91588 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na V televizi teď dávají pořad,
Tak se na to nedívejte, když to má na vás takový vliv.
11. Leden 2019 - 21:55
Obrázek uživatele Návštěvník
sardanapal* (anonym)
bohové jsou mrtvi ...
11. Leden 2019 - 22:04
Obrázek uživatele Návštěvník
luci (anonym)
Odpověď na bohové jsou mrtvi ...
Ano , vždycky umírali , když je jejich uctívači přestali z nějakého důvodu uctívat. A z myslí lidí je vytěsnili jiní bohové . Je to takový koloběh bohů. A všichni ti bohové podle jejich věrozvěstů byli ti jediní a pravý, o čemž nikdo nikdy nepochyboval.
11. Leden 2019 - 23:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Odpověď na bohové jsou mrtvi ...
Nietsche to napsal v jednotném čísle.
11. Leden 2019 - 23:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Zázraky darwinistů (anonym)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214135017-zazraky-prirody/ Cituji: "Hlavním tématem pořadu je genialita matky přírody a to, jak lidé dokáží využívat jejích úžasných vynálezů."
12. Leden 2019 - 8:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Podvody darwinistů (anonym)
Po celá desetiletí jsme byli zvyklí slýchat od darwinistů, že člověk a šimpanz mají společných 98,5 % genů. Výzkumy genetiků však toto tvrzení vyvrací. „Studie ukazuje bohatost rozdílů,“ řekl na výsledky výzkumu Richard Gibbs, ředitel Centra pro čtení lidského genomu. https://www.scienceworld.cz/biologie/dalsi-vyzkum-o-podobnosti-cloveka-a-simpanze-3174/?switch_theme=mobile
12. Leden 2019 - 9:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Pablo (anonym)
Někteří hledají jinou vyšší civilizaci ve vesmíru. A přitom ta civilizace je popsána v Bibli. Je tam popsán ten kdo vymyslel a vytvořil celý vesmír i naši krásnou planetu zemi. Je to Bůh (přeloženo Mocný) Stvořitel JHVH (Jehova, Jahve). On společně se svým prvorozeným synem Ježíšem Kristem vytvořil celý vesmír. Celý vesmír je perfektně zkonstruován a naprogramován, jinak by se už dávno zničil. My dneska se snažíme nedokonale napodobovat tohoto Stvořitele různými programově řízenými stroji a i roboty, které mají být naší kopií. V přírodě vidíme jak je perfektně využito parametrické programování. Např. ovocné stromy začínají kvést když jsou splněny podmínky parametrů teploty,vlhkosti i času. Protože je narušeno střídání ročních období, tak např. dochází v zimě ke kvetení ovoc. stromů. Protože je v několika dnech splněna podmínka teplota P1 vlhkost země P2 a čas P3 pro kvetení stromů. (Uvedu příklad, který je jen obecný, takže ty hodnoty těch parametrů jsou jen pro ukázku jak funguje par. programování. Teplota vzduchu P1 je větší než 8 stupňů celsia, tak se nastaví P1=1 , vlhkost půdy P2je větší než 40%,tak se nastaví P2=1, čas P3 je větší než 50. hodin, tak se nastaví P3=1. Takže při splnění podmínky P1=1, P2=1 a P3=1 dojde ke kvetení stromů). Možná tam musí být splněny i jiné podmínky, které nevím, ale pro ukázku par. programování, které je využito v celém vesmíru tak tomu rozumím já. Chápu, že někdo tomu nemusí rozumět, kdo neprogramuje, ale můžete se zeptat na to čemu nerozumíte. Pokusím se to ještě víc vysvětlit. Parametrické programování se používá i u řídících systémů různých Nc i cnc strojů, v řízení robotů, ekonomických i jiných programů. Logicky z toho vyplývá, že někdo musel i celý vesmír naprogramovat, aby mohl vůbec fungovat. Proto až dneska jsme schopni chápat proč Ježíš židovskému knížeti Nikodémovi nevysvětloval vznik vesmíru, jak ho chápeme dnes, protože by to nikdo z nich vůbec nepochopil. Ježíš jim říkal jen věci, které byly schopni se svými znalostmi pochopit a přesto mu nevěřili. Jan 3:12 12 Jestliže jsem vám pověděl o pozemských věcech, a přece nevěříte, jak uvěříte, budu-li vám povídat o věcech nebeských?
16. Leden 2019 - 15:50
Obrázek uživatele Návštěvník
? (anonym)
Hele to luskli prsty a bylo to? Nebo jak dlouho nad tím přemýšleli? Museli to mít dobře přemýšlené do detailů.
16. Leden 2019 - 15:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Pablo (anonym)
Odpověď na Hele to luskli prsty a bylo
My využíváme fyzikální zákony které oni vytvořili. To jsou technologie, které jsou pro nás jen částečně pochopitelné. Ten Stvořitel se nechá naším dnešnímy vědomostmi vyjádřit jako "Rozumová energie, která vytvořila hmotu". Pro nás jsou to zázraky, jako absolutní vyléčení každé nemoci, vzkříšení jakéhokoli člověka i s jeho myšlením a vzpomínkami na svůj život než zemřel, jak to předváděl zde na zemi Syn Boha Ježíš Kristus. Náš celý život i myšlení je zaneseno v archivu mimo vesmír, takže kdykoli může být každý kdo zemřel znovu ožít. Jenže to může udělat, jen ten kdo ten archiv zřídil a to je Stvořitel vesmíru Bůh JHVH (Jehova,Jahve) se svým synem Ježíšem Kristem, kterého Bůh také vzkřísil. Vědci to také zkouší a dokonce v televizi byl dokument, že během 50 let budou schopni dát mozek z mrtvého člověka, než ten mozek úplně odumře do robota, který bude tomu člověku fyzicky podoben a bude řízen tím mozkem toho zemřelého člověka. Takže se bude chovat jako ten zemřelí člověk. Už prý dělají pokusi na zvířatech a funguje to. Takže vlastně se snažíme napodobit Boha, ale jen částečně. Protože naše chamtivost touha po moci některých lidí působí války a ničení přírody, tak musí přijít majitel této planety a udělat pořádek. Zároveň nám vysvětlí jak tvořil vesmír a jak nás bude léčit a postupně křísit naše předky. Už nedovolí, aby někdo druhému ubližoval. Kdo bude druhým ubližovat, hned bude potrestán. Nyní nás nechává svobodně vládnout a dělat co chceme, ale varuje nás, že bez jeho pomoci to nezvládneme. Teoretické varování nám nestačí proto si to musíme sami prožít, abychom uznali, že na to sami si vládnout nemáme. Proto nyní nastává v celém světě takový zmatek a nespokojenost s těmi kdo vládnou.
16. Leden 2019 - 21:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Byl Dr Sim Isocrates McMillen jehovec?
16. Leden 2019 - 21:33
Obrázek uživatele Návštěvník
hele (anonym)
Odpověď na My využíváme fyzikální zákony
vytáhni hlavu z prdele a pořádně se rozhlídni po světě, než tu budeš blábolit o dokonalém světě. Kdyby byl dokonalý, tak se třeba člověk neutopí ve vodě a ryba nechcípne na souši. Atd, atd.
17. Leden 2019 - 12:18
Obrázek uživatele Návštěvník
luci (anonym)
Odpověď na vytáhni hlavu z prdele a
Máš pravdu , že k dokonalosti je daleko . Člověk vydávaný za mistrovský kus pánaboha je opravdu jen zbožným přáním. Je to ve skutečnosti tvor velice fyzicky i mentálně omezený , velice snadno zranitelný , chorobám snadno podléhající , životnost mizerná , podstatou nebezpečný svému vlastnímu druhu a o charakterových kvalitách raději nemluvit. Ale pochopitelně si můžeme lhát a věřit si , máme na to přece právo.
17. Leden 2019 - 12:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Pablo (anonym)
Jedno přísloví říká "Peníze ničí charakter". Je to smutná pravda, kterou vidím kolem sebe. Ještě nedávno někteří s kterými se znám x let zbohatli a stali se z nich úplně jiní lidé. Není možno si s nima normálně promluvit, protože žijí v jiném světě a dělají ze sebe nobl lidi. Jiní zase tolik tomu nepodlehli, ale jejich děti se chovají arogantně vůči chudším spolužáků, říkají jim socky a jinak je šikanují. Už ani ty děti nemají radost z drahých dárků, které jim koupí rodiče a těm rodičům je to líto, takže jim kupují ještě dražší dárky. Je to takový kolotoč, který nikam nevede. Další skupina si bere půjčky na dárky, aby jim děti nevyčítali, že jim koupili levné dárky a zbytečně se zadlužují. Četl jsem knihu o různých indiánských civilizacích žijících v americe. Jedna civilizace měla systém, který fungoval na vzájemné pomoci. Tam se považoval ten kdo měl bohatství za méněcenného. Ale to trvalo podle odhadů asi 100 let než tuto civilizaci porazila jiná a tím to skončilo. Žijeme v civilizaci, kde bez peněz to nejde. Ale nelze ty peníze brát jako smysl života. Jedno přísloví Bible to vyjadřuje, že kdo miluje peníze nebude mít nikdy dost. Kazatel 5:10 10 Kdo pouze miluje stříbro, nebude nasycen stříbrem, ani žádný, kdo miluje jmění, příjmem. Také to je marnost 1.Timoteovi 6:9-10 9 Avšak ti, kdo se rozhodli, že zbohatnou, upadají do pokušení a léčky a do mnoha bláznivých a škodlivých tužeb, které vrhají lidi do zničení a zkázy. 10 Láska k penězům je totiž kořenem škodlivých věcí všeho druhu a tím, že někteří o tuto lásku usilovali, byli od víry zavedeni na scestí a celí se probodali mnoha bolestmi.
17. Leden 2019 - 17:45
Obrázek uživatele Návštěvník
sardanapal* (anonym)
Odpověď na Někteří hledají jinou vyšší
Vole , zapomněl si na čmeláky ...
17. Leden 2019 - 17:50
Obrázek uživatele Návštěvník
17.1. (anonym)
Odpověď na Jedno přísloví říká "Peníze
To bych neřekla.Láska k penězům může být i v kladném slova smyslu.
17. Leden 2019 - 17:55
Obrázek uživatele Návštěvník
sardanapal* (anonym)
Odpověď na Jedno přísloví říká "Peníze
Jenže , jak chceš ty fakany umravňovat ...? Vidět , poté znamená chtít ... ( A jestli to ještě nikdo nenapsal , tak jest to můj První citát ...)
17. Leden 2019 - 17:58
Obrázek uživatele Návštěvník
luci (anonym)
Odpověď na To bych neřekla.Láska k
Ano, některé ženy jsou postiženy láskou k penězům úspěšných mužů.
17. Leden 2019 - 18:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Touha (anonym)
Odpověď na Ano, některé ženy jsou
Stejně tak ovšem muži k penězům žen
17. Leden 2019 - 19:09
Obrázek uživatele Návštěvník
17.1. (anonym)
Odpověď na Ano, některé ženy jsou
To víš výrobní tajemství.
17. Leden 2019 - 20:33
Obrázek uživatele Steve
Steve
Zase tu Pablo perlí ty svoje nabiflovaný povídačky z Nedělních škol, co? ;-) Tak co, už máte konečně jasno kdo a kým Kristus je? Nebo furt nic ... Hlavně že máte Jehovčíci ve všem tak jasno ... Máte ve víře leda tak řádnej a opravdu řádnej zmatek v nauce! Neskutečný bláboly.
18. Leden 2019 - 1:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Tony (anonym)
Odpověď na To bych neřekla.Láska k
Zapomněla jsi kvůli lásce k penězům na ten tvůj sklep, kam jsme se těšili.
18. Leden 2019 - 1:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na To bych neřekla.Láska k
Co to znamená, můžete to vysvětlit?
18. Leden 2019 - 8:53
Obrázek uživatele Tom...
Tom...
Odpověď na Máš pravdu , že k dokonalosti
Člověk jako mistrovské dílo? Už třeba to, že zábavní park umístil hned vedle odpadní stoky.
20. Leden 2019 - 15:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Odpověď na Člověk jako mistrovské dílo?
Vláda dokonce zvažuje možnost vysadit do ní krokodýly.
22. Leden 2019 - 6:54
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Máš pravdu , že k dokonalosti
Od počátku tak nebylo. Všechno bylo stvořeno dokonalé.... Božím slovem...Každé zvíře žilo v páru. Samec a samice. Bůh a žena byl rovnocenný partner ( Bůh řekl. ... opatřím mu rovnocennou oporu....) Všechno bylo naprosto dokonalé a ještě pod Boží smlouvu....Eva která byla vymodelovaná z žebra Adama ( žebro, jeho úkol je chránit všechny důležité orgány v těle a udržovat rovnováhu, stabilitu těla, páteře.. ... chránit a podporovat ) ..... pak Eva změní svým jediným činem všechnu dokonalost. Na základě tohoto hříchu, vzniká nová smlouva. Co se narodí z ženy ( nyní všechno živé přichází přes sex ) má počátek i konec, je tady smrt, bolest. Rovnost mezí mužem a ženou zaniká, žena bude milovat srdcem, muž jen svým zrakem, bude poroučet .... Bůh neproklina Adama ani Evu, ale zemí......(země bude k vůli tobě zlořečena ...) .....v potu tváře tvůj chléb bude na stole, tvá voda bude ve studní, tvůj strom budeš muset vložit do země, abys mohl sbírat úrodu, ze země musím dostat každý nerost a tvůj dobytek bude živ co mu dáš ze země..... žádná dokonalost nebyla slíbená člověku, pokud nebude dodržovat zákony, které byly určený každé bytostí... ... myslím, že pro teď stačí :-) ....❤ Dobré ráno ❤
22. Leden 2019 - 7:52
Obrázek uživatele Návštěvník
mima (anonym)
Odpověď na Od počátku tak nebylo.
Oprava....Bůh a žena..... patří .... muž a žena..... omlouvám se za zaměnu :-(
22. Leden 2019 - 7:55
Obrázek uživatele Návštěvník
22.1. (anonym)
Odpověď na Co to znamená, můžete to
Zatím jsme nevymřeli a nemáme hlad.
22. Leden 2019 - 8:05

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama