15333 komentáře / 0 nových
Poslední

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
999 (anonym)
Na to si budeš muset najít odpověď sám.
5. Leden 2009 - 21:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Granvin (anonym)
999Omyl, nemusím.
5. Leden 2009 - 22:35
Obrázek uživatele Návštěvník
mike (anonym)
ježíš je literární fikce.... i když?
6. Leden 2009 - 10:17
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Ježíš Kristus podle nejstarších záznamů se narodil jako velmi nemocné dítě které trpělo chudokrevností. Marie ho od dětství vodila k nedalekému klášteru, kde byl později pod stálým dohledem tamních mnichů.A tak malý kristus vyrůstal ve společnosti duchovních kde získal znalosti které nesměl nikdo z okolního obyvatelstva znát ani o nich hovořit. Podle svitků z mrtvého moře byl popisovám jako velmi problémové dítě. utíkal rodičům stále z domova a neposlouchal. V pozdějším věku když už byl téměr dospělý byl samá ženská a nevyhýbal se ani bordelům včetne sodomie. Jeho přátelé pod známými jmény patřili a byli vzati právě z těchto prostredí jak říká historie. Ježíš jak známo patřil k podivínům a potvrzuje se že trpěl zároven schizofrenií. Po utěku z kláštera si toužil vytvořit vlastní víru a té touze naprosto podlehl. Znalosti které získal pak využil a tím skutečně z neznalých lidí získával věřící. Známe prece ty zázraky jak oživoval mrtvé, vyháněl zlé démody ( tím bylo myšleno nemoci + slepota ) atd. Dneska uplně běžná vec. Tyto znalosti ho bohužel přivedly kam neměli ke konci o kterém nemusím mluvit.
6. Leden 2009 - 15:30
Obrázek uživatele Návštěvník
SOS (anonym)
Argumenty pro existenci BohaFilozofické argumenty (tzv. důkazy) pro boží existenci byly jako součást přirozené teologie a teodiceje vytvořeny scholastickými filozofy, přičemž hlavní vklad přinesli Anselm z Canterbury a Tomáš Akvinský. * Ontologický důkaz tvrdí, že Bůh existuje nutně či samotnou definicí boha, tj. boží existence je přímým důsledkem vlastností boží přirozenosti. * Kosmologický důkaz říká, že existence vesmíru je kontingentní skutečností závislou na existenci Boha. * Teleologický důkaz tvrdí, že struktura a různé vlastnosti vesmíru, např. pozorovaná vysoká míra jeho komplexity závisející na přesném nastavení fyzikálních konstant, vyžaduje Boha, který vesmír takto navrhl či zamýšlel. * Mravní důkaz zakládá boží existenci na prosté existenci konceptu dobra a zla.
6. Leden 2009 - 15:35
Obrázek uživatele Návštěvník
milka (anonym)
Myslím, že je dobře, že Bůh existuje. Bůh pomáhá lidem snášet trápení života, ulehčovat mu každodenní starosti a naplňovat ho dobrými pocity. A Bůh nemůže za zločiny, páchané v jeho jméně (upalování, křižácké výpravy, odpustky, vyhnanství, náboženské války, politické procesy...). Jak jistě všichni víme, za tyto zločiny můžou jen a pouze církve či jiné organizace. Proto je potřeba aby lidé, pokud věří, věřili co nejupřímněji, ale aby nebyli manipulováni církvemi. Církve zneužívají víru ve svůj prospěch a tam, kde se církev dostane k moci, tam začíná bezpráví a útisk. Důkazů na to je dost.
6. Leden 2009 - 15:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Já si myslím že bůh jako takový neexistuje. v počátcích lidstva zde bylo více ras, které žili dávno před námi. I ony bojovali o nadvládu lidstva. Z maleb a starých freskách jsou zobrazení kde něco co nebylo tak uplně člověk drží lidského potomka řetězy za krk. A to něco bylo považováno za boha
6. Leden 2009 - 15:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
A také, jak je možné že bůh který je milující spálí chladnokrevně pouhým pohledem 100 vky malých děti, jejichž spálená těla nemohli jejich matky poznat ani je pohřbít ? jsou zprávy že božskoui prací bylo i to, že nechal celé zástupy lidí oslepnout a neviní z něho mělo takový strach a respekt že se před ním i skrývali ...
