11433 komentáře / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Ježíš Kristus, Boží Syn

10. Září 2018 - 0:13

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Josef a Marie (anonym)
Ježíš Kristus je bezesporu největší člověk, který kdy žil, ale neměli bychom ho zaměňovat za Boha.
28. Prosinec 2008 - 17:24
Obrázek uživatele Návštěvník
josef arimatej (anonym)
nemyslim, poznal jsem v nem syna boziho.
29. Prosinec 2008 - 11:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan Křtitel (anonym)
Je to bezesporu Bůh.
29. Prosinec 2008 - 11:51
Obrázek uživatele Návštěvník
Máří Magdalena (anonym)
Co jiného by byl než Bůh??? Děkuji, že jsem ho mohla poznat a děkuji, že nám poslal za sebe Ducha svatého, který je náš přítel.
29. Prosinec 2008 - 12:00
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Ježíš Kristus určitě není bůh,sám když byl na zemi tak se modlil ke svému otci,copak by se modlil sám k sobě?Sám řekl,že Bůh je nadním.Pavel ,apoštol,zdůrazňoval že hlavou sboru je Kristus,ale hlavou Krista zase Bůh!!!Ano byl to největší člověk jaký kdy žil!!!
29. Prosinec 2008 - 12:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Dominik (anonym)
M: Ježíš Kristus byl a stále je Boží syn. Tedy ve své podstatě Bůh. Bůh je jeden ve třech osobách a Ježíš je jedna Božská osoba. Potom je to ještě Otec a Duch Svatý. Jak může být jeden Bůh ve třech osobách? Představte si třeba trojlístek, taky je to jedna rostlina o třech lístcích. Neba vaše rodina - jedna rodina a má několik členů. Tak podobobně je to i s Bohem. Mnoha lidem Ježíš změnil život a nemyslím si, že by to bylo možné, kdyby byl jen člověk po smrti. Lidé celého světa se k němu modlí a obracejí a On dělá mocné skutky a stále vyučuje lidi k lásce jednoho k druhému.
29. Prosinec 2008 - 12:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Avs (anonym)
bavíte se o Boží Trojici, kterou ani teologie není schopna vysvětlit a uvádí se to jako Boží tajemství, ale nejbližší představa je, že je to jedno... jak to nazvat, tělo, objekt... prostě nikdo tady na Zemi asi neví :-)
29. Prosinec 2008 - 12:15
Obrázek uživatele Návštěvník
Dominik (anonym)
A Duch Svatý? Augustin žijící ve 2. století to vyjádřil docela trefně, že Duch Svatý je láska mezi Otcem a Synem. A taky k nám všem neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jedinného syna, aby žádný kdo v něj věří nezahynul, ale měl život věčný. (J.3,16)
29. Prosinec 2008 - 12:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Dominik (anonym)
Avs: Jasně víra obsahuje spoustu tajemství, které lidem nejsou zatím známy. Ale o tom právě víra je. Pro křesťana je víra především vztah a nikoliv jen souhlas s nějakou pravdou apod.
29. Prosinec 2008 - 12:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Dominik (anonym)
Křesťanství není ideologie, ani zvyk či jen tradice, ale živý vztah k živému Bohu.
29. Prosinec 2008 - 12:20
Obrázek uživatele Návštěvník
M. (anonym)
Četla jsem bibli a nikde jsem nevyčetla jediné slovo o trojici,naopak logicky z různých textů je patrné že Ježíš Kristus je syn boží,a svatý duch je boží činná síla,ne osoba.A co píšeš o rodině,pořád jsme tři osoby,každá jiná....Bůh a Ježíš Kristus jsou jedno v tom jaký mají názor,jakou mají lásku,jaké mají záměry,ale pořád jsou to dvě odlišné osoby a žádná JEDNA!!!Ježíš Kristus není člověk který umřel,ale byl vzkříšen po své mučednické smrti k nebeskému životu,kde je s bohem a čeká na velký den!
29. Prosinec 2008 - 12:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Dominik (anonym)
Ježíš Kristus je Boží syn, který za nás zemřel a vstal z mrtvých a vzal na sebe spravedlivý trest za naše hříchy, protože Bůh je spravedlivý, ale také milosrdný. Toto je nejdůležitější.!
29. Prosinec 2008 - 12:28
Obrázek uživatele Návštěvník
Máří Magdalena (anonym)
To nejhezčí vysvětlení Boží trojice jsem našla v podobenství k trojlístku. Utrhněte jeden lístek a už to není ta daná věc, ale něco úplně jiného. Modlím se za vás jehovisti a jiní sektáři, ať konečně prohlédnete, poznáte pravé poselství o Božím zjevení a vrátíte se k církvi v apoštolské tradici.jinak žádnou víru není možno vysvětlit logicky a proto JEŽÍŠ KRISTUS JE BŮH, jediný a pravdivý
29. Prosinec 2008 - 12:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Máří Magdalena:proč zmiňuješ zovna jehovisty?Právě splňuješ slova z bible.....budou vás nenávidět kvůli mému jménu...
29. Prosinec 2008 - 12:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Dominik (anonym)
proč zmiňuješ zovna jehovisty?Právě splňuješ slova z bible.....budou vás nenávidět kvůli mému jménu..Nemyslím si, že by Máří Magdalena (autor minulého příspěvku) k tobě cítila nenávist, ale to, že se za tebe modlí, je snad důkaz její lásky ne? A navíc jehovisté popírají některé věci, které jsou v bibli jasně zjeveny, ale to neznamená, že k nim mám nenávist, protože to, že se za ně modlím, aby i oni našli správnou cestu a poznali, že Ježíš je Boží syn s božskou podstatou, vyjadřuje spíše lásku.
29. Prosinec 2008 - 12:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Dominik (anonym)
Copak modlitba za drohého je výraz nenávisti??? To my teda anonime vysvětli, tomu nerozumím!
29. Prosinec 2008 - 12:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Dominik (anonym)
Ale aspon vidíme jasný příklad jehovistického překrucování bible. Bible se musí brát jako celek a nevytrhávat jednotlivé pasáže z kontextu.
29. Prosinec 2008 - 12:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Jan (anonym)
Není Ježíš Kristus Bůh,nemáte k tomu žádné pádné podklady z bible!
29. Prosinec 2008 - 12:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Kateřina (anonym)
Ti, co věří, že JK je Bůh, musí zároveň věřit, že je pomatený, protože by se podle nich modlil sám k sobě, když v modlidbě říkal Bože můj, Otče na nebesích a jiné...Navíc, když byl 3 dny mrtev, bylo snad lidstvo bez Boha? Když se křtil, zaznělo z nebe : "To je můj Syn, kterého jsem schválil". To by podle vás schvaloval sám sebe a křičel na sebe z nebe? Pokuste se na to dívat rozumně, pryč s dogmaty a nesmyslnými tradicemi.
29. Prosinec 2008 - 13:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Kateřina (anonym)
Jo ještě Dominiku, prosím tě kdo to překrucuje Bibli? Nejsem si z cela jistá...
29. Prosinec 2008 - 13:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Dominik (anonym)
Máří Magdalena píše:Modlím se za vás jehovisti a jiní sektáři, ať konečně prohlédnete, poznáte pravé poselství o Božím zjevení a vrátíte se k církvi v apoštolské tradiciA anonym na to reaguje: Máří Magdalena:proč zmiňuješ zovna jehovisty?Právě splňuješ slova z bible.....budou vás nenávidět kvůli mému jménu...A to je překrucování bible, protože tato věta v bibli je, ale ve zcela jiném kontextu a nevím proč by se měla máří magdalena modlit za druhé z nenávisti.?Tou nenávistí myslel Ježíš ty pronásledovatele křestanů ve všech dobách i dnes a ty, kteří křestany nenávidí, kvůli jejich víře či církvi a ti se určitě za křestany nemodlí, protože většinou jsou sami ateisti. Jeden napsal modlím se za vás jehovisty a druhý na to reaguje tím, že Ježíš říkal, že vás budou nenávidět pro mé jméno. Už chápeš? Bible je opravdu hlubinný důl a spousta věcí může být i zneužitelných, jak to nakonec historie bohužel dokazuje. Jsem křesťan a věřím, že všechny křesťanské církve, které věří v Ježíše jako Božího syna jsou jedna universální církev Kristova. Pouze církve nikoliv sekty. Církve, mající společné a stejné vyznání víry.
29. Prosinec 2008 - 14:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Mare (anonym)
Kateřino, 1.Kor.2.:15Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha,...jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.Jsou ti prokazatelně tyto věci bláznovstvím.... Je to tím, že neumíme používat logiku ? A na základě logického lidského přirozeného myšlení nechápeme prosté argumenty ...? nebo Kateřino,co když je to tak, jak píše Boží slovo v 1.Kor.2:15.Říká Bůh, že musíme vše o něm pochopit svým mozkem, nebo že máme vírou v Krista přijmout Ducha svatého ...? A pak porozumíme Božím věcem....TEPRVE PAK...!Když člověka zmátne démon, je pod takovou silou, že si nevidí na špičku nosu. To je další varianta.Kateřino, já ti říkám, že nejsi schopna pochopit ani to přirozené, že jsi pod vlivem démonů a nejsi sto vidět, že člověk porodí zase jen člověka,......a jestliže je někdo jedoROZENÝ Boží Syn,...musí být Bohem. Ne andělem. Je to totéž, jako bys věřila, že se nějakému člověku může narodit dítě-pes. Když Brežněv dal veškeré pravomoci našemu prezidentu Husákovi, jako dal Otec svému Synu Ježíši, je naší povinností a uctěním Brežněva a Otce v nebesích, když budeme jako svou nejvyšší autoritu a vládce uznávat Husáka a Ježíše., budeme řešit život s němi, i když budeme vědět, že existuje ještě vyšší autorita. To se přece nevylučuje...!Do toho lze lidsky a tělesně vložit a chápat všechny tyhle výroky, které tady uvádíš z Bible jako v rozporu s tím, že Kristus nemůže být Bohem.Otec je vyšší, než já...., dělám to, co vidím u Otce,.....Otec mně poslal, i modlitbu k Otci.Toto vše je prostým tělesným způsobem pochopitelné i člověku, který není naplněn Duchem a je schopen rozlišovat jen na základě toho, co vidím, slyším, co je logické, na co jsem si sáhnul, co znám.....A přesto ty Kateřino, jako kdybys oslepla i tělesně.......to není jen absencí Ducha !Musím se ti přiznat, že mně jako dítě odpuzovaly filmy o Ježíši, protože nic nevysvětlovaly, jak jsme byli zvyklí v době vědecké expanze.Říkala jsem si, kdyby mi to vysvětlili, mohla bych pochopit a třeba věřit.A vy hojně vysvětlujete, právě pro takové lidi.Já ti říkám Kateřino, že vtip je v setkání s Ježíšem Kristem. My jsme příliš ovlivnění vědeckým postupem chápání.Saul, později Pavel se setkal s Ježíšem a jeho život se proměnil o 180 stupňů. Nebylo to proto, že by rozuměl rozumem a nebo že by během okamžiku se mu poskládala logická skládačka.Nemusí to být setkání viditelné, ale setkání s Ježíšem je zrodem pro křesťana.Já jsem taky hledala mnoho let rozumem, ale jako nástroj pro poznání Boha je to nedostatečné.Jenom Duch Boží zkoumá hlubiny Boží,...náš duch je schopen zkoumat jen naše hlubiny a tam to nevyšťáráš....Měla jsem tisíce výhrad vůči křesťanství, ať už zkušenostních, historických, znalostních i z Bible, ...ale ve chvíli, když jsem byla naplněná Duchem, ..jsem teprve začala chápat, jak je to s postavením Otce a Syna a Ducha.To opravdu jinak pochopit nelze.
29. Prosinec 2008 - 18:55
Obrázek uživatele Návštěvník
onyx (anonym)
Mare, když se modlíš, proséš Boha, aby tě ochránil od toho zlého? Pokud ne měla by jsi s tím začít, nemáš v sobě jednoho, ale celé galerie.
29. Prosinec 2008 - 20:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Mare (anonym)
Onyxi,myslím si, že nevíš co říkáš.....Když farizeové označovali to co Pán Ježíš dělal, že to dělá z moci démonů,.... bylo to označeno jako hřích proti Duchu svatému.A určitě víš, že jako jediný nebude odpuštěn.Buď, prosím v tomto opatrný, co říkáš, abys Ducha svatého neoznačil jako démony, nechci říct, že ses tohoto dopustil, to ví jen Bůh, ale dej opravdu velký pozor na to, co říkáš....v tomto označování....Já vím velmi přesně, proč jsem to Kateřině řekla...Modlit se o ochranu před Zlým, je jen jedno opatření, jak se chránit. Křesťan má více možností....Kdybys věděl, kolik mám zkušeností s pomocí lidem, kteří jsou pod vlivem duchů, asi bys tak lehce na mně nevystartoval,...a nebo možná právě proto,....abys mi řekl to co říkali Pánu Ježíši, že jto dělám pomocí démonů......a co když to dělám prstem Božím...Myslím, že právě ty to nejsi opravdu schopný rozeznat.......Ale rozhodně, je dobré být opatrný na to, co říkáš......hlavně v tomto hříchu proti Duchu svatému.Pokud víš, co říkáš, tak mi nabídni, jak bys mi pomohl......myslím to vážně.....Kromě modlitby, to dělám každý den....Mimochodem byly to legie,...ne galerie....
29. Prosinec 2008 - 21:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Dominik (anonym)
www2.hillsong.com/ - great christian church in Sydney!
29. Prosinec 2008 - 23:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Přijďte a dozví (anonym)
www.christiancitychurch.eu/trebic/index.php?supp_lang=cz
30. Prosinec 2008 - 9:52
Obrázek uživatele Návštěvník
josef arimatej (anonym)
jasne ze je to buh a szn bozi zaroven. buh oddelil kousek sebe, ktery se vtelil jako jezis. smrti umira pouze pozemske telo, duch zije v duchovnim tele o kterem mluvi sv. pavel. smrti jezise na krizi umrelo pouze pozemske telo, jeho duch zil v duchovnim tele a tak se ukazoval ucednikum a pak se spojil opet s otcem a je s nim jedno.
30. Prosinec 2008 - 11:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)
Jo a pak je asi schyzofrenní že se modlil sám k sobě,že?
30. Prosinec 2008 - 12:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Violet (anonym)
Bravo, Josefe a to si vycucal s prstu kdo? Prosím tě a kolik ten bůh z toho ze sebe oddělil? 10%, 18% či dokonce celou čtvtku?Víš, je zajímavé, že se písmo o tom vůbec nezmiňuje. Tyto diskuse jsou většinou pro dospělé, kteří jak taž umějí hledat v Bibli, není pro jedince, kteří si cucají prsty než je něco napadne.Spíše je to tak,že Kristus měl předliskou existenci v nebi kde byl jako Slovo neboli mluvčí, a potom byl jeho život zázračně přenesen do lůna Marie. Toť vše, jedině toto se dá potvrdit i biblickými texty.
30. Prosinec 2008 - 13:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Aleš (anonym)
Allah je veliky!!
30. Prosinec 2008 - 14:34
Obrázek uživatele Návštěvník
josef arimatej (anonym)
Violet...oddelilo se asi 33,333 procent:) a nebo se vtelilo 100 procent a 100 zustalo v nebi? Neni to vubec zadny nesmysl, rozhodne ne o nic vetsi, nez tva teorie o predlidske existenci v nebi a o zazracnem narozeni z panny.Vsechno co se da rict o podstate jezise, jsou jen lidska prirovnani. Proto to na koncilech dopadlo, jak dopadlo...syn je soupodstatny, sourody, stejnorody s otcem, jedne podstaty...to jsou taky jen prirovnani, krkolomna. Mimochodem, jestli se buh stal clovekem plne a cele. Predpokladam, ze probehlo tez plne pozemske poceti,jak se slusi a patri na cloveka a tez plna smrt, s tim ze telo zeltelo, tak jak se slusi na poradneho jineho cloveka. Zmrtvychvstani probehlo, tak jak to popisuje literatura zabyvajici se posmrtnou tematikou, stejne jako u jakehokoliv jineho cloveka.ale ber to jen jako pracovni teorii.
30. Prosinec 2008 - 15:15
Obrázek uživatele Návštěvník
josef arimatej (anonym)
Violet...oddelilo se asi 33,333 procent:) a nebo se vtelilo 100 procent a 100 zustalo v nebi? Neni to vubec zadny nesmysl, rozhodne ne o nic vetsi, nez tva teorie o predlidske existenci v nebi a o zazracnem narozeni z panny.Vsechno co se da rict o podstate jezise, jsou jen lidska prirovnani. Proto to na koncilech dopadlo, jak dopadlo...syn je soupodstatny, sourody, stejnorody s otcem, jedne podstaty...to jsou taky jen prirovnani, krkolomna. Mimochodem, jestli se buh stal clovekem plne a cele. Predpokladam, ze probehlo tez plne pozemske poceti,jak se slusi a patri na cloveka a tez plna smrt, s tim ze telo zetlelo, tak jak se slusi na poradneho jineho cloveka. Zmrtvychvstani probehlo, tak jak to popisuje literatura zabyvajici se posmrtnou tematikou, stejne jako u jakehokoliv jineho cloveka.ale ber to jen jako pracovni teorii.
30. Prosinec 2008 - 15:18
Obrázek uživatele Návštěvník
josef arimatej (anonym)
Jo a pak je asi schyzofrenní že se modlil sám k sobě,že? ......................................................schyzofrenii urcite ne, schizofrenii mozna jo. ja si kolikrat mluvim sam k sobe a schizofrenik nejsem.
30. Prosinec 2008 - 15:31
Obrázek uživatele Návštěvník
Violet (anonym)
Josefe, nejde si jen tak říct 33,33333. Pro tuto informaci musíš mít v Písmu nějaký důkaz, jinak to nevyznívá jen jako pracovní teorie, ale mnohem hůř.Že jsi nesvépravný nebo tak něco, víš? A to přece nechceš aby si o tobě zde diskující mysleli, že ne?To co já předkládám, je do nejmenšího písmenka dokazatelné bilickými texty, takže když to zpochybňuješ zpochybňuješ Svaté texty a to od tebe vůbec není hezké a už vůbec ne rozumné:-((
30. Prosinec 2008 - 15:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Mare (anonym)
Violet,no takové zlo bych od tebe nečekala. Znám tě z Jahveho....toto není slušná komunikace.
30. Prosinec 2008 - 16:03
Obrázek uživatele Návštěvník
milka (anonym)
Přesně nyní vidím rozdílné chování,podle situace.Bůh nám vidí do srdce ,ale na to mnozí zapomínají.
30. Prosinec 2008 - 16:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Violet (anonym)
Mare, zdá se mi, že máš nějak posunuté normy, co je a co není zlo. Nemáš v tom trochu binec? Co mám podle tebe asi říkat na takové nesmysly, co se tu předkládají, no uznaj sama?Z mého pohledu jsem nepřekročila hranice slušnosti, pokud máš na to jiný názor, respektuji ho.
30. Prosinec 2008 - 16:53
Obrázek uživatele Návštěvník
úd (anonym)
Ježíš říkal, že vás budou nenávidět pro mé jméno.souhlasím Dominiku
30. Prosinec 2008 - 17:45
Obrázek uživatele Návštěvník
Mare (anonym)
To doufám, že mám posunuté normy Violet. Nechtěla bych mít ty svoje původní..... tělesné...Vlastně jsi mně pochválila......Nezlob se, ale nemůžeš říkat, že je někdo nesvéprávný, když to vidí jinak......a každým slovem se posmívat......možná to ale nevnímáš.....Uváděla jsem vícekrát i na jiných stránkách, že ten kdo přijal Ducha svatého rozumí hlubnám Božím, ale přirozenému neboli tělesnému člověku je to bláznovství. 1.Kor.2.kapitola. Jistěže Písma jsou kotvištěm, že nenasloucháme snad svému srdci a nebo dokonce démonům.....ale taky se Boží slovo může stát Literou, která zabijí.....zatím co Duch dává život.....2.Kor. 3:6.Trochu jsem psala ten svůj předchozí příspěvek ve spěchu, takže to nebylo to nejlepší....Ale pro Violet jsem psala i jinde, takže jsem si myslela, že ona porozumí.....Omlouvám se tudíž ostatním......Violet, znám všechny verše, které hovoří o tom, že Ježíš je nižší.....ty je znáš taky, takže je nebudu citovat.....Ale problém v dokazování je v tom, ...že to, že je Kristus nižší, než jeho Otec,.....to nemůže být v žádném případě důkaz, že není stejný Bůh,....jako jeho Otec.Já mám opravdu syna, ty to víš, víckrát jsem to psala na tématu ...Jahve..On je skutečně můj syn, byl mi určitou dobu, mnou zvolenou,...... podřízený,...ale zároveň je stejné podstaty jako já........je Člověk !!!Ježíš je skutečně Boží Syn, byl Otci určitou, jím zvolenou dobou,.... jemu podřízený,....ale je zároveň stejné podstaty jako jeho Otec.....je Bůh !!!Toto je poměrně jasné každému člověku, kterému bych to říkala,.....ale jaký je důvod, že tobě to jasné není...? Bylo to jasné i Židům, kteří ho k vůli tomu /z jejich pohledu / zabili !Tobě to není jasné, protože tě někdo,....ne ovlivnil,...to bys byla schopná korigovat.své myšlení.., ale protože tě někdo zmanipuloval. Znovu zopakuju co myslím slovem manipulace...Manipulace je, když jakýmkoliv prostředkem, od kávové sedliny po citové vydírání, působím tak dlouho dokud druhá strana si nebude myslet a dělat,...to co chci já.....A manipulace je přesný opak Božího jednání, Bůh dává svobodu a respektuje naši vůli,....takže toto jednání není Boží ,... a myšlenky, ke kterým tě přinutil si myslet,... nejsou Boží. Já vím, že nejsi schopná to vidět, že váš vůdce to tak s tebou udělal,....no skus si představit dvouleté studium, ...to většinou stačí k tomu, aby člověk začal uvažovat jinak...I když tam je naše rozhodnutí a naše chtění, postupem času to ztrácíme...ze zřetele,...co vlastně je moje myšlenka a co není.....zvláště, když je v tom zapojena potřeba Boha a zneužita autorita Boha, pro svoji autoritu....A pak to pokračuje trvalou kontrolou pomocí Strážných věží, nedostatkem času jen pro sebe, tím že zneužiju,.....neopouštějte svá shromáždění, jak někteří mají ve zvyku.....Boží slovo,..... k co nejčastějšímu zahlcování další manipulací.....Možná, že to nevíš,...ale to je klasický způsob postupu...všech manipulantů.......nejen náboženských....Tímto chci jen vysvětlit z čeho jsem vycházela, když jsem v rychlosti vystřelila slovo démon.......Kromě mnoha dalších známek působení démonů....pokud budeš chtít, vysvětlím i tyto.Manipulace je čarodějnictví,...a to je jednoznačně démonského původu.....To jen k tomu, že vím, co říkám.....Violet, myslím, že právě na tomto místě je čas k pokoře, ...jaká že to částka Boha stvořitele byla na zemi a ...jak by to ten svět přežil.......!Neposmívej se, čemu nerozumíš....!Ježíš je Bůh, stejně tak jako jeho Otec, /Žid. 1:5, zplozený./, protože je jeho Syn, byl podřízený do určitého času,...pak mu bylo dáno vše, včetně Otcova jména, a je naším Králem a vládcem, protože to tak Otec pro tebe i pro mně určil, není to snad pravda ?Tím, že Syn Boha přišel na zem, se jeho Otec nemusel půlit, čtvrtit ani třetinovat...ani miliontinovat....!!! Dá se to chápat i tělesně..! To je ještě horší posmívání se, než Mezkovi, kterému jste ve své organizaci ublížili, a když se vám snaží pomoct, tak ho urážíte, že to dělá jen z hořkosti a že si to musí přece někde ventilovat.......!Toto je velký hnus, ale to, že se Violet posmíváš tomu, čemu nerozumíš, a ještě k tomu Bohu a Kristu,...dokonce i když je to srozumitelné i tělesně,....je mnohem a mnohem horší.....Je to zcela jednoduché...Bůh má Syna stejné podstaty a to, že je podřízený, nemění jeho podstatu,...i na zemi se množíme podle druhu, nelze to jinak.....Violet, ...pokus se pokořit alespoň tak,....že se snížíš k Božímu slovu......a ne, že si ho podřídíš své logice....! ! ! ! ! ! Přesně tvým způsobem, jak ho používáš ty,.... tedy Litera zabíjí.......!!!!!Víš vůbec,...co to znamená,.... je to v Bibli.....!
30. Prosinec 2008 - 20:42
Obrázek uživatele Návštěvník
jana (anonym)
blablablabla...panebože, to jsou bláááboly
30. Prosinec 2008 - 21:31
Obrázek uživatele Návštěvník
učení k lásce (anonym)
Rutherforda charakterizovala i nenávist ke křesťanským církvím, která je vlastní organizaci Svědků Jehovových i dnes. Pravidelně živenou nenávistí, spojenou s učením odlišným od učení křesťanských církví, se Společnosti daří držet členy organizace v potřebné izolaci a pěstovat v nich přesvědčení o naprosté výjimečnosti. V knize
30. Prosinec 2008 - 21:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Mare (anonym)
Jano, to je také odpověď svědka Jehovova...?..
30. Prosinec 2008 - 21:51
Obrázek uživatele Návštěvník
odpověd (anonym)
Jméno
30. Prosinec 2008 - 21:51
Obrázek uživatele Návštěvník
999 (anonym)
Židé ho odstranili právem, protože "vystrájal". Vydával se za něco, čím nebyl. Lidstvo žije 2000 let v omylu. Tohle je Sodoma, Gomora.
30. Prosinec 2008 - 21:57
Obrázek uživatele Návštěvník
milka (anonym)
A on byl vzkříšen proto,aby jeho slova byla dokázaná jako pravá.Kdyby se vydával za Boha bez souhlasu Otce asi těžko by jej vzkřísil a nechal po svém vzkříšení zjevovat.Na základě tohoto vzkříšení vznikla neuvěřitelná víra křestanů a člověk dostal dar Ducha svatého,který nám našeptává(SVĚDOMÍ),jen ne každý svého Ducha poslouchá.Když někdo ubližuje nebo krade ví,že je to špatné ale přesto tak činní.
31. Prosinec 2008 - 12:03
Obrázek uživatele Návštěvník
milka (anonym)
Jana 1 ,5:13. Tyto věci psal jsem vám věřícím ve jménu Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Syna Božího.....Tyto texty jsou téměř totožné s texty v Bibli SJ.Je zřejmé,že Jan se modlil a vzýval Ježiše Krista.
31. Prosinec 2008 - 13:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Granvin (anonym)
999Lidstvo žije v omylu již od svého stvoření. Ježíš kázal pravdivě, že všichni jsme děti Boží, tedy i on byl synem Božím. Čím ale byl Ježíš výjimečným? Tím, že byl Já Jsem.
1. Leden 2009 - 20:43
Obrázek uživatele Návštěvník
999 (anonym)
On vzkřísil sám sebe, protože se naučil tuto jogínskou techniku oživení poškozeného těla. Neuvěřitelná víra křesťanů byla násilně uzákoněna církevní mocí ve čtvrtém století n.l. Že byl Já Jsem jen dokazuje, že studoval jogínské techniky.
3. Leden 2009 - 18:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Dominik (anonym)
999: Teda já už slyšel lecos, ale toto teda je snad nějvětší kravina, co se k mým uším kdy dostala, sorry.
4. Leden 2009 - 18:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Maří Magdalena (anonym)
Tedy dlouho jsem se na tuto diskuzi nekoukla a musím říct, že obdivuji Maru. Prosím nejsi náhodou z Ostravy? Já že se tak zvláštne jmenuje jedna moje kamarádka. To vysvětlení se synem je krásné... Takové od srdce. Je to snad nejhezčí teologické vysvětlení podstaty Ježíšova božství. Máš jedničku.
4. Leden 2009 - 20:22

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama