Reklama

Většina respirátorů dle ČOI loni nesplňovala zákonné předpisy

Česká obchodní inspekce (ČOI) loni zjistila porušení zákona u tří čtvrtin kontrolovaných respirátorů na trhu. Celkem v loňském roce udělala 1340 kontrol, porušení odhalila v 1005 případech. Uložila 510 pokut v hodnotě 8,3 milionu korun. Zakázala také distribuci 972.000 kusů respirátorů za 20 milionů korun. 

Inspektoři ČOI loni prověřili 2125 ochranných prostředků dýchacích orgánů. Kontrolovali mimo jiné jejich značení, návod k použití, prohlášení o shodě a technickou dokumentaci. Alespoň jeden z požadavků nesplňovalo 1425 výrobků.

Inspekce uvedla, že v souvislosti s přijatými opatřeními proti šíření koronaviru vstupovaly respirátory na trh mimo pravidelné distribuční kanály a prodávaly se na různých prodejních místech. "Respirátory stejného výrobce pak mohly být prodávány v různých baleních a pod různým označením, což vedlo k tomu, že některé výrobky byly u různých hospodářských subjektů kontrolovány vícekrát," poznamenala inspekce.

Z počtu 1005 porušení právních předpisů zjistila inspekce v 733 případech nedostatky v návodu a informacích pro spotřebitele a ve 458 případech chyběl návod a informace pro spotřebitele v českém jazyce. V 564 případech nebyl návod a informace pro spotřebitele přiložen vůbec. Výrobky měly podle inspektorů nedostatky i v povinném označení, údajích o výrobci či dovozci.

Do laboratoře inspekce odeslala 19 vzorků, přičemž 17 z nich nevyhovělo požadavkům na průnik vzduchu materiálem a dýchací odpor.

Reklama

Zdroj: ČTK

Reklama

Komentáře

Reklama