6. Leden 2009 - 16:11
Obrázek uživatele Návštěvník
999 (anonym)
Často mě napadá, proč křesťané slepě věří všemu, co jim jejich kazatelé sdělí. Proč sami nepátrají po realitě, i když dnes už těžko někdo může stoprocentně tvrdit, jak to opravdu bylo a co je skutečná pravda. Jirko, díky!
6. Leden 2009 - 17:49
Obrázek uživatele Návštěvník
sos (anonym)
Proto je potřeba aby lidé, pokud věří, věřili co nejupřímněji, ale aby nebyli manipulováni církvemi- Tak je to nahoře taky psáno(milka).takže ne každý věří slepě co mu kazatelé sdělí.
6. Leden 2009 - 19:38
Obrázek uživatele Návštěvník
999 (anonym)
To by šlo :-)
6. Leden 2009 - 20:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
999:Ono co je realita se těžko už dovíme. Co je ale jisté je to, že moderní věda a rozbory dokázali, že Ježíš skutečně existoval neboli clověk který výrazně zasáhl do historie lidstva. Odkrývá se postupně jeho život, ve kterém se učil od mnichů medicíny, znalosti bylin, umění léčit druhé i formou alternativních metod a energie. apod. Známé jsou vyobrazení, jak Kristus .Přikládá své dlaně na čela nemocných což je dnes běžná metoda léčení pomocí vnitřní energie. .Histore předkládá fakta, že dotyčný ( Kristus )ovládal i chůzi po vodách což patří do jogínského umění. .Dále dokázal vstupovat do vědomí a promlouvat k jiným na míle vzdálené, což patří do sféry telepatie. .Dokázal přivolat déšt a krupobití a silné větrné víry a bouře. Což je věcí dobrých meteorologických znalostí a předpovědí..Dokázal silou vůle ovládat bolest a ovládat své tělo natolik, že by za normálních okolností clovek okamžite vykrvácel a zemrel..Znal vesmir.Znal dobře genetiku rostlin a zvířat dokonce o tom ucil i malé děti.. Měl silnou schopnost intuice a tím v podstatě předpověděl i svůj konec.V podstatě pro moderní svět nic neobvyklého. Jeho vzkříšení " z mrtvých " neboli po našem řečeno uzdravení ,bylo podílem myrhy o které je známo že se po jejím přiložení rány hojí rychle. Josef a Marie po jeho ukřižování měli několi dní na to aby jeho tělo dali do původního stavu. O Marii také kolují moc zajímavé historické zprávy .
7. Leden 2009 - 10:35
Obrázek uživatele Návštěvník
999 (anonym)
Jirko, s tím souhlasím a jsem na větvi, že vůbec ještě existují lidi, kteří mají zdravý rozum a hledají fakta a ne, že jen slepě věří tomu, co někdo (apoštolové) 100 let po té, co k ukřižování došlo a tradovalo ústně, napsal, že všechno, co vykonal, byly zázraky, a tudíž byl bůh! Jen si občas říkám, proč se nevyhnul smrti, když o ní věděl a dokonce požádal Jidáše, aby ho římským vojákům označil (to je z Jidášova evangelia, málo se ví, že evangelií bylo kolem 30). Leda by chtěl předvést, že se naučil vrátit vědomí do mrtvého těla. Exibicionista... :-)) Co jsi zjistil o Marii? A co Máří Magdaléna? Taky velmi zajímavá osůbka!
7. Leden 2009 - 23:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Marie byla matka Ježíše,to je snad jasné,ne?Už ve starém zákoně byly předpovědi o Ježíšově příchodu,i o jeho smrti,muselo se to splnit.
8. Leden 2009 - 17:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
999 Zdarec !Tak o Marii koluje tato historie. Když se jí narodil Kristus hrozilo jí prý před tím ukamenování. Ježíš byl vlastně něco jako vynucené dítě, aby se částečně vyhla trestu. Proto tak náhlé otěhotnění a rychlé narození. Josef byl udajně " náhodný " otec.Marie se k němu i podle toho i náležitě chovala. Nemohl prý dítě vídat příliž často. To také potvrzují fakta, že Josefa vídáme v přítomnosti Ježíše málo. Vlastně jen na začátku jeho narození a vzkříšení. Historikové zminují , že Josef se vyskytuje převážně v blízkosti Ježíše jen při významných událostech. Marie Krista hodně vytěžovala a jako malý musel vykonávat těžké práce což by vysvětlovalo skutečnosti jeho častých utěků z domova. Také je známo, že Ježíš později už neudržoval s rodinou prakticky žádné styky a byl převážně ve společnosti svých přátel. Tím vlastně současná věda i historie naznačuje, že Marie byla po našom něco jako " pěkná semetrika "
8. Leden 2009 - 17:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Natura (anonym)
Jirko,sice nevím, z jakých to "polidštěných" pramenů čerpáš, ale Tvé vyprávění o Ježíšovi je velmi netradiční a zajímavé.Najednou si uvědomíme, že to nebyla žádná nadpřirozená bytost...Jak dokáže zkreslit historie fakta.Nevím sice, jestli to bylo přesně tak jak píšeš, ale řekla bych, že se pravdě blížíš mnohem víc, než ty církevní výklady.Když jsme se ve škole např. učili o tzv. "zakladateli české národní hudby " Bedřichu Smetanovi, tak z něj udělali taky málem nadpřirozenou bytost, jak byl čistota sama.Později jsem zjistila, že to byl Němec jak poleno a česky sotva uměl žbleptnout, že byl předupník jak prase a cesta každé zpěvačky v jeho divadle vedla zásadně přes jeho postel.Že chudinka neohluchl z přílišné muziky, ale z pokročilého stavu choroby syfilis, kterou svým nevázaným životem získal snadno.Takže tak nějak to bude s každou ikonou, i s Ježíšem (já vím, že Smetana nedosahuje zdaleka takového významu, byl to je příklad).Jeíš chodil, mluvil, cítil, byl to člověk. Co měl z Boha, to byla duše, a tu máme všichni.(říká se-Syn Boží, no božskou spermii si nějak neumím představit) A správně to ve svém důsledku řekl:"To, co dělám já, můžete dělat všichni."
9. Leden 2009 - 6:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Mare (anonym)
Vážení, odvádíte tady zajímavou literární činnost. Kromě nakrmení mozku informacemi, spornými a nedokázanými, co vám to dává ?To je omyl doby zaměřené na informace a rozumové poznávání.To ale nenaplní naše prázdné útroby, hlubokou vnitřní prázdnotu, neuzdraví naše rány , které nám nejvíce uštědřili už naši nejbližší v rodině a pak další.Nenaplní naši potřebu sebeúcty a vlastní hodnoty, ani naši hladovou potřebu po hlubokém přijetí, mně jako takového jaký jsem, potřebu být bezvýhradně milovaný a sám být schopen milovat.To vše mi dal Ježíš, když jsem se chytila jeho ruky jako stébla, ve chvílích, které bych nepřežila.Takže mi vyprávějte nádherné literární niance o Kristu. Já vím, kdo to je mnohem líp, protože změnil můj život z gruntu, jinak bych dávno nežila.Jen jsem přijala jeho pomoc, toť vše. Stalo se to mně osobně doma, nemá na tomto uzdravení a uvěření podíl žádná církev a žádní lidé, protože jsem nikoho takového neznala v té době. Bible jen v tom smyslu, že jsem onu podanou ruku mohla s důvěrou přijmout.Bible pro mně není modla, potkala jsem se s Bohem.Můžete si o mně myslet, že jsem blázen, ale já vím, že ten jsem byla předtím. Zraněná, neschopná života, neschopná věci řešit, bez síly a bez schopnosti se otevřít lásce i tomu, být milovaná....Myslíte si, že mně může uspokojit nějaká literární práce....?Až po roce jsem se setkala s křesťany, takže jejich vliv v mém životě je především jen vztahový, ale určitě ne naukový...Určitě se moje víra neodvinula z nějakých náboženských konglomerátů a autorit. A také ne z jediného pravého výkladu Bible.Pokud si chcete jen bystřit mozek, nebo kácet autority, ....prosím máte možnost a svobodu,....ale pokud tím chcete konkurovat víře v Krista, tak vůbec nevíte co děláte,...protože by vás to ani nenapadlo a samozřejmě nemáte vůbec šanci mít vliv na někoho, kdo v něm žije, je naplněný a vnitřně šťastný za každých okolností. Pošimrání mozku, to je to, co vaše úvahy pro mně znamenají,....a to je hodně,...hodně.... málo.
9. Leden 2009 - 9:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Jistě tak budem všichni žít v představách a vidění starých dob o tom že Kristus byl naprosto jedinečné děcko které nikdy nezlobilo, které se nikdy nevztekalo, nikdy nemuselo sáhnout na práci, nikdy si nezapařilo s kamarády a už od ranného věku učilo slovo boží. Bože to jsou nesmysli :-DAno, je doba zameřená na informace a rozumové poznání a díky za to , protože chcem věci chápat souvisle a logicky. Tyto veci jsou dokazané sice ne celosvětove ale moderni svet je už zacina akceptovat a brat v uvahu. Já osobne odmítám pohádky o zázracích z nebe , protože tyhle zázraqky jsou dnes na denním pořádku. Jsem clověk který přijímá realitu a pravé světlo naší historie.To ale nemá cenu vysvětlovat. Po přečtení "To vše mi dal Ježíš, když jsem se chytila jeho ruky jako stébla, ve chvílích, které bych nepřežila." Nevidim smyslu to už je samo o sobě vysvětlující....ale o něčem jinem :-)
9. Leden 2009 - 11:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Mandy (anonym)
tak já ti to teda vysvětlím, od toho jsem tady.Jako že máš Jirko depku, prošel jsi si životním peklem, něčím co tě srazilo na zem, trápíš se a je ti tak zle, že nevíš co se svým mizerným životem dál dělat. Můžeš si informovaně a rozumně zajít za psychologem a mlsat od něj nějaké prášky, můžeš se propíjet nějakym chlastíkem do bezvědomí a logicky tak na chvilku zapomenout. Můžeš mít taky tohle všechno za sebou a vědět, že to nepomáhá, protože tímhle ztrácíš jakýkoliv cit a chuť žít.Pak ti nezbude nic jiného než pláč a prosby. Kdo ti v téhle chvíli pomůže, když si sám nevíš rady? Můžeš mu říkat jak chceš, ale někdo takový opravdu je.
9. Leden 2009 - 11:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
?? :-D
9. Leden 2009 - 12:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana (anonym)
Poradíme Vám jak zdravě, bezpečně a dlouhodobě zhubnout. Přizpůsobíme se Vašim potřebám i životnímu stylu. Garantujeme Vám dosažení cíle, veškeré informace, 7 denní kurz hubnutí zdarma, registrace na: www.snama.cz/dieta :-)
9. Leden 2009 - 12:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Natura (anonym)
Jasně, Jirko, že Ježíš byl normální děcko. Jen v něm byla trochu vyvinutější duše. Na tu dobu vlastně zázrak.Jestli někomu víra pomáhá žít, prosím.Já to neberu jako víru, protože to, že Ježíš žil, je historický fakt.Nemusím se k němu modlit.Víra-už v tom slově je pochybnost. Víra není vědění, přesvědčení. Víra je jen tušení a doufání.A já raději vím, než tuším, a raději jsem přesvědčená, než že doufám.
9. Leden 2009 - 12:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Natura: presne tak. Co mě ale pořád vrtá hlavou je jeho konec. kam zmizel. Jisté je že byl "vzkříšen" ( uzdraven ) kam ale odešel ? Duch to nebyl, protože záznamy těch dob mluví, že se lidé co ho viděli mohli i dotýkat smát se s ním i hovořit. On říkal věřte a budete udraveni. Tuto metodu využívá i dnešní alternativní medicína. Vyléčení vlastní silou vůle a bylin. Na z 50% je to možné. Kam ale zmizel ? Jsou dokumenty z dnešního Turecka, že byl viděn naposledy tam a nějaký čas tam i učíval. Je popsán jako velmi starý muž s bělostným vousem. Působil i jako léčitel. Celkem bych uvítal někoho kdo má o tom informace. Někde V Turecku mají i skromnou kroniku jeho posledních slov krátce před smrtí.
9. Leden 2009 - 13:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Natura (anonym)
Těžko dnes získáme věrohodné důkazy události staré 2000 let.Jedna z možností může být, že byl něco jako jogín, dokázal vůlí, myšlenkami ovládat své tělo, uvést se do stavu podobnému smrti a pak se probudit.Zní to divně, ale je to jedna z hypotéz, o níž jsem od historiků četla.
9. Leden 2009 - 13:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Mandy (anonym)
trochu vyvinutější duše- na tu dobu zázrak.jsi blbá Naturo.Víra-už v tom slově je pochybnost.jsi blbá jak štoudev Naturo.Víra není vědění, přesvědčení. Víra je jen tušení a doufání.jsi blbá Naturo jak dvě štoudve.Vím, že nic nevíš, Naturo.
9. Leden 2009 - 13:58
Obrázek uživatele Návštěvník
spokojený (anonym)
Co je tedy víra? Je to dar, je to milost. Dar, který dává Bůh a na který člověk odpoví ano. A navíc je to postoj. Víra není filozofický nebo světový názor, víra je styl života, víra je uskutečněná odpověď na Boží výzvu. Víra je přijetí Božího Syna Ježíše Krista do našeho života. Víra je krok do tajemství, je to intimita s Bohem, je to kvas nového života. Víra je něco, co přesahuje definici víry. Víra není póza, víra není
9. Leden 2009 - 14:24
Obrázek uživatele Návštěvník
spokojený (anonym)
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Člověk je více než jen vyšší vyvinuté zvíře nebo vylepšená opice. Pokud svůj původ vidí někdo v opicích, neberu mu to. Já osobně vidím svůj původ a původ všech lidí v Bohu. Je to více než otázka pohledu. Pominula doba, kdy se našinec vehementně holedbal ateismem. Pokud možno s přívlastkem vědecký, protože to znělo patřičně hrdě. Ale je to právě věda, která prokazuje ateismu (neznabožství, popírání Boha) medvědí službu. Stačí odcitovat opravdové vědce, kteří skrze vědecké poznání přišli k víře nebo ji ani přes své učení neztratili.
9. Leden 2009 - 14:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Natura: to že využíval jogínské techniky s ovládáním těla je bezpochyb. O tom jsem už psal. Tam museli zavládnout síly vůle.
9. Leden 2009 - 15:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
Také souhlasím, že nejsme z rodu opic ale vyšší existence. Jme obrazem něčeho co k nam chodilo pravidelně a učilo nás znát písmo a jiné znalosti včetne "matematiky". Dávalo nám to rozkazy co kde a jak máme postavit atd. To, že nejsme z opic a nemůžeme být z opic,doložila vědecky Esther Goodová. Jak já "řikám to něco" bylo neskutečně nevyzpytatelné. Když nastaly hromadné vzpoury a lidé chtěli odejít od tohoto "jedinného božstva" následoval trest. Jenže ale takových rozměrů že si to dovedeme představit sotva. Byl to masakr. Zeny nemohli rodit po několik let, byli otráveny vody všude a lidé byli nuceni hledat ukryt. Následovalo zaplavení měst , zničilo to domovy tisícům lidí. A k tomuto se lidi vyjadřují jako bůh. Pokud to byl bůh proč to na Zemi dělo takové hrozné škody ? Není nikde důkaz o nějaké dobré věci co by toto "ono" vykonalo, ale jsou za to důkazy že toto "ono" plenilo a škodilo kde se dalo. Následky škod lze číst ve všech světa koutech. Pokud to byl skutečně hněv boží odkud přišel ? Od milujícího boha co miluje své děti ?
9. Leden 2009 - 16:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka (anonym)
PS: sice nás to naučilo vědomostem to ano proč jsme ale jako lidstvo museli zaplatit životem a vším co nam bylo drahé když jsme chtěli jít volnou cestou a odejit od té síly ?
9. Leden 2009 - 16:12

Stránky

Přidat komentář