194 komentáře / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

Hypnóza

10. Září 2018 - 0:01

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Dáša (anonym)
Dobr&;253; den, cht&;283;la bych poprosit n&;283;koho, kdo m&;225; sku&;353;enosti s hypn&;243;zou a&;357; mi nap&;237;&;353;e. Nebo, kdo zn&;225; n&;283;koho kdo ji d&;283;l&;225;, pros&;237;m jen spolehliv&;253; lidi...D&;237;ky D&;225;&;353;a.
30. Červen 2000 - 11:07
Obrázek uživatele Návštěvník
Irena (anonym)
Mil&;225; D&;225;&;353;o,zku&;353;enosti z hypn&;243;zou m&;225;m, a dokonce velmi dobr&;233;. Pokud bude&;353; m&;237;t z&;225;jem, nap&;237;&;353;i v&;237;ce. Dnes jen to, &;382;e jsem se k t&;233;hle v&;283;ci odva&;382;ovala n&;283;kolik let, pak poznala a ud&;283;lala si &;250;sudek.V sou&;269;asn&;233; dob&;283; m&;225;m i kontakt na skv&;283;l&;233;ho &;269;lov&;283;ka, kter&;253; se zab&;253;v&;225; prac&;237; s podv&;283;dom&;237;m - mimo jin&;233; funguje to i na obezitu.M&;283;j se hezky a byla bych i r&;225;da, kdyby jsi mi napsala, zda m&;225;&;353; Ty n&;283;jak&;233; zku&;353;enosti, pop&;345;. jak&;233; atd..Jejda - omlouv&;225;m se, te&;271; si uv&;283;domuji tyk&;225;n&;237; - ale na Netu je to zvykem. Kdyby Ti to p&;345;eci jen vadilo - pos&;237;l&;225;m je&;353;t&;283; jednu omluvu.Irena
30. Červen 2000 - 22:46
Obrázek uživatele Návštěvník
Dáša (anonym)
&;268;au Ireno,d&;237;ky za odpov&;283;&;271;, jsem r&;225;da, &;382;e se mi n&;283;kdo ozval.V&;237;&;353; zku&;353;enosti osobn&;283; s Hypn&;243;zou nen&;225;m, zat&;237;m.Ty p&;237;&;353;e&;353;, &;382;e n&;283;jak&;233; m&;225;&;353;, tak&;382;e bych t&;283; cht&;283;la poprosit o radu.Hyp&;243;za je jist&;283; velmi zaj&;237;mav&;225; v&;283;c a j&;225; bych j&;237; cht&;283;la zkusit. M&;367;j hlavn&;237; d&;367;vod je ten, &;382;e se sna&;382;&;237;m zhuhnout. V&;237;m, &;382;e hubnout se d&;225; i jinak, ale j&;225; jsem ji&;382; jednou zhubla, le&;269; boh&;367;&;382;el ztracen&;225; kila /20 kg / se mi navr&;225;tilo zp&;283;t.Po&;345;&;225;d bojuji a v&;237;m, &;382;e to jen tak nevzd&;225;m. Proto, chci zkusit hypn&;243;zu. Nev&;237;m, zda mi m&;367;&;382;e pomoci, ale domn&;237;v&;225;m se &;382;e ano. Mysl&;237;&;353;, &;382;e to m&;367;&;382;e m&;237;t spojitost s jinn&;253;mi &;382;ivoty ? Jsem z okol&;237; Brna.P&;345;edem d&;237;ky za odpov&;283;&;271;, hezk&;253; den p&;345;eje D&;225;&;353;a.PS: Tyk&;225;n&;237; mi samoz&;345;ejm&;283; nevad&;237;...
