Září 2019 - 17:49
Obrázek uživatele Návštěvník
hm (anonym)
Odpověď na Aha, takže to máš od svědků,
hoď si to do kalkulačky
11. Září 2019 - 17:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Aha, takže to máš od svědků,
Já tě o ničem přesvědčovat nepotřebuji. To o povinnosti používat jméno Jehovy máš v bibli na několika místech černé na bílém. Toho se drž místo okecávání podstaty věci. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Někdo tady jednou psal, že boží jméno je "Jsem, jaký jsem." a že se to hebrejsky píše jako Jhv. Takže v čem máš problém? (Když vznikala slovanská jména, také lidé dříve někoho označovali jako "Slavícího jaro", z čehož vzniklo Jaroslav, a nikoho dnes už nenapadne říkat mu "Slavící jaro".) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ale asi už vím, odkud vítr vane - vy z odlišných kultů odmítáte jehovistům přiznat pravdu ve všem, i když ji např. u jménu boha mají. No, jehovisté také často plácají nesmysly, ale zde vás usvědčili z nepřípustného zásahu do bible a rouhačství, z přímého vzdoru proti boží vůli. A to vám asi vadí nejvíce, že jste usvědčení odpadlíci a váš kult je lživý.
11. Září 2019 - 18:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
„Shlížím na vás a rozvažuji, jste-li vhodní pro mé účely, nebo bezcenní a nepotřební, zda vás ušetřit či obětovat. Každý se dozví svoje v pravý čas.“ (Hoburkan pán, vládce duší a osudů)
11. Září 2019 - 18:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na „Shlížím na vás a rozvažuji,
A co Batman nebo Superman, ty tě neberou?
11. Září 2019 - 18:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Odpověď na Já tě o ničem přesvědčovat
Nemají. Patvar Jehova vymyslel Pierre Galantin, zpovědník papeže Lva X., toho, co dal do klatby Luthera. Jde o římsko-katolický výmysl, který sama ŘKC více než před sto lety opustila.
11. Září 2019 - 19:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Odpověď na Já tě o ničem přesvědčovat
Nemají. Patvar Jehova vymyslel Pierre Galantin, zpovědník papeže Lva X., toho, co dal do klatby Luthera. Jde o římsko-katolický výmysl, který sama ŘKC více než před sto lety opustila.
11. Září 2019 - 19:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Má být Jahveh, což sice jehovci též připouštějí ale bazíruj u nich na tom. Tak skončíš před jejich právním výborem, budeš vyloučen a všichni tví známí ze sekty, včetně příbuzných (vyjímkou jsou ti příbuzní, kteří s tebou žijí ve společné domácnosti) tě nemohou na ulici ani pozdravit, protože pak jim hrozí také vyloučení.
11. Září 2019 - 19:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Nemají. Patvar Jehova
Jehova, Jahve, copak to není jedno? Boží jméno je jméno, vždy lepší než nějaký hospodin, což je asi nějaký hospodář ze statku.
11. Září 2019 - 20:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Má být Jahveh, což sice
No vidíš, třeba Jahveh (což je asi anglický paskvil v přepisu, ale to je jedno). Teď to ještě vysvětlit Mimě a můžeme se pohnout dál.
11. Září 2019 - 20:08
Obrázek uživatele Tonda Vlas
Tonda Vlas
Odpověď na Jehova, Jahve, copak to není
Hospodin není hospodář ze statku. Staročesky to znamená pán, jenže v češtině to slovo zcela ztratilo svůj původní profánní význam-----------------------zato slovo hospoda je zcela jiného původu, je to z latinského slova hospotium, což znamená zájezdní hostinec.
11. Září 2019 - 20:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Hospodin není hospodář ze
Jsi na mě moc chytrý.
11. Září 2019 - 20:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Ty doby, kdy tu na doktorce byla sranda jsou už dávno pryč. Kdy tu řádil ostravský ufojehovista Martin Žákovský alias Kubrt a alkoholiky a kuřáky tu chtěl vehementně napravovat jeden liberecký hrnkař, který tu každému nadával do totálních nul.
11. Září 2019 - 23:28
Obrázek uživatele Návštěvník
Nona (anonym)
Odpověď na Ty doby, kdy tu na doktorce
Jojo, Superman a jeho Lucka Vondráčková:)
11. Září 2019 - 23:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Je to tady jako na pohřbu, a s Návštěvníkem jako v Jedově chýši. Hrom do čepice.
12. Září 2019 - 0:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Jehova mě zklamal, jako ostatně nás všechny.
12. Září 2019 - 12:22
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Běžte už do píče s těmi židy a jejich bajkami!
12. Září 2019 - 20:47
Obrázek uživatele Návštěvník
! (anonym)
Běžte do píče s židovskou biblí!
12. Září 2019 - 20:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
No vida, zas jeden dlaždič, ale moc to tu neoživil.
12. Září 2019 - 21:55
Obrázek uživatele Tonda Vlas
Tonda Vlas
Jestli tě admin nesmaže, tak se bude potýkat s tím, že tu toleruje antisemitismus.
12. Září 2019 - 23:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Jestli tě admin nesmaže, tak
A třeba jen někdo zkouší, jak moc jsme svobodná společnost s ústavou zaručenou svobodou projevu.
13. Září 2019 - 0:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
"A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných". - Micheáš 5:1 (ČEP) - "A ty, Betléme Efrata, jakžkoli jsi nejmenší mezi tisíci Judskými, z tebe mi vyjde ten, kterýž má býti Panovníkem v Izraeli, a jehož východové jsou od starodávna, ode dnů věčných." - Micheáš 5:2 (KP) - o původu Syna
13. Září 2019 - 9:36
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
"ode dnů věčných".....zde je zcela jasně odvoditelné, že Ježíš Kristus existoval ještě předtím než existoval čas. Tudíž musel nutně předcházet všechny věci stvořené, živé i neživé, a to by nebylo možné, kdyby nebyl Boží podstaty.
13. Září 2019 - 9:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
"Východové" -"východ" - staročesky vyjítí, vystoupení, východ, rozcestí. - "vychoditi"- vycházet, pocházet
13. Září 2019 - 10:22
Obrázek uživatele Návštěvník
sss (anonym)
Odpověď na "ode dnů věčných".....zde je
Tobě fakt stačí málo, abys věřil xkrát zeditované knize dle panstva, které tam zrovna potřebovalo mít to, co potřebovalo
13. Září 2019 - 13:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Tobě fakt stačí málo, abys
Ale o mě tady vůbec nejde.
13. Září 2019 - 13:36
Obrázek uživatele Návštěvník
jak to chodilo, copy (anonym)
Matouš dezinterpretoval již dvě starozákonní proroctví. Izajášův text "...mladá žena je těhotná..." změnil na "... panna počne... ". Drobné úpravy provedl v proroctví Michejášově , kde text "ačkoli jsi nejmenší mezi..." pozměnil na "nikoli nejsi nejmenší mezi..." a do verše vložil navíc slůvko "knížaty" . Zdánlivě nepatrnými úpravami původních proroctví evangelista zásadně změnil jejich smysl. Jednalo se o několik náhodných omylů, nebo to byl cílený záměr autora či pozdějších redaktorů evangelia? Podívejme se na další Matoušův pokus propojit osobu Ježíše Krista s proroctvími Písma: …. Matouš 2:19-23..... Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život." On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; ale na pokyn ve snu se obrátil do končin galilejských a usadil se v městě zvaném Nazaret - aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský (Nazorejský). Podle Matoušova evangelia se Josef s Marií a malým Ježíšem usadili v Nazaretu, aby se tak vyplnila proroctví o tom, že Ježíš bude zván Nazaretský resp. Nazorejský (Nazarene, Nazorean, Nazareus). V referenčním řeckém textu (TIS, BYZ, WHO) je ve verši Mat2:23 použito výrazu - Nazoraios, který podle novozákonních slovníků může znamenat obyvatele města Nazaretu či Nazaréna, Nazorejce: V Hebrejské Bibli však nenalezneme žádné proroctví o tom, že by se budoucí spasitel měl nazývat Nazaretský. Dokonce v ní není ani jediná zmínka o městě Nazaretu či jeho obyvatelích Nazaretských.
13. Září 2019 - 14:42
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Matouš dezinterpretoval již
Pěkné poznámky ke zfalšovanému novému zákonu. Křesťané si prostě vytvořili nového boha, a aby vyvolali zdání legitimity, vymysleli si všechny ty kraviny, že starý zákon jeho příchod předvídal. A Ježíš jako důkaz své ne zcela dobré příčetnosti do toho zahlásil, že prý starý zákon platí. Jak platí? Vždyť je ve všem úplně jiný než rybářská evangelia. Hodil bych jej těm rybářům na hlavu jako zmetek, když ani neumí pořádně zfalšovat jednoduchý text.
13. Září 2019 - 15:27

Stránky

Přidat komentář