563 komentáře / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Je Ježíš Bůh? Tvrdil někdy Ježíš, že je Bůh?

10. Září 2018 - 0:21

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
brotherrr (anonym)
Odpověď: V Bibli není žádný záznam o tom, že Ježíš by někdy doslovně řekl: „Já jsem Bůh.” To však neznamená, že tomu tak není a že to On sám nehlásal. Kupříkladu Ježíšova slova v evangeliu Janově: „Já a Otec jsme jedno." Na první pohled se možná nezdá, že tento výrok obsahuje tvrzení, že je Bohem. Všimněme si ale reakci Židů na tenhle výrok: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.” Židé pochopili Ježíšův výrok jako tvrzení, že je Bůh. V následujících verších Ježíš Židy nepřesvědčuje například tím, že by řekl: „Já nejsem Bůh”. To naznačuje, že Ježíš skutečně chce říct, že je Bohem, kdy říká: „Já a Otec jsme jedno”. A další příklad v Bibli: . Ježíš říká: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.” A reakce Židů je taková, že berou kamení a chtějí Ježíše kamenovat. Proč by Židé chtěli Ježíše kamenovat, kdyby neřekl něco, o čem oni byli přesvědčeni, že je to rouhání, jmenovitě, že o sobě tvrdil, že je Bůh? Bible říká: že „to Slovo bylo Bůh”. Jan hovoří, že „Slovo se stalo tělem”. To jasně naznačuje, že Ježíš je vtěleným Bohem. Tomáš, učedník, vyhlašuje o Ježíši: „Můj Pán a můj Bůh.” Ježíš jej neopravuje. Boh-Otec vyhlasuje o Ježíši: „O Synovi však: Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království.” Ježíš v Písmu nekárá lidi, že jej uctívají. Kdyby Ježíš nebyl Bohem, řekl by lidem, aby jej uctíval tak, jak to řekl i anděl v Zjevení. Je taky mnoho jiných veršů a pasáží v Bibli, které svědčí o Ježíšově božství. Nejdůležitějším argumentem, že Ježíš musí být Bůh, je, že kdyby jím nebyl, Jeho smrt by nepostačovala na splacení dluhu celého světa. Jedině Bůh mohl zaplatit tento nekonečný dluh. Jedině Bůh mohl vzít hříchy celého světa, zemřít a být vzkříšen – a tak zvítězit nad hříchem a smrtí.
24. Leden 2012 - 22:01
Obrázek uživatele Návštěvník
? (anonym)
Zase nějakej černoprdelník! A už jsi ho někdy viděl a případně vyfotil??
26. Leden 2012 - 12:02
Obrázek uživatele zanet81
zanet81
Odpověď: V Bibli není...Neviděl jsem snůšku tak nehorázných bludů, jak bylo uvedeno v posledním odstavci tvého příspěvku. "nejdůležitějším argumentem, že Ježíš je Bůh, je že kdyby jím nebyl, jeho smrt by nepostačovala na spásu celého světa".
27. Leden 2012 - 0:25
Obrázek uživatele zanet81
zanet81
Omlouvám se, že to napíšu v pár krátkých příspěvcích, ale v této díře u Hamburku kde momentálně ležím s lodí mi za odlivu vypadává signál, nerad bych vše smolil znova.
27. Leden 2012 - 0:28
Obrázek uživatele zanet81
zanet81
Za prvé Ježíš nepodal oběť jako Bůh, to principielně ani nelze. Za prvé Bůh nemá co splácet, za druhé by to bylo nehorázné pohanské vnášení tragedie do Boha, což je pro čirého monoteistu nepřípustné.
27. Leden 2012 - 0:31
Obrázek uživatele zanet81
zanet81
Prvotní hřích spáchal člověk, proto pouze pravý člověk (dle Bible druhý nebo též poslední Adam) odčinit to, co první Adam zkaňhal. K tomu byl Kristus vybaven, byl počat zvláštním způsobem působením Ducha Svatého bez semene muže, takže byl prost dědičného hříchu. Zároveň byl od početí sjednocen do jedné bytosti se souvěčným a nestvořeným Božím Slovem, což je poněkud jiná otázka. Ježíš byl zároveń pravý Bůh a zároveň pravý člověk. Nezemřel na kříži však jako Bůh, což ani nelze, v tom okamžiku by byl celý vesmír naprosto anihilován, zemřel na kříži jako pravý člověk.
27. Leden 2012 - 0:42
Obrázek uživatele zanet81
zanet81
To vyjadřuje i trishagion, zpěv ke Kristu, který se na západě zpívá pouze v liturgický den ukřižování, Velký pátek, na východě až na pár vyjímek při každé liturgii: HAGIOS HO THEOS, HAGIOS ISHYROS, HAGIOS ATHANATOS, ELEISON HYMAS. SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMMORTALIS, MISERERE NOBIS. SVATÝ BOŽE, SVATÝ SILNÝ, SVATÝ NESMRTELNÝ, SMILUJ SE NAD NÁMI.
27. Leden 2012 - 0:54
Obrázek uživatele Návštěvník
EZO TV ......NE (anonym)
Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ! Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ! Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ! Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ! Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ! Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ! Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ostatní varuji: NEVOLAT DO EZO TV A NECHODIT K LIDEM CO TAM ÚČINKUJÍ! Dala jsem si práci a 2x volala na Ezo TV. Jednou v pátek večer když tam jsou asi od půlnoci ty soutěže za pěníze a pak ještě jednou abych se zeptala. Jednou jsem se dovolala paní Marcele a zeptala se na otázku, celkový čas za hovor od vytočení čísla až po položení otázky je 11 minut!!!! čili jsem za otázku měla platit 770kč(70 kč za minutu). Po druhé jsem nechtěla čekat a tak jsem po uvítací znělce a kecech na prodloužení hovoru (cca 3 min) se nechala připojit mimo studiu, oni to nazývají "okamžité spojení" kde mě asi 3x přepojovali na někoho jiného. Po 9 minutách jsem se dovolala neprofesionální kartářce, snad byla i opilá a dočkala se jakžtakž nějaké souvislé odpovědi. Nicméně za první hovor jsem neplatila 770kč tak jak jsem měla ale 890kč....nevím proč a za druhý 9 minut dlouhý jsem měla platit 630kč. Nicméně jsem platila 930,- když jsem volala svůj dotaz na ezo tv co to je za drzost atd tak mi bylo řečeno, že za rychlo připojení! (které trvalo přes 3 minuty) se účtuje automatický příplatek 300Kč!!!! Což nikde na obrazovce nebylo napsaný. Docela by mě zajímalo zda má někdo podobné zkušenosti? Uvažuji o tom, že je dám k soudu?! Ost
29. Leden 2012 - 2:40
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
JK nikdy nerikal ze je Buh, prectete si cely novy zakon. Buh se predsi nemuze narodit jako cloek, kdoby zatim ridil vesmir?
27. Květen 2013 - 10:44
Obrázek uživatele Návštěvník
Esor (anonym)
JK nikdy nerikal ze je Buh,...Uvaha na nic. Buh totiz neexistuje, tak vo co gou?
27. Květen 2013 - 12:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
To zas byl vul co tohle téma vymyslel.
27. Květen 2013 - 12:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Uvaha na nic. Buh totiz...To je nějaký dokázaný fakt?Kdyby to bylo tak jisté,dávno bychom měli vše vyřešené a nebylo by nejmenších pochyb.Jenže opak je pravdou.
27. Květen 2013 - 14:05
Obrázek uživatele Návštěvník
Shogun (anonym)
Bůh neexistuje (rozhodně ne ten z bible), ježíš taky neexistuje, tak co je to zase za dementní otázku?
27. Květen 2013 - 20:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Bůh neexistuje (rozhodně ne...Touha chtít ovládat bohy byla lidem vždy vlastní.V bibli popisovaný Bůh je skutečný,jen má docela jiné vlastnosti než mu lidé připisují.
27. Květen 2013 - 20:24
Obrázek uživatele Návštěvník
Shogun (anonym)
Touha chtít ovládat bohy...Touha ovládat lidi byla lidem vždy vlastní. V bibli popisovaný bůh je velice hloupá báchorka, ale chytře vymyšlená tak, aby s ní člověk mohl ovládat člověka.
27. Květen 2013 - 20:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Touha ovládat lidi byla...Bůh není lidský výmysl,to lidé mají potřebu ovládat druhé přes náboženství,ale kdyby nebylo,zase by se přišlo s nějakou jinou ideologií.Politicky motivované "náboženství",je ovšem oproti víře v Boha věc docela rozdílná,a nejde to spolu směšovat.
27. Květen 2013 - 20:55
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Je zlutofialova chobotnice v souhvezdi Plejad kralovnou nebes?