3. Červenec 2000 - 13:30
Obrázek uživatele Návštěvník
Irena Brandejso (anonym)
Ahoj D&;225;&;353;o, budu Ti o hypn&;243;ze ps&;225;t postupn&;283;, je to tro&;353;ku slo&;382;it&;283;j&;353;&;237; t&;233;ma a samoz&;345;ejmn&;283; i pro spoustu lid&;237; zcela nepochopiteln&;233;, &;269;i nesmysln&;233;.Pokud bojuje&;353; s nadv&;225;hou, zapoj se s n&;225;mi do diskuze v rubrice Hubnut&;237;, kter&;225; se za t&;237;mto &;250;&;269;elem vytvo&;345;ila. M&;283;la jsem takov&;253; n&;225;pad, &;382;e by se n&;225;s tam se&;353;lo p&;225;r lid&;237;,&;382;e bychom si mohli vym&;283;&;328;ovat n&;225;zory, pocity, zku&;353;enosti, mohli bychom se i vz&;225;jemn&;283; podpo&;345;it ve chv&;237;l&;237;ch zl&;253;ch atd... Co Ty na to?Tak&;233; jsem jednou zhubla t&;233;m&;283;&;345; 30kg, jen&;382;e se v&;353;e vr&;225;tilo. Chyb&;237; mi st&;225;le motivace, co&;382; si mysl&;237;m, &;382;e je dosti podstatn&;225; v&;283;c. Tak se na tebe budu t&;283;&;353;it v Hubnut&;237; a tam Ti tak&;233; nap&;237;&;353;i v&;237;ce o hypn&;243;ze.M&;283;j se moc hezky.Irena
3. Červenec 2000 - 20:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Irena (anonym)
Ahoj D&;225;&;353;o, budu Ti o hypn&;243;ze ps&;225;t postupn&;283;, je to tro&;353;ku slo&;382;it&;283;j&;353;&;237; t&;233;ma a samoz&;345;ejmn&;283; i pro spoustu lid&;237; zcela nepochopiteln&;233;, &;269;i nesmysln&;233;.Pokud bojuje&;353; s nadv&;225;hou, zapoj se s n&;225;mi do diskuze v rubrice Hubnut&;237;, kter&;225; se za t&;237;mto &;250;&;269;elem vytvo&;345;ila. M&;283;la jsem takov&;253; n&;225;pad, &;382;e by se n&;225;s tam se&;353;lo p&;225;r lid&;237;,&;382;e bychom si mohli vym&;283;&;328;ovat n&;225;zory, pocity, zku&;353;enosti, mohli bychom se i vz&;225;jemn&;283; podpo&;345;it ve chv&;237;l&;237;ch zl&;253;ch atd... Co Ty na to?Tak&;233; jsem jednou zhubla t&;233;m&;283;&;345; 30kg, jen&;382;e se v&;353;e vr&;225;tilo. Chyb&;237; mi st&;225;le motivace, co&;382; si mysl&;237;m, &;382;e je dosti podstatn&;225; v&;283;c. Tak se na tebe budu t&;283;&;353;it v Hubnut&;237; a tam Ti tak&;233; nap&;237;&;353;i v&;237;ce o hypn&;243;ze.M&;283;j se moc hezky.Irena
3. Červenec 2000 - 20:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Dáša (anonym)
&;268;au Ireno,d&;237;ky za dopis. Do diskuze o hubnut&;237; se samoz&;345;ejm&;283; zapojit mohu, to nen&;237; probl&;233;m. Nev&;237;m, kdy budu zase na netu, jejiki&;382; na internet chod&;237;m do &;353;koly... Jestli se ti chce napii&;353; mi n&;283;co k t&;233; hypn&;243;ze. D&;237;ky D&;225;&;353;a.
4. Červenec 2000 - 16:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Irena (anonym)
Mil&;225; D&;225;&;353;o,o hypn&;243;ze jsem uva&;382;ovala n&;283;kolik let. Nicm&;233;n&;283; jsem m&;283;la obavy a necht&;283;la jsem se sv&;283;&;345;it nezku&;353;en&;233;mu hypnoterapeutovi. Absolvovala jsem v&;237;kend, kter&;253; byl zakon&;269;en p&;345;echodem p&;345;es &;382;hav&;233; uhl&;237; a ten mi dosti podstatn&;283; ovlivnil n&;225;hled na sv&;367;j &;382;ivot. Mimo jin&;233;, tam jsem se pr&;225;v&;283; poprv&;233; bl&;237;&;382;e setkala s hypn&;243;zou a podstoupila jsem ji. Lid&;233; mohou m&;237;t r&;367;zn&;233; n&;225;zory, n&;283;kte&;345;&;237; tyto v&;283;ci odsuzuj&;237;, jin&;237; zase ne. U mn&;283; to vyvolalo velmi pozitivn&;237; postoj a mysl&;237;m, &;382;e hypn&;243;zou lze vy&;345;e&;353;it spousty probl&;233;m&;367;. Tv&;367;j probl&;233;m - tedy naprogramovat podv&;283;dom&;237; na jin&;253; p&;345;&;237;stup k j&;237;dlu, lze dle m&;233;ho n&;225;zoru t&;237;mto zp&;367;sobem alespo&;328; &;269;&;225;ste&;269;n&;283; vy&;345;e&;353;it. Jen T&;283; mus&;237;m upozornit, &;382;e v&;353;e bude ve Tv&;253;ch rukou a bude z&;225;le&;382;et jen na Tv&;233; pevn&;233; v&;367;li a vytrvalosti. A tak&;233; v neposledn&;237; &;345;ad&;283; je d&;367;le&;382;it&;233; si naj&;237;t zku&;353;en&;233;ho terapeuta /kontakty n&;283;jak&;233; m&;225;m/.M&;367;j p&;345;&;237;klad. P&;345;ej&;237;dala jsem se p&;345;edev&;353;&;237;m ve stresov&;253;ch situac&;237;ch. Jak&;253;koliv probl&;233;m jsem &;345;e&;353;ila v lednici. P&;367;sobila jsem velmi klidn&;283;, jen&;382;e v&;353;e, co mn&;283; t&;237;&;382;ilo, jsem "&;382;rala" v sob&;283; a okam&;382;it&;283; otv&;237;rala ledni&;269;ku a sn&;283;dla zcela v&;353;e. Toto se poda&;345;ilo &;250;sp&;283;&;353;n&;283; odstranit pr&;225;v&;283; za pomoc&;237; techniky naprogramov&;225;n&;237; podv&;283;dom&;237;. Dnes lednici neotev&;345;u, ani kdyby se okolo d&;283;lo to nejhor&;353;&;237;, co se d&;237;t m&;367;&;382;e. V&;367;bec mn&;283; to nenapadne.M&;283;j se hezky a zase n&;283;co p&;345;&;237;&;353;t&;283;.Irena
6. Červenec 2000 - 8:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Helena (anonym)
Irenko, chtela bych se neco dozvedet o tom poznavacim vikendu, ktery jsi absolvovala. Laka me vyzkouset hypnozu, dozvedet se neco o sobe, o svych soucasnych psychickych problemech a mozna je i vyresit. Byli by nejake osvedcene kontakty? Diky Helena
7. Červenec 2000 - 15:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Dáša (anonym)
Ahoj, d&;237;ky za odpov&;283;&;271;. To co p&;237;&;353;e&;353; je velmi zaj&;237;mav&;233;, v&;237;&;353; j&;225; m&;225;m podobn&;253; probl&;233;m. Nev&;237;m na 100% jestli je to ze stresu, ale domn&;237;v&;225;m se &;382;e ano. Tento probl&;233;m za&;269;al v dob&;283;, kdy jsem byla hodn&;283; &;353;t&;237;hl&;225;. Rodina, zn&;225;m&;237; mi po&;345;&;225;d &;345;&;237;kaly, jak jsem &;353;&;237;len&;283; huben&;225;, &;382;e je to moc. ....N&;233; v&;382;dy p&;283;kn&;233; v&;283;ci. Fakt byl, &;382;e mi ne&;353;kodilo m&;237;t p&;345;ibli&;382;n&;283; o 2-4 kg v&;237;c. N&;283;kdy v t&;233; dob&;283; toho bylo u&;382; moc. Nev&;237;m, kde se stala chyba, ale te&;271; u&;382; to nevr&;225;t&;237;m. P&;345;ibrala jsem on&;283;ch 20 kil. A moment&;225;ln&;283; bojuji, abych nep&;345;ibrala v&;237;c. Je to jak rozjetej vlak, t&;283;&;382;ko se to brzd&;237;.Je&;353;t&;283; abych dodala, moje rodina - v&;353;ichni maj&;237; dost kil nav&;237;c, mimo sestry - jen&;382;e ta je huben&;225; od mala. Ireno, pros&;237;m t&;283;, napi&;353; mi zase n&;283;co o hypn&;243;ze, a stejn&;283; tak, jak se ptala Helena, tak by m&;283; zaj&;237;mal n&;283;jak&;253; ten kontakt. Jestli chce&;353; napi&;353; na e-mail. Je to na tob&;283;. M&;283;j se fain, zdrav&;237; D&;225;&;353;a.
10. Červenec 2000 - 10:13
Obrázek uživatele Návštěvník
Irena (anonym)
Mil&;225; Helenko a tak&;233; D&;225;&;353;o a v&;353;ichni, koho zaj&;237;m&;225; hypn&;243;za.Mohu doporu&;269;it dva mnou ov&;283;&;345;en&;233; skv&;283;l&;233; kontakty.priv. Doc. Ulsmid - Praha, tel:02/4729904 - poskytuje j&;235;dnu konzultaci zdarma, kde vysv&;283;tl&;237; o co jde. velmi p&;345;&;237;jemn&;253; a zku&;353;en&;253; p&;225;n. T&;233;to problematice se v&;283;nuje spousty let.Dr. &;344;&;237;hov&;225;, Vla&;353;im - volat mezi 19-20,00hod. Bohu&;382;el nemohu naj&;237;t telefon, ale jist&;283; jej brzy najdu. Skv&;283;l&;225; pan&;237;, kter&;225; vede v&;237;kendov&;233; odpo&;269;inky s relaxac&;237;, n&;225;cviky r&;367;zn&;253;ch technik atd.. , v&;269;etn&;283; soukrom&;233; praxe. Absolvovala jsem s n&;237; v&;237;kend zakon&;269;en&;253; p&;345;echodem &;382;hav&;233;ho uhl&;237;, ale tohle ji&;382; vypustila. Nicm&;233;n&;283; v&;237;kendy velmi zaj&;237;mav&;233; a pou&;269;n&;233;.M&;283;jte se hezky a brzy se ozvu je&;353;t&;283; s dodatkem telefonu na Dr. &;344;&;237;hovou.
16. Červenec 2000 - 22:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Dáša (anonym)
D&;237;ky moc, a&;382; p&;345;ijde &;269;as, zkus&;237;m n&;283;jak&;253; ten kontagt. M&;283;j se fain, jak bude&;353; m&;237;t &;269;as napi&;353;,zdrav&;237; D&;225;&;353;a. PS: Taky se sna&;382;&;237;m hubnout, tak snad mi to tentokr&;225;t vyjde....
17. Červenec 2000 - 13:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Pepino (anonym)
Mno.. hypnóza je podle mě dost divná věc. Já nevim jak vy, ale já bych si nikdy nenechal "šahat" do podvědomí.Po přečtení pár knížek od slavných českých a německých mystiků, jsem si utvořil názor, že jakékoliv manipulace s podvědomím můžou být velice nebezpečné a to nejenom na TENTO život.Je opravdu velice podivné, že v této oblasti se tyto "kapacity" shodují. A tak si řikám ruce pryč.....
21. Listopad 2000 - 0:04
Obrázek uživatele Návštěvník
Irena (anonym)
Moc se zajímám o hypnózu. Sdělíš mi, kde bych mohla léčbu hypnózou podstoupit? Jsem z Prahy.
20. Leden 2001 - 23:20
Obrázek uživatele Návštěvník
Milan (anonym)
Ahoj,zajímám se o hypnozu,mám sní dobrou zkušenost,v návaznosti na minulé životy.Pokud máte také nějaké zkušenosti či zážitky,rád bych si o těchto věcech dopisoval,má adresa je milan.s"atlas.cz DĚKUJI
1. Únor 2001 - 19:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Dita (anonym)
Dášo,přečetla jsem si Tvoje pátrání po hypnoze, jaké máš zkušenosti ?Díky za informaci, budu ráda, když se ozveš.Můj mail: tillia"post.cz
4. Únor 2001 - 18:37
Obrázek uživatele Návštěvník
Dita (anonym)
Dášo,přečetla jsem si o Tvém pátrání po hypnoze, jaké máš zkušenosti ?Díky za informaci, budu ráda, když se ozveš.Můj mail: tillia"post.cz
4. Únor 2001 - 18:41
Obrázek uživatele Návštěvník
Honza (anonym)
Rád bych se dozvěděl zda je možne se hypnozu naučit,kde a kolik by mně to stálo peněz a časuděkuji.
15. Únor 2001 - 20:29
Obrázek uživatele Návštěvník
Pavel (anonym)
Kontakt na hypnoterapeutku: fengshuicz"email.cz, http://fengshuicz.hello.to
9. Duben 2001 - 17:14
Obrázek uživatele Návštěvník
Joan (anonym)
Chtěla bych jít na hypnózu, ale zajímalo by mě, kolik to stojí.
9. Duben 2001 - 23:59
Obrázek uživatele Návštěvník
Pavel (anonym)
Záleží jak u koho, co se řeší atd. Např. jedno hodinové sezení 200 - 250 Kč, normální terapie může dělat 3 - 10 sezení. Ale u různých terapeutů se můžou ceny dost lišit, přičemž rozdíl v ceně nemusí znamenat rozdíl v účincích terapie.
11. Duben 2001 - 9:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Slávka (anonym)
Zajímaly by mě názory dalších lidí, kteří se pokusili tenhle problém řešit tímhle netradičním způsobem.Já jsem za 5 let (od maturity) přibrala 20 kg, tech posledních 10 za rok. Duvodem je predevsim to, ze jsem z tech, co problemy "zajidaji" ...Nedokazu to vyresit sama, uz jsem se snazila nekolikrat, ale nechce se mi k psychologovi... Také bych uvítala nejake dalsi proverene kontakty. Na zazraky neverim, ale verim tomu, ze tahle cesta muze cloveku pomoci.
22. Květen 2001 - 20:27
Obrázek uživatele Návštěvník
Nikolka (anonym)
Nevíte náhodou,jestli se pomocí hypnozy dá "zneškodnit" celulitida???
12. Červen 2001 - 19:10
Obrázek uživatele Návštěvník
jana (anonym)
Myslím, že celulitidu hravě zvládneš, když budeš umět programovat podvědomí. Chce to alepíli a vytrvalost..... Jana
15. Červen 2001 - 15:50
Obrázek uživatele Návštěvník
Nikolka (anonym)
Tak to jsem teda jeste nezkousela-ale jak na to?!!!Ono se to lehce rekne-,,programovat podvedomi"-hur se to ale dela...hlavne,kdyz vubec nevim jak na to.....vytrvala a trpeliva jsem ale dost.....Mohla bys mi prosim,prosim poradit,Janci?!???
15. Červen 2001 - 18:01
Obrázek uživatele Návštěvník
iv (anonym)
Vase e-mailova adresa je asi neplatna.
16. Říjen 2001 - 14:06
Obrázek uživatele Návštěvník
Horešovská Jana (anonym)
Prosím moc laskavě, zda by bylo vhodné aplikovat hypnozu u mého syna ,31 let, po těžkém úrazu mozku,měsíc v bezvědomí, difuzní postižení mozku, po 3 operacích s komorovým ventilem do peritonea, mírně agresivní, mluví špatně, je ochrnutý na pravou stranu, nemá rovnováhu, nepamatuje si nové věci,stále má nutkání na moč, stále musí mít " bažanta",. Prosím odpovězte, zda by bylo možno jeho stav hypnozou zlepšit. Moc Vám děkuji.Jsme zoufalí.Prosím laskavě odpověď na E-mail: horesovsky"volný.czDěkuji předem.
15. Listopad 2001 - 20:58
Obrázek uživatele Návštěvník
Horešovská Jana (anonym)
Prosím moc laskavě, zda by bylo vhodné aplikovat hypnozu u mého syna ,31 let, po těžkém úrazu mozku,měsíc v bezvědomí, difuzní postižení mozku, po 3 operacích s komorovým ventilem do peritonea, mírně agresivní, mluví špatně, je ochrnutý na pravou stranu, nemá rovnováhu, nepamatuje si nové věci,stále má nutkání na moč, stále musí mít " bažanta",. Prosím odpovězte, zda by bylo možno jeho stav hypnozou zlepšit. Moc Vám děkuji.Jsme zoufalí.Prosím laskavě odpověď na E-mail: horesovsky"volný.czDěkuji předem.
15. Listopad 2001 - 21:00
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana (anonym)
Asi před 12 lety jsem měla velké problémy s bradavicemi, ani opakované vypalování dusíkem nepomáhalo, naopak se bradavice rozšiřovaly. Tehdy jsem nakonec podstoupila hypnozu /se zaměřením na bradavice/. Byla jsem tam 3x a již do druhé mi všechny bradavice zmizely. Až do nedávna jsem je neměla, ale teď se mi zase začaly objevovat. Po tehdejších dobrých zkušenostech s hypnozou, schání kontakt na někoho, kdo se tím zabývá. aromia"post.cz
7. Prosinec 2001 - 12:09
Obrázek uživatele Návštěvník
Katka (anonym)
Máte někdo zkušenosti s hypnózou či něčím podobným ohledně problému koktání?Tetno problém mě trápí již několik let (odmalička) a je dědičný.Zkoušela jsem i kineziologii a výsledky žádné. Můžete mi prosím někdo poradit.Katka
15. Leden 2002 - 8:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Linda (anonym)
Zdravím vás všechny. Velice jsem se začala zajímat o věci spojené s minulými životy a podobně. Chtěla bych přijít na kloub spoustě věcem díky hypnose, ale nemám žádné příslušné kontakty. Proto vás žádám, pokud máte možnost podělit se se mnou o tyto kontakty(na hypnotiséry) prosím zašlete mi je na můj e.mail: zizalka.Lin"seznam.cz Mnohokrát Vám všem děkuji L.K.
10. Únor 2002 - 22:13

Stránky

Přidat komentář