452 komentáře / 0 nových
Poslední
Obrázek uživatele Návštěvník
Návštěvník (anonym)

hormonální antikoncepce

10. Září 2018 - 0:02

Komentáře

Stránky

Obrázek uživatele Návštěvník
Hanka (anonym)
Ma antikoncepce nejaky vliv na dedicny (primarni) lymfedem? Predem dekuji za odpoved.
29. Srpen 2000 - 15:05
Obrázek uživatele Návštěvník
tereza (anonym)
Není dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce velkým zásahem do přirozeného cyklu ?
27. Říjen 2000 - 14:10
Obrázek uživatele Návštěvník
andy (anonym)
Je.
27. Říjen 2000 - 14:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Monika (anonym)
Antikoncepce je nejen z&;225;sahem do p&;345;irozen&;233;ho hormon&;225;ln&;237;ho cyklu, ale sou&;269;asn&;283; ochuzuje t&;283;lo o d&;367;le&;382;it&;233; vitam&;237;ny, co&;382; m&;225; po letech u&;382;&;237;v&;225;n&;237; za n&;225;sledek vznik roz&;353;&;237;&;345;en&;253;ch &;382;ilek, k&;345;e&;269;ov&;253;ch &;382;il, hyperpigmentac&;237; na k&;367;&;382;i, celulitidy...Po jej&;237;m vysazen&;237; doch&;225;z&;237; dost &;269;asto k v&;253;razn&;233;mu zhor&;353;en&;237; pleti.
27. Říjen 2000 - 15:26
Obrázek uživatele Návštěvník
Andrea (anonym)
Velk&;253; z&;225;sah pro organismus je i kr&;225;tkodob&;233; u&;382;&;237;v&;225;n&;237; hormon&;225;ln&;237;ch p&;345;&;237;pravk&;367;. Po vlastn&;237; zku&;353;enosti, kdy jsem vid&;283;la v hormon&;225;ln&;237; antikoncepci jedinou z&;225;chranu p&;345;ed ot&;283;hotn&;283;n&;237;m m&;367;&;382;u &;345;&;237;ct, &;382;e i kdy&;382; nem&;225;m k&;345;e&;269;ov&;233; &;382;&;237;ly, po ka&;382;d&;233; novince v hormon&;225;ln&;237; antikoncepci( s nejni&;382;&;353;&;237; hodnotou horm&;243;n&;367;) jsem p&;225;t&;253;&;180;den nevydr&;382;ela st&;225;t na nohou, tud&;237;&;382; jsem byla nucena vysadit. Dnes po p&;225;r letech, kdy v&;237;m, co dok&;225;&;382;ou hormon&;225;ln&;237; p&;345;&;237;pravky a antibiotika prov&;233;st se st&;345;evn&;237; mikrofl&;243;rou a ovlivnit tak stav pleti, zap&;345;&;237;&;269;initr&;367;zn&;233; bolesti a ovlivnit t&;237;m celkov&;233; zdrav&;237; , &;345;&;237;k&;225;m hormon&;225;ln&;237;m p&;345;&;237;pravk&;367;m NE !!!
28. Říjen 2000 - 3:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Lenka (anonym)
A jak se tedy br&;345;&;225;n&;237;&;353; p&;345;e ot&;283;hotn&;283;n&;237;m?
29. Říjen 2000 - 19:32
Obrázek uživatele Návštěvník
Jana (anonym)
P&;345;i nasazen&;237; antikoncepce se mi objevily otoky a bolesti d&;225;sn&;237; a celkov&;283; jsem se c&;237;tila velmi nerv&;243;zn&;237;.
29. Říjen 2000 - 19:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Andrea (anonym)
P&;345;ed ot&;283;hotn&;283;n&;237;m se chr&;225;n&;237;me p&;225;nskou ochranou.I kdy&;382; po dvou d&;283;tech z toho moc nad&;353;en&;225; nejsem, ale jin&;233; mo&;382;nosti jako je nap&;345;.DANA nefungovaly.D&;225;le jsem se informovala na mo&;382;nost sterilizace.U &;382;en i u mu&;382;&;367; je v na&;353;em st&;225;t&;283; povolena pouzeve dvou p&;345;&;237;padech:pokud m&;225;te alespo&;328; 3 d&;283;ti a ze zdravotn&;237;ho hlediska( dal&;353;&;237; porod by ohrozil &;382;ivot rodi&;269;ky ).V obou p&;345;&;237;padech se jde p&;345;ed komisi, kter&;225; &;382;&;225;dost schvaluje. L&;233;ka&;345;ka mi na moj&;237; &;382;&;225;dost odpov&;283;d&;283;la takto,pokud budete br&;225;t hormon&;225;ln&;237; antikoncepci del&;353;&;237; dobu a prod&;283;l&;225;te n&;283;kolik z&;225;n&;283;t&;367; &;382;il za sebou, daloby se o tom uva&;382;ovat...Jist&;283; pochop&;237;te, &;382;e zdrav&;237; jsem riskovat necht&;283;la a dnes jsem r&;225;da, &;382;e sterilizaci provedenou nem&;225;m , proto&;382;e je to velk&;253; z&;225;sah do organismu. St&;225;le hled&;225;m jin&;233; &;345;e&;353;en&;237;, nejnov&;283;j&;353;&;237; objev je prop&;237;chnut&;237; ucha , kter&;233; zp&;367;sobuje neplodnost.Nem&;225;te s t&;237;m n&;283;kdo zku&;353;enosti, nebo kontakt naapukunturistu?
29. Říjen 2000 - 23:43
Obrázek uživatele Návštěvník
Marcela (anonym)
Po vysazen&;237; hormon&;225;ln&;237; antikoncepce jsem m&;283;la nepravideln&;253; cyklus a v&;253;razn&;283; se mi zhor&;353;ila ple&;357;, doktorka m&;283; na to p&;345;edem neupozornila, kdyby se tak stalo, nikdy bych ji neza&;269;ala u&;382;&;237;vat.
30. Říjen 2000 - 9:41
Obrázek uživatele Návštěvník
zabka (anonym)
Ale co m&;225;m d&;283;lat j&;225;. V&;382;dy jsem m&;283;la nepravidelnou menstruaci zhruba tak jednou za dva m&;283;s&;237;ce. P&;345;ed t&;345;emi lety jsem za&;269;ala br&;225;t antikoncepci, a dost&;225;vala jsem to pravideln&;283; bez jak&;253;hkoliv vedlej&;353;&;237;ch &;250;&;269;ink&;367;. Ale letos v b&;345;eznu jsem se rozhodla p&;345;estat antikoncepci br&;225;t, menstruaci jsem dostala a&;382; za p&;367;l roku po dvouch vyvol&;225;va&;269;k&;225;ch, te&;271; je to skoro t&;345;i m&;283;s&;237;ce a j&;225; jsem to zas nedostala. Opravdu nev&;237;m co m&;225;m d&;283;latp&;345;ece nebudu nucen&;225; br&;225;t n&;283;jak&;233; hormony abych to dost&;225;vala. Uzn&;225;v&;225;m zdrav&;253; &;382;ivotn&;237; styl a v&;353;echno p&;345;&;237;rodn&;237;. Prvn&;237; krok kter&;253; ud&;283;l&;225;m je &;382;e zm&;283;n&;237;m doktora ale co d&;225;l to opravdu nev&;237;m. Co my m&;367;&;382;e poradit bude do m&;283; cp&;225;t zas n&;283;jak&;233; pr&;225;&;382;ky. Nem&;225;te n&;283;kdo obdobnou zku&;353;enost?
30. Říjen 2000 - 13:18
Obrázek uživatele Návštěvník
Marcela (anonym)
Ahoj,na internetu jsem na&;353;la spoustu odkaz&;367; zab&;253;vaj&;237;c&;237; se touto t&;233;matikou, pos&;237;l&;225;m Ti tuto adresu http://www.sante.cz/zdravi/poradna/odpovedna/gynpor.html , kde na podobn&;233; dotazy odpov&;237;d&;225; gynekolog. M&;283;j se fajn.
30. Říjen 2000 - 13:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Natálie (anonym)
Ber moji radu, jak chce&;353;, ale existuje spousta a spousta bylinek a jsou dost vyzkou&;353;en&;233;, kter&;253;mi se d&;225; upravit spousta a spousta &;382;ensk&;253;ch pot&;237;&;382;&;237;. I v&;225;&;382;n&;253;ch pot&;237;&;382;&;237;. Pokud by si na&;353;la n&;283;koho, kdo se v tom vyzn&;225;, l&;233;&;269;itele, babku bylin&;225;&;345;ku a tak, tak to rozhodn&;283; zkus. Nemus&;237;&;353; se b&;225;t p&;345;inejmen&;353;&;237;m &;382;&;225;dn&;253;ch vedlej&;353;&;237;ch &;250;&;269;ink&;367;.
30. Říjen 2000 - 14:21
Obrázek uživatele Návštěvník
Jirka mašek (anonym)
Ahoj, zkus pripadne klasickou homeopatii, tohle ma milovana manzelka resi pomerne uspesne: http://www.osud.cz/homeopatie (tam najdes vice, nemam ted cas napsat vice) , v zadnem pripade vsak neladuj dalsi hormony do tela !!
30. Říjen 2000 - 19:38
Obrázek uživatele Návštěvník
Tomáš (anonym)
Cituji z Marketing a média: " Velmi konkurenční prostředí je například u antikoncepce. Pacientka dá většinou na radu svého lékaře a antikoncepci bere podle jeho uvážení. Proto je zde pro samotné farmaceutické firmy důležité udržovat velmi dobré vztahy s lékařem. Výrobci však mohou vyvíjet tlak na daného lékaře, aby prioritně předepisoval určité výrobky. v tomto nečistém jednání záleží i na etice lékaře, do jaké míry uzná, že jde o objektivní radu nebo popuze o manipulaci nebo obchod a protislužby." No dámy, já bych po tomhle zrovna moc nevěřil, že předepsaná antikoncepce je ta nejlepčí a že nemůže ublížit.Přeji vám hodně štěstí, ať už se rozhodnete jakkoliv. já osobně jsem to své partnerce rozmluvil a používáme v pohodě preservativ.
23. Prosinec 2000 - 18:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Tomáš (anonym)
Cituji z Marketing a média: " Velmi konkurenční prostředí je například u antikoncepce. Pacientka dá většinou na radu svého lékaře a antikoncepci bere podle jeho uvážení. Proto je zde pro samotné farmaceutické firmy důležité udržovat velmi dobré vztahy s lékařem. Výrobci však mohou vyvíjet tlak na daného lékaře, aby prioritně předepisoval určité výrobky. v tomto nečistém jednání záleží i na etice lékaře, do jaké míry uzná, že jde o objektivní radu nebo popuze o manipulaci nebo obchod a protislužby." No dámy, já bych po tomhle zrovna moc nevěřil, že předepsaná antikoncepce je ta nejlepčí a že nemůže ublížit.Přeji vám hodně štěstí, ať už se rozhodnete jakkoliv. já osobně jsem to své partnerce rozmluvil a používáme v pohodě preservativ.
23. Prosinec 2000 - 18:35
Obrázek uživatele Návštěvník
Katka (anonym)
Můžete mi někdo poradit nebo vysvětlit to, že po sedmi letech nepřetržitého užívání antikoncepce jsem nepřibrala ani gram a teď když jsem jí vysadila jdu radikálně s kily nahoru ? A vůbec jsem celá nafouklá a odulá. Má to něco s tím společného? Jídelníček jsem nijak nezměnila, dá se říct, že jím pořád stejně a přitom stále nabírám.
3. Leden 2001 - 14:53
Obrázek uživatele Návštěvník
petra (anonym)
Beru Diane 35, prestala jsem po ni mit takove menstruacni bolesti, ze jsem lezla po zdech (nemam zadne), vyrazne se mi zlepsila plet a prestaly se mi mastit vlasy a jaterni testy mam pravidelne O.K.
9. Leden 2001 - 15:47
Obrázek uživatele Návštěvník
Soňa (anonym)
S antikoncepcí mám také své vlastní zkušenosti. Brala jsem ji dva roky. Když jsem ji začala užívat, sice se mi srovnal menstruační cyklus a menstruační bolesti byly podstatně menší, ale to je způsobeno tím, že to není pravá přirozená menstruace. Nabrala jsem také na váze, ač jsem byla štíhlá, narostl mi zadek a celulitida byla dost hrozivá. Vždycky jsem měla hladký zadek a najednou tohle. Ale nevadilo mi to až do té doby, co jsem začala trpět mykózami a dostala jsem ekzém v obličeji. Lékaři nevylučují, že to způsobila právě antikoncepce. Rozhodla jsem se ji vysadit a až za hodně dlouhou dobu jsem se dala do pořádku. Teď mám svou krásnou váhu, žádnou celulitidu, menstruaci přirozenou, pravidelnou a trochu bolestivou. Ekzém už není tak hrozný a já jsem spokojená. Mykózy mě už tolik také netrápí. Užívala jsem Trinordiol, Diane 35 a Pramino. Nevím, asi bych se k antikoncepci raději nevracela, přece jenom chci mít v budoucnu zdravé děti. Ale každý jsme jiný a každému vyhovuje něco jiného.
21. Leden 2001 - 22:25
Obrázek uživatele Návštěvník
Simona (anonym)
Já jsem začala s hormonální antikoncepcí už v patnácti, jelikož jsem měla takové bolesti při menstruaci, že si se mnou nevěděl nikdo rady. Ten den, kdy to přišlo, jsem musela zůstat doma v posteli, v noci jsem měla záchvaty, zvracela jsem, mamka do mě cpala Algifen... ten jediný zabíral. Pak jsem se po nějakém čase, asi po roce rozhodla, že antikoncepci vysadím. Půl roku to bylo dobrý, bolesti v normě, dokonce jsem mohla chodit i do školy při prvním dni. Jenže pak přišla další menstruace. Přesně si na to pamatuji, byl to pátek ráno. Dostala jsem takové bolesti, že jsem omdlévala na záchodě ve škole. Poslali mě s kamarádkou k lékařce, naštěstí jsme ji měli za rohem. Ta, když mě viděla, si myslela, že potrácím. Marně jsem jí vysvětlovala, že ne, že jsem ještě panna... Nechtěla tomu věřit, prý nikdy nic podobného u menstruace neviděla. Následovala sanitka, pobyt v nemocnici... Doktor rozhodl, že bez antikoncepce to asi nepůjde. Beru ji tedy do dneška. Změnila jsem ji, abych v ní aspoň byl co nejmenší obsah hormonů. Ale neodvažuji se ji vysadit. Děti zatím nechci, a ačkoliv je mi dneska už 23 let, neměla jsem s ní za tu dobu užívání naštěstí žádné problémy. Já vím, mohla bych zkusit bylinky, homeopatii... Ale já pořád vidím sama sebe se svíjet v té sanitce a u lékařky... Nemám dost důvěry v to, že by i tyhle kruté bolesti zvládly právě bylinky nebo homeopatie. A brát už týden před před menstruací Brufen, to se mi vždycky příčilo. A jak by mi zaměstnavatel omluvil den nepřítomnosti v práci každý měsíc? Tak nezbývá, než antikoncepce... Jo, a prý se to po porodu zlepší. Takže po porodu bych se k hormonální antikoncepci už asi nechtěla moc vracet a zkusila třeba Danu.
30. Leden 2001 - 8:23
Obrázek uživatele Návštěvník
Vláďa (anonym)
Názora na antikoncepci se velmi různí, jedni jsou pro, druzí zásadně proti. Nevím, kde je pravda, ale díky antikoncepci nemám více jak dva roky menzes a je to fajn. Vůbec by se mi k němu nechtělo vracet. Jdu jednou za čtvrt roku na injekci. Bez problémů.
30. Leden 2001 - 8:48
Obrázek uživatele Návštěvník
Uli (anonym)
rovněž i já bych chtěla přispět svými neveselými zkušenostmi se zázračnými "hormony" také i já jsem chtěla se chránit před početím, brala nepravidelně antikonc.i jiné podpůrné inj. na vyladění bolestivé menstr.až do té doby, než nastaly problémy v podobě vynechávání menstr. cca 3 měs.měla jsem za to, že se jedná o poruchu nebo snad "o předčasný přechod" bylo mi 42 let, u gynekologa mi byla odebrána krev na zjištění hormonů, byla jich tam obrovská záplava, požádala jsem gynekologa o mammograf (snad intuice). Na ten den nikdy nezapomenu, dg. v levém prsu tumor, následný test potvrdil malignitu, těžko popsat nepředstavitelné pocity, které jsem musela snášet (za 14 dní jsem ženila syna). To co následovalo pak bylo jako noční můra, celkem 3 operace+ozáření to vše během 4 měsíců, když mi bylo nejhůř vzpoměla jsem si na staré přísl."není chybou,že ses dostal na kolena, ale chybou by bylo tam zůstat", začal boj, který myslím zdarně probíhá do dneška. Kdo byl viníkem ano mé vlastní hormony l00% pozitivita na estrogen+progesteron tzn., že jsem si neměla ani přivonět k cizím hormonům, natož je ještě užívat - no žel nemá cenu plakat nad rozlítým mlékem, nyní beru blokátor hormonů, je to ironie na jedné straně hormony způsobily nádor, ale na druhé straně bez hormonů dochází k postupně devastaci organizmu.Chci varovat všechny ženy chraňte se tak, aby jste byly co nejvíce informovány, choďte na pravidelně kontroly,nenechávejte se odbýt je to vaše zdraví, váš život, všem mladším kolegyním v reprodukčním věku i těm "pokročilejším" držím moc, moc palce, pokuď některá má podobné problémy, prosím napište , budu vděčná.
30. Leden 2001 - 11:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Misa (anonym)
chtela bych se zeptat,jestli je bezpecne,chranit se pouze hormonalnimi tabletkami.je jeste nutna panska ochrana.pilulky si beru pravidelne,nikdy jsem zatim nevynechala.dekuji za odpoved...
3. Únor 2001 - 1:01
Obrázek uživatele Návštěvník
Tereza (anonym)
Simoně a Petře: holky Vy si snad myslíte, že je normální mít takové bolesti a potíže při menstruaci?! Já myslím že ne, a že za tím vězí nějaký problém, který by bylo třeba najít a něco s ním udělat. Hormony Vám zřejmě uleví, ale tím že vymizí bolest, určité obtíže, to přece ještě neznamená, že to je vyřešené! Podle mne ten problém jen potlačujete, zatlačujete někam hloub, kde už není ak "vidět" a tolik neotravuje, ale já bych se bála toho, že jednou budu mít velké problémy!!! Proto taky už antikoncepci neberu a snažím se zlepšit hlavně životosprávu. Rději přetrpím bolest hlavy první den...atd., protože to beru jako demonstraci problému a jeho filtraci a snažím se přemýšlet nad tím proč.
3. Únor 2001 - 9:34
Obrázek uživatele Návštěvník
Petra (anonym)
Jak se mam zamyslet nad menstruacnimi bolestmi, kdyz podle doktorky jsem naprosto vporadku ? Stejne jako Simona vzpominam na dobu, kdyz jsem se zamykala v kancelari a choulila se pod stolem, protoze jsem v takovych bolestech nebyla schopna ani odejit z prace domu. Vzpominam si na to, jak jsem pichla lek pro zvirata, protoze jsem nic jineho doma nemela a bolest se nedala vydrzet...Byla jsem a jsem anemicka, mam nizky tlak a do toho jeste tohle...brrrr. Je mi tricet, po celulitide ani stopa a mam sklony spis k hubnuti, nez tloustnuti. Myslim, ze problemy s tloustnutim se pri soucasne urovni antikoncepce nedaji svadet "na hormony".
5. Únor 2001 - 21:19
Obrázek uživatele Návštěvník
Simona (anonym)
Nemáte někdo nápad, jak se těch úporných bolestí zbavit? Když bych vysadila ATK, tak bych určitě pila kontryhelový čaj, ale nevím, jestli by to stačilo. Můžete mi někdo poradit? Díky moc za všechny ohlasy.
6. Únor 2001 - 8:22
Obrázek uživatele Návštěvník
Jarinka (anonym)
Cau baby, mam tady vecny dotaz. Uz 3 roky papam ruzne HA. Pocinaje Mercilonem, Triquilarem a ted Diane 35. Mam ted dost lepsi plet, nemastne vlasy a lepsi nehty, ale co mi dela starosti jsou jaterni testy. POrad je mam mirne zvysene. Je tu nejaka z Vas, ktera mela mononukleosu a mam podobny problem??? Diky za radu...predem
11. Únor 2001 - 18:56
Obrázek uživatele Návštěvník
Natálie (anonym)
Simono, kromě kontryhelového čaje, můžeš střídat i řebříček nebo měsíček, to jsou ženské byliny. A nemusíš zůstat jen u čajů. Myslím, že sedací koupel z řebříčku, pokud ji správně uděláš, by mohla také ulevit od bolestí. Jinak od menstruačních bolestí samozřejmě každému pomůže něco jiného. Někomu i zvýšená tělesná aktivita, pokud to jde. Myslím, že pomůže i, když se fyzicky člověk trochu vytrénuje mimo menstruaci.
12. Únor 2001 - 13:52
Obrázek uživatele Návštěvník
Simona (anonym)
Natálie, děkuji za rady, zkusím sebrat všechnu odvahu, vysadit antikoncepci a začít pátrat, proč mě takové bolesti při menstruaci trápí. Opravdu věřím, že to není samo sebou... Jenže v těch patnácti mě takhle uvažovat nenapadlo. Teď je sice možná pozdě, ale přece... :-)
13. Únor 2001 - 8:11
Obrázek uživatele Návštěvník
Pavel Pitbull P (anonym)
Jsem sice kluk, ale o hormonech a hormonální antikoncepci lecos vím. Vzpamatujte se holky, dokuď je ještě čas. Své přítelkyni bych užívání něčeho podobného nejen nedovolil, ale přímo rezolutně zakázal. Je to NEVRATNÝ zásah do zdraví žen a po nějaké době i do zdraví mužů. Hormony, které totiž při užívání antikoncepce vylučujete močí, se složitým koloběhem dostávají do půdy, vody, zvířat, rostlin, potravin a lidí. Ženské pohlavní hormony v mužském těle mají za následek neplodnost a jiné změny, které povedou za pár let k mutacím. Kdo je příznivce Star Treku, tak se může těšit na mutanty i u nás na zemi. Nevěřte všemu, co tvrdí doktoři. Nemusí mít vždycky pravdu. Podívejte se, nemáte li menstruaci, předepíší vám hormonalní antikoncepci ( dále jen h.o.). Máte li nepravidelnou menstruaci, předepíší vám h.o..Máte li bolestivý styk, předepíší vám h.o..Je to jednoduché, zatímco obvodní lékař předepisuje na všechno Antibiotika, tak gynekolog předepisuje h.o..Moje známá měla smutnou zkušennost s primařem Klumparem v nemocnici v Nymburce, kdy přijela s bolestmi břicha a pan "primář" jí odmítl vyšetřit, protože nechtěla podstoupit léčbu stylem - Buďto začneš brát hormony nebo sem nechoď. Myslím si, že porušení Hyppokratovy přísahy je důvodem k odebrání diplomu.....Apeluji na vás holky, neberte to svinstvo!
27. Únor 2001 - 11:10
Obrázek uživatele Návštěvník
Alžběta (anonym)
Zhruba rok trpím hnědým nepáchnoucím výtokem z pochvy. Vyskytuje se nepravidelně, veškerá gynekologická vyšetření jsou v pořádku. Nejprve jsem si myslela, že výtok je způsobený hormonální antikoncepcí a možnou změnou hladiny hormonů, ale výtok se objevil, i když jsem antikoncepci na půl roku vysadila. V té době jsem neměla ani pohlavní styk. Nyní opět užívám hormonální antikoncepci (jiný druh), snažím se jí brát co možná pravidelně, ale výtok se vždy objeví, někdy trvá pár dní někdy skoro celý měsíc. Měla bych přestat užívat antikoncepci? Také se mi zhoršil stav pleti. Prosím poraďte Alžběta P.
24. Březen 2001 - 21:04

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama