105310 komentářů / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Trochu pokory S (anonym)
Sašo,nezlob se,ale ted jsi se ukázala jako správná domácí kvočna.To je fakt smysl života,co jsi napsala.
19. Duben 2008 - 17:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Saša (anonym)
To by jsi se divila jaká já jsem kvočna a ještě k tomu domácí
19. Duben 2008 - 17:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Ilona (anonym)
Milý BK, Pan či paní M tady není, tak se vám pokusím odpovědět. To co se dělo v zahradě Eden se přesně dozvíme z Bible. Jediná Bohem inspirovaná kniha, která to dokonce sama o sobě tvrdí. "Celé písmo je inspirovano Bohem a prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, a k ukázňování ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo."(2.Timoteovi 3:16,17) Stvořitel udělal Adamovi pomocnici. "Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu,lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla ... Sám vidíte, že z toho není jasně patrné o jaké ovoce se přesně jednalo. Není to ale důležité, co je skutečně důležité je to, že se rozhodla jednat proti výslovnému zákazu. "Jehova Bůh člověku přikázal: Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a špatného však nejez. V ten den kdy z něho pojíš určitě zemřeš." Byla to zkouška poslušnosti a ochoty nechat se Bohem vézt. A v této zkoušce bolestně selhali. Adam s Evou po vyhnáni z ráje skutečně po čase zemřeli, ačkoli podle původního záměru měli žít věčně. "Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét. Po zplození Šéta žil Adam ještě 800 let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Adamova života bylo 930 let a umřel." Lidé tehdy měli blízko k dokonalosti a proto se o incest nejednalo. Jak víme, že se nejedná o mýty? Jedním takovým důvodem může být to, že všichni lidé pocházejí z jednoho lidského páru. Stále více odborníků zabývající se genetikou to připouští. Dalším takovým důkazem je to, že všechna proroctví, co jsou zapsány v Bibli se splnila. 1.Mojžíšova je jediným známým pramenem, které uvádí logické souvislé dějiny až k počátku. Bez její věcné historie by nám zbyly pouze fantastické příběhy nebo alegorické vysvětlení počátku člověka. Srovnáním 1.knihy Mojžíšovy s pohanskými zprávami stvoření, jasně vychází najevo nadřazenost biblické zprávy. Ve spisech starověkých národů se většinou projevuje nejistota a zmatek. 1.Mojžíšova se od těchto spisů nápadně odlišuje určitostí a podrobnostmi.
19. Duben 2008 - 18:29
Obrázek uživatele Návštěvník
BK (anonym)
Děkuji za vysvětlení, prosila bych tedy jména některých odborníků, zabývajících se genetikou, kteří tento nesmysl připouští.
19. Duben 2008 - 21:19
Obrázek uživatele Návštěvník
BK (anonym)
Ještě otázka na Ilonu: opravdu si myslíš, že "Adam" žil 930 let? Myšleno rok 365 dní - den - 1 oběhnutí Slunce kolem Země?
19. Duben 2008 - 21:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Ilona (anonym)
Ty jména se dají jednoduše zjistit v archívu 100+1 v 21.století či jiných populárně-vědeckých časopisech. Ano skutečně se jedná o doslovné roky, kdyby to byly měsíce tak Enoš by měl děti v 7 letech. Možná se to zdá nepravděpodobné, ale lidé původně měli žít věčně ,ještě do potopy lide žili několik set let třeba Metuzalém téměř 1000 let, až po potopě se začal věk rapidně zkracovat na dnešních 70-80. To k vůli tomu poslal Bůh Krista, aby lidstvo vykoupil z hříchu, který působí smrt. A tak, každý kdo v něj projevuje víru bude mít věčný život. Boží plán se nezměnil jen posunul. Celá Bible je protknutá tímto tématem.
21. Duben 2008 - 23:53
Obrázek uživatele Návštěvník
L (anonym)
milá I Mé postoje nepramení jen z buddhismu. Nejsem členem žádné organizace a nemám žádného prostředníka mezi mnou a absolutnem. Proč taky? kde jinde bych měl začít hledat než sám v sobě? Opravuji nikoli v mé mysli, ale ua myšlenkami. C staré číně tomu taoisté říkali stav ne-myšlení Hele já chápu tvou víru a neberu ti jí. Rvoje chyba ovšem je, že jsi přesvědčená že jedině bible a křes´tabství jsou to pravé. Četla jsi jiné náboženské texty? Já mám pocit že nikoli Druhá věc tvá mysl žije ve dvojnosti, což je iluze. není řádné ty a já. Nebo jinak Já a bůh. je jen jedno Já a to je božské ostatní ego je odrazem toho velkého božského já. Kde tedy hledat boha nejdřív? Na oblářku? V přírodě?(tam taky), ale úplně nejblíž je v nás samých. Uzavřít se itišit myšlení a pak ho cítíš. není to nějaká postava nemá tvar. Je to prázdno, ale neskutečně živé prázdno. Zkus si představit že všechna jsoucna jsou složena z pěti principů. Jméno a tvar(ty všechny známe) a pak bytí, vědomí, blaho. Jméno a tvar jsou pomíjivé ale co zůstává? Bytí vědomí a blaho. A tyto tři principy najdeš ve všem. Neodkazoval bych se na časopisi jako 100-1 a Epocha. To nejsou seriozní vědecké řasopisy. Vůbec kolem prvních lidí panuje zmatek. "Bůh stvořil člověka k obrazu svému k obrazu božímu muže a ženu stvořil je(překlad kralický). Ovšem správně by tam mělo nýt "jej" Co to znamená? To znamená že se tday nemluví o pohlaví člověka ale o vnitřním složení člověka(každý máme svou ženskou a mužskou polovinu). jde tedy o jednoho člověka, nevíme jestli o muže či ženu to je jedna věc. věc číslo dvě had. Nejde ve skutečnosti o hada jako takového. Strom je v alchymii a mystice symbolem páteře a had je tzv hadí síla v indii se nazývá kundalini, křesťanští gonostici jí znali pod jménem Pistis Sofia (jinak též Panna naria) čili jde o sílu ženskou.Tedy v bibli se metaforicky říká, že člověk využil svou tvořivou sílu jinak než to je podle vesmírných zákonů a proto byl vyhnán z ráje, ráj- blahodárný stav harmonie, neduality. Hčích též znamená netrefit terč neboli střed Kam říkají mysticy že se máme obracet k bohu? Do srdce ta kam ukážeme když řekneme "Já", čili do středu prsou. Chápeš Ilono? O tom to vše je. Buddha to věděl proto nepotřeboval uctívat boha s tvarem. On věděl, že je bůh v něm a řídil se jen jeho zákony a soucitem k těm kteří to nevědí.... nepotřeboval církve a mistry. Obracel se do sebe k největšímu mistrovi(tím nemyslím ego aby bylo jasno)
22. Duben 2008 - 7:51
Obrázek uživatele Návštěvník
BK (anonym)
Ilono, já bych prosila konkrétní jména těch odborníků, jistě to pro tebe není náročné dohledat, když víš, kdy a kde jsi to přibližně četla. Já nemám čas listovat těmito časopisy. Nenapadlo tě někdy, že se tehdy mohl počítat čas a věk jinak? Proto ta neuvěřitelná čísla. Člověk má jisté biologické dispozice, díky nimž nemůže žít tak dlouho. Do biologie se pouštět nechci, protože jí tolik nerozumím, ale pokud vím, tak žádný živočich nežije 1000 let. Můžeš se zeptat biologa, jistě ti to rád osvětlí. Pokud by tomu tak bylo, dá se to zjistit z kostí. Podobná nelogická hloupost se ale nikdy nezjistila. Pokud ano, uveď vědecký důkaz. Co se týče tvé teorie jednoho páru (Adam a jeho POUZE pomocnice Eva), přečti si knihu Sedm dcer Eviných, která se opírá o výzkum DNA a tvou teorii popírá. Proč? Protože je založena na jednom historickém dokumentu s výpovědní hodnotou značně zkreslenou tehdejším myšlením lidí. Takže v podstatě nulovou, co se týče historie a biologie. Jméno Eva, v onom historickém smyslu, nese nejstarší objevený předek člověka, primát, stavbou těla bližší opici, než člověku. A můžeš mi prosím vysvětlit, co je podle Jehovistů Neandrtálský člověk? Omyl Jehovy? Opice? Nebo co? Díky.
22. Duben 2008 - 12:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Jehova se nikdy nemýlí blbá Náno.Ilono nic těm tupcům už nepiš, je to pouze házení perel sviním.
22. Duben 2008 - 16:44
Obrázek uživatele Návštěvník
saša (anonym)
pro BK-pěkně to té Iloně dáváš a ten dotyčný co píše blbá náno,tak tomu docházeji argumenty a že se neboji za ty slova jehovy anebo to mají také v popisu?
22. Duben 2008 - 18:32
Obrázek uživatele Návštěvník
L (anonym)
Možná je dokonce možné že se lidé mohli v té době dožívat tolika let... pokud někdo žije v harmonii a nedualitě pak proč ne? Ale je otázka je to důležité to vědět? Na bibli je často vidět že je to kniha psaná většinou muži a že to byli mužové kdo vybíral evangelia...Eva je ta hříšná ona všechno zavinila atd... Když už tedy pohlížíte na absolutno jako na tvar proč právě bůh muž? Otec? Cožpak otec může rodit? Mnohem bližčí je mi postoj prvotních kultur kteří viděli v absolutnu matku bohyni, nebo boha muže i ženu zároveň... to jen tak na okraj
22. Duben 2008 - 22:30
Obrázek uživatele Návštěvník
BK (anonym)
L: JE důležité to vědět. Je důležité vědět, že něčí názory stojí na lžích a nesmyslech.
23. Duben 2008 - 10:50
Obrázek uživatele Návštěvník
M (anonym)
To je pravda, jestliže člověk něčemu věří, tak by se měl přesvědčit, že je to skutečně pravda, jinak je lehkověrný. Skuste si přečíst knihu "Je Bible skutečně Boží slovo?", kterou vám na požadaní dá každý Svědek Jehovův a nezavrhujte to aníž byjste si ji přečetli, jsou tam odpovězené skoro všechny vaše otázky. Samozřejmě vaše odpověď bude, že to, co vydali Svědkové Jehovovi, že to nečtete, ale hlavně, že presně víte čemu věří Svědkové Jehovovi. Pravě tam jsou uvedené vědecké důkazy, že Bible je Boží slovo. Pokud jde o neandrtalského člověka, tak ten nemůže byt předchůdcem člověka, protože se našli kosti člověka, které jsou starší než kosti neandrtalce, takže byl současník člověka, ale bohužel tento tvor vyhynul. Člověk, aby se tyto informace dozvěděl, tak má číst odborné časopisy ne jenom bulvár, odborné časopisy čte tak maximalně 5% lidí.
23. Duben 2008 - 15:40
Obrázek uživatele Návštěvník
L (anonym)
BK já vím že je to zkreslené a nevím o žádném genetikovi který by tohle říkal... M čtou SJ také něco jiného než to co je od SJ? Já mám pocit že nikoli... proto jejich pohled na svět považuji za velmi omezený. Pokud někdo pozná boha, nemá omezené myšlení, nemá omezený pohled na svět. Naopak. Pokud SJ říkají že v bible je jediná skutečná pravda, přijde mi to podobné tomu co říkala KSČ. M ďoporučuji k pročtení od Orwela- 1984, snad ti trochu cinkne o čen je vymývání mozků ať už za účelem čehokoli Já jsem zastáncem toho, ať si každý věří v co chce. Cest je mnoho a žádná jediná správná není. Všechny vedou k jednomu cíli
23. Duben 2008 - 16:16
Obrázek uživatele Návštěvník
BK (anonym)
M: já jsem se nezmínila o tom, že by neandrtálský člověk byl předchůdce současného člověka. Oba druhy měly společného předchůdce, zatím je nejstarším známým "Eva", o které jsem již psala. Takže nikoliv jediný dokonalý pár fyzicky i intelektuálně dokonalé boží dílo, jak předpokládám, že si svědci Jehovovi a jiní křesťané představují (a jak napsala Ilona). Není mi jasné, za co SJ považují neandrtálce? Za tvora - čili zvíře? Neandrtálci byli hominidé, tedy lidé, vyrábějící nástroje, odívající se, pohřbívající své zemřelé a vykazující známky uměleckého myšlení. Zaráží mě, že o nich zmínka v "Knize knih" není. Nebo se mýlím? Ráda se nechám poučit, kdo tedy jsou neandrtálci podle Jehovy. A vědecký důkaz týkající se Božího slova mě zajímá samozřejmě také:-) Alespoň jeden. Obsahující jméno důvěryhodné vědecké kapacity, studii, literaturu, čísla, tabulky,...zatím čekám marně. L: Já jsem toho názoru, že cest a cílů je tolik, kolik je lidí... ale chápu, co myslíš, Siddhártu Gautámu velmi obdivuji za jeho moudrost a lidskost. Byl to úžasný člověk. A hlavně, jeho názor nebyl totalitou.
23. Duben 2008 - 19:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Ilona (anonym)
BK ty nepátráš po pravdě,ty již svou pravdu máš. Nemá cenu s tebou na toto téma diskutovat, pokud si nepřečteš něco také z jiného soudku než z učebnic. Zkus třeba na stránky www.memento.junveb.cz, třeba omyl č.4. Jsou to sice stránky kreacionistů, ale velmi zajímavé.
23. Duben 2008 - 21:22
Obrázek uživatele Návštěvník
M (anonym)
To máš pravdu Ilono, tady nikdo pravdu nechce znat, pravě kniha "Je bible skutečně Boží slovo?" nebo kniha " Jak vznikl život, evoluci nebo stvořením?" cituje vědecké kapacity, jsou tam uvedené autoři i odkazy na jejich publikace z kterých je to citované, stačí si to ověřit a najit tuto publikaci nebo jejich vědeckou práci a tak zjistit zda není to vytrhnuté z kontextu. To by jste možna byli překvapení, že většina úunavaných vědců neveří v evoluci, ale ve stvoření. A nakonec i sám Darwin před svou smrti o své evoluční teorii pochyboval. Ale ono je to těžko si něco vyhledat o tom jaká je skutečnost, lepší je pomlouvat Svědky, každá pomluva je dobrá a jestli se to zakladá na pravdě, to už nikdo nebude zjišťovat.
23. Duben 2008 - 21:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Pantarguel (anonym)
Svědkové mají, Ilono, bezesporu v drtivé většině věcí pravdu, ale většinu lidí včetně mne na nich zaráží ten šílený dogmatismus. Možná bych i byl ochoten stát se SJ, ale to, že každý řadový člen musí chodit dům od domu a unavovat své spoluobčany...... anebo již zde zmiňovaná inspirovanost papeže Satanem-ďáblem....... to už je hodně přitažené za vlasy..... a to vám každý pravověrný SJ potvrdí jako skutečnost, moc se jim do toho nechce, ale zapřít to nesmějí!
23. Duben 2008 - 22:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Leni (anonym)
Pravdu díš, Pantargueli! Též mne jejich učení oslovuje, ale kde v Písmu stojí, že papež, hlava církve římsko-katolické je inspirovaný ďáblem? To už je výklad z Brooklynu, který dělají konkrétní lidé, přestože moc prezidenta SJ byla silně omezena.
23. Duben 2008 - 22:30
Obrázek uživatele Návštěvník
BK (anonym)
I a M: nebudu se s Vámi hádat, již potřetí vás žádám o důkazy. Můj život je příliš krátký na to, abych četla jehovistické příručky - obsahují-li podobné nesmysly, jakože člověk vznikl z jednoho páru, že Metuzálem žil 1000 let, že Bible je boží slovo, apod. - pak je to opravdu hříšná ztráta času. Uvedla jsem obecné vědecké poznatky, které vaše teorie vylučují. Vy nereagujete na mou otázku, kým je člověk neandrtálský, ani na mou výzvu, ať vaše hypotézy dokážete. To snad není takový problém, tak proč to neuděláte, když máte pravdu? Píšete o vědeckých kapacitách, tak sem napište jména a zdroje. Proč je to najednou tak strašný problém napsat sem pár jmen??? Moje pravda je taková, že to co je dokázané, tomu věřím, hypotézy jsou zajímavé, ale nezajímají mě a lži a nesmysly mi vadí, zvlášť když jsou jimi vymývány mozky dětem.
24. Duben 2008 - 9:49
Obrázek uživatele Návštěvník
M (anonym)
Cožpak, celý svět neleží v moci toho ničemného? Díky komu se Hitler dostal k moci? Odsoudil pápež hrozné zločiny, které spachal Hitler? V Bibli je jasně napsano, že i satan se přetvařuje jako anděl světla a jeho andělé s ním. Čím zájmům slouží činnost pápeže, přívadí lidí k Bohu, když v rozporu s Božím slovem se nazývá Svatým otcem a zastupcem Krista zde na zemi? Vyučuje lidí to, co učí Bible? Kde v Bibli najdeme zmínku o tom, že Bůh je trojjedinný a že Marie je Matka Boží, o očistci, o pekle, o křtu malých dětí, o tom, že člověk má duši atd.? Všech tychto nauk, které zneuctívají Jehovu se pápež zastavá, otazkou je čím zájmům to slouží, určitě ne Božím, ale satanovým, protože Božím zajmem je, aby všichni lidé přišli k přesnému poznaní pravdy, ale satanovým zajmem je naopak, aby tuto pravdu nepoznali a k tomu využívá všechny prostředky, ten největší je náboženství, které představuje Boha v špatném světle, nebo se tvaří, že vůbec neexistuje atd. To, že každý svědek chodí dům od domu, to dělá sám dobrovolně a nikdo ho k tomu nenutí, ale cití povinnost lidem přínašet dobrou zpravu, přeje si, aby lidé poznali biblickou pravdu a jak lidé s tím naloží, to je už jejich věc a ani není cilem, jak to lidé říkají, získavat ovečky a za to body. Rozhodně nelze nikoho přinutit, aby to dělal, pokud to nevychazí z jeho srdce. Můžete mi někdo vysvětlit jak by bylo možné někoho k tomu donutit? A ani není možné nikoho donutit, aby u Svědků zustal. Bůh nikoho nenutí, aby mu sloužil, každý se musí rozhodnout sám s tím, že za své rozhodnutí ponese odpovědnost, proto dal lidém svobodnou vůli.
24. Duben 2008 - 9:49
Obrázek uživatele Návštěvník
KB (anonym)
Jediná ideologie, která vládne světu, je věda. A my všichni kolem tomuhle konstruktu věříme a v blahé naivnosti se na ni odvoláváme. Nebudu tady nikomu dokazovat, že Bůh existuje. Raději mi empiricky dokažte, že není!
24. Duben 2008 - 12:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Lidské buňky mají schopnost se obnovovat,ale ve věku okolo 30let,se přestanou obnovovat.Proč?A lidé začinají stárnout.Vědci se dlouho snaží docílit toho aby se ty buňky obnovovaly,pak by člověk mohl žít věčně.To není tvrzení z bible,ale vědecky podložená!!!!! Darwin...... Kdyby Darwin býval znal genetiku a všechny doposud nashromážděné zkameněliny, udělal by docela jiný závěr než evoluční. Jeho myšlenka vývoje se dnes ale stala ideologií. Ta má své fanatické tvrdé zastánce, kteří jí věří. Někteří slepě, jiní s bezelstnou neznalostí. Nové poznání, fakta i zdravý rozum způsobily však Darwinově představě vývoje povážlivé trhliny. Proč tedy oprašovat staré ideologie a neumožnit přemýšlet o tom, že se mohl stát omyl? Proč nepřezkoumat i tu základní, nosnou myšlenku? Podrobně jsou jednotlivé vědní obory rozebírány v podřazených článcích. Několik argumentů proti evoluční teorii: * Chybí nálezy přechodných článků, na to kolik v jakém množství nalézáme fosílie jednotlivých druhů (až několik milionů), proč nenacházíme několik milionů přechodných druhů? * Nalézáme druhy, které by měli být mnoho miliónů let staré, přesto jsou nalézány i v současnosti a jsou stále stejné (např. Latimerie, hmyz, ....)- žádná evoluce, žádný vývoj. * Nalézáme geologické vrstvy, kde jsou stopy člověka i dinosaurů najednou. * Bylo nalezeno obrovské množství lidských výtvorů - kreseb a soch dinosaurů. Jak je starověcí lidé znali, když podle evoluční teorie s nimi vůbec nežili? (Mexiko, USA, Peru, Kambodža, ....) * Nalézáme na mnohých místech na zemi obrovské množství fosílií zcela náhle i ve velmi starých geologických útvarech (a to velmi složité organizmy - kambrická exploze) * I podle evoluční teorie nejstarší organizmy mají velmi složité části těla a orgány (nejsou to primitivní zvířata). * Geologické vrstvy jsou mnohdy v obráceném pořadí, než mají podle evoluční teorie být. * Zkameněliny jsou konečných forem bez stop vývoje z předcházejících organizmů. * Můžeme měnit gen např. pro ploutev jakkoli, končetinu tím nenaprogramujeme, protože ta je řízena zcela jinými geny, ležícími na jiném místě chromozomu. * Evolučně vzdálené organizmy mají stejný typ chromozomů * Neandrtálec žil současně s Homo Sapiens, není jeho předchůdce, Ramapithecus patří mezi opice, ne mezi lidi, chybí postupný vývoj člověka * Vzhledová podobnost člověka s opicí není podobnost genetická, stejné procesy jsou ovládány zcela jinými geny, člověk má typ aorty podobný jako netopýři a ptakopysk, naproti tomu opice (primáti) mají typ aorty jako myši a klokani. Jak se tedy aorta mohla přeměnit ? * Chemická evoluce z neživé hnmoty není možná, musí splňovat neuvěřitelné množství podmínek pro vznik. * Mutacemi nevzniká nový život, pokud se podmínky vrátí k původnímu stavu, i zmutované organizmy se navrátí k původní podobě (v dalších generacích - žádná evoluce). * Prvky v buňkách nemohly vzniknout postupně,ale najednou, jednotlivé prvky bu?ky spolu spolupracují (např. rRNA, RNA, DNA), stačí odebrat 1 prvek a vše nefunguje (tzv. nezjednodušitelná. složitost). * Dlouhá doba nemůže nahradit informace, buňka sama nemůže vzniknout jen proto, že měla milióny let na vývoj, někdo musel dodat potřebné informace, pokyny, aby se organizmus choval tak a tak. I nejjednodušší formy života v sobě skrývají obrovské množství informací. * Lidské tělo je extrémně složitý komplex, jednotlivé části nemohou fungovat bez jiných, i zde není možno, aby orgány vznikaly postupně./li> * Pokud by člověk žil víc jak milion let, jak to, že lidské civilizace se zde objevily náhle cca před 10.000 lety? * Pokud víme, jaký je přírůstek lidstva za rok a stav obyvatelstva ve starověku(což přibližně víme), dá se jednoduše s určitou pravděpodobností určit věk lidstva a počet lidí v danném období (i s korekcí - války, nemoci) - celkově není to víc než 100.000 let !! * Datovací metody pro určení stáří nejsou přesné - některé vychází přímo z evoluční teorie (odkazují se na ni v datování) a nebo vycházejí z předpokladů, že určité hodnoty byly i v minulosti konstantní (což nevíme) * Všude okolo nás pozorujeme úbytek druhů rostlin a zvířat, nepozorujeme, že by vznikaly nové druhy zvířat. Pozorujeme rozklad (viz. termodynamické zákony) * Pozorujeme genetické variace v rámci určitých druhů zvířat, ale druhy zůstávají stále stejné. * Země je jedinečná planeta, muselo být splněno mnoho faktorů, které musí být zároveň. Pravděpodobnost, že to vzniklo náhodou je 1/1.000.000.000.000.000, tedy 10 na -15, což je jedna tisícina bilióntiny. * Vesmír je velmi mladý, např. podle množství prachu na Měsíci (velmi malé množství), při prvním výstupu na Měsíc se předpokládalo několik metrů prachu (bylo to jen několik centimetrů).
24. Duben 2008 - 12:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Otázka:Vznikl vesmír velkým třeskem? Vznikla pak buňka náhodným ozařováním bezkyslíkové (tzv. redukční) atmosféry? Odpověď: Teorie velkého třesku (Big Bang) měla vždy své odpůrce z řad význačných astronomů (Sir Fred Hoyle, Hannes Alfven, Geoffrey Burbidge, Halton Arp aj.), ale nové nálezy ji postavily před úplné zhroucení. Výzkumy týmů amerických, britských a maďarských astronomů ukázaly, že rozložení galaxií a hmoty ve vesmíru naprosto neodpovídá teorii velkého třesku. (1) A co se týče vzniku života, říká biolog profesor Conklin z univerzity Princeton:
24. Duben 2008 - 12:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Stručně tedy co Bible hovoří o ranné historii lidstva: Podle Bible byl kdysi dávno stvořen vesmír, první člověk byl stvořen max. před 10.000 lety, velmi rychle se populace rozšířila, byla velmi vzdělaná. Poté lidstvo zažilo potopu (většina tehdejších lidí zahynula) a drasticky se změnilo podnebí. Při této globální katastrofě zahynulo také velké množství živočichů (včetně dinosaurů) a rostlin, které dnes nacházíme jako fosílie. V době potopy byly zachráněny jen některé druhy živočichů, proto dnes máme podstatně méně druhů a menšího vzrůstu, než nalézáme ve fosíliích. Tato katastrofa přišla velmi náhle (zvířata mají ještě potravu ve vnitřnostech). Poté co potopa skončila, zachránění lidé začali budovat novou společnost v oblasti Blízkého východu (což je i kolébka civilizace). Odtud se pak civilizace šířila do celého světa. Mnozí ale považují Bibli za pohádku, jakousi legendu. V minulém století byli nalezeny a archeologicky prozkoumány důkazy, že i nejstarší zápisy v 1. knize Bible (Genesis) mluví pravdu - našly se trosky Noemovy archy z dob potopy (pohoří Ararat), dále bylo nalezeno město UR, o kterém se dlouho mluvilo jako o legendě, která se nezakládá na pravdě (z tohoto města vyšel Abrahám), byly nalezeny písemné odkazy v Egyptě o Josefovy, byly nalezeny zbytky egypstké armády na dně moře (z doby Mojžíše) a mnoho a mnoho dalších ještě z pozdějších dob (např. období Izraelských králů). Pokud ale připustíme, že někdo inteligentnější je nad námi, pak to může změnit naše postoje. Pak už nejsme jakási hříčka, dílo náhody, ale dílem někoho, kdo nás stvořil. Darwinovy omyly nás ovlivňují stále - zesílil rasismus (19), milióny potratů jsou obhajovány neplatným biogenetickým zákonem, Hitler odvodil svůj boj (Mein Kampf) z Darwinova názoru (boj o život) a další masový vrah Stalin ztratil víru v Boha při četbě Darwinova díla O vzniku druhů. Současný nárůst zločinnosti úzce souvisí s ateismem a ten je nemyslitelný bez náhradního náboženství - evoluční ideologie. V evoluci - té, co jí mnoho lidí věří - umírají mnozí, aby jeden žil. Věřící lidé vědí, že musel zemřít jeden, aby mnozí mohli žít. Ježíš Kristus čeká i na tebe.
24. Duben 2008 - 12:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
KB:je toliko věděckých teorii,stačí zalistovat na netu!!!Tolik vědců,co tvrdí že evoluce je nesmysl!
24. Duben 2008 - 12:39
Obrázek uživatele Návštěvník
M (anonym)
Je smutné, že větsina lidí si myslí, že člověk se stane Svědkem Jehovovým tím, že mu vymyjí mozek, ale opak je pravdou, člověk se může stat Svědkem až když se přesvědčí, že je to pravda, co je napsano v Bibli. Ja jako zarytý ateista přesvědčený, že život se vyvinul evoluci, jsem ve věku 35 let, na otazku Svědka Jehovová, zda si myslím, že život má svého původce, odpověděl, že evoluce je jasně dokazaná a že není problem pro to předložit důkazy a ať se staví za tyden, že si o tom promluvíme podrobnějí. Tyden mého potraní po důkazech evoluce skončilo tak, že žadný konkretní důkaz jsem nenašel i když jsem prošel veškeré dostupné knihovny, každý důkaz končil tak, že se život musel vyvijet tak jak je prezentuje evoluční teorie, ale chybí mezičlanky, které se ještě musejí najit, největším překvapením bylo pro mne,že existuji fosílie nejstarších živočiců, z kterých se postupně život vyvíjel, ale chybí poslední mezičlanky, ale je logické, že když existují starší fosilie, že mladší neboli pozdější se budou vyskytovat v mnohem hojnější míře, ale ty vždy chyběli, jediný důkaz pro evoluční teorii byl ten že se život musel vyvijet tak jak to popisuje evoluční teorie i když není proto žadný důkaz, protože jiné vysvětlení neexistuje, to by se muselo připustit, že život stvořil Bůh, ale to není vědecké, protože to takzvaná věda Boha popírá, ale pokud jsem patral dál, tak jsem zjistil, že většina úznavaných vědců věří v Boha a např. jeden z největších vědvů Izak Newton, jak sám prohlasil, dělal vědu proto, aby ospravedlnil Boží jméno a když jsem začal hledat důkazy pro stvoření, tak ty jsou všude kolem nás, každá buňka je složitější než nejvykonnější počitač, že by to vzniklo náhodou, naše planeta je dokonale přípravená proto, aby tady mohl existovat život a nejen to, ale aby člověk se mohl radovat ze života a člověk byl stvořen tak, aby všechny krásy stvoření mohl vnímat, mohla by to všechno vytvořit slepá náhoda, evoluce? Evoluce je skutečně největší podvod spachaný na lidstvu. Jedině "Jehova, Stvořitel a náš Bůh je hoden přijmout slavu,čest a moc, neboť stvořil všechno a jeho vůli všechno povstalo a existuje" a ne nějaká náhoda.
25. Duben 2008 - 13:50
Obrázek uživatele Návštěvník
L (anonym)
Mohu ti položiz otázku jak jsi toho Jehovu představuješ? prosím odpověď svými slovy a nikoliv citáty z bible
25. Duben 2008 - 19:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Ilona (anonym)
Pokud bych já měla napsát proč jsem se stala svědkem Jehovovým, tak to bylo hlavně proto, že jsem se od nich dozvěděla Boží jméno, cítila jsem se podvedená, svou tedy římskokatolickou církví tím, že mi to jméno bylo tajeno. Během svého života jsem poznala nauky mnoha církví, tak například babička evangelička, rodiče katolíci, v podstatě ateisti, potom jsem nějakou dobu bydlela v Praze tam jsem se seznámila s učením Slova poznání-kteří upadali do tranzu a lhali o tom, že někteří mají schopnost uzdravovat. V Praze jsem navštívila snad všechny kostely co tam jsou a byla jsem šokována tím jak babičky pořád dokola odříkávali růženec. Potom jsem žila nějaký čas v multikulturním Londýně, tam jsem bydlela u Židů, měla možnost nahlédnou do judaismu, za přítele jsem měla muslima,takže jsem poznala spíše horší stranu islámu, byla jsem seznámená i s učením Hary Krišna a párkrát navštívila shromáždění metodistů, navštěvovala jsem i baptistický kostel z kterého jako jediného mám Bibli. Co ale bylo opravdu fanatické tak setkání prodejců Herbalife, byli to zakladatelé a jejich bohem byli peníze a ještě jednou peníze nic víc nic míň. Taková prázdnota! Potom jsem potkala Svědky, byla jsem z toho všeho pokrytectví v různých náboženstvích tak znechucená, že mě to bylo už všechno jedno. Když jem potom ale viděla, že jsou jiní ne víc přátelští a srdeční to ne, ale jejich učení vedlo k bližšímu pochopení Bible a Boha, byla jsem nadšená, to bylo přesně to, co jsem pořád hledala. Nepochopila jsem to hned, měla jsem trochu předsudky a taky mi vyhovoval nevázaný život, který jsem tehdy vedla. Když jsem pochopila, že dodržují i ty věci, kterým se ostatní církve obloukem vyhýbají např. dodržování svatosti krve, kázání dobré zprávy, že nechodí do války a jsou schopni za pravdu i zemřít, měla jsem jasno. Našla jsem pravdu o Bohu a jeho předsevzetí se zemí a skutečný, trvalý smysl života. To bych přála vám všem, kteří na tuto diskuzi zabloudíte. Halelujah.
25. Duben 2008 - 19:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Ilona (anonym)
L pravý Bůh je duchovní osoba, která "bydlí" nad celičkým vesmírem, je obrovským zdrojem energie doslova jí září, vše vidí a umí číst i v srdcích lidí,je mocný a spravedlivý, ale jeho hlavní vlastností je láska. Má kolem sebe spousty andělů, kteří ho dnem i nocí chválí. Jeho vlastnosti můžeme vidět ve stvořeních, třeba je pořádkumilovný,důsledný, trpělivý má rád různé odstíny barev je kreativní a hlavně laskavý. To je velmi zhruba má představa o něm.
25. Duben 2008 - 19:47

Stránky

Přidat komentář