93823 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Velvyslanec (anonym)
https://video-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/t42.9040-2/51456380_312532666120129_6462270933875818496_n.mp4?_nc_cat=111&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ht=video-prg1-1.xx&oh=b75faa8b743484edeb67a1c1c4d3693a&oe=5C52120A
30. Leden 2019 - 20:07
Obrázek uživatele Tondα Vlαs
Tondα Vlαs
Mimo, jsi velice hodná, mám tě rád za tvá srdíčka a hvězdičky i za tvou milou lidskou duši, ale podle doktora teologie Martina Luthera praktikuješ jalové náboženství. Prostě nemám rád jalové náboženství a jalovou kořalku. Když už, tak ať to má grády.
31. Leden 2019 - 7:52
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Mimo, jsi velice hodná, mám
Pramen života má ten, kdo má rozum, vlastní hloupost je trestem hlupáků.......Ve špíně se hrabe ničema, na jeho rtech jako by oheň plál......Kdo zesměšňuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; škodolibý člověk trestu neujde.....Kdo má falešné srdce, nenajde štěstí, kdo má křivý jazyk, špatně dopadne.....Tupec nijak nestojí o rozumnost, chce jen vyklopit co má na srdci.....Tupcova ústa spěchají k hádkám, jeho rty po výprasku volají..... UPUSTIT OD SPORU JE ČLOVĚKU KE CTI, ROZČILOVAT SE UMÍ KAŽDÝ HŇUP.......
31. Leden 2019 - 10:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Pramen života má ten, kdo má
Mimo chodem když porovnáš kralický překlad s tvým citovaným překladem 21.století, konkrétně knihu Přísloví kap.18 tak v mnohém je význam ne úplně stejný.
31. Leden 2019 - 11:35
Obrázek uživatele Tonda Vlas
Tonda Vlas
Jenže mimě jsem to napsal v určitém kontextu a ona tu k tomu něco vysvětlila. Mně vadilo, že je v jejích příspěvcích hodně lidštiny ale on není každý Božím buldozérem.
31. Leden 2019 - 12:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirkα (anonym)
Odpověď na Jenže mimě jsem to napsal v
Na tu lidinu jsem narážel.
31. Leden 2019 - 14:11
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Na tu lidinu jsem narážel.
Jirko, tak já jsem lidská :-) teď mě napadá co jste vy?
31. Leden 2019 - 16:23
Obrázek uživatele Návštěvník
sardanapal* (anonym)
Jirka je vůl a Mima , ta je tak trochu mimo ...
31. Leden 2019 - 17:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirkα (anonym)
Odpověď na Jirka je vůl a Mima , ta je
Pravda, já si jako vůl v životě připadám často. Někdy dokonce i jako idiot. Dík za posudek, i když učiněný spíš na emočním než rozumovém základu, přesto vážím si toho a děkuji ti za to.
31. Leden 2019 - 17:33
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Jirko, tak já jsem lidská :-)
Myslím Mimo, že je dobré si uvědomit, že křesťanství nevychází z morálky, anebo z nějaké individuální představy o ní, ale z víry. Lidská spravedlnost není spravedlnost Boží. Nemůžeme věřit ve svoje schopnosti a ve svoje "dobro", když víme, že přirozeně dobří nejsme. Ale naopak věříme Bohu a v Jeho moc a slitování.
31. Leden 2019 - 17:50
Obrázek uživatele Návštěvník
sardanapal* (anonym)
Odpověď na Pravda, já si jako vůl v
Ty vole žorži , z mý strany vtem nésó žádný tělesný vály , tak si dé pohov ...
31. Leden 2019 - 17:56
Obrázek uživatele Tonda Vlas
Tonda Vlas
Sarde, nemám k tobě slov. Celý den jsem nad tím dumal, porovnával mimu s milkou, která už téměř deset let není, ale ony jsou zcela neporovnatelné, už geograficky, první od Chebu, druhá od Jablunkova. Jenže nad tím vším je KRISTUS.
31. Leden 2019 - 22:46
Obrázek uživatele Návštěvník
1.2. (anonym)
Odpověď na Pramen života má ten, kdo má
Pomstu si mimo na sebe člověk může i přivolat.Nezbívá nic jiného,než zklonit hlavu a říct si udělal jsem chybu. Ano a pak teprve nastane změna.Dokonce při tom může jít o život.
1. Únor 2019 - 0:47
Obrázek uživatele Návštěvník
1.2. (anonym)
Máš pramálo zkušeností s tím kdo je,nebo co je Antikrist.
1. Únor 2019 - 0:52
Obrázek uživatele Návštěvník
1.2. (anonym)
Pramen života,někdo jej oslavuje,jiný jím opovrhuje.
1. Únor 2019 - 1:09
Obrázek uživatele Tondα Vlαs
Tondα Vlαs
Ničeho jsem v životě nedosáhl. Trpím obžerstvím, mám morbidní obezitu. Sotva dýchám, stále funím. Neumím se ovládat v jídle, neumím se ovládat s pitím. Přišel jsem kvůli chlastu o prsty na jedné ruce, v ožralosti jsem spadl a rozbil si ledvinu a skončil v nemocnici. Neumím si dát do pořádku svůj vlastní život. Jsem de facto troska. Ani partnerka nepřichází v úvahu. Která by stála o starého, funícího alkoholika? Přesto se z nějakého záhadného důvodu cítím být nadřazen ostatním lidem a proto je kádruji. Ačkoli sám nevedu prakticky žádný křesťanský život, na internetu mi narostou křídla a kádruji ostatní věřící a cítím se jím být nadřazen.
1. Únor 2019 - 7:05
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Myslím Mimo, že je dobré si
Jirko, ty jsi mi neodpověděl na otázku, jen jsi mi tady napsal poučku o křesťanství. Jsem lidská a já za to děkuji Bohu, protože jsem taková byla stvořená. Bůh poslal kvůli takovým lidem na zem Ježíše, aby v nich mohl bydlet. Bydlet v té lidskosti. Tak jak Ježíš je v Otci, Otec V Ježíši, tak On musí žít v nás. On se chce procházet tvými nohami tady na zemí, On chce se tvými skutky projevovat, On chce tvými ústy hovořit..... lidé chtějí vidět na zemi Boha...... ukáž nám Otce..... i ti učedníci ho chtěli vidět..... tak dlouho jsem byl s Vámi a nepoznali jste mého Otce.....kdysi, dávno v jednom městě bylo křesťanské probuzení, všude se o tom hovořilo, dověděli se o tom lidé z daleká, chtěli vidět co slyšeli. A tak se do toho města vypravili. Když tam dorazili, zeptali se místního policisty, prosím Vás, kde je tady to probuzení o kterém se šíří zvěst? Víš co jím odpověděl ten policista? ...... Já jsem to probuzení..... Jirko, pokud jsi uvěřil v Ježíše, přijal jeho oběť, minulost je za tebou, ty žiješ jiným životem, protože Bůh je v tobě, staré věci pominuly.... Víš ty vůbec Jirko co je hřích? Je jen jeden hřích a to je nevíra v Boha, který přišel v Ježíši Kristu. To všechno, jako lež, podvody, alkoholismus, zlost.....to je atribut, ovoce toho hříchu, že nevěří v Boha......Ano ve své lidské podstatě nejsem dobrá, ale před Bohem z jeho milosti, ten kdo mu uvěřil jsi spravedlivý. Jen si vzpomeň jak se Bůh chlubí Jobem a to tehdy ještě Job žil pod zákonem. Co teprve námi, když máme tu výsadu a naše hříchy jsou očištěný krví Ježíše...... požehnaný den přeji.
1. Únor 2019 - 8:02
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Pomstu si mimo na sebe člověk
Ano, to jsi dobře napsala. I to staré přísloví praví....jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá..... mohla bych tady psát, jak lidé, kteří ubližovali, byť jen slovem a jak se to k ním vrátilo, jak bumerang a dopadli ještě hůř. Někdo si myslí, že jemu se to nestane... Boží mlýny, někdy melou pomalu, protože člověku dává šanci....jak je psáno o stromů, který neplodil ovoce, zahradník než ho spali, ještě mu někdy přidá rok, okope, pohnojí....ale když úroda pořád žádná, co má dělat? Jedině vykopat a spálit..... pěkně jsi to napsala....sklonit hlavu, pokora, vyznání, že jsem udělal chybu, nikdy nikomu neublížila, naopak....
1. Únor 2019 - 8:15
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Sarde, nemám k tobě slov.
Tony, milku jsem neznala, ale je pravda, že každý jsme originál, už jen ten otisk prstů máme, každý jiný :-) a taky každý z nás ma své boty, které prošly s námi životem. Mě se líbí ta rozmanitost, kopie, opis, není to co originál. Originál, někdy není k zaplacení :-)
1. Únor 2019 - 8:21
Obrázek uživatele Návštěvník
1.2. (anonym)
Odpověď na Ano, to jsi dobře napsala. I
Prý vše trvá sedm let i v Bibli je sednička několikrát zmíněna. Člověk má zjistit v čem je opravdu dobrý a tím pomáhat ostatním,rozdat svůj dar od Boha a pak jej získá nazpět.
1. Únor 2019 - 9:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Jirko, ty jsi mi neodpověděl
Myslel jsem Mimo, že to pochopíš. A psal ti to už Tony. Jsi lidská? __________ 21 Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. 22 Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: "Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!" 23 Ale on se obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z cesty, satane! Jsi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka." Matouš 16 (Ekumenický překlad) __________ 22 I odved ho Petr na stranu, počal mu přimlouvati, řka: Odstup to od tebe, Pane, nestaneť se tobě toho. 23 Kterýžto obrátiv se řekl Petrovi. Jdiž za mnou, satane, ku pohoršení jsi mi; nebo nechápáš těch věcí, které jsou Boží, ale kteréž jsou lidské. Matouš 16 (Kralický překlad) ____________ 22 I vzal ho Petr stranou a počal mu domlouvati: "Bůh uchovej, Pane, to se ti nestane!" 23 Ale Ježíš se obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi s očí, satane! Pohoršením jsi mi, neboť nemáš na zřeteli věci Boží, nýbrž věci lidské." Matouš 16 (Sýkorův překlad v revisi Hejčlově-Dr.Col) ____________ Cesty lidskosti, Mimo, nás ke spasení nezavedou, kdyby nám stačila obyčejná lidskost, nemusel by za nás umírat Kristus na kříži, nemuseli bychom ani věřit, vždyť spousta ateistů je lidských. Myslím, že už samou podstatu křesťanství zaměňuješ s pouhým humanismem. Člověk má lidskost v určité míře přirozenou, ale, jak se dá vyčíst z tvého psaní, ty jí považuješ za něco náramně spravedlivého. Ale.... __________ 8 "Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. 9 Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Izajáš 55
1. Únor 2019 - 9:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Lidské cesty, Mimo, a tedy i lidská (zdánlivá) spravedlnost jsou velmi krátkozraké. Satan pokoušeje na poušti Ježíše také předpokládal, že ho svede skrze "lidskost"; "trochu se mi ukloň a vše co vidíš, bude tvé. A podobně Petr, nechápal že musí Spasitel trpět, ale chtěl z Něho udělat krále, už tady na zemi. To jsou všechno lidské (nízké) cesty, Mimo,....ale ty jsou jen svodem ďáblovým. Vždyť jak je psáno, k čemu člověku bude kdyby získal celý svět, když ztratí svou duši? Lidsky uvažuje většina lidí, tím více nevěřících, normální ale nerovná se správné, stejně jako lidské nerovná se Boží.
1. Únor 2019 - 10:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Napsal jsem redakci doktorky tento email: Vážená redakce upozorňuju vás, že někdo zfalšoval můj profil a napsal pod mým novým registrovaným nickem, kterým je mé vlastní jméno toto falzum:-------------- Obrázek uživatele Tondα Vlαs------------ Tondα Vlαs--------------- Ničeho jsem v životě nedosáhl. Trpím obžerstvím, mám morbidní obezitu. Sotva dýchám, stále funím. Neumím se ovládat v jídle, neumím se ovládat s pitím. Přišel jsem kvůli chlastu o prsty na jedné ruce, v ožralosti jsem spadl a rozbil si ledvinu a skončil v nemocnici. Neumím si dát do pořádku svůj vlastní život. Jsem de facto troska. Ani partnerka nepřichází v úvahu. Která by stála o starého, funícího alkoholika? Přesto se z nějakého záhadného důvodu cítím být nadřazen ostatním lidem a proto je kádruji. Ačkoli sám nevedu prakticky žádný křesťanský život, na internetu mi narostou křídla a kádruji ostatní věřící a cítím se jím být nadřazen.---------------- 1. Únor 2019 - 7:05------------ Prosím Vás, aby jste s tím udělali něco, aby se toto neopakovalo. Vše nasvědčuje tomu, že to udělalo jedno a to samé individuum, které mě tu stalkinguje a křivě pomlouvá už tři a půl roku, Dávno by to nedělal, kdybyste mu tu nedávali zelenou a utli mu típec hned, když jsem vás o to žádal. Antonín Vlas---------------------------------- Jsem zvědav, jak se s tímto redakce doktorky popasuje ale myslím si, že vůbec nijak, jako obvykle.
1. Únor 2019 - 11:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Oplácet zlo zlem je ale Mimo také lidské, a proto chlubíš-li se lidskostí, chlub se i svým hříchem.
1. Únor 2019 - 11:22
Obrázek uživatele Návštěvník
1.2. (anonym)
Odpověď na Oplácet zlo zlem je ale Mimo
Bohužel to je lidské a i židovské.
1. Únor 2019 - 11:31
Obrázek uživatele Návštěvník
KC (anonym)
Mima se ničím nechlubí, Jirko jsi mimo. Myslím, že je velmi duchovně vyzrálá.
1. Únor 2019 - 12:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Opět jen různé interpretace podepřené pyšným tvrzením...má interpretace je ta pravá
1. Únor 2019 - 12:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Mima se ničím nechlubí, Jirko
Způsob argumentace "jsi mimo" je příliš chabý, aby někoho přesvědčil. To bys/te měl/a/o vědět.
1. Únor 2019 - 12:57
Obrázek uživatele Návštěvník
ππ (anonym)
Odpověď na Jak píše Tony, hloupá to
V celé Bibli musíš hledat odpověď na jeden verš...... A co když si jednotlivé texty v Bibli odporují?
1. Únor 2019 - 13:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Odpověď na Způsob argumentace "jsi mimo"
To mi připomíná jedno město u České Lípy, kde měli náměstí pouze o dvou protilehlých stranách.
1. Únor 2019 - 14:13

Stránky

Přidat komentář