27. Květen 2013 - 21:03
Obrázek uživatele Návštěvník
Shogun (anonym)
Je zlutofialova chobotnice v...To je složitá otázka, ale v Necronomiconu se nic takového výslovně nepotvrzuje, takže IMGO není. Samozřejmě, ještě zbývá možnost, že je to tam řečeno metaforicky.
27. Květen 2013 - 21:08
Obrázek uživatele Návštěvník
Shogun (anonym)
Bůh není lidský výmysl,to...Milej zlatej, kdyby to tvoje povedený křesťanství nebylo možno politicky motivovat, tak by po něm nebyl štěk ani pes.
27. Květen 2013 - 21:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Milej zlatej, kdyby to tvoje...Politická motivace víry v Boha by byla pěkně ubohá.Pak by se nejednalo o víru,ale ale členství v takové skupině by bylo ne nepodobné členství v ksč nebo nacistické straně.Ovšem k tomu bych víru v Boha nepotřeboval.
27. Květen 2013 - 21:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Shogun (anonym)
Politická motivace víry v...A přesně tak to taky fungovalo. když sem přišli křesťani, rozmrdali svatyně tvých předků a místo nich postavili kostely a nutili je tam chodit. Do nich dosadili kněze, se kterýma se člověk musel chodit radit, jestli si může vzít za ženu Zuzanu nebo jestli se může dneska po obědě uprdnout. Když někdo dělal problém, hlásilo se to výš. Dokonalej šmírácko-otrokářskej systém. Bohužel se to tady udrželo dýl než KSČ. Následky jsou patrný dodnes...
27. Květen 2013 - 21:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Michal (anonym)
Myslím, že si v této diskusi, někdo plete dojmy s pojmy. Jsem zde poprvé a zjišťuji, že lidé vůbec nemají ponětí o tom, kdo a co byl Ježíš. A proč do toho někdo tahá politiku? Dobrá- tak politicky. Kolik zákonů, paragrafů a odstavců má české zákonodárství? Bůh jich má deset a kdyby se lidé drželi pouhých DESETI zákonů, které dal Bůh před více jak třemi tisíci lety, žila by společnost ve které se nacházíme úplně jinak.
27. Květen 2013 - 22:03
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Myslím, že si v této...> kdyby se lidé drželi pouhých DESETI zákonů, které dal Bůh před více jak třemi tisíci lety, žila by společnost ve které se nacházíme úplně jinak... Prilis moc problematickych predpokladu v jednom souveti. Predpoklada se zde, ze: a) existuje nejaky buh; b) ten buh dal lidem jakychsi deset zakonu; c) ucinil tak v konkretni dobe pre vice nez tremi tisici lety. Pokud se tyto predpoklady opiraji jen o Stare povesti hebrejske, je to dost slabarna. Krom toho, spolecnost by vypadala uplne jinak, i kdyby se lide drzeli treba Moralniho kodexu budovatele komunismu ci Busida. Kdyby byly v p....i ryby, jak kdysi rikavala jedna moje vulgarni kolegyne...
27. Květen 2013 - 22:23
Obrázek uživatele Návštěvník
osoba (anonym)
> kdyby se lidé drželi...A což takkle si to, co se tu předpokládá, ověřit u toho, koho se to týká - u ježíše osobně?! Na to nemáš dost rozumu nebo odvahy??
28. Květen 2013 - 0:51
Obrázek uživatele Návštěvník
osoba (anonym)
Zase nějakej...A ty už jsi někdy viděl svůj rozum?? O existenci a totožnosti ježíše se můžeš přesvědčit a součassně si tak ověřit, kjestli vůbec máš to, čemu se říká rozum (i když je to stejně neviditelné jako Bůh). jestli máš rozum, dokaž to tím, že ho použiješ k prověření všech prokazatelných faktů o Ježíši a k osobnímu poznání Ježíše. jestli to nedokážeš, je existence tvého rozumu zpochybnitelnější než existence a totožnost Ježíše.
28. Květen 2013 - 0:55
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
A což takkle si to, co se tu...Myslis nejakou halucinogenni houbu? Nebo chovas jako "samozrejme" nejake jine presupozice o jezisi, ktere se tu ani nenamahas formulovat? Proc se domnivas, ze nejaky jezis existuje, ze si u nej neco lze overovat, a ze k tomuto overovani je treba nejaky rozum a odvaha?
28. Květen 2013 - 0:58
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
A ty už jsi někdy viděl...> prověření všech prokazatelných faktů o Ježíši Jaka prokazatelna fakta? A proc jsou prokazatelna? A pokud jsou prokazatelna, proc by se mela jeste proverovat?
28. Květen 2013 - 1:02
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
vyrazem "Bozi syn" Jezis jasne vysvetlil svuj vztah k Otci
30. Květen 2013 - 11:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana (anonym)
Ježíš byl synem Boha (Otce) a Marie. Takže se dá říct, že "skoro" normální člověk. Vyučil se tesařem. Nikdy o sobě neřekl, že je Bůh. Jen to, že Bůh je trojjediný - Syn Otec a Duch svatý.
30. Květen 2013 - 14:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Jani, o tom ze Buh je trojjediny nikde v Bibli neni. Kde jsi vzala toto domnele tvrzeni? Souhlas, ze JK byl skutecne telesnym clovekem a musel zemrit jako clovek, aby zaplatil za hrich Adama. Zhresil clovek a vyrovnat to mohla smrt cloveka, ne andela, nebo Boha
30. Květen 2013 - 17:54
Obrázek uživatele Návštěvník
Petr (anonym)
Vaše starosti bych chtěl mít
30. Květen 2013 - 19:55
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
zni to jako nesmysl,ale jde o pravdu a s tim je spojen smysl zivota
1. Červen 2013 - 20:12
Obrázek uživatele Návštěvník
Esor (anonym)
zni to jako nesmysl,ale jde o...Smysl života je nesmyslem - dobré!!!
1. Červen 2013 - 21:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Hitokage (anonym)
Ježíš je Syn Boží. Neztotožňoval bych jej s Bohem. I když člověk by mohl z některých citátů vyvodit tento názor, tak si myslím, že se s píš jedná o fakt, že vlastně my všichni jsme součástí Boha. On má v sobě celý tento svět. Ale i Ježíš je podle mého názoru, jakoby jen část Boha samotného.
1. Červen 2013 - 21:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Rose (anonym)
Vsechno stvoreno Bohem je cast Boha samotneho. Kdyz se ctes rodokmen Jezise, konci to u Adama a o nem je napsano, ze byl syn Boha
2. Červen 2013 - 10:25
Obrázek uživatele Superman
Superman
Prvotní hřích spáchal...Omyl ! B?l sice počat svatým duchem, ale Marie byla nedokonalá hříšná žena. Takže úplně bez hříchu Ježíš nebyl. To by se musel narodit jedině ze zkumavky. Proč by to ale mimozemšťané dělali ? Jim stačí tohle divadlo, které zinscenoval Bůh JHVH. Jedni věří, že Ježíš je Bůh, druzí, že ne a třetí se smějí, protože na něho nevěří vůbec. ? ? ?
6. Červen 2013 - 4:06
Obrázek uživatele Návštěvník
hm (anonym)
Tak to mi vysvětli, ze zkumavky by byl čistý? Tvá představivost je bohatá.
6. Červen 2013 - 6:18
Obrázek uživatele Návštěvník
(°0°) (anonym)
Omyl ! B?l sice počat...Marie byla nedokonalá hříšná žena - tojakochceš říct, že tentvůj slavný jahve je docela obyčejný fušer? Hamba mu!
6. Červen 2013 - 11:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Marie byla nedokonalá...V bibli se uvádí že Maria byla matkou Ježíše,je zcela lhostejné jestli byl jednorozený a nebo měl ještě nějaké sourozence.Podstatné je jen to,že nebyl počat z pohlavního spojení muže a ženy,nýbrž z vůle Boha.Ježíš sám naznačoval že je syn Otce-Boha.Mechanismus uskutečnění početí nám však známý není.
6. Červen 2013 - 13:45
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
V bibli se uvádí že Maria...Zbastily by to prvni krestanske generace, kdyby vedely to co vime my o pohlavnim rozmnozovani a gametach?
6. Červen 2013 - 13:57
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Zbastily by to prvni...Domnívám se,a jistě právem,že první křest'anské generace nevěděly o rozmnožování,genetice a splynutí vajíčka se spermií vůbec nic.Pro tehdjší pisatele evangelií to ale nebylo zřejmě vůbec handicapující,prostě je to vůbec netrápilo.Evangelista Lukáš chtěl jen zdůraznit že Ježíš není syn žádného muže,ale samého Boha.Ovšem dnes existují literární a vědecké proudy které to vykládají po svém,je toho opravdu hodně.
6. Červen 2013 - 14:12
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
Domnívám se,a jistě...Jenze dnes mame za sebou tisicilete omilani tvrzeni, ze se Jezis narodil z panny. Po znacnou cast tohoto obdobi se RKC, pravoslavne cirkve i ruzne protestantske cirkve ci sekty tesily velke autorite mezi svymi stady vericich, a o dogmatech jako tomto se casto nesmelo vznest ani slovo pochybnosti. Postupne byl vybudovan i mohutny nanos sofistikovane teologicke demagogie; zastrasujici, triumfalisticke liturgie; nakladne architektury i sakralniho umeni a kultovnich aranzma. Kdyz vsak clovek vezme do hrsti zdravy rozum, neni idea "neposkvrneneho poceti" stejny nesmysl dnes jako pred 2 000 lety?
6. Červen 2013 - 14:24
Obrázek uživatele Superman
Superman
Jenze dnes mame za sebou...Tady vůbec nejde o to, žë se narodil z panny. Jednou satan svedl (tedy podle Bible) Adama s Evou... a tím pádem přenesli svoji hříšnost na veškeré potomstvo včetně Marie. Tedy Marie byla prohlašena za svatou pouze z Boží vůle díky své víře v Boha. ? ? ? Ostatní, kteří neuvěřili, zůstávají hříšníky. A to je základ pro soud. Mně osobně nedělá problém TAKY "uvěřit v Boha". Horší je pro mně uvěřit ve Stvořitele. ? No a jak to nakonec dopadne. Podle Bible vudou žít ti, kteří "doufají v Boha JHVH", Jeho vyvolení. Ten Bůh už to měl naplanované dopředu, že bude Armagedon, chápete to ? ?
6. Červen 2013 - 14:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Ježiš Marjá (anonym)
to je zase demence tady
6. Červen 2013 - 15:12
Obrázek uživatele Superman
Superman
to je zase demence tadyNo to je tedy fakt. Zvláště, když je nad slunce jasné, že Bůh JHVH S Ježíšem existují. ? ? ? Přece by kvůli vymyšlené pohádky nevznikla církev. Anebo jo ? Tak já zakladám klub Rychlých šípu a od teď budeme všichni uctívat Tleskačovo kolo. ? ? ?
6. Červen 2013 - 15:46
Obrázek uživatele Superman
Superman
No to je tedy fakt....Za tisíc let si budou myslet, že se to skutečně stalo. ?
6. Červen 2013 - 15:48
Obrázek uživatele Superman
Superman
Odpověď: V Bibli není...Jinak nevím co tvrdil Ježíš. Pokud o sobě tvrdil, že je Bůh tak v Bibli to nemám. ? A já zase tvrdím, že mi ukradli létající kolo. ? ? ?
6. Červen 2013 - 15:53
Obrázek uživatele Návštěvník
Jednou satan sv (anonym)
Blbost. Adam s Evou kopulovali úplně stejně jako všechny nahé opice před nimi i po nich. Celý ten Jahváč, Satan i kravina zvaná dědičný hřích je vychytávka, účelově spatlaná čistě pro ideologické ovládnutí ovčanů.
6. Červen 2013 - 17:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Dan (anonym)
Blbost. Adam s Evou...To neznamená že když katolická církev v pozdějších staletích si uzurpovala moc a právo ovládat lidi skrz náboženství,že prvotní křest'anské církve vznikaly za účelem obohacení se,nebo vnucování druhým svých názorů.Nebo snad předpokládáš,že Ježíš,zakladatel křest'anství se hodlal nějak nechat oslavovat,nebo dokonce aby čerpal od svých stoupenců materiální prospěch?On osobně a ani jeho mnozí následovníci z toho neměli vůbec nic,maximálně tak smrt na popravišti.
6. Červen 2013 - 17:41
Obrázek uživatele Návštěvník
D (anonym)
To neznamená že když...Za prve, historicita Jezise je nedolozitelna. Za druhe, trest smrti na mnoha mistech sveta patril ci patri k profesnim rizikum nabozenskych reformatoru. Riskovat popravu vsak jeste zdaleka neznamena mit rizi charakter a nemit chut se obohacovat na ukor druhych. To same ci podobne plati treba i pro politiky. Nekteri z nich muzou byt tez popraveni, nebo si treba z prilisne politicke prace uhnat tezkou mrtvici. Pokud se zrovna tohle povedlo treba izraelskemu ex-premieru Saronovi, nikterak to neznamena, ze se predtim nezapletl do korupce, nebo ze nenesl velky dil politicke odpovednosti za masakry Palestincu v Bejrutu 1982.
6. Červen 2013 - 19:21

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama