94407 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Mio, nečetla jsem tě špatně
Ester, špatným se člověk už rodí,svoje porušení si s sebou nese napříč pokoleními už od Adama. Jak jsem již psal, kdyby se člověk rodil čistým a dokonalým, nemusel by za naší špinavost umírat na kříži Kristus. To co prezentuješ je propírání oběti Krista a její důležitosti - když tvrdíš, že nikdo se nerodí špatným a každý se může stát sám od sebe bohulibým, jen když bude rozvijet svoje schopnosti.....aniž by potřeboval uzdravení Kristem. To je falešné evangelium. To mají stejně lidé, co cvičí jógu a všelijak meditují. ________ Osud nemusí být nutně chápám ezotericky, je to kombinace Boží vůle s tou lidskou. Takový osud nepochybně se popřít nedá. Ester,osud není Bůh, ale úděl.
24. Červen 2019 - 11:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Ester (anonym)
Odpověď na To opět není pravda co píšeš,
Jirko, proč mně neustále napadáš, proč jsi tak agresivní, já přece nepopírám důležitost Kristovi výkupní oběti a narození se s Ducha. Tím, že jsme všichni na stejné startovní čáře ve vztahu k bohu , jen zdůrazňuji jeho spravedlivost. Vůbec sem nepleť různá poškození DNA, to je přece samozřejmé, že na to bude brát při poslední soudu zřetel, pokud je někdo mentálně poškozený. Jde o to, že není nikdo předem vyvolený a pokud tě můžu poprosit, já ačkoli jsem Sj, zastupuji zde sama sebe, takže pokud chceš někoho urážet urážej mne a ne celou církev, ano?
24. Červen 2019 - 11:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Odpověď na Jirko, proč mně neustále
Milá Ester, nevím co psal Jirka ale v jednom se velice mýlíš. Proti tobě jako oběti nehorázně prolhané sekty nic nemám ani mít nemohu. Jenže pro mne je prolhaná jehovistická sekta tojfverk, protože odvádí lidi od Evangelia k praktikování zásluhového náboženství.
24. Červen 2019 - 11:16
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Kjaro, vždyť si to neodporuje
Ester, člověk nemůže sám od sebe pracovat na "ovoci Ducha" , on musí toho Ducha napřed dostat (jako dar - NEZASLOUŽENĚ!), nikoliv se zalíbit Bohu, že si řeknu, tak a já budu od teďka spravedlivý. To tě musí změnit Bůh SÁM, člověk se bez NĚJ sám od sebe spravedlivým nestane! Vy si tam dáváte Boha/Krista/Ducha jako nějakou přílohu, ale ona je to substance, ten základ, ta podstata. Proč Kristus říká, že je kámen úhelný, který zavrhli? Bůh člověka uzdravuje, člověk sám se uzdravil nemůže, ani stát se spravedlivým. Duch pak činí svév nás, proto podobenství Ježíše o větru, že člověk sám neví kam jde a jeho směr nezná.
24. Červen 2019 - 11:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Ester (anonym)
Odpověď na Ester, špatným se člověk už
Jirko, člověk se rodí nedokonalý , řekněme špatný, ale až během života se každý člověk, stává dobrým nebo ještě horším , to jestli bude někdo spasen nebo ne, nemá nikdo v DNA napsáno, vždyť i nenapravitelní hrubiáni a zločinci, mají přístup, po té co litují svých hříchů a uvěří ve výkupní oběť, k Bohu. Matouš 9:13 ‚Chci milosrdenství, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem totiž volat spravedlivé, ale hříšníky.“
24. Červen 2019 - 11:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Odpověď na Jirko, člověk se rodí
Ester, v tomto máš pravdu ale já zcestné učivo tvé sekty znám, i když jsem v tom vašem ligusáku nikdy nebyl.
24. Červen 2019 - 11:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Ester (anonym)
Odpověď na Milá Ester, nevím co psal
Milý Tony, ne jsem se stala SJ, navštívila jsem různé denominace a náboženské směry na jejich bohoslužbách. Takž já jsem si svou víru vybrala po zralé úvaze a za těch skoro 30 let co tam jsem jsem narazila jen na na pár věcí, které bych já sama udělala jinak , v církvi však stále zůstávám, protože zde cítím mezi lidmi tu v menší tu ve větší míře svatého ducha. Velmi mne naplňuje co čtu v časopisech, ačkoli ne se vším souhlasím, naprostá většina lahodí mému duchu a oslovuje moje nitro. V žádné jiné církvi jsem tohle blaho nepocítila, pokus je to pro vás znakem nějakého špatného ducha budiž, ale je to má církev, má víra a můj Bůh Jehova. Já to nikomu nenutím a respektuji názory ostatních tak prosím o totéž. Děkuji předem.
24. Červen 2019 - 11:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Ester (anonym)
Odpověď na Ester, v tomto máš pravdu ale
Dobře Tony, tak ať nemluvíme do prázdna napiš mi nějakou nauku, kterou učí Svědkové Jehovovi, která nemá oporu v Bibli.
24. Červen 2019 - 11:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Jirko, člověk se rodí
To jsi Ester špatně pochopila, nikde jsem nepsal, že v DNA má člověk zapsáno zda bude spasen nebo nebude. Naopak mě dost překvapilo podle čeho ses k tomu dovtípila. ______ Je hezké, že na jednu stranu uznáváš, že i těžký hříšník může být spasen a že kvůli hříchu vlastně přišel Kristus, ale přesto stále prosazuješ, jak Tony dobře napsal, záslužné náboženství. _____ Ester, netřeba moje příspěvky brát osobně, ale pokud vím, jsi svědek a já znám jejich zcestnou a falešnou nauku. Nekritizuji tebe jako člověka, ani jako stoupence a oběti této sekty, to je hodno spíše lítosti,kritizuji falešné učení a pokrytectví sekty samotné.
24. Červen 2019 - 11:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Ester (anonym)
Odpověď na To jsi Ester špatně pochopila
Ok Jirko, platí i pro tebe, uveď konkrétně co falešného a pokryteckého jsi našel v učení SJ.
24. Červen 2019 - 11:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Napíšu později, teď nemám čas.
24. Červen 2019 - 12:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Odpověď na Dobře Tony, tak ať nemluvíme
Já toho tu už napsal před roky tolik. Zásadní věci jsou dvě. Krista degradovali na metamorfovaného archanděla a pěstují zásluhové náboženství.
24. Červen 2019 - 12:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Ester (anonym)
Ten výraz metamorfovaný anděl vůbec neznám, co tím myslíš? Jak se projevuje zásluhové náboženství?
24. Červen 2019 - 12:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Žádná diskriminace.
Já s bohem chci být. Ale nejsem žádná beztvará améba jako ty a mám svou podmínku: Musí mi dokázat svou existenci. (A že z definice víry plyne, že je bez důkazů? Víra starozákonních Židů v boha nespadla zčista jasna z nebe, ale rodila se těžce, bůh se musel mnohokrát zjevovat a makat pro Židy pomocí zázraků, aby v něho uvěřili. A nakonec to stejně mnohým nestačilo, Jehovu odkopli a klaněli se zlatému teleti.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nebavíme se totiž o daru spasení, ale o daru víry, popleto. (Spasení, řekněme "dar spasení", je až následný, druhý dar.)
24. Červen 2019 - 12:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na No já nevím, které církevní
U ministerstva jde o legalizaci působení v ČR. Bez ní (v případě jehovistů) - žádné kostely, žádné registrované charity, spolky, veřejná shromáždění. Jen ilegalita a tresty. A kdyby se zjevil jehovistický bůh v lidské podobě, také by šel do tepláků, protože není registrovaný.
24. Červen 2019 - 12:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na anonyme, nerozčiluj se.
Nejsnadněji se ukončuje život za války. Ještě ti dají madaili za to, že jsi zastřelila parchanta z opačné strany. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V době míru stačí psychologický nátlak zištné rodiny, a labilní babča spáchá sama svou eutanazii, jen aby se vyhnula narážkám, že nezná svůj čas a že tady chce být věčně. Takže dědicové se jí nemusí ani dotknout, a stejně ji zavraždili. Proto jsou ohledně eutanazie ty rozporné pocity. Sám nevím.
24. Červen 2019 - 12:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Odpověď na Ano na příběh se lze dívat s
Tak už to s příběhy bývá. A takový psycholog by si zas vychutnal, co pro naši osobu bylo podstatné
24. Červen 2019 - 13:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Kjara (anonym)
Odpověď na Kjaro, vždyť si to neodporuje
Ester, je to pořád stejný problém. Židé byli pyšní na své skutky, lidé po celé dvě tisíciletí dělají skutky, použili si Krista jen slovně, až Luther, Hus a další znovu začali chápat význam Řím.4.kap.5.verše......KDO SE NEVYKAZUJE SKUTKY, ALE VĚŘÍ...…..v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá jako spravedlnost ! To naopak nejde udělat Ester, protože kdy už se vykazuješ skutky, tak ti Bůh spravedlnost už zadarmo nedá ! Skutky tě Bohu vzdalují ! Protože buď jsi očištěná ...NA MÍSTĚ.... skrze skutky nebo ...umytá krví Krista ! Nikdo na světě se nemůže před Bohem očistit svými skutky tak, aby ho Bůh přijal ! Když tě umyje Kristus, budeš naplněná Duchem svatým, hned......a tím budeš také sama rozumět Bibli a budeš moci teprve dělat skutky z Ducha pro odměnu. Duch svatý je dnes vylitý na zemi, takže občas s lidmi jedná, i s pohany,...…..ale svědkové nemohou mít Ducha svatého, protože Duch sv. se přijímá vírou v Krista. A vy nevěříte v Krista, ale v archanděla ! Archanděl D.S. nedává ! To je to falešné učení, které je zásadní, protože vám bere možnost záchrany ! /Nemusím mi psát z čeho vycházíte z Bible, znám to, ale všechny tyhle verše nedokazují, že Kristus může být archanděl/ ! Já vím, že se cítíš příjemně u svědků, oni ti všechno vysvětlí a všechno řeknou co máš dělat a oni se snaží být hodní. Ale jestliže zůstaneš v učení svědků, nikdy spasená nebudeš !
24. Červen 2019 - 13:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Ester (anonym)
Odpověď na Ester, je to pořád stejný
Kjaro, naštěstí to jestli budu nebo nebudu spasená, nebude záležet tvém soudu, to sama musíš uznat. Stejně tak nebude záležet na mém soudu, jak kdo zde dopadne. Řekla bych, že úvod tvé úvahy odporuje ,nebo je dokonce v přímém protikladu se závěrem - pokud totiž nezáleží na našich skutcích, proč je potom nakonec tak důležitý skutek víry v Krista jako boha a ne jako Božího Syna, a předního anděla Archanděla ? Proč by syn nějakého továrníka nemohl být ředitelem továrny, co je na tom falešného nebo nepochopitelného? Pokus se personifikovat Boha a jeho Syna, neměj to jen jako nic neříkají pojmy, pro mne jsou to skutečné duchovní osoby, kterým důvěřuji a věřím, nevím jak bych měl jinak věřit, abych ti připadla hodná spásy. Osobně pro mně je ten duchovní svět daleko víc pochopitelný než ten hmotný, nezdá se mi že bych v tom plavala, nebo bych dělala nějaké školácké chyby. K jaké křesťanské denominaci patříš ty?
24. Červen 2019 - 14:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Tak si představ Mimo, že já
Já jsem ten příběh orla, vychovaného jako slepice pochopil tak, že dnes nás korektnostní a feministické hnutí vychovává jako slepice, ale jen málokdo se proto dokáže vzpamatovat a pozvednout se v orla. ---------------------------------- Další skrytý význam je stručnější: Buď predátorem, ne kořisti. ----------------------------------------------- Samozřejmě dnes, v době kukaček (tj. dětí, které ženy mají s milencem a tají to manželovi) se nabízí význam historky takový, že někdy dojde k odhalení kukačky. -------------------------- Poslední význam může být třeba ten: "Ženy,buďte orlice, ne slepice." Ale to už je trochu neuctivé. --------------------------------Pax vobiscum.
24. Červen 2019 - 14:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Odpověď na Já jsem ten příběh orla,
A proč ne statečná matka slepice zachránila před jistou smrtí orlí mládě ve vajíčku, pečovala o něj jako a svoje děti, než nadešel čas a našli si ho svoji
24. Červen 2019 - 14:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Ester píše:
Člověk se zlým částečně rodí. Může za to gen zločinnosti. Takového člověka je lehké poznat, jak vysvětluje kriminalista Bertillon, podle tvaru lebky - nízké čelo, hluboké očnice, a podle karfiolovych uši a lstivého pohledu. Částečně se člověk stává zločincem výchovou v gangu nebo zločineckými rodiči.
24. Červen 2019 - 14:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Kjara (anonym)
Odpověď na Kjaro, naštěstí to jestli
Ester, já neposuzuju, jestli zůstaneš Bohu věrná a na závěr spasená.... Já posuzuju vykoupení bez skutků jen zásluhou Ježíše Krista na úvod víry, které člověka udělá křesťanem ! Jestliže bereš Božího syna jako archanděla, pak ho nemůžeš následovat, bylo by to modlářství. Anděla nelze následovat, ani ho vzývat, ani přijít za ním a poprosit ho o sejmutí hříchů, bylo by to pro tebe modlářství. Přesto Korinťané v 1.kap.2.verši. a ve všech sborech, ...KRISTA VZÝVALI !!! Ale Kristus sám říká, že nestačí zkoumat Písma,...…..říká, že je zapotřebí za ním PŘIJÍT, abys od něj mohla přijmout ŽIVOT ! Ale ty k němu nemůžeš ! jEN Kristus, TEN PRAVÝ MÁ TA SLOVA VĚČNÉHO ŽIVOTA !! Archanděl nemůže nikomu sejmout hříchy ani dát věčný život !
24. Červen 2019 - 14:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Milá Ester, nevím co psal
Každé náboženství je ve své podstatě zločinné, protože pomocí výmyslů lidi zotročuje a využívá. Když už bych si měl nějaké náboženství vybrat jako důvěryhodnější než jiné, tak jen judaismus, protože jen staří Židé byli v kontaktu s bohem (aspoň podle svých pověstí) a tak jediní něco o něm vědí. Tesař Ježíš byl jen neúspěšný ideolog a buřič, žádný boží syn, a podle toho neslavně skončil.
24. Červen 2019 - 14:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Milý Tony, ne jsem se stala
Anebo tak. ----_--------------------------------------------- (Když se někde cítíš dobře, chápu, že zůstáváš.)
24. Červen 2019 - 15:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na Ester, je to pořád stejný
Židé jako jediní měli v Ježíšově době zkušenosti s bohem. A když oni Ježíše nechali popravit, tak je to na tuti, že to byl jen přechytřelý tesař, který blbnul lidí svou ideologií, nepracoval, parazitoval na jiných - jedním slovem podvodník.
24. Červen 2019 - 15:07
Obrázek uživatele Návštěvník
24.6. (anonym)
Odpověď na Každé náboženství je ve své
Tak to jsem ráda,že to vím.
24. Červen 2019 - 15:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Ester (anonym)
Odpověď na Ester, já neposuzuju, jestli
Kajro, o Kristovi jako archandělovi se mluví až ve Zjevení, tedy v čase budoucím , Kristem, vykupitelem , byl více jak 2000 lety. Proč by nemohl být, Boží Syn , Mistrem v díle a pomocí Jehovových plánů vytvářet svět, proč by se potom nemohl narodit jako dítě a zemřít jako Kristus (Spasitel) a proč by před tím, než bude 1000 let vládnout jako Král nemohl vyhrát jako archanděl armagedonskou bitvu?
24. Červen 2019 - 15:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Rakato (anonym)
Odpověď na A proč ne statečná matka
Protože slepice musela orlí vajíčko buď ukrást, anebo jí je podstrčila orlice - kukačka, což znamená, že slepice špatně hlídala své hnízdo a byla proto špatná kvočna. Tvůj charitativní význam historky zamítám, protože ptáci běžně vyhazují z hnízda nejslabší ptáčatko. Charita jim není vlastní.
24. Červen 2019 - 15:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Rakato, dávej si pozor, tvoje provokace je do nebe volající a hraničně neuctivá. V Bibli je příběh o lháři Ananiášovi a jeho ženě Safiře, kteří neřekli pravdu o výši částky, které utržili za pole a oba padli mrtvi k zemi.
24. Červen 2019 - 15:22

Stránky

Přidat komentář